De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kritisch denken over politieke problemen Margarita Jeliazkova UD Vakdidactiek Maatschappijleer ELAN, Universiteit Twente © M. Jeliazkova, Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kritisch denken over politieke problemen Margarita Jeliazkova UD Vakdidactiek Maatschappijleer ELAN, Universiteit Twente © M. Jeliazkova, Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 Kritisch denken over politieke problemen Margarita Jeliazkova UD Vakdidactiek Maatschappijleer ELAN, Universiteit Twente © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012

2 Onderwerpen Kritisch denken of gewoon denken? Problemen en oplossingen Typen problemen en typen vaardigheden Een voorbeeld van probleemstructurering Implicaties voor lesgeven © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012

3 "A problem is half-solved if properly stated." John Dewey © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012

4 Wat betekent ‘kritisch denken’? Omgaan met onzekerheid Het gebied tussen de absolute zekerheid en het complete chaos is de wereld om ons heen streven naar absolute zekerheid = falen + compleet chaos = hulpeloosheid __________________________________________________ = cynisme © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012

5 J. Dewey, Democracy and Education, 1916 “All thinking is research, and all research is native, original, with him who carries it on, even if everybody else in the world already is sure of what he is still looking for. It also follows that all thinking involves a risk. Certainty cannot be guaranteed in advance.” © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012

6 Nodige denkvaardigheden: denken over maatschappelijke problemen Wat is een maatschappelijk probleem? Wat is een politiek probleem? Problemen hebben een wetenschappelijke en maatschappelijke dimensie – complexe verhoudingen Gangbaar: probleem – oplossing: niet zo snel! © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012

7 Verwarring in terminologie = verwarring in denken Probleem – kwestie – onderwerp – context? Informatie – oplossing – onderzoek – besluit – mening? © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012

8 Verwarring in terminologie: een voorbeeld “Op de publieke en politieke agenda van Nederland staan veel onderwerpen. Denk aan bijvoorbeeld criminaliteit, zinloos geweld, tekorten in de gezondheidszorg, de monarchie, genetische manipulatie, enz. enz. De bedoeling van deze praktische opdracht is dat je met een aantal medeleerlingen zo'n actueel maatschappelijk probleem in kaart brengt en er vervolgens een onderzoek naar gaat doen. […] breng het probleem in kaart met behulp van het katern Onderzoek doen […] met behulp van de gevonden informatie stel je een enquête op …. © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012

9 “…a certain Chinese encyclopaedia entitled Celestial Emporium of Benevolent Knowledge. On those remote pages it is written that animals are divided into (a) those that belong to the Emperor, (b) embalmed ones, (c) those that are trained, (d) suckling pigs, (e) mermaids, (f) fabulous ones, (g) stray dogs, (h) those that are included in this classification, (i) those that tremble as if they were mad, (j) innumerable ones, (k) those drawn with a very fine camel's hair brush, (l) others, (m) those that have just broken a flower vase, (n) those that resemble flies from a distance.” -- J. L. Borges, "The Analytical Language of John Wilkins" © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012

10 Het kan dus anders Probleemvinding, probleemstructurering Probleem is: 1.Een kloof tussen wat is en wat wenselijk is. 2.Een claim van een groep mensen op een andere. [Geïnspireerd door: R. Hoppe, The Governance of Problems, The Policy Press, Bristol, 2011 (paperback)] © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012

11 Kiezen van een oplossing Bedenken van oplossingen Presenteren van het probleem Onderkennen van het probleem zeeniveau Denken over problemen als een ‘ijsberg’ © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012

12 Typen politieke problemen

13 © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012 Gestructureerde problemen (doelen en middelen aanvaard) Matig gestructureerde problemen (doelen aanvaard, twijfel over middelen) Matig gestructureerde problemen (middelen bekend; doelen en waarden zeer omstreden) Ongestructureerde problemen

14 © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012 Snelweg onderhoud Sociale woningbouwbeleid Verkeersveiligheid Abortus, euthanasie, stemrecht voor migranten Files, Wereldarmoede

15 Zwerfplastic plastic whale promo © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012

16 Indicatoren ontwikkelen voor waterkwaliteit te monitoren Ontwikkelen van efficiënte manieren voor het afbreken van laagkwaliteit plastics Nano-materialen – brede implicaties omstreden Gevolgen van gebruiken van plastics – economisch, ecologisch en medisch Zwerfplastic

17 © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012 Ontwerp : doelen aanvaard, middelen bekend; hoe bereik ik mijn doel het beste? Onderzoek: doelen aanvaard; wat zijn effectieve en efficiënte middelen? Dialoog : middelen bekend, doelen omstreden; mag het? is het ethisch aanvaardbaar? Verkenning: wat is eigenlijk “het probleem”?

