De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KM is going SOCIAL Presentatie van Katja Pasman Bijeenkomst 2 EyE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KM is going SOCIAL Presentatie van Katja Pasman Bijeenkomst 2 EyE."— Transcript van de presentatie:

1 KM is going SOCIAL Presentatie van Katja Pasman Bijeenkomst 2 EyE

2 Menukaart: Kennis en Leren
Terugblik: begrippen en KM1.0-KM2.0 Nieuwe Brainstorm KM en Inspiratie delen: Trends en Ontwikkelingen Theorie: Kennis en Leren Je onderzoeksvraag

3 VRAAG: Wat heb je vorige bijeenkomst geleerd?
Reflectie (dossier) VRAAG: Wat heb je vorige bijeenkomst geleerd? ”…uiteindelijk kom je terecht in een positie waarin je verantwoording moet afleggen over jezelf, over de manier waarop je leeft en over het leven dat je tot dusver hebt geleid…”

4 Nieuwe Brainstorm Wat betekent volgens jou nu Kennismanagement?

5 DELEN INSPIRATIE DIALOOG over KM
“Knowledge management is dramaticaly changing because of social tools”(Gurteen) INSPIRATIE DELEN DIALOOG over KM

6 Verschil tussen KM1.0 en KM2.0
Technocentric KM Focus on the technology Top down Centralised Command and control Knowledge is power Closed Culture (door closed) Directories provide contact info (lotus notus, databases, intranet) Voorbeeld organisatie: Kpn…. KM 2.0 Peoplecentric KM Focus on the people Bottom up Decentralised Distributed Knowledge is sharing Open and transparant culture of trust Social Networks reflects connections Voorbeeld organisatie: Microsoft,… Even in het kort: KM 1.0 is het oude traditionele KM. Technocentrisch (zegt David Gurteen). Focus op Technologie, KM wordt gezien als een IT ding. KM wordt TOP DOWN geimplementeerd Gecentraliseerd, 1 persoon of afdeling houdt zich bezig met KM. KM wordt meer ingezet als grote mate van controle Kennis wordt gezien als machtsmiddel (bureuacratie/logge org.) Gesloten cultuur aanwezig/weinig delen. Databases KM 2.0 is people centric KM, ofwel personal KM. Van expliciet naar tacit (impliciet). Zoals communities of practice, Storytelling, Social tools (zoals wikis, blogs, twitter, youtube, e.d.) Social KM: KM IS GOING SOCIAL. Culture of teamwork and open. Transparant Management. KM gaat over conversatie (def. Dave Pollard). Vooral door Web 2.0 verandert er een heleboel. Het is een mindset verandering. Het is over ‘jezelf’ Het werkt transparant en open.. Voorbeeld: nieuwe werken

7 De kenniseconomie Toename KIO’s Globalisering: internationale
concurrentie Producten en diensten steeds Kennisintensiever Bv E-recruiten vanuit NL naar India

8 K = I x EVA Kennismanagement is het zodanig inrichten en besturen van de processen in de KennisWaardeKeten dat daardoor het rendement en het plezier van de productiefactor kennis vergroot worden.

9 Kenniswaardeketen Twee invalshoeken: procesbenadering en aansluiting op MVDS. Doel is het verhogen van het rendement op de productiefactor Kennis! Bij elke schakel. Kennis inventariseren. Om te weten welke kennis een organisatie nodig heeft, dient afgevraagd te worden: “Welke informatie en (technische) vaardigheden zijn noodzakelijk , en welke ervaring en attitude zijn wenselijk om de strategie te kunnen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld door de gewenste competentieprofielen van de medewerkers af te stemmen op de strategie. Tevens dient geïnventariseerd te worden welke kennis in huis is. Dit kan enerzijds door de aanwezige expliciete informatie (ook best practices) te codificeren en toegankelijk te maken. Anderzijds door de aanwezige competenties en POP’s te inventariseren. Kennis Ontwikkelen. Door de benodigde kennis en de reeds aanwezige kennis te “mappen” zal blijken of er een “knowledge gap” is. Aan de hand hiervan kan bepaald worden hoe de ontbrekende kennis geacquireerd kan worden (interne opleiding en/of inkopen). KPN gebruikt bijvoorbeeld de alom bekende ideeënbus. Kennis delen. Kennis delen heeft veel barrières, te weten: Kennis toepassen. Dit is de belangrijkste fase ofwel : “The proof of the pudding is in the eating”. Hier is de kenniswerker bezig zijn informatie, ervaringen en vaardigheden te kapitaliseren. In eerste instantie zal de kenniswerker de juiste informatie combineren om vervolgens, door een aantal soortgelijke opdrachten uit te voeren, te kunnen internaliseren. Kennis evalueren. Gedurende het proces dient kennis geëvalueerd te worden. Ook wordt er nieuwe kennis opgedaan . Deze kennis kan leiden tot het aanpassen van de strategie. Naarmate kennis zich verder in de keten bevindt, die kennis in waarde toeneemt. Wanneer kennis gedeeld is, eigen gemaakt door medewerkers die de nieuwe kennis in hun werk goed kunnen gebruiken, dan is dat voor de organisatie meer waard, dan alleen wanneer de nieuwe kennis alleen bij de ontwikkelaars bekend is! Het gaat om het realiseren van de doelen van de organisatie. Voor een KIO is het in hoge mate wenselijk wanneer aan die doel een collectieve ambitie ten grondslag ligt! Als de kenniswerkers die bezig zijn met primaire processen niet duidelijk is waarom de organisatie bestaat en moet blijven bestaan, en als de doelen die bereikt dienen te worden niet helder zijn, dan heb je geen rendement! Dat rendement meet je door te kijken of de doelen zijn bereikt!

