De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intervisie Coördinatoren Standaard Visus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intervisie Coördinatoren Standaard Visus"— Transcript van de presentatie:

1 Intervisie Coördinatoren Standaard Visus
Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg 14 februari 2012

2 Op het programma van vandaag…
DE ESSENTIE van de standaard Visus De tien vuistregels van de Standaard Visus Samenvatting – Stroomdiagrammen voor de praktijk TAKEN van de coördinator Visus Checklist materiaal, kwaliteitscriteria… Implementatie van de standaard in eigen centrum: stand van zaken & stappenplan Beschikbaar materiaal ter ondersteuning van coördinatoren  VRAGEN - KNELPUNTEN - DISCUSSIE – INTERVISIE!

3 DE ESSENTIE van de standaard visus

4 DE ESSENTIE van de standaard visus
 Ogen  Standaard  Implementatie  Intervisie Standaard Visus [v] De tien vuistregels van de Standaard Visus Samenvatting – Stroomdiagrammen voor de praktijk

5 TAKEN van de coördinator VISUS

6 DE TAKEN van de coördinator visus
Checklist materiaal, kwaliteitscriteria… Implementatie van de standaard in eigen centrum: stand van zaken & stappenplan Beschikbaar materiaal ter ondersteuning van coördinatoren de nood aan eigen opgestelde onderzoeken te verantwoorden. Ik denk o.a. aan: - geen informatie te vinden in de literatuur over de beste audiometrieprocedure voor kinderen van deze leeftijd, noch over de haalbaarheid en betrouwbaarheid ervan - geen referentieprofielen beschikbaar (wat is ‘normaal’ op deze leeftijd) - belangrijk om de zeer specifieke setting van CLB (sterktes en knelpunten voor audiometrische screening) in kaart te brengen om hiermee rekening te houden en de beste richtlijnen ‘op maat’ te ontwikkelen 6

7 CHECKLIST materiaal & kwaliteitscriteria
Aandachtspunten Standaard Visus: ‘First Things First’ VWVJ-enquête bij coördinatoren (respons: n=58)  Tests  Bijkomend materiaal  Scoreformulieren  Belichting de nood aan eigen opgestelde onderzoeken te verantwoorden. Ik denk o.a. aan: - geen informatie te vinden in de literatuur over de beste audiometrieprocedure voor kinderen van deze leeftijd, noch over de haalbaarheid en betrouwbaarheid ervan - geen referentieprofielen beschikbaar (wat is ‘normaal’ op deze leeftijd) - belangrijk om de zeer specifieke setting van CLB (sterktes en knelpunten voor audiometrische screening) in kaart te brengen om hiermee rekening te houden en de beste richtlijnen ‘op maat’ te ontwikkelen 7

8 CHECKLIST materiaal & kwaliteitscriteria
Beschikt elke arts/VPK in uw CLB over een pakket beslisbomen (standaard Visus, samenvatting)? Beschikt u in uw CLB over tenminste één luxmeter? Ja 94.83% Neen 1.72% Ik weet het niet 3.45% de nood aan eigen opgestelde onderzoeken te verantwoorden. Ik denk o.a. aan: - geen informatie te vinden in de literatuur over de beste audiometrieprocedure voor kinderen van deze leeftijd, noch over de haalbaarheid en betrouwbaarheid ervan - geen referentieprofielen beschikbaar (wat is ‘normaal’ op deze leeftijd) - belangrijk om de zeer specifieke setting van CLB (sterktes en knelpunten voor audiometrische screening) in kaart te brengen om hiermee rekening te houden en de beste richtlijnen ‘op maat’ te ontwikkelen Ja 84.48% Neen 10.34% Ik weet het niet 5.17% 8

9 CHECKLIST materiaal & kwaliteitscriteria
Onderzoek van de gezichtsscherpte op afstand Afdekpleisters 3.45% Zeeroverslap 79.31% Afdekbril (enkel bij kleuters) 70.69% Kay pictures 3m Crowded Book 98.28% LogMAR 3m Crowded Book 100.00% Snellen letters en/of cijfers op lijn 93.10% de nood aan eigen opgestelde onderzoeken te verantwoorden. Ik denk o.a. aan: - geen informatie te vinden in de literatuur over de beste audiometrieprocedure voor kinderen van deze leeftijd, noch over de haalbaarheid en betrouwbaarheid ervan - geen referentieprofielen beschikbaar (wat is ‘normaal’ op deze leeftijd) - belangrijk om de zeer specifieke setting van CLB (sterktes en knelpunten voor audiometrische screening) in kaart te brengen om hiermee rekening te houden en de beste richtlijnen ‘op maat’ te ontwikkelen 9

