De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Jan en alleman? Prof. Jan Colpaert en Hanne Heuts CMS/EHSAL Studiedag 11 maart CC Ter Dilft - Bornem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Jan en alleman? Prof. Jan Colpaert en Hanne Heuts CMS/EHSAL Studiedag 11 maart CC Ter Dilft - Bornem."— Transcript van de presentatie:

1 De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Jan en alleman? Prof. Jan Colpaert en Hanne Heuts CMS/EHSAL Studiedag 11 maart CC Ter Dilft - Bornem

2 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 2 Bronnen Gebruikersonderzoek in cultuur- en gemeenschapscentra Gebruikersonderzoek in bibliotheken (Glorieux, I., Van Thielen, L. & Vandebroeck, D. (2005) De bibliotheek, een huis vol meningen. Het bibliotheekgebruik van bezoekers in 165 bibliotheken. Brussel: Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken.) Survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen ’ uitgevoerd door Re-Creatief Vlaanderen FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie – Dienst Demografie APS – Studiedienst van de Vlaamse Regering

3 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 3 De gebruikersonderzoeken in cultuur- en gemeenschapscentra Opbouw presentatie Situering onderzoek Socio-demografisch profiel Bezoekfrequentie en participatie Stimuli en belemmeringen Sociaal engagement De podiumparticipant Portret van de ‘eigen’ en de ‘receptieve’ gebruiker

4 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 4 1. Situering onderzoek  Gebruikersonderzoek CC/GC - concreet Onderzoeksperiode van september 2004 – december 2007 Steekproef van de gebruikers/bezoekers –‘Receptieve’ gebruikers: respondenten zijn aangetroffen op receptieve activiteit –‘Eigen’ gebruikers: respondenten zijn aangetroffen op eigen activiteit Adressenverzameling van 2000 gebruikers op gemiddeld 54 activiteiten per centrum Ongeveer 1000 post- en internetenquêtes per centrum 52 centra, respondenten, gemiddeld 375 per centrum

5 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 5  Gebruikersonderzoek CC/GC - vragenlijst Algemene achtergrondinformatie Bezoekfrequentie aan het centrum, participatie, redenen en belemmeringen van bezoek Tevredenheid over aanbod, dienstverlening, infrastructuur, … van het centrum Mening over enkele stellingen rond de werking van het centrum Centrumspecifieke vragen 1. Situering onderzoek

6 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 6 1. Situering onderzoek  Deelnemende centra en respondenten

7 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 7 CentrumcategorieABCGCTotaal GO Vlaanderen % centra dat deelnam73%55%65%22%41% Aantal respondenten !!! Zonder stad Antwerpen en Brusselse centra 1. Situering onderzoek  Deelnemende centra en aantal respondenten

8 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 8 2. Socio - demografisch profiel 2.1. Geslacht 2.2. Leeftijd 2.3. Opleiding 2.4. Beroepsstatuut 2.5. Gezinssamenstelling 2.6. Netto gezinsinkomen

9 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Geslacht  Meer vrouwen, minder mannen  De bezoekfrequentie van M/V is niet significant verschillend!  Andere bezoekredenen: meer interesse, kinderen, …

10 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Leeftijd 18+AantalGemiddeldeSt.dev. CCs BIBs VL

11 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 11 Leeftijdsevolutie  Leeftijdsklasse 60+ neemt tot 2015 jaarlijks toe met 3.4%  Leeftijdsklasse neemt tot 2015 jaarlijks toe met 1.3%  Leeftijdsklasse neemt tot 2015 jaarlijks af met 2.4%  Leeftijdsklasse blijft constant tot 2015 jaarlijks

12 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 12 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% CCs 12,9%25,7%36,2%25,2% BIBs 21,5%36,0%29,0%13,5% VL 18,6%27,6%25,6%28,1% jaar30-44 jaar45-59 jaar> 60 jaar Aantal Vlamingen in deze leeftijdsklasse neemt tot 2015 jaarlijks toe met 1.3%  Indien het participatiepatroon hetzelfde blijft, zal het aantal gebruikers toenemen … en de gemiddelde leeftijd zal hoger zijn Aantal Vlamingen in deze leeftijdsklasse blijft constant tot 2015 Aantal Vlamingen in deze leeftijdsklasse neemt tot 2015 jaarlijks af met 2.4% Aantal Vlamingen in deze leeftijdsklasse neemt tot 2015 jaarlijks toe met 3.4%

13 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Opleiding

14 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 14 N= Leeftijd * opleiding (in %)

15 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 15 70% van hoogopgeleide respondenten is tss Ouder: 85% met diploma LSO is 45+ Ouder: 91% van lager opgeleiden is % van respondenten HSO is 30+  De gebruikers zijn overwegend hoog opgeleid  Onder de gebruikers zijn er weinig lager opgeleiden jonger dan 45 jaar

