De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infovergadering 17 maart 2014 Overstromingsgebied Wullebeek Tuinlei

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infovergadering 17 maart 2014 Overstromingsgebied Wullebeek Tuinlei"— Transcript van de presentatie:

1 Infovergadering 17 maart 2014 Overstromingsgebied Wullebeek Tuinlei
Didier Soens, directeur Rudi Vasseur, projectingenieur Dienst Integraal Waterbeleid

2 Inleiding

3 Wullebeek = zijloop van de Rupel
Situering Wullebeek = zijloop van de Rupel Stroomgebied van de Wullebeek : 6,7 km² Rupel Wullebeek Varenloop

4 Recente overstromingsgebieden
In de huidige situatie : wateroverlast (sept.’98) in het stroomgebied van de Wullebeek (opwaarts Boomsesteenweg (1) en in de wijk Paepevelden, Laarhofstraat, Wullebeekstraat, … (2)) Boomsesteenweg A12 Stroomgebied Wullebeek Aartselaar Schelle Rumst Niel Wullebeek Schelde Rupel Matenstraat Antwerpsestraat N148

5 Oplossingen Maatregelen om wateroverlast van de Wullebeek te vermijden : (hydraulische studie studiebureaus Arcadis en Technum) Twee overwelvingen vervangen thv Provinciale Steenweg (uitgevoerd 2005) Nieuw pompgemaal aan de monding Wullebeek in Rupel (uitgevoerd 2006) Nieuw vuilrooster thv A12 (uitgevoerd 2009) Uitbraak overwelving tussen A12 en Halfstraat (Aartselaar) (uitgevoerd 2011) Overstromingsgebied Tuinlei (huidig project) : buffer van circa m³ (PRUP : zone voor waterberging en natuurontwikkeling/ zone voor maatregelen ifv waterbeheersing) Toekomst: Herinrichting Wullebeek op perceel langs A12 Overstromingsgebied Halfstraat (Aartselaar) (Stadsrandbos ism ANB-gemeente)

6 Overzicht maatregelen in stroomgebied Wullebeek
Nieuw vuilrooster Overstromingsgebied Halfstraat 2 nieuwe overwelvingen Prov. Steenweg Pompstation Overstromingsgebied Tuinlei Openleggen waterloop Herinrichting perceel thv A12 Uitgevoerde Uitgevoerde en voorziene werken

7 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

8 Overstromingsgebied Wullebeek

9 Doel van het project Hoofddoelstelling:
Nastreven optimaal evenwicht tussen maximale waterberging en ecologie Daarom werden volgende hoofdmaatregelen voorzien: Aanleggen van retentiezone door gedeeltelijk afgraven ( m³ grond). Grootte 4,8 ha waarvan 2,8 ha overstroombaar. Buffering m³. Bouwen van een uitstroomconstructie met vuilrooster en regelbaar uitlaatdebiet dmv schuif Ter hoogte van Tuinlei wordt Wullebeek verlegd en verlaagde oevers voorzien Knotwilgen worden geknot en zoveel mogelijk behouden of heraangeplant

10 Geplande werken 3 2 1 Koekoekstraat Tuinlei

11 Deel 1 Draadafsluiting Toegangspoort Uitgraving bekken Profiel 3
Wullebeek Koekoekstraat nr. 155 Toegangspoort Draadafsluiting Uitgraving bekken Profiel 3

12 Voorbeeld uitgraving overstromingszone

13 Voorbeeld toegangspoort

14 Voorbeeld afsluiting

15 Deel 2 Voetgangersbrug Uitgraving bekken Profiel 2 Draadafsluiting
Wullebeek Voetgangersbrug Draadafsluiting Uitgraving bekken Profiel 3 Profiel 2 Natuurontwikkeling : Extensief grasland mogelijk

16 Deel 2 Voetgangersbrug

17 Deel 3 Profiel 3 Toegangspoort Draadafsluiting Uitgraving bekken
Tuinlei Wullebeek Draadafsluiting Toegangspoort Natuurontwikkeling : Extensief grasland mogelijk Dijk 11.50; gracht Uitstroomconstructie Omlegging Wullebeek Elia Mast Profiel 3 Uitgraving bekken

18

19 Voorbeeld regelbare schuif

20 Deel 3 Dijk 11.50; gracht Overstromingsgebied Wullebeek

21 Voorbeeld dijk

22 Praktische info

23 Timing en uitvoering Aanvang werken: mei 2014 (afhankelijk terreingesteldheid en werken nutsleidingen Tuinlei) Uitvoeringstermijn: 65 werkdagen (4 maand) Volgorde van werken: Werfinrichting Plaatsing afsluitingen Grondwerken Bouw uitlaatconstructie Afwerken taluds Overige afwerking (aanplantingen, opkuis) Kostprijs der werken: ,98 EUR Aannemer : Heyrman-De Roeck nv, Beveren

24 Contactpersonen Contactpersonen dienst Integraal Waterbeleid Provincie Antwerpen Rudi Vasseur, projectingenieur, 0478/ , Joke Denys, districtsingenieur, 03/ , Boris Crauwels, districtscontroleur, 0487/ , Contactpersoon studiebureau Technum: Matthias Vanhessche, projectleider, 09/ , Contactpersoon aannemer Heyrman-De Roeck: Maarten Boudt, werfleider, 0476/ ,

25 Website

26 Vragen?

27 Bedankt Dienst integraal waterbeleid Departement Leefmilieu
PaS - Provinciehuis aan de Singel, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen


Download ppt "Infovergadering 17 maart 2014 Overstromingsgebied Wullebeek Tuinlei"

Verwante presentaties


Ads door Google