10 Mijn Inspiratie: WinkWaves
Kijken naar de werkelijke wereld! Verhaal WinkWaves: Rene Jansen.

11 Reflecteer op ‘t volgende:
Door de nog immer afnemende halfwaardetijd van –vooral technologische- kennis, wordt de levenscylus van die kennis eveneens voortdurend korter (Weggeman, 2000).

12 Leren is ‘t ambacht van de kenniswerker!

13 Ontwikkeling van kennis
Hoog/kort Kritisch sleutelkennis b.v. Internet Technologie 2 3 b.v. Cosmetica producten Veelbelovende kennis b.v. Kernfusie 1 4 b.v. Stoommachinebouw Ontwikkelingssnelheid Halfwaardetijd In figuur wordt de standaard ontwikkeling van kennis weergegeven. K = I * EVA In de 1e fase: van haar bestaan, kan kennis op een bepaald gebied als veel belovend worden gezien, om op termijn concurrentievoordeel mee te behalen. Dan wordt er VEEL GEINVESTEERD! Snelheid waarmee de kennis zich ontwikkelt neemt toe! Hoge groeipotentie. Voorbeeld: kernfusie. 4e fase: blijkt dat deze kennis veel minder belovend/belangrijk zou zijn, meteen naar 4e kwadrant (zie zwarte pijl) zonder ooit sleutelkennis te zijn geweest. 2e fase: kennis die veelbelovend is en blijft, wordt in de 2e fase van ontwikkeling SLEUTELKENNIS. Kenmerk is dat de snelheid van ontwikkeling nog steeds HOOG is. Dus nog steeds blijven INVESTEREN, het vermoeden dat het concurrentievoordeel oplevert en van groot strategisch belang. Deze kennis past een organisatie toe in de dienstverlening of productie waarmee het grootste gedeelte van de omzet wordt gegenereerd. 3e fase: is de betreffende kennis uitontwikkeld. Deze is nodig voor het uitvoeren van de gemakkelijke activiteiten. De halfwaardetijd wordt langer, maar het strategisch belang is nog groot. Producten/diensten leveren een hoog rendement op en de markt is ervoor groot. (Wie kan een VOORBEELD OPNOEMEN?) Concurrenten kunnen wel snel hun intrede doen in de markt, gezien de lage ontwikkelingssnelheid van kennis. 4e fase: tenslotte komt de kennis in de laatste fase van haar levenscyclus terecht. Redundant = overtollig/overbodig. Groei is er al uit en het strategisch belang is afgenomen. BIJVOORBEELD de stoommachinebouwkunde! Opdracht: schrijf voor jezelf even op een voorbeeld van kennis bij elk kwadrant. Bv Internet technologie: was in de jaren 80 veelbelovende kennis (het ontstaan), nu kan je ook bellen via Internet. Laag/lang Basiskennis Redundante kennis Hoog Strategisch belang Laag

14 Veelbelovende kennis FILMPJE

15 Wat is nu leren? Reflecteer op:
Leren is het doorlopen van een proces waarmee – impliciete of expliciete – kennis gecreëerd wordt.

16 Leren Leren = het doorlopen van een proces waarmee – impliciete of expliciete – kennis gecreëerd wordt. Ofwel: waarmee bestaande kennis verrijkt en nieuwe kennis gecreëerd wordt. Kennis daardoor (behalve als het vermogen om een taak uit te voeren) ook gedefinieerd worden als het resultaat, de output van het leerproces. Aanname hierbij is dat het onmogelijk is een leerproces te bedenken dat GEEN kennis oplevert. Leren vindt plaats als gezocht wordt naar nieuwe kennis, als bestaande kennis verder ontwikkeld wordt, als het getoetst wordt op bruikbaarheid. Ambacht van de kenniswerker = steeds beter leren!

17 Ontwikkeling en typologie van kenniswerkers
Hoog Kritisch sleutelkennis Bv. Ster (high potential, innovatie en productie) 2 3 Bv. Productietijger (gestabiliseerd) Routinematige productie Veelbelovende kennis Bv. Wetenschapper/ Laboranten/ Productontwikkelaar Innovatie en waaromvraag 1 4 Bv. Verteller (einde loopbaan) Weet alles van vroeger Verwachte groei in performance Laag Basiskennis Redundante kennis Strategisch belang Hoog Laag

18 Leven Lang Leren Filmpje: Leven Lang Leren

19 Vier vormen van leren EVA (kunnen en willen) I (kennen en weten)
Nonaka en Takeuchi (1995), vier leerprocessen Leren is het doorlopen van een proces waarmee impliciete of expliciete kennis verrijkt wordt.

20 Opdracht Leerprocessen
Bedenk voorbeelden van de 4 leerprocessen uit je eigen praktijk. Doe dit in 2-tallen.

21 Opdracht bijeenkomst 3 Speel met social media: twitter/LinkedIn/Blog
Presenteer je onderzoeksvraag op een LUDIEKE manier (gebruik bronnen). EN deel op je blog. Verdiep je in 1 trend/ontwikkeling van KM2.0 en neem je resultaten mee. Zet op je blog. Ga op zoek naar inspirators op het gebied van KM2.0. Gebruik Twitter/Blogs/LinkedIn. Zet op je blog. Luister: Audiobook Hollandse Meesters in Management. Harry Starren – Mathieu Weggeman over KM en professionals. Via Bol.com.

22 Volgende meeting?


Download ppt "KM is going SOCIAL Presentatie van Katja Pasman Bijeenkomst 2 EyE."

Verwante presentaties


Ads door Google