16 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Beroepsstatuut “Andere” = Niet-werkenden (ziekteverlof, bevallingsverlof, ouderschapsverlof, verlof zonder wedde, loopbaanonderbreking, arbeidsongeschikt, op zoek naar eerste werk, werkloos, zorg voor het huishouden, …) Deze 3 categorieën zijn goed vertegenwoordigd onder de gebruikers De restcategorie “Andere” is ondervertegenwoordigd

17 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Gezinssamenstelling Deze 4 categorieën zijn goed vertegenwoordigd onder de gebruikers  70% van de gebruikers hebben een gezin of vormen een koppel  Centra zijn het meest attractief voor gezinnen Deze categorie is oververtegenwoordigd

18 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Netto gezinsinkomen  Een hoger inkomen is geen hinderpaal…  Een lager inkomen is geen hinderpaal…  Laag en hoog? Deze categorie is ondervertegenwoordigd

19 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 19  Een hoger inkomen: vooral “eigen” gebruikers  Een lager inkomen: vooral “receptieve” gebruikers VLVL 29,239,617,08,1100 Netto gezinsinkomen * ‘eigen’ en ‘receptieve’ gebruiker

20 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 20  Een hoger inkomen is geen hinderpaal voor participatie aan eigen activiteiten  Een lager inkomen is geen hinderpaal voor participatie aan receptieve activiteiten Eigen activiteitenReceptieve activiteiten

21 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 21 Besluit Vrouw [59% GO ↔ 51% VL] Gemiddeld 48 jaar [36% tussen jaar GO ↔ 26% VL] Hoog opgeleid [53% GO ↔ 26% VL] Werkend [55% GO ↔ 51% VL] of studerend [8% GO ↔ 4%VL] Met partner (en kinderen) Een hoger inkomen is geen hinderpaal … Een lager inkomen is geen hinderpaal …  Je moet gelukkig niet aan alle kenmerken voldoen: één volstaat!

22 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 22 Praktijk - Reactie Jan Bourgeois  cc Zwaneberg Heist-op-den-Berg Veerle Van Bun  cultuurcentrum Genk Sam Vervoort  gc ‘t Blikveld Bonheiden Bart Wauters  cc Ter Dilft Bornem

23 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Bezoekfrequentie en participatie 3.1. Bezoekfrequentie 3.2. Participatie in en buiten het centrum 3.3. Participatie van de ‘eigen’ en de ‘receptieve’ gebruiker

24 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Bezoekfrequentie N=  Grootste groep respondenten bezoekt enkele keren per jaar het centrum  De eigen gebruikers participeren frequenter dan de receptieve gebruikers met uitzondering van een harde kern

25 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Participatie in of buiten het centrum Participatie aan PODIUM activiteiten –in het centrum –buiten de programmatie van het centrum Participatie aan ANDERE activiteiten –in het centrum –buiten de programmatie van het centrum

26 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 26 PODIUM I = In het centrum B = Buiten de programmatie Verschillen zijn klein IN: theater, humor, folk en revue BUITEN: rock, klassieke muziek, literatuur

27 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 27 Podiumvoorstellingen Onder de theater- en humorparticipanten bevinden zich de grootste groepen frequente gebruikers De verschillen tussen participatie in cc en buiten cc zijn kleiner dan 7% (behalve voor humor) Meer in cc: theater, humor, folk, revue Meer buiten cc: rock, klassieke muziek, literatuur

28 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 28 ANDERE I = In het centrum B = Buiten de programmatie Verschillen zijn groter dan bij podium Voor niet podiumactiviteiten: meer participatie buiten het centrum

29 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 29 Andere voorstellingen De verschillen tussen participatie in cc en buiten cc zijn veel groter voor de andere activiteiten dan voor de podiumactiviteiten Voor alle niet-podiumactiviteiten participeren de gebruikers meer buiten cc  CC speelt vooral een belangrijke rol in het ‘podiumbeleven’ van de gebruiker

30 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Participatie van ‘eigen’ en ‘receptieve’ gebruiker Participatie aan PODIUM activiteiten door –receptieve gebruiker –eigen gebruiker Participatie aan ANDERE activiteiten door –receptieve gebruiker –eigen gebruiker

31 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 31 PODIUM R = Receptieve gebruiker E = Eigen gebruiker Receptieve gebruikers: literatuur en revue Eigen gebruikers: folk, rock, theater en humor

32 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 32 Podiumvoorstellingen De ‘eigen’ gebruikers gaan meer naar humor, theater, folk en rock De verschillen tussen ‘eigen’ en ‘receptieve’ gebruiker zijn voor deze genres groot

