De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOTO lokale politie Zwijndrecht David WAUTERS, commissaris Diensthoofd operationele werking September 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOTO lokale politie Zwijndrecht David WAUTERS, commissaris Diensthoofd operationele werking September 2012."— Transcript van de presentatie:

1 FOTO lokale politie Zwijndrecht David WAUTERS, commissaris Diensthoofd operationele werking September 2012

2

3 Thema’s Algemeenheden: plaats LP Zwijndrecht in politielandschap, organogram, personeelskader Detailfoto interventie- en rechercheteam ZVP en ZAP PZ Zwijndrecht Materiële middelen + verloning (ex.) + dienstregeling Resultaten MTO AIG + troeven van de LP Zwijndrecht

4 VOORSTELLING LOKALE POLITIE ZWIJNDRECHT Gerechtelijk arrondissement Antwerpen Eengemeentezone Werkterrein: –Ca. 19.000 burgers –1781 hectare (2 woongebieden – 1 havengebied) –Belangrijke verkeersassen Naburige PZ (+ protocol + associatie interventiefunctie LP Antwerpen Linkeroever) Momenteel 2 werklocaties Bestuursakkoord voorziet nieuw politiebureel…

5

6 De politiezone Zwijndrecht Welk gerechtelijk arrondissement? Antwerpen Hoeveel en welke gemeenten? Zwijndrecht/Burcht PZ Zwijndrecht Eengemeentenzone Burgemeester …. verantwoordelijke bestuurlijke politie Gemeenteraad College van B&S Korpschef F. Noens Bestuurlijke overheid Uitvoering Gerechtelijke overheid OM Antwerpen – PdK H. Dams POLITIEBELEIDSORGAAN ZVR

7

8 PERSONEELSBEZETTING (cijfers september 2012) SYNTHESETABEL OPS volgens GRAAD Feitelijk KaderFTE Organiek kader Officierenkader 44,00 Middenkader 88 10 (doch 1 NIET open te stellen reserve!) Basiskader 2826,3 (!)30,00 Hulp / Agenten v Pol. 21,62,00 TOTAAL4343 40,3 46,00 SYNTHESETABEL CALOG volgens GRAAD Feitelijk KaderFTE Organiek kader NIVEAU A00,00 NIVEAU B (consulent)32.63,00 NIVEAU C (asistent)86,47 NIVEAU D (arbeider/bediende) 1,5 1 TOTAAL12,5 10,5 11 Eindtotaal 55,550,857

9 Personeelsbezetting Interventieteam Basiskader Voorzien: 19 INP Effectief: 17 INP  9V, 8M  Gem. geboortejaar: 1974  5 medewerkers werken in 4/5- regime.  Reële capaciteit = 16 FTE MOMENTEEL NOG 2 VACATURES VAN INP (mobiliteit) Opm. 1 vacature reeds ingevuld via systeem van prioritaire werving. Middenkader Voorzien: 5 HINP Effectief: 4 HINP  4 M  Gem. geboortejaar: 1970 MOMENTEEL NOG 1 VACATURE VAN HINP

10 Personeelsbezetting Rechercheteam Basiskader Voorzien: 4 INP/rechercheur Effectief: 3 rechercheurs  1 M – 2V  2 FT – 1 4/5  1FTE structureel afwezig wegend ziekte Middenkader Voorzien: 1 HINP + 1 HINP- PA Effectief: 1 HINP + 1 HINP - PA  2 M  Kader volledig ingevuld!

11 Opdrachten Interventieteam I) Het zeer snel kunnen reageren op crisissituaties en hierbij instaan voor de basisvaststellingen (= dringende interventies); II) Het adequaat kunnen reageren op andere, minder dringende oproepen en hierbij instaan voor de basisvaststellingen (= niet dringende interventies); Opmerking: I+II = Definitie van “interventie” conform art. 4 KB 17 september 2001 en verder geoperationaliseerd in de PLP 10 + III) Zonaal onthaal (doch beperkt in tijd) en uitvoeren van opdrachten, acties, projecten binnen het kader van het lokale veiligheidsbeleid of eventueel zone- overschrijdende aandachtspunten. Vb. participatie in uitvoering ZAP (WODCA, ANTIGOON, punctuele opdrachten door toepassing van interne “projectfiches”) Vb. HYCAP-opdrachten Vb. Deelname aan uitvoering interne ordediensten + IV) Punctuele versterking andere diensten (vb. wijkteam, verkeersteam, etc.)

