De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De belofte van de preventie: De uitdaging om ze waar te maken Irvin Waller Voorzitter, International Organization for Victim Assistance Hoogleraar, Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De belofte van de preventie: De uitdaging om ze waar te maken Irvin Waller Voorzitter, International Organization for Victim Assistance Hoogleraar, Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 De belofte van de preventie: De uitdaging om ze waar te maken Irvin Waller Voorzitter, International Organization for Victim Assistance Hoogleraar, Universiteit van Ottawa www.irvinwaller.org |www.iovahelp.org @IrvinWaller

2 De uitdaging: te veel slachtoffers van misdrijven, onvoldoende aanwending van onze wetenschappelijke kennis

3

4 Te veel slachtoffers van misdrijven, te veel schade en leed voor de slachtoffers van misdrijven

5 De criminaliteit bestrijden: Hoe het enkel repressief optreden de veiligheid in het gedrang brengt Geschreven voor de (potentiële) slachtoffers, de belastingbetalers en de politici Gebruikt wetenschappelijke gegevens afkomstig van betrouwbare instellingen Toont waar de V.S. zich vergist hebben Identificeert hetgeen efficiënt is teneinde de risicofactoren aan te pakken en de criminaliteit te verminderen Toont de strategieën voor het oplossen van de samenwerkingsproblemen Doet aanbevelingen betreffende de manier om tot de daad over te gaan www.ipc.uottawa.ca www.lesslawmoreorder.com 5

6 De criminaliteit bestrijden: Hoe het enkel repressief optreden de veiligheid in het gedrang brengt Inleiding: De waarheid en het gezond verstand, geen sensatie 1.Hard tegen de criminaliteit, is hard tegen ons 2.Investeren om te voorkomen dat jongeren misdadigers worden, niet om hen achter tralies te stoppen 3.Geweld veroordelen, niet de mensen 4.Bewaakt en beschermt u uw goederen weldoordacht? 5.Een meer efficiënte politie, niet meer talrijk 6.Hulp en gerechtigheid verzekeren aan de slachtoffers van criminaliteit 7.Dat het gemeentelijk beleid hard mag zijn tegen de oorzaken van de criminaliteit 8.Laten we ophouden met te betalen voor het «louter repressief optreden», laten we investeren in de veiligheid Besluit : De oorzaken van de criminaliteit ontmantelen, niet de budgetten www.ipc.uottawa.ca www.lesslawmoreorder.com 6

7 De oplossing van de Verenigde Staten

8 De overdrijving van Giuliani

9 9 Het is beter om de moerassen te drogen dan om de muggen te bestrijden. (Beter voorkomen dan genezen?)

10 De belofte van de preventie: de vermindering van het aantal slachtoffers van misdaden, maar men moet investeren

11 11

12 www.ipc.uottawa.ca www.lesslawmoreorder.com 12 Hetgeen werkt om het slachtofferschap te verminderen: betrouwbare instellingen hebben de accumulatie van meta-analyses van evaluaties herzien Verenigde Naties – Wereldgezondheidsorganisatie, 2002, 2004, 2009, 2010 – Richtlijnen van de Verenigde Naties betreffende de misdaadpreventie, 1996, 2002 – Habitat – voor veiligere steden, 1996- Betrouwbare bronnen – National Research Council 1998-2005 (V.S.) – British Inspectorate of Police, 1998 (VK) – Home Office and Treasury, 1997 (VK) – Verslag aan het Amerikaans Congres, 1997 (V.S.) – Audit Commission, 1996 (VK)

13 13 De economische en sociale strekkingen (VN) Sociale ontwikkeling – De verbreding van de kloof tussen rijk en arm – De uitsluiting van de jongeren van de school en van de hoop Cultureel klimaat – Het verschil tussen mannen en vrouwen – familiaal geweld – De stedelijke groei – versplintering van de gemeenschap Gevormde maatschappij – De consumptie – de onbewaakte goederen – De beschikbaarheid van vuurwapens, alcohol en van andere drugs Toepassing van de wet en Justitie – Onbekende maatschappijen - straffeloosheid

14 14 Geslaagde resultaten (vergelijkend) De sociale factoren verminderen die de jongeren vatbaar maken voor de criminaliteit – Aansporing om een diploma te behalen voor de afhakers - 71% (Verenigde Staten) – Bezoek thuis om de ouderlijke bevoegdheden te vergroten - 70% (Verenigde Staten) Bevordering van een vreedzame cultuur – Overleg plegen met de ouders, de scholen en de sociale diensten teneinde de oorzaken van pesterijen op scholen aan te pakken – 50% (Noorwegen) – Responsabilisering van de jonge delinquenten door schadeloosstelling van de slachtoffers en sociale steun - 70% (Nederland) De overtreding moeilijker, gevaarlijker of minder lonend maken – Buurttoezicht van het type cocon, vermindering van de liquiditeiten, en andere - 75% (Engeland) – De vermindering van de vuurwapens vermindert de gewelddaden - 60% (Canada)

15 En een belangrijk voorbeeld WGO erkent de ¨4th R¨ als efficiënt programma om het geweld tegen vrouwen te verminderen Reading, wRiting, aRithmetic (lezen, schrijven, wiskundig) zijn de basis van het secundair onderwijs maar de vierde R - recht op Respect, op Verantwoordelijkheid ….

