De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Avond voor belangstellenden Loge De Hoeksteen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Avond voor belangstellenden Loge De Hoeksteen"— Transcript van de presentatie:

1 Avond voor belangstellenden Loge De Hoeksteen
21 mei 2015

2 Doorlopende presentatie
Duurt ongeveer 5 minuten Geeft in korte bewoordingen enige informatie over wezen, werkwijze en achtergronden van de vrijmetselarij Is vooral een uitnodiging aan u om met uw vragen naar een van de hier aanwezige vrijmetselaren te gaan

3 Wat is vrijmetselarij (1)
Stel die vraag aan tien of twintig vrijmetselaren en u krijgt even zo vele (iets) verschillende antwoorden We geven er enkele De vrijmetselarij is een stroming die streeft naar verdieping van inzicht op geestelijk en zedelijk gebied. Groepering van mensen, die door te werken aan zichzelf de gemeenschap van nut willen zijn.

4 Wat is vrijmetselarij (2)
Vrijmetselarij is de uit innerlijke drang geboren geestesrichting, welke zich openbaart in een voortdurend streven naar ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed die de mens en de mensheid kunnen opvoeren naar hoger geestelijk en zedelijk peil De formele omschrijving uit de beginselverklaring

5 Wat is vrijmetselarij (3)
meer meningen Niemand krijgt een goed leven zomaar in de schoot geworpen. Meestal gaat het met vallen en opstaan. De Vrijmetselarij leert je om zelf het heft in handen te nemen en je eigen leven te sturen en richting te geven. “VERDIEPING VAN MIJN LEVEN”

6 Wat is vrijmetselarij (4)
“WERKEN AAN (EIGEN)WIJSHEID” Vrijmetselaren erkennen dat mensen niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. Vrijmetselaren zijn het over één ding eens: dat ze het oneens met elkaar mogen zijn.

7 Enkele kernthema’s en kenmerken
'ken u zelf', 'zoek overeen-komsten', 'verbeter de wereld door eerst zelf meer mens te worden', 'tolerantie tegenover andersdenkenden', 'broederschap van alle mensen' Geen metafysische leer, geen eigen open-baring, vrijmetselaren zijn vrij iedere leer of open-baring aan te hangen, ieder is vrij zelfstandig te zoeken naar waar-heid

8 Werkwijze (1) Er zijn twee soorten bijeenkomsten:
Ritueel (aangeduid als ‘Open Loge’ of ‘in forma’) Gedachte-uitwisseling (aangeduid als ‘comparitie’ of ‘voorhof’)

9 Werkwijze (2) Gedachte-uitwisseling
Dit zijn bijeenkomsten waarvoor een of meerdere leden een gespreksonderwerp voorbereiden. Meestal gaan de onderwerpen over levensbe-schouwelijke of filosofische inzichten, maar ook maatschappelijke problemen worden regelmatig besproken. De meeste bijeenkomsten leveren geen conclusies op. Het doel is verdieping van de eigen inzichten. Vrijmetselaren delen kennis maar willen elkaar nooit overtuigen. Iedereen moet vrij zijn om zijn eigen conclusies te trekken

10 Werkwijze (3) Ritueel

11 Werkwijze (4) Ritueel Een ritueel is een rollenspel. Dit heeft tot doel om symboliek tot leven te brengen, betrokkenen iets te leren en samen een gevoel van broeder-schap en sfeer van beslotenheid te creëren. Rituele bijeenkomsten worden gebruikt voor inwijdingen. De ruimte waarin het ritueel wordt opgevoerd wordt de werkplaats of tempel genoemd. De basis voor de rituelen is wereld-wijd dezelfde.

12 Werkwijze (5) Een werkplaats of tempel is een ruimte die speciaal is ingericht voor de rituele bijeen-komsten. De basisinrichting is over de hele wereld vrijwel gelijk, maar de uitvoering kan sterk verschillen. In dit gebouw bevindt de werkplaats zich op de eerste verdieping. Er volgen een paar andere voorbeelden.

13

14 Rotterdam ongeveer 1920 (in de oorlog verwoest)

15

16 Werkwijze (6) Feest Vrijmetselaren zoeken naar hun ‘geestelijk’ licht. Elk jaar wordt tweemaal een feestelijke bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van het zomer- en winter-zonnewende. Er is een speciaal rituaal en ter afsluiting wordt een zogenoemd broedermaal gehouden.

17 Organisatie (1) Loges Alle genoemde activiteiten spelen zich af binnen de loge. Dit zijn zelfstandige, plaatselijke verenigingen met democratisch verkozen functionarissen.

18 Organisatie (2) Overkoepelende organen (obediënties)
Grootoosten der Nederlanden (alleen mannen) Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij (vrouwen en mannen) Le Droit Humain (vrouwen en mannen, internationaal)

19 Veel voorkomende misverstanden (1)
Alleen voor mannen Nee, er zijn in Nederland al sinds 1904 vrijmetselaarsloges waarin vrouwen en op voet van gelijkwaardigheid samenkomen. Je moet gevraagd worden om lid te worden Nee, je moet zelf het initiatief nemen.

20 Maria Deraismes De eerste vrouw die werd uitgenodigd om (als gelijkwaardige) in de vrijmetselarij te worden ingewijd. Uit de com-motie die dat veroor-zaakte ontstond de gemengde vrijmetselarij.

21 Veel voorkomende misverstanden (2)
Gesloten groepering Nee, het lidmaatschap staat open voor iedereen van 21 jaar en ouder. Bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden. Geheimzinnig Heel weinig. Alleen over de inhoud van de rituelen doen we geen mededelingen. Dat heeft vooral te maken met het beoogde verrassingseffect.

22 De hier aanwezige vrijmetselaren staan u graag te woord.
? Heeft u vragen? De hier aanwezige vrijmetselaren staan u graag te woord.


Download ppt "Avond voor belangstellenden Loge De Hoeksteen"

Verwante presentaties


Ads door Google