De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Technologiedynamica macro

Verwante presentaties


Presentatie over: "Technologiedynamica macro"— Transcript van de presentatie:

1 Technologiedynamica macro
College 4 Technologiedynamica macro

2 Feedback onderzoek Checklist onderzoeksontwerp:
goede doelstelling en daaruit afgeleide vraagstelling wordt de vraagstelling beantwoord? is duidelijk hoe van vraagstelling tot operationalisatie wordt gekomen?

3 Feedback onderzoek II Checklist onderzoek
papiergebruik geobserveerd/gevraagd vergelijkingsmaten geobserveerd niet-papiergebruik geobserveerd/gevraagd

4 Feedback onderzoek III
Checklist uitwerking resultaten steekhoudende analyse (discussie) ook verschillen tussen twee respondenten/geobserveerde personen verklaard conclusie (beantwoordt de vraagstelling) is de literatuur (Norman) gebruikt en goed geciteerd? spelling, grammatica, opmaak

5 Feedback onderzoek Veel voorkomende fouten: ontbrekende doelstelling
ontbrekende vraagstelling vragen/observ-items vallen uit de lucht (linken aan vraagstelling) methode niet beargumenteerd opnemen hele interview (hoort thuis in bijlage) resultaten (interviewgegevens) niet geïnterpreteerd

6 Doelstelling vorm Het doel van het onderzoek is X door realisering van Y gebruik van het woord door geeft duidelijk de methode aan nuttig uitvoerbaar eenduidigheid informativiteit

7 Onderzoeksmodel Voorbeelden onderzoeksmodel
geeft aan wat het onderzoek inhoudt Theorie Norman (evt hypothese) Evalueren praktijk Praktijk Ideaalbeeld papierloos kantoor Verklaren praktijk Praktijk

8 Onderzoeksmodel Een evaluatie van de praktijk van het papiergebruik door het toetsen van het ideaalbeeld van een volledig papierloos kantoor aan de praktijk.

9 Vraagstelling Wat voor soort kennis is er nodig om het doel te bereiken? centrale vraag: bijv. Wat is het nut/de waarde/de functie van papier voor de huidige/vroegere kantoorwerker? of bijv. Hoe gebruikt de huidige kantoorwerker voor het opslaan van kennis de artefacten in zijn kantoor? deelvragen formuleren de antwoorden op de deelvragen vormen samen het antwoord op de centrale vraag

10 Standaard-opbouw Titel, (Voorwoord), Inhoudsopgave, (Samenvatting)
Inleiding Theoretische achtergronden (Norman dus) Methodische verantwoording Resultaten (samenvatting interview, geobserveerde) Discussie en conclusie Literatuur Bijlagen (evt het interview)

11 Technologiedynamica wat was dat ook al weer?
het op verschillende niveaus onderzoeken van de relaties tussen overheid, wetenschap, maatschappij en technologie

12 Nieuw! Het netwerk wordt vaak gezien als een kerntechnologie die de innovatie sterk heeft versneld (de ‘netwerkmaatschappij’ Wees kritisch als mensen zeggen dat alles tegenwoordig anders is! Relativeer! het grootste deel van de wereld kan niet meeprofiteren onze maatschappij is niet radicaal veranderd of toch? roept u maar

13 Economie is er een nieuwe economie ontstaan?
nee (?), in een nieuwe economie zouden oude regels niet meer gelden nee (?), de productiviteitsparadox wat is eigenlijk ‘nieuwe’ economie? een lege term? volgens De Wilde (2000) wordt ‘nieuw’ gebruikt om een radicale breuk met het verleden aan te geven. de oude regels blijken toch nog te gelden. Rein de Wilde (2000). Voorspellers, een kritiek op de toekomstindustrie. De Balie, Amsterdam

14 Is de nieuwe economie voorbij?
uit onderzoek* blijkt dat de term ‘new economy’ in 2000 twee keer zo vaak in de titel van een artikel werd gebruikt als in 2001 en vier keer zo vaak als in 2002 *Michel, A.S. (forthcoming), Modewoorden in ICT (werktitel), UvA: Amsterdam.