12 Opdrachten Interventieteam Bovenstaande taken vertalen zich in voornamelijk onderstaande “output”: - 24/24u-permanentie (met minstens 1 patrouilleploeg, bestaande uit 2 INP); - Registreren van meldingen (vb. 6.415 meldingen geregistreerd in 2010 door ganse korps); - Opstellen van PV’s (vb. 7.781 PV’s opgesteld in 2010 door ganse korps; 2600 GF; 4700 verkeer; 480 VO); - Opstellen van informatierapporten (116 /2010); - Opstellen van uitgaande brieven (vb. 930 in 2010); - Uitvoering van kantschriften (vb. 2.473 kantschriften behandeld in 2010 (met of zonder PV)); - Uitvoering van toezichtsopdrachten (cf. tijdens patrouille, afwezigheidstoezicht, …); - Interne en externe informatie-uitwisseling; - Etc.

13 + ONTHAALFUNCTIE - Openingsuren bureel: Week: van 07u t/m 22u Weekend: van 07u t/m 13u - Onthaal is in essentie grotendeels een opdracht van de burgerpersoneelsleden.

14 Opdrachten Rechercheteam Gespecialiseerde gerechtelijke opdrachten (cf. telefonie-onderzoeken, ECOFIN, BOM, …) Uitvoeren van “tijdsintensieve dossiers” Uitrechercheren “Informatiekruispunt” op lokaal niveau Proactief onderzoek Deelname aan vergadering LRC

15 Opdrachten Lokale Recherche Gespecialiseerde slachtofferbejegening Beheer dossiers “jeugd” (POS, MOF, Spijbel, …) Beheer dossiers IFG Gespecialiseerde opdrachten (audiovisueel verhoor minderjarigen, sociale onderzoeken, etc.) …

16 STRATEGISCH VEILIGHEIDSBELEID ZVP 2009 - 2012 = Goedgekeurd najaar 2008 & momenteel lopende Veiligheidsprioriteiten in de zone: –Verkeersveiligheid –Diefstallen in woningen –Intrafamiliaal geweld –Diefstallen van fietsen/bromfietsen Prioriteiten inzake interne werking –Externe communicatie –Werkprocessen PIOFAM-functies

17

18

19 Materiële omkadering, Ex. Momenteel 2 gebouwen; Burelen uitgerust met voldoende (34!!) en meest moderne PC; Ruime burelen; Afzonderlijke kleedkamers & sanitair (ieder heeft 2 kleerkasten + eigen wapenkluis); mogelijkheid tot nemen van douche; 2 refters met gratis water, thee, koffie, krant. Eveneens koelkast, microgolfoven en vaatwasser + zomerterras 18 ASTRID-stations (15 draagbare, 3 mobiele); ieder eigen draagtasje + “oortje” Bewapening: –Pistool GLOCK –Pepperspray (met speciale houder) –Scharnierhandboeien –Collectief wapen: UMP (Heckler en Koch) –Telescopische wapenstok –Individuele kogelwerende vesten OPLEIDINGEN GEWELDSBEHEERSING 2012 (4 + 1): schietstand LP Antwerpen en infrastructuur 11 de Genie

20

21 POLITIE.ZWIJNDRECHT.BE

22 Materiële omkadering, Ex. Ruim en volledig uitgerust voertuigenpark: –8 politiewagens  soorten: interventievoertuig, anoniem voertuig, “flitswagen”, bureelwagen Nieuw type interventievoertuig: 2x VW Transporter 2460 cc, TDI, voorzien van alle comfort (vb. airco, radio, e.d.), VOLVO V50 voor de verkeersdienst, etc. –Momenteel 12 politiefietsen (model hybride, voorzien van politiestriping en voldoende opbergmogelijkheden). –1 nog aan te kopen politiebromfiets. Sterk uitgebouwd INTRANET Diverse: –CITRIX-server –ARCHIPOL –Vergaderzaal voorzien van modern meubilair, “smartboard”, … –Continue investering in opwaardering bestaande gebouwen –Drankenautomaat –Geplande overstap naar toepassingen “MOBILE OFFICE”…..