10 CHECKLIST materiaal & kwaliteitscriteria
Belichting bij test voor gezichtsscherpte op afstand = minstens 500 lux op de testoppervlakte Voldoende belichting in CLB Afspraak op CLB-niveau ivm belichting op school Ja 87.93% 31.58% Neen 6.90% 66.67% Ik weet het niet 5.17% 1.75% de nood aan eigen opgestelde onderzoeken te verantwoorden. Ik denk o.a. aan: - geen informatie te vinden in de literatuur over de beste audiometrieprocedure voor kinderen van deze leeftijd, noch over de haalbaarheid en betrouwbaarheid ervan - geen referentieprofielen beschikbaar (wat is ‘normaal’ op deze leeftijd) - belangrijk om de zeer specifieke setting van CLB (sterktes en knelpunten voor audiometrische screening) in kaart te brengen om hiermee rekening te houden en de beste richtlijnen ‘op maat’ te ontwikkelen 10

11 CHECKLIST materiaal & kwaliteitscriteria
Dieptezicht Belichting : minstens 1000 lux op de testoppervlakte TNO-stereotest 98.28% Scoreformulieren dieptezicht 39.66% de nood aan eigen opgestelde onderzoeken te verantwoorden. Ik denk o.a. aan: - geen informatie te vinden in de literatuur over de beste audiometrieprocedure voor kinderen van deze leeftijd, noch over de haalbaarheid en betrouwbaarheid ervan - geen referentieprofielen beschikbaar (wat is ‘normaal’ op deze leeftijd) - belangrijk om de zeer specifieke setting van CLB (sterktes en knelpunten voor audiometrische screening) in kaart te brengen om hiermee rekening te houden en de beste richtlijnen ‘op maat’ te ontwikkelen Voldoende belichting in CLB Ja 63.79% Neen 24.14% Ik weet het niet 12.07% 11

12 CHECKLIST materiaal & kwaliteitscriteria
Kleurzinonderzoek Belichting : speciale TL-lamp met minstens 1500 lux op de testoppervlakte (bij controletest in CLB) Ishihara selectie van 6 platen 100.00% Scoreformulieren kleurzinonderzoek 79.31% de nood aan eigen opgestelde onderzoeken te verantwoorden. Ik denk o.a. aan: - geen informatie te vinden in de literatuur over de beste audiometrieprocedure voor kinderen van deze leeftijd, noch over de haalbaarheid en betrouwbaarheid ervan - geen referentieprofielen beschikbaar (wat is ‘normaal’ op deze leeftijd) - belangrijk om de zeer specifieke setting van CLB (sterktes en knelpunten voor audiometrische screening) in kaart te brengen om hiermee rekening te houden en de beste richtlijnen ‘op maat’ te ontwikkelen Voldoende belichting in CLB Ja 46.55% Neen 41.38% Ik weet het niet 12.07% 12

13 CHECKLIST materiaal & kwaliteitscriteria
Onderzoek van de oogstand Een niet te fel schijnend penlampje (eventueel met doorzichtige matte pleister beplakt) 98.28% Een gedetailleerd fixatieobjectje (bvb. een kleurig speelgoedje met een afmeting van maximum 5cm, of een tongspatel waarop een grappig stickertje is gekleefd) 65.52% Een “occluder” (opake plastic schijf met handvat) om het oog af te dekken bij de covertest 29.31% de nood aan eigen opgestelde onderzoeken te verantwoorden. Ik denk o.a. aan: - geen informatie te vinden in de literatuur over de beste audiometrieprocedure voor kinderen van deze leeftijd, noch over de haalbaarheid en betrouwbaarheid ervan - geen referentieprofielen beschikbaar (wat is ‘normaal’ op deze leeftijd) - belangrijk om de zeer specifieke setting van CLB (sterktes en knelpunten voor audiometrische screening) in kaart te brengen om hiermee rekening te houden en de beste richtlijnen ‘op maat’ te ontwikkelen 13

14 Implementatie van de standaard
in eigen centrum Welke taken neemt u concreet op in het kader van uw coördinatorschap? Controle van de oudervragenlijsten op standaard-gerelateerde vragen 44.83% Aankoop materiaal 48.28% Kwaliteitscontrole materiaal 39.66% Lezen en verspreiden van de nieuwsbrief 77.59% Informeren van nieuwe medewerkers 74.14% Interne helpdesk 29.31% Motiveren van collega’s tot het gebruiken/volgen van de aanbevelingen 75.86% Andere 12.07% de nood aan eigen opgestelde onderzoeken te verantwoorden. Ik denk o.a. aan: - geen informatie te vinden in de literatuur over de beste audiometrieprocedure voor kinderen van deze leeftijd, noch over de haalbaarheid en betrouwbaarheid ervan - geen referentieprofielen beschikbaar (wat is ‘normaal’ op deze leeftijd) - belangrijk om de zeer specifieke setting van CLB (sterktes en knelpunten voor audiometrische screening) in kaart te brengen om hiermee rekening te houden en de beste richtlijnen ‘op maat’ te ontwikkelen 14