33 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 33 ANDERE R = receptieve gebruiker E = eigen gebruiker Receptieve gebruikers gaan meer naar andere activiteiten… en de verschillen zijn groot

34 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 34 Andere voorstellingen De ‘receptieve’ gebruikers gaan meer naar niet-podium activiteiten De verschillen tussen ‘eigen’ en ‘receptieve’ gebruikers zijn voor deze activiteiten groot

35 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 35 Besluit De meeste gebruikers komen enkele keren per jaar naar het cc De ‘eigen’ gebruikers komen frequenter naar het cc dan de ‘receptieve’ gebruikers De ‘eigen’ gebruikers participeren frequenter aan podiumactiviteiten dan de ‘receptieve’ gebruikers De ‘receptieve’ gebruikers participeren frequenter aan niet podiumactiviteiten dan de ‘eigen’ gebruikers Het cc speelt vooral een belangrijke rol in het ‘podiumbeleven’ van de gebruiker

36 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Stimuli en belemmeringen 4.1. Stimuli 4.2. Belemmeringen 4.3. Perceptie van de gebruiker

37 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra De drie belangrijkste stimuli StimuliTotaal Ontspanning62% Interessante activiteit58% Programmatie50% ER 70%51% 63%49% 60%32%  Bovenstaande stimuli zijn zowel voor de eigen als voor de receptieve gebruikers de belangrijkste stimuli… maar met een andere appreciatie  Percentage respondenten dat ‘vaak’ of ‘(bijna) altijd’ aangeeft op de vraag “In welke mate komt u naar cultuurcentrum X voor de volgende redenen?”

38 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 38 StimuliEigenReceptief Ontspanning70%51% Interessante activiteit63%49% Programmatie60%32% Ontmoeting14%21% Vereniging11%28% Hobby12%17%  Stimuli voor de ‘eigen’ en ‘receptieve’ gebruiker

39 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra De drie belangrijkste belemmeringen ER 54%53% 51%56% 54%43% BelemmeringenTotaal Geen tijd54% Liever een andere activiteit 54% Geen tickets meer50%  Zowel voor de eigen als voor de receptieve gebruiker zijn dit de belangrijkste belemmeringen  Percentage respondenten dat ‘vaak’ of ‘altijd’ aangeeft op de vraag “Welke redenen kunnen voor u een belemmering vormen om naar CC te gaan?”

40 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 40  Belemmeringen voor de ‘eigen’ en ‘receptieve’ gebruiker BelemmeringenEigenReceptief Geen tijd54%53% Liever een andere activiteit51%56% Geen tickets meer54%43% Andere interesses47% Liever thuis38%43% Onvoldoende info17%27%

41 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Perceptie van de gebruiker Acht stellingen: akkoord ↔ niet akkoord “Ik ben een echte kunst- en cultuurliefhebber” “Ik ben een cultuurproever: ik wil alles eens proberen” “Ik doe voornamelijk dingen in het centrum: repeteren, leren, vergaderen, …” “Ik organiseer zelf regelmatig aan activiteit in het centrum” “Voor mij telt de ontspanning!” “Ik supporter vooral voor de lokale verenigingen” “Voor mij geldt: alles behalve kunst- en cultuur” “Ik ben een toevallige bezoeker”

42 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 42  Zowel bij ‘eigen’ als bij ‘receptieve’ gebruikers weegt ontspanning het zwaarst door  Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de ‘eigen’ gebruiker  Kunst en cultuur zijn minder belangrijk voor de ‘receptieve’ gebruiker  Percentage respondenten dat (helemaal) akkoord gaat met de stellingen

43 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 43 Besluit Drie belangrijkste stimuli  Ontspanning  Interessante activiteit  Programmatie (vooral E) Perceptie van de bezoeker  “Voor mij telt de ontspanning!”  “Ik ben een echte kunst- en cultuurliefhebber” (vooral E)  “Ik supporter vooral voor lokale verenigingen” (vooral R) Drie belangrijkste belemmeringen  Geen tijd over  Liever een andere activiteit  Geen tickets meer beschikbaar (vooral E)

44 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 44 Praktijk - Reactie Jan Bourgeois  cc Zwaneberg Heist-op-den-Berg Veerle Van Bun  cultuurcentrum Genk Sam Vervoort  gc ‘t Blikveld Bonheiden Bart Wauters  cc Ter Dilft Bornem

45 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Sociaal engagement 5.1. Verenigingsleven 5.2. Kunstzinnige hobby