16 De terugblik op de investering

17 Hoe hetgeen erin slaagt het aantal slachtoffers van misdaden te verminderen, aan te wenden

18 18

19 19 De concentratie van de overtreders en van de slachtoffers 5-10% van de overtreders tellen mee voor 50-70% van de overtredingen (verschillende landen) – De longitudinale onderzoeken van de steekproeven van de honderden kinderen die van jongs af aan gevolgd worden tot de volwassen leeftijd 4-10% van de slachtoffers tellen mee voor 40-60% van de slachtofferschappen (Verenigde Staten/Verenigd Koninkrijk) – De onderzoeken inzake slachtofferschap op de steekproeven van de meer dan 40,000 volwassen personen

20 Kosten van de opsluiting berekend per wijk: Studie volgens de postcodes: Toronto (Ontario) 20 The Toronto Star http://www3.thestar.com/static/Flash/crime/map/map.html

21 De logica van de efficiënte preventie

22 Een gekend voorbeeld

23 23 De sleutelelementen van een geïntegreerde strategie volgens IPC 1.Samenwerking en partnerships gericht op de oplossing van de problemen 2.Het richten van de middelen op de belangrijkste behoeften 3.De ontwikkeling en de ondersteuning van de bevoegdheden van de gemeenschappen 4.Steun en adequate en duurzame middelen voor de preventie-initiatieven 5.Mobilisatie van de bevolking

24 De Regering van Alberta heeft in 2008 het Safe Communities Secretariat opgericht Gedeeltelijk beïnvloed door Lutter contre la délinquance en de nadruk die hierin gelegd wordt op hetgeen efficiënt en rendabel is om het slachtofferschap te verminderen, in combinatie met een geplande aanwending. SafeCom verzekert de samenwerking tussen negen ministeries die verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ontwikkeling en de strafrechtelijke justitie teneinde de criminaliteit te verminderen door een strategie met drie luiken betreffende de preventie, de behandeling en de toepassing van de wet te ontwikkelen en te financieren (ter hoogte van 500 miljoen $), gebaseerd op bewijskrachtige gegevens. Voor elke extra dollar uitgegeven voor de politie, is men van plan 1$ te besteden aan preventie en 2 $ aan behandeling. www.ipc.uottawa.ca www.lesslawmoreorder.com 24

25 www.ipc.uottawa.ca www.lesslawmoreorder.com 25 De leden van het Canadese gemeentelijke netwerk In 2006 heeft het IPC, met financiële ondersteuning van het Centre national de prévention du crime, de burgemeesters van 14 gemeenten verzocht om een beambte af te vaardigen die verantwoordelijk is voor de veiligheid in de gemeenschap om deel uit te maken van het Réseau municipal de prévention de la criminalité.

26 www.ipc.uottawa.ca www.lesslawmoreorder.com 26

27 Besluit

28 De belangen van de slachtoffers centraal in het beleid plaatsen (om het slachtofferschap te vermijden)

29 Het publiek verwacht preventie

30 Een verhouding van bijkomende middelen

31 31 Herinvesteer het equivalent van 10% van de repressie in de preventie: De beste uitkomst zoeken qua vermindering van de schade aan de VAC De rendabele programma’s gericht op: – De risicojongeren en hun families – De verandering van het gewelddadige gedrag tegen vrouwen – De wijken en de situationele preventie, en – De strategische partnerschappen tussen diensten van de politie en agentschappen die in staat zijn om de oorzaken aan te vatten De goed geplande preventieprogramma’s – in de gemeenschap met de inzet van de burgers – De investering in preventiebevoegdheden – De basisgegevens (slachtofferschap, longitudinaal onderzoek) – De uitvoering van de acties die het antwoord aan de VAC naar voren schuift op het niveau van de standaarden van de VN en Europa.

32 ¨Regels¨ inzake financiering en investering De officieuze bijeenkomst van de burgemeesters van de grote steden voorziet dat ¨voor elke verhoging van de bedragen toegekend aan de politiedienst, wordt een gelijkwaardig bedrag besteed aan investeringen die ondersteund worden bij de gerichte interventies ter preventie van criminaliteit.¨ Goed investeren op gemeentelijk niveau begint met 1 $ per persoon. 100 000 $ voor een gemeente van 100 000 personen Hoe meer men investeert, hoe meer men de criminaliteit vermindert.

33 De misdadiger is verantwoordelijk voor de schade die hij berokkent. Wij zijn verantwoordelijk voor de schade die wij berokkenen door de beste kennis niet te gebruiken wanneer deze voorhanden is.

34 De belofte van de preventie: De uitdaging om ze waar te maken Irvin Waller Voorzitter, International Organization for Victim Assistance Hoogleraar, Universiteit van Ottawa www.irvinwaller.org |www.iovahelp.org @IrvinWaller


Download ppt "De belofte van de preventie: De uitdaging om ze waar te maken Irvin Waller Voorzitter, International Organization for Victim Assistance Hoogleraar, Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google