De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Ik kan niet alles vertellen…’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Ik kan niet alles vertellen…’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Ik kan niet alles vertellen…’
Evert Bloemen & Riëtte Mellink

2 Inhoudstabel Niet willen, kunnen of mogen praten Asielprocedure
Psychische problemen bij asielprocedure Psychologisch onderzoek in de asielprocedure Resultaten van psychologisch onderzoek door MAPP Conclusies en aanbevelingen

3 Niet willen, kunnen of mogen praten
Asielzoekers neiging om zo weinig mogelijk mee te delen. Reden Mishandeling of marteling Te beschaamd Te wantrouwig => Zwijgen beste strategie

4 De asielprocedure Beslissingen asielaanvraag moeilijke taak
Zeer complex gehoorsituatie Crossculturele communicatiefouten Hoge tijdsdruk Verschillende medewerkers Tolken die niet goed vertalen Waarheid spreekt?

5 De asielprocedure Beroep doen op arts
Asielzoeker vanwege zijn lichamelijke of psychische conditie gehoord kan worden Asielzoekers met psychische problemen Niet volledig en zonder tegenstrijdigheden vertellen

6 Psychische problemen bij asielzoekers
Leiden tot functionele beperkingen Geheugenproblemen Onuitwisbare herinneringen Amnesie tunnelgeheugen Concentratieproblemen Tijdens gehoren: -herhaalde ondervragingen probleem - perifere details

7 Psychologisch onderzoek in de asielprocedure
Eerste fase van asielprocedure Georganiseerd door het MAPP =Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen Traint medewerkers van Vluchtelingenwerk en advocaten in het signaleren ervan Gericht door psychiaters en GZ-psychologen Vrijwillig

8 Psychologisch onderzoek in de asielprocedure
Nagaan of er psychische problemen zijn « iemand in staat is om gehoord te worden Psychische problemen: Beoordelen toestand Richten zich op concentratieproblemen, traumatisering, angst en depressie

9 Psychologisch onderzoek in de asielprocedure
Anamnese Zicht op achtergrond klachten Bourdon-Wiersma-test Vermogen aandachtsconcentratie Harvard Trauma Questionnaire Aanwezigheid PTSS-symptomen Brief Symptom Inventory Ernst van 9 soorten symptomen van psycholpathologie

10 Resultaten van psychologisch onderzoek door het MAPP
Vraag: sprake van psychische problemen die interfereren met het coherent en consistent vertellen over asielverhaal? 58% zeker 17% zeer waarschijnlijk 15% mogelijk problemen 10% problemen interfereren niet Versnelde procedure ongeschikt aanpassingen

11 Conclusies en aanbevelingen
Ongeloofwaardigheid Incoherentie Inconsistentie Hiaten in het verhaal Tegenoverdracht Psychologisch onderzoek in asielprocedure Maatwerk Kwaliteitsverbetering

12 Conclusies en aanbevelingen
Keerzijde onderzoek Belonen klachten Ziektewinst Slachtofferschap versterken Asielzoekers voelen zich zwakker door aandacht aan probleem

13 Bronnen BLOEMEN E. & MELLINK R. ‘Ik kan niet alles vertellen…’ In: Maanblad Geestelijke Verzorging, jg. 11, nr. 63, 2008.


Download ppt "‘Ik kan niet alles vertellen…’"

Verwante presentaties


Ads door Google