De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Ik kan niet alles vertellen…’ Evert Bloemen & Riëtte Mellink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Ik kan niet alles vertellen…’ Evert Bloemen & Riëtte Mellink."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Ik kan niet alles vertellen…’ Evert Bloemen & Riëtte Mellink

2 Niet willen, kunnen of mogen praten Asielprocedure Psychische problemen bij asielprocedure Psychologisch onderzoek in de asielprocedure Resultaten van psychologisch onderzoek door MAPP Conclusies en aanbevelingen

3

4 Beslissingen asielaanvraag moeilijke taak – Zeer complex gehoorsituatie – Crossculturele communicatiefouten – Hoge tijdsdruk – Verschillende medewerkers – Tolken die niet goed vertalen – Waarheid spreekt?

5 Beroep doen op arts – Asielzoeker vanwege zijn lichamelijke of psychische conditie gehoord kan worden Asielzoekers met psychische problemen – Niet volledig en zonder tegenstrijdigheden vertellen

6 Leiden tot functionele beperkingen Geheugenproblemen – Onuitwisbare herinneringen – Amnesie – tunnelgeheugen Concentratieproblemen  Tijdens gehoren: -herhaalde ondervragingen probleem - perifere details

7 Eerste fase van asielprocedure Georganiseerd door het MAPP =Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen Traint medewerkers van Vluchtelingenwerk en advocaten in het signaleren ervan Gericht door psychiaters en GZ-psychologen Vrijwillig

8 Nagaan of er psychische problemen zijn « iemand in staat is om gehoord te worden Psychische problemen: – Beoordelen toestand – Richten zich op concentratieproblemen, traumatisering, angst en depressie

9 Onderzoek – Anamnese Zicht op achtergrond klachten – Bourdon-Wiersma-test Vermogen aandachtsconcentratie – Harvard Trauma Questionnaire Aanwezigheid PTSS-symptomen – Brief Symptom Inventory Ernst van 9 soorten symptomen van psycholpathologie

10 Vraag: sprake van psychische problemen die interfereren met het coherent en consistent vertellen over asielverhaal? 58% zeker 17% zeer waarschijnlijk 15% mogelijk problemen 10% problemen interfereren niet Versnelde procedure ongeschikt aanpassingen

11 Ongeloofwaardigheid Incoherentie Inconsistentie Hiaten in het verhaal Tegenoverdracht Psychologisch onderzoek in asielprocedure Maatwerk Kwaliteitsverbetering

12 Keerzijde onderzoek Belonen klachten Ziektewinst Slachtofferschap versterken Asielzoekers voelen zich zwakker door aandacht aan probleem

13 BLOEMEN E. & MELLINK R. ‘Ik kan niet alles vertellen…’ In: Maanblad Geestelijke Verzorging, jg. 11, nr. 63, 2008.


Download ppt "‘Ik kan niet alles vertellen…’ Evert Bloemen & Riëtte Mellink."

Verwante presentaties


Ads door Google