De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Infovergadering 17 maart 2014 Overstromingsgebied Wullebeek Tuinlei Didier Soens, directeur Rudi Vasseur, projectingenieur Dienst Integraal Waterbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Infovergadering 17 maart 2014 Overstromingsgebied Wullebeek Tuinlei Didier Soens, directeur Rudi Vasseur, projectingenieur Dienst Integraal Waterbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 1 Infovergadering 17 maart 2014 Overstromingsgebied Wullebeek Tuinlei Didier Soens, directeur Rudi Vasseur, projectingenieur Dienst Integraal Waterbeleid

2 Inleiding

3 3 Wullebeek = zijloop van de Rupel Stroomgebied van de Wullebeek : 6,7 km² Situering Rupel Wullebeek Varenloop

4 4 In de huidige situatie : wateroverlast (sept.’98) in het stroomgebied van de Wullebeek (opwaarts Boomsesteenweg (1) en in de wijk Paepevelden, Laarhofstraat, Wullebeekstraat, … (2)) Recente overstromingsgebieden Boomsesteenweg A12 Stroomgebied Wullebeek Aartselaar Schelle Rumst Niel Wullebeek Schelde Rupel Matenstraat Antwerpsestraat N148

5 5 Oplossingen Maatregelen om wateroverlast van de Wullebeek te vermijden : (hydraulische studie studiebureaus Arcadis en Technum) Twee overwelvingen vervangen thv Provinciale Steenweg (uitgevoerd 2005) Nieuw pompgemaal aan de monding Wullebeek in Rupel (uitgevoerd 2006) Nieuw vuilrooster thv A12 (uitgevoerd 2009) Uitbraak overwelving tussen A12 en Halfstraat (Aartselaar) (uitgevoerd 2011) Overstromingsgebied Tuinlei (huidig project) : buffer van circa 19.000m³ (PRUP : zone voor waterberging en natuurontwikkeling/ zone voor maatregelen ifv waterbeheersing) Toekomst: -Herinrichting Wullebeek op perceel langs A12 -Overstromingsgebied Halfstraat (Aartselaar) (Stadsrandbos ism ANB-gemeente)

6 6 Overzicht maatregelen in stroomgebied Wullebeek Nieuw vuilrooster Overstromingsgebied Halfstraat 2 nieuwe overwelvingen Prov. Steenweg PompstationOverstromingsgebied Tuinlei Openleggen waterloop Herinrichting perceel thv A12 Uitgevoerde envoorzienewerken

7 7 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

8 Overstromingsgebied Wullebeek

9 9 Doel van het project Hoofddoelstelling: Nastreven optimaal evenwicht tussen maximale waterberging en ecologie Daarom werden volgende hoofdmaatregelen voorzien: Aanleggen van retentiezone door gedeeltelijk afgraven (16.000 m³ grond). Grootte 4,8 ha waarvan 2,8 ha overstroombaar. Buffering 22.100 m³. Bouwen van een uitstroomconstructie met vuilrooster en regelbaar uitlaatdebiet dmv schuif Ter hoogte van Tuinlei wordt Wullebeek verlegd en verlaagde oevers voorzien Knotwilgen worden geknot en zoveel mogelijk behouden of heraangeplant

10 10 Geplande werken Tuinlei Koekoekstraat 3 2 1

11 11 Deel 1 Wullebeek Koekoekstraat nr. 155 Toegangspoort Draadafsluiting Uitgraving bekken Profiel 3

12 12 Voorbeeld uitgraving overstromingszone

13 13 Voorbeeld toegangspoort

14 14 Voorbeeld afsluiting

15 15 Deel 2 Wullebeek Voetgangersbrug Draadafsluiting Uitgraving bekken Draadafsluiting Profiel 3 Profiel 2 Natuurontwikkeling : Extensief grasland mogelijk

16 16 Deel 2 Voetgangersbrug

17 17 Deel 3 Tuinlei Wullebeek Draadafsluiting Toegangspoort Natuurontwikkeling : Extensief grasland mogelijk Dijk 11.50; gracht Uitstroomconstructie Draadafsluiting Omlegging Wullebeek Elia Mast Profiel 3 Uitgraving bekken

18 18

19 19 Voorbeeld regelbare schuif

20 20 Deel 3 Dijk 11.50; gracht Overstromingsgebied Wullebeek

21 21 Voorbeeld dijk

22 Praktische info

23 23 Timing en uitvoering Aanvang werken: mei 2014 (afhankelijk terreingesteldheid en werken nutsleidingen Tuinlei) Uitvoeringstermijn: 65 werkdagen (4 maand) Volgorde van werken: Werfinrichting Plaatsing afsluitingen Grondwerken Bouw uitlaatconstructie Afwerken taluds Overige afwerking (aanplantingen, opkuis) Kostprijs der werken: 432.291,98 EUR Aannemer : Heyrman-De Roeck nv, Beveren

24 24 Contactpersonen Contactpersonen dienst Integraal Waterbeleid Provincie Antwerpen Rudi Vasseur, projectingenieur, 0478/47.45.83, rudi.vasseur@admin.provant.berudi.vasseur@admin.provant.be Joke Denys, districtsingenieur, 03/240.63.57, joke.denys@admin.provant.bejoke.denys@admin.provant.be Boris Crauwels, districtscontroleur, 0487/55.02.44, boris.crauwels@admin.provant.beboris.crauwels@admin.provant.be Contactpersoon studiebureau Technum: Matthias Vanhessche, projectleider, 09/240.09.93, matthias.vanhessche@technum-tractebel.be Contactpersoon aannemer Heyrman-De Roeck: Maarten Boudt, werfleider, 0476/65.04.93, maarten@heyrman-de-roeck.bemaarten@heyrman-de-roeck.be

25 25 Website www.provincieantwerpen.be/waterlopen

26 Vragen?

27 Bedankt DIENST INTEGRAAL WATERBELEID Departement Leefmilieu PaS - Provinciehuis aan de Singel, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen www.provant.be


Download ppt "1 Infovergadering 17 maart 2014 Overstromingsgebied Wullebeek Tuinlei Didier Soens, directeur Rudi Vasseur, projectingenieur Dienst Integraal Waterbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google