De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Boek Ides Nicaise, Nico Hirtt, Dirk De Zutter  Versie 2008 en 2013  Inhoud: ◦ PISA-onderzoek ◦ Ongelijke kansen ◦ Ongelijke behandeling ◦ Beleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Boek Ides Nicaise, Nico Hirtt, Dirk De Zutter  Versie 2008 en 2013  Inhoud: ◦ PISA-onderzoek ◦ Ongelijke kansen ◦ Ongelijke behandeling ◦ Beleid."— Transcript van de presentatie:

1

2  Boek Ides Nicaise, Nico Hirtt, Dirk De Zutter  Versie 2008 en 2013  Inhoud: ◦ PISA-onderzoek ◦ Ongelijke kansen ◦ Ongelijke behandeling ◦ Beleid

3  Leerkrachten liggen er wakker van: dat zoveel leerlingen niet slagen, de herexamens, het bissen. Her niet-slagen wordt vaak toegeschreven aan de leerling zelf: hij/zij is sterk, maar werkt niet genoeg, let niet op in de lessen, … Maar is het wel zo eenvoudig?

4  Dat het Vlaamse onderwijs zwaar tekortschiet inzake gelijke kansen, is geen nieuwe vaststelling. Maar welke mechanismen zijn er verantwoordelijk voor dat de school de reproductie van ongelijkheden naar sociale en etnische afkomst in stand houdt?

5  Ongelijke kansen  Ongelijke behandeling  Beleid

6  Op verschillende vlakken: ◦ Ouders ◦ Andere omgevingsfactoren ◦ Materieel comfort en studiekosten

7  Ouders ◦ Invloed het grootst bij kleine kinderen ◦ Educatieve bagage ◦ Stress ◦ Verstoord leefpatroon

8  Andere omgevingsfactoren ◦ Gezondheid  Heeft direct en indirect een invloed op de schoolprestaties ◦ Sociaal kapitaal  Sociaal netwerk ◦ Cultureel kapitaal  Opleiding, kennis, boeken, …

9  Andere omgevingsfactoren ◦ Stabiliteit in de gezinsomgeving  Frequent verhuizen  Werkloosheid  Stress  Verhoogd verbruik van alcohol, tabak, …  Depressies  Vaker verstoorde gezinsrelaties

10  Materieel en financieel comfort ◦ Comfort en uitrusting van de woning ◦ Schoolkosten ◦ Gederfde inkomen van de studerende jongere ◦ Minder deelname aan voorschoolse kinderopvang

11  Besluit ◦ Heel wat ongelijke kansen voor de verschillende bevolkingsgroepen in het onderwijs. ◦ Het onderwijs bevestigd EN versterkt hiermee de ongelijkheid. ◦ Ongelijkheid wordt NIET verklaard door te lage verwachtingen van kansarme ouders.

12  Het onderwijs behandelt niet alle kinderen gelijk (al dan niet bewust): ◦ Matteüseffect ◦ Pygmalioneffect ◦ Watervaleffect ◦ Sociaal vertekende IQ-tests ◦ Vertekende verwachtingen ◦ Socio-culturele selectie in het curriculum

13  Matteüs-effect ◦ Voorbeeld:  Voor de leesles in het tweede leerjaar werkt de juf met niveaugroepjes. Seppe en Lotte lezen al op een hoog niveau en mogen dus samen een tekst lezen. Ze helpen elkaar en gaan snel vooruit. Rik en Fien lezen nog op een laag niveau. Ook zij lezen samen een tekst, maar gaan veel minder snel vooruit.

14  Matteüs-effect ◦ Citaat uit het evangelie volgens Matteüs: ‘Aan wie heeft, zal gegeven worden…’ ◦ In het onderwijs: de leerkracht besteedt meer tijd aan de leerlingen van wie hij een hoger leereffect verwacht.

15  Pygmalion-effect ◦ Griekse mythologie ◦ Experiment testscores ◦ Verwachtingen van leerkrachten over hun leerlingen gaan het gedrag van beide partijen zodanig beïnvloeden, dat deze verwachtingen uiteindelijk zichzelf gaan bevestigen.

16  Watervaleffect ◦ Hiërarchie van onderwijsvormen = Leerlingen kiezen eerst voor de moeilijkste onderwijsvorm of studierichting en na (herhaald) falen gradueel 'afdalen' naar een makkelijker onderwijsvorm. ◦ Niet op basis van interesses, maar op basis van toetsresultaten

17  Sociaal vertekende IQ-tests ◦ Groot verbaal onderdeel: taalprobleem ◦ Cultureel getekende vragen ◦ GEVOLG: leerlingen uit achtergestelde milieus worden vaker doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs.

18  Vertekende verwachtingen op basis van foutief geïnterpreteerd gedrag. ◦ Voorbeeld 1: Als de leerkracht Youssef (16j) aankijkt, zal hij automatisch naar beneden kijken. Vanuit zijn cultuur heeft hij namelijk geleerd dat je je meerdere niet in de ogen mag kijken. De leerkracht interpreteert dit echter als desinteresse.

19  Vertekende verwachtingen op basis van foutief geïnterpreteerd gedrag. ◦ Voorbeeld 2: De ouders van Jona (13j) kunnen niet lezen. De leerkracht heeft hen al meermaals uitgenodigd op het oudercontact, maar krijgt geen reactie. Volgens hem zijn haar ouders totaal niet begaan met het onderwijs van hun dochter. De ouders zijn eigenlijk wel geïnteresseerd, maar kunnen het briefje niet lezen en hebben angst voor kritiek van de leerkracht.

20  Vertekende verwachtingen op basis van foutief geïnterpreteerd gedrag. ◦ Door cultuurverschil ◦ Zwakke prestaties van leerlingen  Zwakbegaafd?  Desinteresse? ◦ Afwezigheid oudercontacten  Desinteresse?  Angst voor kritiek, taalproblemen?

21  Socio-culturele selectie in het curriculum ◦ 3 soorten kennis  Instrumentele kennis  Theoretische kennis  Symbolisch-ideologische kennis ◦ Verschillend aanwezig in cultureel kapitaal van gezinnen ◦ Onderwijs: alle 3 belangrijk!

22  Besluit ◦ Leerlingen uit kansarme gezinnen worden al dan niet gewild anders behandeld in het onderwijs ◦ Niet alleen factoren bij de leerlingen in hun omgeving, maar ook factoren bij het onderwijs zorgen voor een sociale ongelijkheid ◦ Hier kan iets aan gedaan worden!

23  Maximumfactuur in het onderwijs  Studietoelagen  Acties om (allochtone) kleuters vroeger naar de kleuterschool te krijgen  GOK-decreet ◦ Gelijke Onderwijskansen  Differentiatie  Hervorming secundair onderwijs: naar comprehensief onderwijs

24  Finland scoort hoog op onderwijsresultaten en op sociale gelijkheid in het onderwijs  Kan Vlaanderen hier iets van leren?  Filmpje Klasse


Download ppt " Boek Ides Nicaise, Nico Hirtt, Dirk De Zutter  Versie 2008 en 2013  Inhoud: ◦ PISA-onderzoek ◦ Ongelijke kansen ◦ Ongelijke behandeling ◦ Beleid."

Verwante presentaties


Ads door Google