De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nazorg voor de ex- intensive care patiënt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nazorg voor de ex- intensive care patiënt"— Transcript van de presentatie:

1 Nazorg voor de ex- intensive care patiënt
Intensive Care Nazorg Polikliniek Nazorg voor de ex- intensive care patiënt

2 lichamelijk, geestelijk, sociaal
INHOUD PRESENTATIE Inleiding Een Intensive Care nazorg polikliniek ; Waarom ? Lange termijn klachten na Intensive Care opname lichamelijk, geestelijk, sociaal Een Intensive care nazorg polikliniek Hoe ? Wat ? VRAGEN

3

4 INLEIDING Jaren “80 genezen
onder invloed van snelle technische ontwikkelingen (Kunsthart, Swan Ganz e.d.) Anno (genezen maar ook) voorkomen door onderzoek naar lange termijn effecten evaluatie, zorgkosten (Sepsis campaign, cel-oximetrie, nazorg e.d.)

5 UITGANGSSITUATIE De IC-nazorg poli: waarom?
Door onderzoek en evaluatie steeds meer bekend over negatieve lange termijn effecten van overlevers van Intensive Care De lichamelijke, psychisch en sociale klachten komen vaak in combinatie voor. Meer aandacht voor preventie van problemen op I.C. (aandacht voor delier, vroege mobilisatie, glucose regulatie, post traumatische stress stoornis e.d.) Meer initiatieven patiëntenplatform en social media)

6 KLACHTEN NA DE IC OPNAME Lange termijnuitkomsten
(geschat 20%) PTSS veel voorkomend, duur en beloop nog niet duidelijk, Kwaliteit van leven is fors verlaagd, tot 1 jaar na ontslag, mogelijk nog langer. (meer dan 50%) Na 1 jaar is 70 % van ex “langliggers” ( langer dan 2 wkn. op I.C.) niet in staat om volledig aan het arbeidsproces deel te nemen. (kosten 489 miljoen euro per jaar)

7 LICHAMELIJKE KLACHTEN restverschijnselen
Verworven Zwakte, ICU-acquired weakness, (polyneuropathie en myopathie) 30-80% van survivors Afgenomen mobiliteit (33% na 2 weken IC beperkende contracturen) gewichtsverlies huid problemen seksuele dysfunctie slaapstoornissen

8 PSYCHISCHE KLACHTEN restverschijnselen
Amnesie, men kan zich van de IC periode niet veel herinneren, er is een “gat”. Delier op IC geeft per patiënt meer kans op heropnames. Cognitieve problemen (concentratie) Angst Depressie Lusteloosheid PTSS

9 PTSS stoornis veroorzaakt intens psychisch lijden of beperkingen in sociaal en beroepsmatig functioneren . Gevoel van onthechting of vervreemding van anderen Prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen Het gevoel een beperkte toekomst te hebben Overmatige waakzaamheid Dwanggedachten, waandenkbeelden. Vermijdingsgedrag

10 SOCIALE KLACHTEN restverschijnselen
Cognitieve functiestoornissen, (delier, amnesie) veranderen de werkelijkheid, wat onzeker en angstig maakt, ook achteraf. “Ik kan blijkbaar een soort van gek worden. Ik vertrouw mezelf niet meer. Klopt het wel wat ik nu denk te zien of te horen?” Verminderde intellectuele prestaties maken ook angstig en onzeker. “Ik snap niet meer zo snel wat ik vroeger direct begreep. Kan ik het nog wel ?” Sociale isolatie, stress, familie, werk.

11 Meer aandacht voor dit probleem
Media Zorgverleners (strikte glucose regulatie, wake up call) Zorgverzekeraars Overheid Mondiger patiënt en familie Transparantie door Internet en Social Media

12 PREVENTIE Initiatieven op de Intensive Care Ikazia ziekenhuis
“Sterren” ; inventarisatie en evaluatie IC verblijf op de verpleegafdeling Nazorg ; met nabestaanden wordt 1 maand na overlijden patiënt contact opgenomen. IC dagboek ; uitreiking na 72 uren IC verblijf. Website nazorg, folder poli’s Intensive Care nazorg polikliniek

13 IC NAZORG POLIKLINIEK opzet
Patiënten criteria Wanneer wordt de patiënt opgeroepen Worden familie/naasten uitgenodigd ? Wie draait de poli ? Organisatie en administratie Bekostiging Informatievoorziening Training en evaluatie

14 IC-NAZORG POLIKLINIEK uitvoering
Patiënten meer dan uur op IC na 3 maanden na ontslag uitnodiging per brief vragenlijsten thuis (volgens richtlijnen NVIC) Brochure polikliniek, vermelding web site, IKA nieuws, krant. Poli ; gesprek met verpleegkundige en intensivist Bespreking patiënten dagboek Mogelijkheid tot bezoek van intensive care Bekostiging

15 Vragenlijsten IC-nazorgpoli (volgens richtlijnen NVIC)
Depressie en PTSS Kwaliteit van leven Voeding Werk, financiële en woonsituatie Welke klachten restverschijnselen komen voor ? Wat kan IC nazorg hierin betekenen ?

16 IC-NAZORG POLIKLINIEK onderzoek
Follow-up lichamelijk herstel en klachten Controle ADL Controle psychische problematiek Mogelijkheid tot vragen Informatievoorziening Terugkoppeling Doorverwijzing Statusvoering door arts voor verder onderzoek en evt. publicatie Brief naar de huisarts

17 Uit onderzoek blijkt dat PTSS in mindere mate of niet ontstaat bij IC bezoek en dagboekbespreking
Terugkoppeling Alles op een rijtje krijgen Kracht om het onder ogen te zien Dankbaar het overleefd te hebben Positieve beleving Afsluiting

18 “Met de juiste en tijdige aanpak kunnen de gevolgen van ernstig ziek zijn en eventuele traumatische ervaringen op IC zoveel mogelijk voorkomen, beperkt, ofwel opgeheven worden. Dat zal voor de patiënt en zijn omgeving tot een betere kwaliteit van leven, voor de behandelaars tot meer controle en voor de maatschappij tot minder kosten leiden.” DHR TJAN ANESTHESIOLOOG-INTENSIVIST INTENSIVE EN MEDIUM CARE GELDERSE VALLEI ZIEKENHUIS EDE

19 VRAGEN ?


Download ppt "Nazorg voor de ex- intensive care patiënt"

Verwante presentaties


Ads door Google