De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BESCHERMING VAN UW MERKEN IN CHINA Mr. Joost Verbeek Advocaat ULYS Law Firm Antwerpen, 29 maart 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BESCHERMING VAN UW MERKEN IN CHINA Mr. Joost Verbeek Advocaat ULYS Law Firm Antwerpen, 29 maart 2006."— Transcript van de presentatie:

1 BESCHERMING VAN UW MERKEN IN CHINA Mr. Joost Verbeek Advocaat ULYS Law Firm joost.verbeek@ulys.net Antwerpen, 29 maart 2006

2 Inleiding  1978 : “Open Door Policy”  1979-2000 : ontwikkeling merkenwetgeving  2001 : toetreding WTO (en TRIPS-Verdrag)

3 Schijnbare contradictie Sterke ontwikkeling IP-bescherming Namaak neemt toe

4 Namaak neemt toe:  Enkele cijfers  Geen Chinees fenomeen  IP Handhavingsrichtlijn EU 48/2004  Waarom anti-namaak-regelgeving?  creativiteit en innovatie  (internationale) economische orde  veiligheid en gezondheid  werkgelegenheid

5 Sterke ontwikkeling IP Bescherming  Strategic Outline on IPR 2004-2010  Samenwerking met Westers geörienteerde belangengroepen (bv QBPC)  Ontwikkeling van de regelgeving  Stellen van voorbeelden (bijv. Mountain Eagle Campaign)

6 Namaak neemt niettegenstaande strijd tegen namaak wordt opgevoerd Het Westen heeft hieraan eveneens schuld:  Weinig IP-bescherming in China  Leverancier van machines  Afnemer van namaak

7 Bijzonderheden voor China : Onduidelijke politiek keuzes Ingewikkelde structuren Moreel element speelt niet Goede organisatie van de namaak-industrie Betrokkenheid politici en ambtenaren

8 Organisatie namaak-industrie Forum shopping Verbetering kwaliteit namaak Stromannen Productnummers en woordcodes Geen productie- en inventarislijsten Just-in-Time Geheime lokaties Opsplitsing productie- en uitlevering Geen “sporen” nalaten Menging van fake en echt

9 Bronnen van merkbescherming Trademark Law (+ Amendments) Implementation Regulations Regels erkenning “bekende” merken Criminal Law Act Interpretations

10 Verkrijging van een merkrecht  First-to-File-systeem  Trademark Office  TRAB  Beijing People’s Intermediate Court en Supreme Court

11  Belang  Erkenningsprocedure:  Administratief  Gerechtelijk Erkenning als “bekend” merk

12 Handhaving Van Uw Merkrecht  Westerse systemen:  Private acties (o.a. Beslag inzake Namaak) en sancties  Strafrechterlijke acties en sancties  Tussenkomst Douane-autoriteiten

13  Handhavingssystemen in China:  Private acties : dubbel handhavingssysteem  Tussenkomst Public Security Bureau (PSB)  Tussenkomst Customs (Douane)

14 Private handhaving  Tussenkomst AIC (Administration for Industry and Commerce)  Burgerlijk geding voor de People’s Courts (Intermediate/Superior)

15 Tussenkomst AIC  Clear Cut Cases  Snel, niet duur en veelal efficiënt  Werking en middelen  Overdracht van de zaak aan het PSB  Discretionair beleid

16 Burgerlijke vordering voor de People’s Court  “Look alikes” en complexe zaken  Waar optreden ?  Hoe bewijs verzamelen ?  Verloop van de procedure  Wat kan de People’s Court beslissen ?

17 Problemen bij civiele vorderingen:  Onbekendheid met de dwangsom  Tussenkomst Chinees advocaat  Gebrek aan tegensprekelijkheid  Bewijslast en bewijsvergaring  Relatief lange duurtijd procedures

18 Strafvordering  Europa : moreel element  China : - “Thresholds” - Tussenkomst PSB (onderzoek) - Doorverwijzing naar Procuratorates (vervolging) Probleem1: “Thresholds” = verkeerd signaal Probleem2 : recidivisme wordt niet bestraft Probleem3: merkhouder heeft geen zicht op de procedure

19 Tussenkomst Douane  Sedert 1994 genomen maatregelen  Tussenkomst Douane - “Op verzoek” en “Ex Officio” - Merkregistratie bij GAC (General Administration of Customs) - Douane-maatregelen

20 Enkele tips  Beheer merkenportefeuille is « core responsability » - pro-actief - interne en externe audits - betrokkenheid volledige onderneming  Goede voorbereiding en bewaring dossiers

21 Enkele tips  Bijstand plaatselijk merken-agent  Voldoende budget  Bewaking merken  Management anti-namaak-programma  Participatie aan task forces  Samenwerking lokale politici en ambtenaren  Ontwerp van producten en verpakking

22 Joost Verbeek www.ulys.net Vragen & Opmerkingen


Download ppt "BESCHERMING VAN UW MERKEN IN CHINA Mr. Joost Verbeek Advocaat ULYS Law Firm Antwerpen, 29 maart 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google