18 Mogelijke mismatches © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012 Onderzoeksvragen en technieken bij een ontwerpopdracht (bijvoorbeeld representativiteit en generaliseerbaarheid) Ontwerpvragen bij een verkenningsvraag (zoek naar oplossingen, voor welk probleem dan?) Verkenningsvragen bij een dialoogopdracht (zoek naar informatie, terwijl normen en waarden centraal staan) Dialoogvragen bij een onderzoeksopdracht (vragen naar normen en waarden, terwijl naar efficiënte oplossingen wordt gezocht)

19 Denkvaardigheden volgens Bloom Onthouden Begrijpen (inzicht) Toepassen Analyseren Evalueren Creëren © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012

20 Creating Evaluating Analysing Applying Understanding Remembering Denkvaardigheden volgens Bloom (nieuwe versie) Creating Generating new ideas, products, or ways of viewing things Designing, constructing, planning, producing, inventing. Evaluating Justifying a decision or course of action Checking, hypothesising, critiquing, experimenting, judging Analysing Breaking information into parts to explore understandings and relationships Comparing, organising, deconstructing, interrogating, finding Applying Using information in another familiar situation Implementing, carrying out, using, executing Understanding Explaining ideas or concepts Interpreting, summarising, paraphrasing, classifying, explaining Remembering Recalling information Recognising, listing, describing, retrieving, naming, finding (Based on Pohl, 2000, Learning to Think, Thinking to Learn, p. 8)

21 Denkvaardigheden volgens Bloom Denkniveaus of denkstappen? Op volgorde? Is denken een individuele activiteit? Is toetsen van denken mogelijk buiten een denkcontext? © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012

22 © M. Jeliazkova, Universiteit Twente. Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012 Ontwerp : Hoe zorg ik voor een stoplicht in mijn dorp? Onderzoek: Hoe kan de regering effectiever en efficiënter werken ? Dialoog : Marktwerking in de zorg? Verkenning: Is er een kloof tussen burger en politiek? Onthouden (herkennen, opsommen, beschrijven)

23 © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012 Ontwerp : Hoe werkt het? Onderzoek: Hoe te toetsen? Valideren? Verklaren? Dialoog : Hoe te bespreken? Met wie? Verkenning: Hoe (anders) te bekijken? Inzicht (begrijpen, uitleggen, verklaren)

24 © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012 Ontwerp : Product, plan Onderzoek: Theorie (hypothese) Dialoog : proces (bespreekbaar maken, zoeken naar consensus) Verkenning: nieuwe vragen Toepassen (van informatie, begrippen)

25 © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012 Ontwerp : Stappenplan Onderzoek: Hoe te toetsen? Valideren? Verklaren? Dialoog : netwerken in kaart brengen Verkenning: kaders (categoriseren) Analyseren (vergelijken, deconstrueren)

26 © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012 Ontwerp : Doeltreffendheid Onderzoek: Betrouwbaarheid, validiteit Dialoog : Toelaatbaarheid Verkenning: Opportuniteit Evalueren (terugkijken, reflecteren, checken)

27 © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012

28 Probleemstructurerend denken: implicaties aanpassing opdrachten link met context-concept benadering het herkennen en verkennen van bias in probleemstructurering begint bij de docent Vakoverstijgende opdrachten rond probleemoplossingen - zinvol leren © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012

29 Bedankt voor uw aandacht! Voor contacten, vragen en opmerkingen: m.i.jeliazkova@utwente.nl m.i.jeliazkova@utwente.nl Margarita Jeliazkova Instituut ELAN (lerarenopleiding maatschappijleer) Cubicus B219, Universiteit Twente, 7500AE Enschede Tel. 053 489 4292 © M. Jeliazkova, Universiteit Twente, Docentendag Maatschappijleer, Den Haag, 10.02.2012


Download ppt "Kritisch denken over politieke problemen Margarita Jeliazkova UD Vakdidactiek Maatschappijleer ELAN, Universiteit Twente © M. Jeliazkova, Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google