23

24

25 Materiële omkadering, Ex. Verloning : Voorbeeld van een INP, ongehuwd, in PermDst met 3 á 4 jaar dienst. Cijfers betreffen een gemiddelde NETTO raming/MAAND! Basisloon: ca. 1.450 euro (B1) + incoveniënten: + Nachtprestaties (van 19.00u tot 06.00u; doch pecuniaire nacht: +20% ts. 19.00 en 22.00 en + 35% ts. 22.00 en 06.00u): ca. 100 euro + Weekendprestaties (+ 100%): ca. 120 euro + Maaltijdvergoedingen (ontbijt, middag, avond en nacht): ca. 70 euro + Nabijheidstoelage: ca. 35 euro (doch stijgt met anc. tot 58 euro) + Fietsvergoeding: 0,15 euro/km = tussen de 300 á 400 EURO/maand EXTRA. TOTALE NETTO VERLONING/ MAAND: gemiddeld tussen de 1.750 euro en 1.850 EURO

26 DIENSTREGELING INTERVENTIEDIENST INP Interventie werkt in standaard werkcyclus van 18 weken. De interventiedienst bestaat momenteel uit 3 TEAMS van 2x6 en 1x7 personeelsleden (in principe vaste collega’s). In interventie wordt in ploegen gewerkt: WEEKDAGEN V = 07.00u – 14.00u L = 14.00u – 22.00u N = 22.00u – 07.00u WEEKEND (12-urensysteem) V= 07.00u – 19.00u N= 19.00u – 07.00u VERALGEMENING OF MINSTENS STERKE UITBREIDING 12u-DIENST VANAF 2013 GEPLAND.

27 DIENSTREGELING INTERVENTIEDIENST Regime HINP: Weekdagen : V: 07.00 – 14.30 L: 14.00 – 22.00 Weekend : D OGP: 07.00 – 19.00 Wachtregeling: 1 week van wacht (gemiddeld om de 7 weken): van maandag t/m maandag (vanaf 07.00u) Tijdens week van wacht: D-diensten (flexibele uren) Opmaak uurrooster/ referentieperiode: In onderling overleg betrokkenen. SINDS JULI 2012: OPSTART VAN 12U-REGELING BINNEN POOL OGP INTERVENTIE (van 7 tot 19).

28 DIENSTREGELING INTERVENTIEDIENST FLEXIBELE dienstregeling beheerd volgens de principes uit de medisch- sociale risicoanalyse van ploegenarbeid: –Cf. Inspraak (mits naleving bepaalde statutaire spelregels) in eigen dienstregeling voor komende referentieperiode. –Cf. Soepele regeling inzake verloven (cf. informele behandeling “spoedverlof”) –Systeem van dienstwissels. ANDERZIJDS: I.g.v. personeelskrapte (vb. ziekte, zwangerschap, e.d.) wordt van IEDEREEN extra inspanning gevraagd.

29 Resultaten MTO - AIG 2011 Alle personeelsleden eind 2011 door AIG bevraagd inzake arbeidstevredenheid. 100 stellingen verdeeld over 12 managementdomeinen (vb. beleid, communicatie, werkprocessen, middelen, leiderschap, etc.) Globale gemiddelde score van 75%. Van de 35 door AIG bevraagde politiezones scoort PZ Zwijndrecht globaal het best!

30 TROEVEN PZ Zwijndrecht VISIE KORPSLEIDING Goed uitgebouwde basisfunctionaliteiten (cf. PLP10) Goede en nauwe samenwerking met andere PZ en dan vooral PZ Antwerpen (cf. associatie interventie) Kwalitatief hoogstaande output; Jong, dynamisch en gemotiveerd korps; Systeem van interne opleiding (TIR, geweldsbeheersing, theorie en sport); oefeningen geweldsbeheersing in samenwerking met andere PZ. Doorgedreven transparantie inzake beleidsvoering (cf. vergaderingen Offr, kadervergaderingen, …); Empowerment van de medewerkers (cf. als projectverantwoordelijke, volgen van opleidingen, inspraak in beleid); Nieuwe en moderne korpsuitrusting; Goede verstandhouding tussen de diensten; Personeel beschikt over veel vrijheid en autonomie. Lerende organisatie dat constant is gericht op verbeteren, groeien (géén statische entiteit);

31 BEDANKT VOOR DE BELANGSTELLING politie.zwijndrecht.be info@politie.zwijndrecht.be Pastoor Coplaan 222 2070 Zwijndrecht 03/250.64.10 FAX: 03/250.64.11


Download ppt "FOTO lokale politie Zwijndrecht David WAUTERS, commissaris Diensthoofd operationele werking September 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google