De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 5 media.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 5 media."— Transcript van de presentatie:

1 College 5 media

2 Feedback opdracht conclusies over het geheel
achtergrondvariabelen computervaardigheid organisationele druk variabel waargenomen nut kenniswerkers, administratief personeel verschillen opzet onderzoek selecte steekproef ipv aselect moeilijk vergelijkbare resultaten (kwalitatief)

3 Literatuur Het belang van literatuur in de wetenschap
Fatsoenlijk refereren niet alleen een kwestie van etiquette Wat is het verschil tussen citeren en plagiaat? Hoe?

4 Literatuur II Norman geeft zijn mening en een aantal bruikbare theorieën om toe te passen op technologie en een aantal principes en ondersteunt dit met voorbeelden Sellen en Harper schetsen een onderzoeksmethode en ontwikkelen een theorie aan de hand van praktijkonderzoek

5 Literatuur III Wanneer citeer je literatuur?
op heel abstract niveau: het hele boek maakt een statement op theoretisch niveau (bepaalde termen, theorieën) op voorbeeldniveau: een case-study maakt iets duidelijk (maar kijk uit, is dit wel te generaliseren? en wat is de functie van het voorbeeld eigenlijk?)

6 Literatuur IV In de lopende tekst geef je aan wie je citeert. Is het een specifieke bladzijde, geef dit aan (Norman, 1993, p. 14). Norman maakt een statement met zijn boek (1993). De theorie van distributed cognition wordt door Norman (1993) uitgewerkt. Literatuur/Referenties aan het einde van het verslag, consequent, geen ISBN Norman, D.A. (1993). Boektitel. Plaats: Uitgever. Zie

7 Operationalisatie doelstelling vraagstelling=probleemstelling
operationalisatie=methode resultaten discussie en conclusie

8 Operationalisatie Keuzes die gemaakt met betrekking tot het onderzoek, moeten worden onderbouwd Waarom wordt geobserveerd? Daadwerkelijk pc-/papiergebruik Waarom wordt geïnterviewd? Verklaringen zoeken pc-/papiergebruik Expertise vragen Vragen die gesteld worden en items die geobserveerd worden moeten worden voorzien van logica

9 Fatsoen Houd proefpersonen anoniem Beschrijf de proefpersoon
Proefpersoon 1 is universitair docent Geef aan wat er met het onderzoek gebeurt en of het verslag eventueel kan worden toegestuurd

10 Papierloos Misschien voor de hand liggend, maar het is een kernbegrip.
Kernbegrippen moeten worden gedefinieerd (eventueel een operationele definitie: onder ... verstaan wij) Papierloos als werkwijze Papierloos symbolisch (zie Sellen en Harper) Mate van papierloosheid (iets kan pas weg zijn als het er eerst wel is geweest (Ernie, 1985))

11 Nieuwe opdracht individueel (verplicht concept inleveren tussendoor)
weer een essay (maar nu nog beter) de vraagstelling is cruciaal wees origineel (praat niet alleen de literatuur na) maar gebruik wel de literatuur (refereer) verwerk je verworven inzicht in een doorwrocht verslag, waarbij je een duidelijk standpunt inneemt

12 Nieuwe opdracht eventueel ipv essay een onderzoek
maar ook dan gebruik van literatuur onderzoeksontwerp (methode) goed uitwerken

13 Essay ondersteun je standpunt met steekhoudende argumenten (uit de literatuur, ook met eigen voorbeelden) weerleg tegenargumenten bij voorbaat ‘Vaak wordt tegengeworpen dat ..., maar ...’ ‘In het bedrijfsleven wordt gestreefd naar ..., zeker als ... (Sellen en Harper, 2003). Norman (1993) toonde al aan dat dit in de praktijk niet vaak voorkomt. * dit zijn zomaar voorbeelden ! * in je conclusie beantwoord je de vraagstelling uit de inleiding geen voorblad (ivm papierverspilling)

14 Mediatheorie (basis) communicatie: zender ontvanger boodschap ruis

15 McLuhan The medium is the message The medium is the massage
Global village De keuze en het gebruik van het medium is op zichzelf al een boodschap en kan mensen in sterke mate beïnvloeden Gebruikt metaforen in plaats van empirisch toetsbare uitspraken

16 McLuhan gereedschappen (tools) die mensen gebruiken vormen ons
het meeste macht hebben de tools (bijv. ook taal) die ideeën overbrengen de elektriciteit zorgt voor een nieuw medium, televisie, dat er voor zorgt dat de lineaire rationele samenleving (de periode van het geschreven woord), weer teruggaat naar een soort ongeletterde stammensamenleving. het leven wordt weer als in een dorp (een global village) waar al het nieuws als een vuurtje rond gaat

17 Chat ongeveer synchroon verschillende vormen nieuwe persoonlijkheden
Turkle: identiteit en het net internetidentiteit als wannabepersoonlijkheid als oefenidentiteit, enz. Dibbell: a rape in cyberspace veroorzaakte veel protest binnen een MUD (multi-user dungeon), terwijl het toch virtueel was

18 E-mail asynchroon alleen tekst (vergelijk post), evt. HTML, bijlagen
onpersoonlijker (?) goedkoop (?) spam ander misbruik

19 TV begonnen als entertainment ook informatief
nog steeds voornamelijk entertainment steeds commerciëler onderhevig aan censuur (VS) Chomsky: commercie bepaalt content+fill agenda-setting: TV bepaalt politiek (±)

20 Verslaving? TV-verslaving internet-verslaving
tijdsbesteding (

21 Censuur internet kan censuur doorbreken zie college 2

22 Overig CMC communities newsgroups zie college 4

23 Activiteit zoeken literatuur via digitale bibliotheek
nuttige databases: OLC (bevat EBSCO), ERIC, Picarta, Inspec, Krantenbank tijdschrift bekend? klik op tijdschrift UvA-linker verwijst naar fysieke bibliotheek? bibliotheek is vlakbij.


Download ppt "College 5 media."

Verwante presentaties


Ads door Google