De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Griepvaccinatie voor personeel in gezondheidsinstellingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Griepvaccinatie voor personeel in gezondheidsinstellingen"— Transcript van de presentatie:

1 Griepvaccinatie voor personeel in gezondheidsinstellingen
MOTIVEREN TOT VACCINEREN

2

3 INHOUD Wat is vaccinatie? Griepvaccinatie
Infectieziekten; een voortdurende strijd Werking immuunsysteem en vaccinatie Veiligheid vaccins Griepvaccinatie Wat is griep? Het “Influenza”-virus Behandeling Influenza Doelgroepen griepvaccinatie Effectiviteit griepvaccinatie Griepvaccinatie bij gezondheidswerkers

4 Infectieziekten: een voortdurende strijd
Wat is vaccinatie? Infectieziekten: een voortdurende strijd

5 Infectieziekten: een ecologisch systeem
bacteriën schimmels virussen parasieten Mens en zijn immuunsysteem Onschuldige micro-organismen: noch voordeel, noch nadeel Goede micro-organisme: bv. lactobacillen in de darm maken afbraak lactose mogelijk Schadelijke micro-organismen: veroorzaken enkel ziekte bij verzwakt immuunsysteem Extreem schadelijk: kunnen bij personen met intacte afweer ziekte en dood veroorzaken (tetanus, kroep, ebola); van individuele infectie tot epidemie en pandemie

6 Infectieziekten: een voortdurende strijd
Blijvend aanwezig Biodynamische systeem constante wederzijdse beïnvloeding: mens agens nieuwe bedreigingen: SARS AIDS Ebola Vogelgriep Gekke koeienziekte

7 Infectieziekten: een voortdurende strijd
MOGELIJKE BESTRIJDINGSMIDDELEN Menselijke afweermechanisme: immuunsysteem Hygiëne Antiseptica Antibiotica Vaccinatie

8 Infectieziekten: een voortdurende strijd
IMMUUNSYSTEEM Efficiënt? Individu: survival of the fittest wereldwijd infecties belangrijkste doodsoorzaak België: Levensverwachting 1950 ongeveer 65 jaar Zware belasting voor de gezondheid (ziekte, werkverlet, handicap) Voor de soort : mens Epidemie: pest, cholera, Spaanse griep, nieuwe infecties?

9 Infectieziekten: een voortdurende strijd
HYGIËNE Inzicht in mechanismen van besmetting Revolutie in geneeskundige zorg (aseptisch werken) Revolutie in bescherming bevolking: Zuiver water Efficiënt? Daling sterfte door infectieziekte voor het antibiotica- en vaccintijdperk ( zuigelingendiarree, kraambedkoorts, TBC, wondinfectie enz………) Werkt goed voor faeco-orale besmetting (niet voor airborn) Nooit opgeven

10 Infectieziekten: een voortdurende strijd
ANTIBIOTICA Grote stap vooruit Beperkingen Beperkt arsenaal: vooral voor bacteriën, schimmels, zeer beperkt voor virussen ( Aids, griep, herpes), niet voor prionen enz.. Niet ecologisch en duurzaam Resistentie: survival of the fittest Ontregelen van het ecologisch systeem

11 Infectieziekten: een voortdurende strijd
VACCINATIES De grote stap vooruit Voordelen Maken gebruik van eigen immuniteit: ecologisch en duurzaam Preventief grote groepen beschermen (1950) Epidemie blokkeren en voorkomen Garantie op definitieve bescherming? Moeizame resistentie Mogelijk om bepaalde ziekten uit te schakelen:pokken-polio

12 Werking immuunsysteem met betrekking tot vaccinaties
Wat is vaccinatie? Werking immuunsysteem met betrekking tot vaccinaties

13 (huid en slijmvliezen) Fysieke en chemische barrière
Mens (huid en slijmvliezen) Fysieke en chemische barrière Immuunsysteem Als uitwendige barrière doorbroken wordt Aangeboren niet specifiek Verworven specifiek Trager (dagen, weken) herhaald contact  sneller antwoord Reageert snel op binnendringen micro-organismen (uren) Gaan infectie in toom houden maar niet elimineren Humorale immuniteit B-lyc en AS (antibacterieel) Cellulaire immuniteit T-lyc en cytokines (antiviraal)