46 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Verenigingsleven GOVlaanderen (RCV) "0""1-2""3+""0""1-2""3+" Totaal30%44%26%41%44%15% Man30%44%27%37%48%16% Vrouw (NS)30%44%26%46%41%14% %45%21%40%50%10% %45%24%44%42%14% %43%30%41%38%21% 65+23%44%33%39%42%19% LO33%46%21%51%36%13% LSO30%46%24%46%41%13% HSO31%44%25%38%47%15% HO28%44%29% 46%22% Lid # verenigingen

47 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Kunstzinnig hobby GOVlaanderen (RCV) neejaneeja Totaal57%43%75%25% Man62%38%76%24% Vrouw54%46%74%26% %49%68%32% %42%78%23% %41%79%21% 65+62%38%86%14% LO66%34%89%11% LSO61%39%82%18% HSO57%43%76%24% HO55%45%64%36% Kunstzinnige hobby

48 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 48 Besluit Sociaal engagement van gebruiker van cc is opvallend groot [70% GO ↔ 59% VL] –Grootste lidmaatschap bij sportverenigingen en verenigingen voor kunstbeoefening Gebruiker is ook een actieve amateurkunst beoefenaar [43% GO ↔ 25% VL] –Bespeelt een muziekinstrument alleen of met vrienden –In cc speelt hij/zij vooral toneel  Leden van verenigingen en kunstzinnige hobbyisten zijn thuis in de centra

49 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Focus op de podiumparticipant 6.1. Is de podiumparticipant een abonnee? 6.2. Waarom is de podiumparticipant abonnee? 6.3. Profiel van de podiumparticipant 6.4. Wie brengt de podiumparticipant mee?

50 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Is de podiumparticipant een abonnee? Podiumparticipant = minstens 1 deelname aan een podiumactiviteit 7% zegt dat er geen abonnementssysteem is Aandeel podiumparticipanten in GO76% Indien podiumparticipant: abonnement? Nee69% Ja31%

51 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Waarom is de podiumparticipant abonnee?

52 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Profiel van de podiumparticipant GeslachtStatuut Man42%Studerend3% Vrouw58%Werkend64% LeeftijdPensioen23% %Andere10% % %Gezinsinkomen 60+22%<1000 euro3% Opleiding % LO3% % LSO10% % HSO25%>4000 euro12% HO62%

53 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Wie brengt de podiumparticipant mee? Mannen: meer partner en iets meer alleen of vereniging Vrouwen: meer met vrienden, kinderen, familie, ouders, school/studie of ifv job

54 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 54 Besluit 76% van de gebruikers is podiumparticipant 30% van de podiumparticipanten is abonnee Abonnement vooral omwille van het prijsvoordeel Profiel: vrouw, j, HO, werkend met gemiddeld inkomen Participeert met vrienden, partner of kinderen

55 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Portret van de ‘eigen’ en de ‘receptieve’ gebruiker 7.1. De cijfers 7.2. Portret van de ‘receptieve’ en de ‘eigen’ gebruiker

56 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra De cijfers Gebruikersaantalpercentage Receptieve ,5% Eigen ,5% Totaal ,0% !!! In de eerste ronde werd geen onderscheid gemaakt tussen ‘eigen’ en ‘receptieve’ gebruikers !!!

57 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 57

58 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 58

59 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 59

60 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Portret van de ‘receptieve’ en de ‘eigen’ gebruiker Receptieve gebruiker Man 60+er Diploma LO of LSO Gepensioneerd Eigen gebruiker Vrouw jaar Diploma HO Werkend

61 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Portret van de ‘receptieve’ en de ‘eigen’ gebruiker Receptieve gebruiker Inkomen < 2000 Woont op maximum 10 km van het centrum Lid van een of meerdere verenigingen Eigen gebruiker Inkomen > 3000 Woont op maximum 30 km van het centrum Niet noodzakelijk lid van een verenigingen

62 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Portret van de ‘receptieve’ en de ‘eigen’ gebruiker Receptieve gebruiker Komt uitzonderlijk of wekelijks Gaat eerder naar niet podiumvoorstellingen Geen abonnee Zoekt ontspanning maar minder in kunst- en culturele activiteiten Eigen gebruiker Komt meerdere keren per jaar Gaat eerder naar podiumvoorstellingen Is abonnee Zoekt ontspanning vooral in kunst- en culturele activiteiten

63 11/3/ Bornem De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra 63 Praktijk - Reactie Jan Bourgeois  cc Zwaneberg Heist-op-den-Berg Veerle Van Bun  cultuurcentrum Genk Sam Vervoort  gc ‘t Blikveld Bonheiden Bart Wauters  cc Ter Dilft Bornem


Download ppt "De gebruikers van cultuur- en gemeenschapscentra Jan en alleman? Prof. Jan Colpaert en Hanne Heuts CMS/EHSAL Studiedag 11 maart CC Ter Dilft - Bornem."

Verwante presentaties


Ads door Google