De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scheidingsmethoden en reacties. WELK VAN DEZE TWEE OPSTELLINGEN IS GESCHIKT OM UIT ZEEWATER DRINKWATER TE BEREIDEN? A geen van beide Balleen opstelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scheidingsmethoden en reacties. WELK VAN DEZE TWEE OPSTELLINGEN IS GESCHIKT OM UIT ZEEWATER DRINKWATER TE BEREIDEN? A geen van beide Balleen opstelling."— Transcript van de presentatie:

1 Scheidingsmethoden en reacties

2 WELK VAN DEZE TWEE OPSTELLINGEN IS GESCHIKT OM UIT ZEEWATER DRINKWATER TE BEREIDEN? A geen van beide Balleen opstelling 1 C alleen opstelling 2 D zowel opstelling 1 als opstelling 2

3 Bierbrouwen Gedroogde bloemen van hopplanten worden aan het brouwmengsel, dat vooral uit water bestaat, toegevoegd. Hop geeft een bittere smaak aan het brouwmengsel en daarmee aan het bier. Na enige tijd worden de resten van de hopbloemen door filtratie uit het mengsel verwijderd. Door welke scheidingsmethode komt de bittere smaakstof in het bier terecht? A adsorberen B destilleren C extraheren D indampen

4 Deze opstelling kan worden gebruikt bij: Afotolyse B fotosynthese Celektrolyse Dthermolyse

5 De scheidingsmethode filtreren is gebaseerd op het verschil in …………. Akookpunt Bdichtheid Cdeeltjesgrootte Doplosbaarheid

6 Uit een mengsel van krijt, zout en water wil men het krijt terug winnen. Dit kan men het beste doen door middel van A filtreren B filtreren gevolgd door destilleren Cfiltreren gevolgd door indampen D indampen

7 Welke scheidingsmethode wordt gebruikt bij het winnen van zout uit zeewater? Aadsorberen Bextraheren Cfiltreren Dindampen

8 Men onderzoekt inkt met behulp van papierchromatografie. Bij deze proef is sprake van: Aontleding van een mengsel Bontleding van een zuivere stof Cscheiding van een mengsel Dscheiding van een zuivere stof

9 Welk van de onderstaande reacties is een ontledingsreactie? Amagnesium(s) + zuurstof  magnesiumoxide(s) Bcalcium(s) + water(l)  kalk(s) + waterstof(g) Csuiker(s)  koolstof(s) + water(l) + brandbare gassen(g) Dwaterstof(g) + zuurstof(g)  water(l)

10 Welk van de onderstaande processen is niet exotherm? Averbranding van aardgas Bthermolyse van suiker Contleding van ammoniumdichromaat Dvorming van water

11 Welke van onderstaande reacties is een vormingsreactie? Azilverchloride(s)  zilver(s) + chloor(g) Bijzer(s) + water(l) + zuurstof(g)  roest(s) Cloodnitraat(s) + kaliumjodide(s)  loodjodide(s) + kaliumnitraat(s) Dkoperchloride(aq)  koper(s) + chloor(g)

12 Ontleding door middel van licht noemt men Aelektrolyse Bthermolyse Cfotosynthese Dfotolyse

13 Welke methode is het meest geschikt om de rode kleurstof uit rodekool te halen om hem daarna voor waterverf te gebruiken?

14 Dit is een voorbeeld van de scheidingsmethode: A filtreren B adsorberen C chromatograferen D indampen

15 Dit kan zijn A elektrolyse B thermolyse C fotolyse D fotosynthese

16 Als men de rode kleurstof uit rode wijn wil halen maakt men gebruik van A adsorberen Bextraheren Cfiltreren Dadsorberen en filtreren

17 Je kunt het optreden van een chemische reactie herkennen aan Ahet ontstaan van gasbelletjes Bhet ontstaan van een vaste stof Chet warm worden van het reactiemengsel Dde antwoorden A, B en C zijn allemaal goed

18 Men onderzoekt de samenstelling van wijn met behulp van destillatie. Bij deze proef is sprake van A ontleding van een mengsel Bscheiding van een mengsel C ontleding van een zuivere stof D scheiding van een zuivere stof

19 Voor chips heeft men silicium nodig. Om zuiver silicium te krijgen laat men siliciumtetrachloride reageren met waterstof. Behalve silicium ontstaat alleen waterstofchloride Het juiste reactieschema is: A waterstof + silicium  siliciumtetrachloride + waterstofchloride B silicium + waterstofchloride  siliciumtetrachloride + waterstof C siliciumtetrachloride + waterstof  silicium + waterstofchloride

20 Bij welk van de volgende twee processen treedt een chemische reactie op I uit lood en tin wordt soldeer gemaakt II uit lood en zavel wordt loodsulfide gemaakt Abij geen van beide processen Balleen bij proces I Calleen bij proces II Dzowel bij proces I als proces II


Download ppt "Scheidingsmethoden en reacties. WELK VAN DEZE TWEE OPSTELLINGEN IS GESCHIKT OM UIT ZEEWATER DRINKWATER TE BEREIDEN? A geen van beide Balleen opstelling."

Verwante presentaties


Ads door Google