14 Micro-organismen en vaccins: lichaam in contact met antigenen
Eerste contact:  stimulatie B-lymfocyt voor specifiek Antigen  antistofproducerende geheugen B-lymfocyt (10-14 d) Tweede contact:  snellere activatie (3-7 d) + heviger Na een volledige vaccinatie zal het contact met wilde pathogeen  activatie geheugencellen  zeer snel grote hoeveelheden neutraliserende antistoffen

15 Vaccins Immunogeniciteit: vermogen om een immuunantwoord op te wekken in een doelpopulatie Effectiviteit: vermogen om te beschermen tegen een ziekte Passieve vaccinatie: antistoffen van een ander individu geven (bv. Paardeserum tegen tetanus, moeder op kind via moederkoek of –melk) Actieve vaccinatie: afweer versterken en bescherming opwekken tegen schadelijke ziekteverwekkers door antigenen toe te dienen. Ons immuunsysteem kan onderscheid niet maken tussen antigenen van wilde micro-organismen of deze in vaccins

16 Soorten vaccins Levende vaccins: het agens wordt door bepaalde bewerkingen (warmte, chemisch) verzwakt zodanig dat het niet meer kan ziek maken ( bv rubella, mazelen) Dode vaccins: het agens wordt gedood en het wordt in zijn geheel (kinkhoest, polio) of gedeeltelijk (griep, pneumokokken) toegediend Gentechnologische vaccins: het antigen wordt door genetische manipulatie door een ander micro-organisme (i.e. gist) geproduceerd (hepatitis b)

17 Wat is vaccinatie? Veiligheid vaccins

18 Veiligheid vaccins VACCINATIES VEILIG? Risicoloos vaccin bestaat niet
Meeste nevenwerkingen mild (koorts, lokaal) Zelden ernstig ( allergische shock, verlammingen, dood) Verkeerde perceptie bij bevolking over vaccinveiligheid Verdwijnen van de infectieziekte Uitvergroten van incidenten: pers-onveiligheidsgevoel Toeval versus causaal MBR en autisme, Hepatitis B en Leukemie, Multipele Sclerose Antivaccinatielobby

19 Wat is een nevenwerking na vaccinatie?
Een medisch incident dat optreedt na vaccinatie, bezorgdheid veroorzaakt en waarvan verondersteld wordt dat de vaccinatie de oorzaak is Reactie op het vaccin: veroorzaakt door inherente eigenschappen van het vaccin Programmafout: veroorzaakt door fout bij het klaarmaken van het vaccin, transport of toediening Toeval: incident treedt op na vaccinatie maar wordt er niet door veroorzaakt Reactie op de inspuiting: angst of pijn door de inspuiting, niet door vaccin

20 Contra-indicaties van vaccinatie
Levend vaccin bij patiënten met immunosuppressie door ziekte of geneesmiddelen (dood vaccin mag wel) Personen met voorgeschiedenis van ernstige anafylactische reacties (shock, bewusteloosheid, ademhalingsspasme) op een vaccinatie of op een product dat in bepaalde vaccins zit (eiwitten, neomycine, streptomycine) Zieke kinderen in slechte algemene toestand: uitstellen vaccinatie. Zwangere vrouwen: geen levende vaccins, wel dode (bv. griep)

21 Valse contra-indicaties
Kinderen met lichte koorts of diarree in goede algemene toestand Familiale antecedenten van epilepsie, koortsstuipen, wiegendood Diverse allergieën bij kind of gezinsleden Antibiotica onderdrukt de respons op vaccin niet Patiënten met congenitale of chronische hart- en longaandoeningen zijn vatbaarder voor infecties en bijgevolg zijn vaccinaties sterk aanbevolen Borstvoeding Huiduitslag: licht eczeem, luierdermatitis Kinderen van zwangere vrouwen