15 Wat verandert er wel? de kosten van communicatie dalen gestaag
steeds meer mensen maken op een of andere manier gebruik van internet het internet wordt op steeds meer manieren gebruikt (interpr. flex.)

16 Werk en ICT productiviteitsparadox minder/meer werk?
mensen gaan steeds minder werken (in minuten per jaar gemeten) het werk kan in principe flexibeler worden meer werk in diensten/kennissector, minder in de van oorsprong arbeidsintensieve sectoren

17 De politiek Kan de overheid het volk beter raadplegen dan in het verleden met behulp van nieuwe technologie? Politici hebben steeds vaker websites (wel primitief) E-government wordt voorlopig nog vooral vormgegeven binnen de oude structuren (wel vragen stellen per , niet direct participeren). Vgl. voorspelling nieuw Athene. Howard Dean for president, internet als campagnemiddel

18 Het recht reeds behandeld in wc2
loopt achter de ICT-ontwikkelingen aan het is moeilijk laveren tussen privacy, eigendomsrecht enz.

19 Het sociale Sommige mensen raken uitgesloten van het netwerk.
Vergelijk mensen zonder telefoon vroeger, met mensen zonder internet nu. Bepaalde instanties zijn moeilijker te bereiken zonder internet Nieuwe netwerken ontstaan: virtuele gemeenschappen: mensen kunnen via internet met andere mensen met zeer specifieke gemeenschappelijke interessen converseren

20 Cultuur Het einde van massacommunicatie (tv, radio)? Het lijkt er niet op... Vervaging grenzen tussen levenssferen (privé, werk, hobby) Wat is digitale cultuur?

21 Het psychische Ontstaan cyborg, vervagen grens tussen mens en techniek? RSI, stress, werkdruk oiv (A)socialer gedrag als steeds belanrijker communicatiemedium Begrijpen wij de techniek wel, of is de techniek wel bruikbaar genoeg voor de mens? (vgl. Norman) Sneller, efficiënter leren

22 Vrouwelijke waarden Sørensen meent dat door de mannelijke dominantie in de technologie/wetenschap, de vrouwelijke waarden niet in de technologie worden ingebed vrouwen zijn meer geïnteresseerd in ‘caring values’ dan mannen volgens onderzoek van Sørensen. onder die waarden verstaat hij: goed kunnen samenwerken intuïtie begrip voor andermans problemen respecteren complexiteit van de natuur geëngageerdheid in sociale en politieke issues.

23 Milieu Duurzame technologische ontwikkeling Wat is duurzaam?
alleen gebruik hernieuwbare grondstoffen? Probleem: wie begint? Wat is de rol van technologische ontwikkeling bij het tot stand brengen van een ecologisch duurzame maatschappelijke en economische ontwikkeling?

24 Risk society Gevaren van technologie (Ulrich Beck)
Bijvoorbeeld: de kans op ontploffing van een kerncentrale wordt statistisch berekend en gerelateerd aan het aantal mogelijk getroffenen. maar we moeten er niet aan denken dat het daadwerkelijk gebeurt! Gebruik van technologie brengt steeds meer risico’s met zich mee.

25 Opdracht: Open brief aan krant/overheid
Beschrijf in viertallen een zorgelijke ontwikkeling in een korte brief aan de overheid of een krant en vraag om actie van een bepaalde instantie. Eerste alinea reden/aanleiding van de brief (niet ‘het moest voor mijn studie’) In de laatste alinea, vraag je om een concrete actie. 15 minuten om erover na te denken/discussiëren, vervolgens presenteren

26 Macht van het grootkapitaal 
Wees je bewust van machtsaspecten. Wie heeft het eigendom van je telefoonaansluiting? De marktwerking en mondigheid van de consumenten (bv. consumentenbond) moeten zorgen voor vertegenwoordiging van de belangen van de consument. In Europa (vooral in Scandinavië, Oost-blok) komt de overheid steeds op voor de belangen van de mensen. Dit wordt minder.

27 Volgende opdracht nog niet
een week om onderzoeksverslag te verbeteren (zie checklist)


Download ppt "Technologiedynamica macro"

Verwante presentaties


Ads door Google