15 Beschikbaar materiaal ter ondersteuning van coördinatoren
 Ogen  Standaard  Implementatie  Intervisie Standaard Visus [v] de nood aan eigen opgestelde onderzoeken te verantwoorden. Ik denk o.a. aan: - geen informatie te vinden in de literatuur over de beste audiometrieprocedure voor kinderen van deze leeftijd, noch over de haalbaarheid en betrouwbaarheid ervan - geen referentieprofielen beschikbaar (wat is ‘normaal’ op deze leeftijd) - belangrijk om de zeer specifieke setting van CLB (sterktes en knelpunten voor audiometrische screening) in kaart te brengen om hiermee rekening te houden en de beste richtlijnen ‘op maat’ te ontwikkelen 15

16 Beschikbaar materiaal ter ondersteuning van coördinatoren
TOPICSGEWIJS Gezichtsscherpte van ver Handleiding Ffooks Test Handleiding Kay 3 m Crowded Test Handleiding LogMAR 3 m Crowded Test Handleiding Snellen letters Test Terugbetaling bril de nood aan eigen opgestelde onderzoeken te verantwoorden. Ik denk o.a. aan: - geen informatie te vinden in de literatuur over de beste audiometrieprocedure voor kinderen van deze leeftijd, noch over de haalbaarheid en betrouwbaarheid ervan - geen referentieprofielen beschikbaar (wat is ‘normaal’ op deze leeftijd) - belangrijk om de zeer specifieke setting van CLB (sterktes en knelpunten voor audiometrische screening) in kaart te brengen om hiermee rekening te houden en de beste richtlijnen ‘op maat’ te ontwikkelen 16

17 Beschikbaar materiaal ter ondersteuning van coördinatoren
TOPICSGEWIJS Oogstand Principes oogstandonderzoek Oogstandonderzoek Oefeningen Oogstandonderzoek Tips bij Oogstandonderzoek de nood aan eigen opgestelde onderzoeken te verantwoorden. Ik denk o.a. aan: - geen informatie te vinden in de literatuur over de beste audiometrieprocedure voor kinderen van deze leeftijd, noch over de haalbaarheid en betrouwbaarheid ervan - geen referentieprofielen beschikbaar (wat is ‘normaal’ op deze leeftijd) - belangrijk om de zeer specifieke setting van CLB (sterktes en knelpunten voor audiometrische screening) in kaart te brengen om hiermee rekening te houden en de beste richtlijnen ‘op maat’ te ontwikkelen 17

18 Beschikbaar materiaal ter ondersteuning van coördinatoren
TOPICSGEWIJS Kleurzin Formulieren Kleurzinonderzoek Kleurzinstoornis: Tips voor de leerkracht Kleurzinstoornis: Extra tips Dieptezicht Formulier Dieptezichtonderzoek de nood aan eigen opgestelde onderzoeken te verantwoorden. Ik denk o.a. aan: - geen informatie te vinden in de literatuur over de beste audiometrieprocedure voor kinderen van deze leeftijd, noch over de haalbaarheid en betrouwbaarheid ervan - geen referentieprofielen beschikbaar (wat is ‘normaal’ op deze leeftijd) - belangrijk om de zeer specifieke setting van CLB (sterktes en knelpunten voor audiometrische screening) in kaart te brengen om hiermee rekening te houden en de beste richtlijnen ‘op maat’ te ontwikkelen 18

19 Beschikbaar materiaal ter ondersteuning van coördinatoren
BIJZONDERE AANDACHT VOOR: Standaard Visus in het Buitengewoon Onderwijs Bruikbare screeningsinstrumenten Stroomdiagrammen gezichtsscherpte van ver BO de nood aan eigen opgestelde onderzoeken te verantwoorden. Ik denk o.a. aan: - geen informatie te vinden in de literatuur over de beste audiometrieprocedure voor kinderen van deze leeftijd, noch over de haalbaarheid en betrouwbaarheid ervan - geen referentieprofielen beschikbaar (wat is ‘normaal’ op deze leeftijd) - belangrijk om de zeer specifieke setting van CLB (sterktes en knelpunten voor audiometrische screening) in kaart te brengen om hiermee rekening te houden en de beste richtlijnen ‘op maat’ te ontwikkelen 19


Download ppt "Intervisie Coördinatoren Standaard Visus"

Verwante presentaties


Ads door Google