22 GRIEPVACCINATIE Wat is “griep”?

23 Wat verstaan we onder een grieperig gevoel?
KOORTSIG GEVOEL: dan weer koud, dan weer zweten, of rillerig SPIERPIJNEN, GEWRICHTSPIJNEN VERMOEIDHEID WATERIGE NEUSLOOP, KEELPIJN, DROGE HOEST ZWAKTE

24 Hoe verloopt de ziektetoestand?
Een koortswerend middel geeft in voldoende dosis een tijdelijke verbetering van de klachten, zoals koortsig gevoel, spierpijnen Na een drietal dagen terug veel beter: koorts blijft weg, spierpijnen verdwenen, nog wat zwaktegevoel, minder neusloop… Eventueel na vijf dagen terug slechter gevoel, koorts, productie van dikkere slijmen….

25 Wat zien we bij een echte griep?
dezelfde klachten zoals; neusloop, spierpijnen, gewrichtspijnen, maar… Veel hogere koorts Ernstig vermoeidheidsgevoel EIGENLIJK DEZELFDE KLACHTEN WAT IS DAN HET VERSCHIL?

26 Influenza versus grieperigheid ?
Koorts blijft hoog, reageert niet of nauwelijks op medicatie Ernstige vermoeidheid blijft minstens twee à drie weken duren Dikwijls gecompliceerd door longontsteking Geen eetlust, blijvend zwaktegevoel,….

27 Gevolgen van GRIEP Minstens één à twee weken bedlegerig, lange tijd nadien vermoeidheidsgevoel Langdurig koorts:  gebrek aan eetlust, vermagering Lange tijd afgezonderd van het normale sociale leven, afhankelijk van derden Verhoogde kans op longontsteking, hartfalen, en overlijden, vooral bij risicopersonen Elk jaar gem doden in België, bij een epidemie 4500!!!!!

28 Gevolgen van GRIEP

29 GRIEPVACCINATIE Het Influenzavirus

30 Het « griepvirus » Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus of INFLUENZAVIRUS, waarvan er drie soorten bekend zijn: type A, B en C Een virus kan zich enkel vermenigvuldigen via een gastheercel: het dringt in een cel van de gastheer en dwingt deze cel om het virus te vermenigvuldigen

31 Influenza A, B, C Type A, waarvan er meerdere subtypes bestaan, is zeer virulent en oorzaak van de meeste epidemieën Type B, ook virulent, veroorzaakt minder epidemieën Van type C wordt men minder ziek de strijd moet vooral worden geleverd tegen het griepvirus type A en B.

32 Wat is het verschil tussen A en B?
Influenza-A virus ondergaat in de loop van de jaren twee soorten veranderingen: elk jaar een zgn. Antigene drift: een minieme wijziging zodat een persoon die een griep doormaakte, het volgende jaar niet volledig beschermd blijft tegen griep. ( kleine wijziging ) een antigene shift: een nieuw genre virus ontstaat om de tien jaar. ( grote wijziging ) Influenza-B kent enkel een antigene drift

33 Hoe kennen we deze virussen?
: Spaanse A-griep: doden in USA : Aziatische A-griep: doden in USA : Hong-Kong A-griep: doden in USA : Russische A-griep: 1997 en : Vogelgriep, A-subtype dat normaal enkel bij vogels werd waargenomen, niet overdraagbaar van mens op mens?

34

35 Gevaar Vogelgriep!! = griepvirus dat in zeer uitzonderlijke gevallen kan veranderen en ook mensen besmetten Gevaar als iemand besmet wordt die de mensengriep heeft mengen van virussen!!!! ontstaan nieuwe menselijke virusvariant!!!!! Pluimveehouders vaccinnatie en Tamiflu

36

37

38 Jaarlijkse griepepidemie

39 WIV- epidemiologie influenza

40 Behandeling Influenza
GRIEPVACCINATIE Behandeling Influenza

41 Behandeling van Influenza?
koortswerende middelen: paracetamol, aspirine hoestremmers Neusloop tegengaan Vitaminen? Neuraminidase-remmers

42 Neuraminidase-remmers
Te starten binnen de 48 uren na het optreden van klachten; werkt enkel tegen griepvirus!!!! Verhindert het virus om uit de besmette cel te geraken en zich te verspreiden. Het zou de kans op verwikkelingen verminderen Het verkort de ziekteduur met 1 à 2 dagen Het is duur : 28 € voor 10 capsels(griepspuit:10€) Strategische voorraden aanleggen voor grieppandemie!! Momenteel 2 NR: inhalatie (alleen behandeling) of peroraal (behandeling en preventie)

43 Preventie door vaccinatie doelgroepen
GRIEPVACCINATIE Preventie door vaccinatie doelgroepen

44 WAAROM GRIEPVACCINATIE?
Vlaamse gezondheidsdoelstelling: “de preventie van infectieziekten moet op significante wijze worden verbeterd, met name door het verder verhogen van de vaccinatiegraad” Griep is een belangrijk gezondheidsprobleem Bepaalde groep mensen bijzonder kwetsbaar: meer kans op complicaties en sterfte Vaccinatiegraad voor griep is te laag GRIEPVACCINATIE: Bewezen strategie die de mortaliteit en morbiditeit sterk verlaagt

45 Wie zeker vaccineren Alle 65 -PLUSSERS HARTPATIENTEN LONGPATIENTEN
DIABETICI PATIENTEN MET VERLAAGDE IMMUNITEIT

46 Wie nog laten vaccineren?
Zwangeren of vrouwen die zwanger willen worden 50 tot 64 jarigen (obesitas, roken, alcohol) Personen in nauw contact, onder zelfde dak leven met risicopersonen Personen werkzaam in de gezondheids- en verzorgingssector

47 Wie is gevaccineerd? IMA rapport winter 2004-2005: enkele resultaten
griepvaccins terugbetaald aan rechthebbenden in België 6.5% van de 65 plussers verblijft in rusthuis-rvt Vaccinatiegraad bij 65 plussers buiten rusthuis-rvt België = 58.01% Vlaanderen= 60. 9% Vaccinatiegraad België in rustoorden: min 78.22% max 85%

48 Wie is gevaccineerd?

49 Welk vaccin geeft men? Elk jaar maakt men een nieuw vaccin, dat rekening houdt met de te verwachten wijzigingen van de drie voornaamste stammen. De WGO bepaalt welke stammen er worden verwerkt in het nieuwe vaccin Best toedienen in oktober-november (maanden met O)

50 Effectiviteit griepvaccinatie

51 EFFECTIVITEIT GRIEPVACC
Afhankelijk van: Leeftijd Immuunstatus Individu zelf Overeenkomst stammen in vaccin en circulerende pathogene stammen

52 Effectiviteit griepvaccinatie

53

54 Misvattingen griepvaccinatie
“Van griepvaccinatie krijg je de griep” Vaccin bevat geen levend virus: KAN DUS NIET “vaccin gehad en toch de griep gekregen” Vaccin niet 100 % effectief Wel minder ziek zijn en minder kans verwikkelingen “griepvaccin maakt je sterker, ook tegen verkoudheden” Vaccin alleen tegen echte griep, geen invloed op verkoudheden “Ik krijg nooit de griep, dus geen spuitje nodig” Zeg nooit “nooit” “vaccin heeft veel bijwerkingen” Zelden allergische reacties (kippeneiwit), roodheid, zwelling, pijn

55 Kosten per gewonnen levensjaar (USA)
Griepvaccinatie ganse bevolking : 140 USD Verplicht dragen veiligheidsgordel: 69 USD Anti-pneumokokkenvaccinatie ouderen: 2200 USD Zuivering drinkwater: 3100 USD Campagne tegen het roken: 9800 USD Veiligheidssysteem kinderen in auto: USD

56 Griepvaccinatie bij gezondheidswerkers

57 Griepvaccinatie gezondheidswerkers
Aanbevolen door: Hoge Gezondheidsraad Vlaamse Vaccinatiekoepel Domus Medica Wereld Gezondheidsorganisatie Center for Disease Control (USA) Nederlandse vereniging van Verpleeghuisartsen

58 Wie is gezondheidswerker
= elke werknemer in een gezondheidsinstelling die in contact komt met patiënten of residenten

59 Studie Van Ranst KUL 1097 werknemers in 21 RVT’s
20 % gevaccineerd tegen griep Werknemers dagelijks senioren verzorgen lagere vaccinatiegraad dan werknemers niet-direct contact RVT gratis vaccin: 29 % vaccinatiegraad Geen sensibilisatie: 6,8 % Wintermaanden: 13,5 % RVT-werknemers griep (1-’ dagen thuis, 1/10 blijft doorwerken 68 % denkt dat ze griep krijgen door vaccinatie

60 Studie Van Ranst KUL Waarom wel vaccinatie? Aan griep ontsnappen: 97 %
Residenten niet besmetten: 85 % Vorig jaar ook gedaan: 60 % Vaccin gratis: 56 % Doeltreffend: 56 %

61 Enquête Logo Schelde-Dender
6 ziekenhuizen, 35 ROB’s/RVT’s, 6 thuiszorgdiensten werden bevraagd Respons Vragenlijst personeelsverantwoordelijken 3 ziekenhuizen, 6 rob’s/rvt’s, 5 thuiszorgdiensten Vragenlijst personeel 2 ziekenhuizen: 428 vragenlijsten 4 rob’s/rvt’s : 149 vragenlijsten

62 Enquête Logo Schelde-Dender
Percentage gevaccineerde personeelsleden Totale vaccinatiegraad : 24% (1092/4551) Ziekenhuis: 32% Rob’s/rvt’s: 30% Thuiszorg: 29%

63 Enquête Logo Schelde-Dender
Waarom niet gevaccineerd Zelf nooit griep (31%) Behoor niet tot de risicogroep (9%) Ik kreeg griep van het vaccin (15%) Het vaccin werkt niet(15%) Griep is niet levensbedreigend (6%)

64 Impact griep op gezondheidswerker
Bron voor verspreiding griepvirus in instelling: Blijven verder werken indien besmet; in begin niet ziek genoeg om thuis te blijven Aanbevelingen om verspreiding infecties tegen te gaan in instellingen worden niet altijd strikt nageleefd (druppels, handhygiëne,…) Het instellingspubliek is onvoldoende beschermd door vaccinatie

65 Impact griep op gezondheidswerker
Huisartsen zijn bron van besmetting voor hun patiënten: (B Michiels et al in Vaccine 2006) Huisartsen (gezondheidswerkers )hebben meer weerstand, hogere serum antistoffen tegen gangbare virusstammen door herhaald contact Ze zijn minder vaak en minder ernstig ziek Gevaccineerde huisartsen hebben nog veel hogere antistoffentiter tegen gangbare tegen griepstammen. Ze hebben minder kans om griep over te dragen Bij nieuwe griepstammen zijn enkel de gevaccineerde huisartsen beschermd.

66 Impact griep op gezondheidswerker
Absenteïsme Verhoogt de werkdruk bij overblijvende werkende personeelsleden in een situatie met veel extra griepzieken  toename stress verzwakking, ziekte  absenteïsme… (negatieve spiraal)

67 Voordelen griepvaccinatie voor de gezondheidswerker
Minder ziekte en werkverzuim Minder stress door absenteïsme Minder dokterscontacten Minder antibioticagebruik

68 Voordelen griepvaccinatie bij geriatrische patiënt
 aantal griepachtige aandoeningen met 43 %  mortaliteit met 44 % Blijven werken met een gezond vast verzorgingsteam heeft positieve invloed op welzijn residenten dan met “interim” personeel

69 Voordelen griepvaccinatie in gezondheidsinstellingen
DE VACCINATIEGRAAD VAN HET PERSONEEL VOORSPELT VEEL BETER HET VERLOOP VAN EEN GRIEPEPIDEMIE IN EEN VERZORGINGSINSTELLING DAN DE VACCINATIEGRAAD VAN DE RESIDENTEN ( CDC)

70 VRAGEN ?????


Download ppt "Griepvaccinatie voor personeel in gezondheidsinstellingen"

Verwante presentaties


Ads door Google