De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsmanagement en sociale dienst: contradictie of surplus ? of surplus ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsmanagement en sociale dienst: contradictie of surplus ? of surplus ?"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsmanagement en sociale dienst: contradictie of surplus ? of surplus ?

2 2

3 STELLINGEN Aantal stellingen OCMW Leopoldsburg – OCMW Waregem Q-scan VVSG - ISO 9001 diensthoofd sociaal huis - secretaris 20 min - 20min 3

4 OCMW Leopoldsburg 15 174 inwoners 140 medewerkers Sociale dienst: 11 medewerkers 1 HMW Onthaal en adm. ondersteuning: 2 medewerkers 4

5 OCMW Waregem 38.000 inwoners 470 medewerkers Sociale dienst 24 medewerkers 2 hoofdmaatschappelijk werkers 2 juristen 2 onthaalmedewerkers 10 spreekruimten, clusters in landschapskantoor ISO-gecertifieerd sinds 2007 5

6 ESSENTIE van KWALITEIT ? 6

7 OCMW Leopoldsburg Gedreven personeel Hulpmiddelen om kwaliteit bespreekbaar te maken Goede teamwerking Inzicht in de hulpvrager en hulpvragen Visie /procedures Maatwerk communicatie 7

8 OCMW Leopoldsburg Specifiek voor de sociale dienst: -samenwerking met partners -in dialoog met de verschillende doelgroepen -voeling houden met de bewegingen binnen de maatschappij 8

9 OCMW Waregem Klantgerichtheid…voor de cliënt Gezamenlijk doel en verantwoordelijkheid: cliënt, sociale dienst, OCMW, hogere overheid,… Eigen visietekst sociale dienst Toegankelijkheidsscan: engagement Tegenstrijdig ? 9

10 BELEIDSDOELSTELLINGEN: BELANGRIJK ? 10

11 OCMW Leopoldsburg Kwaliteitsvol werken opgenomen in de beleids-en beheerscyclus OCMW raad /Gemeenteraad blijven informeren over de werking Cijfermateriaal Concrete werking samen met de medewerkers uitbouwen 11

12 OCMW Waregem Input door medewerkers sociale dienst Inbreng hoofdmaatschappelijk werkers op managementteam Gezamenlijke verantwoordelijkheid Acties door medewerkers sociale dienst OCMW-raad Gemeenteraad 12

13 MIDDELEN ? 13

14 OCMW Leopoldsburg Gedreven medewerkers Intervisie/supervisie Proceduremap Sociaal Huis met ruime toegankelijkheid Sterke ICT ondersteuning Balie medewerkers: belangrijke buffer+infopunt Vorming 14

15 OCMW Waregem Dossierbarometer Infrastructuur: nieuwbouw 2011 ICT: NH Cevi - midoffice Sterke interactie onthaal Hoofdmaatschappelijk werkers = budgethouders 15

16 HOE CONCREET WERKEN à KWALITEIT ? 16

17 OCMW Leopoldsburg Duidelijke structuur in de organisatie Sterke communicatie: verschillende overlegmomenten Gedeelde verantwoordelijkheid: iedere m.a. heeft specifieke verantwoordelijkheid Intervisie/FG Scan voor sociale diensten: op tempo van het team Begrenzen taakinhoud 17

18 OCMW Leopoldsburg Proceduremap (éénvormigheid+gedeelde verantwoordelijkheid):praktisch Deelnemen aan verschillende overlegorganen Interne vorming+vorming op maat Standby onthaal Meer werken op afspraak Overleg met solidariteitswerking (ervaringsdeskundigen) 18

19 19

20 OCMW Waregem Formulier : intake Attest: sociaal tarief elektriciteit en gas Volmacht: aanvragen verwarmingstoelage Procedure: fin. hulpverlening (aanvraag tot klassement Werkinstructie: bvb. mediprima Vormingsinstrumenten : bevoegd OCMW Interne vergaderingen Veiligheids- en gezondheidsrisico’s Performantie indicatoren Meldingen Tevredenheidsonderzoek 20

21 OCMW Waregem Teamoverleg Werkgroepen bvb uitstroom cliënten, bereikbaarheid, steunbarema ifv. talenten Applicatieverantwoordelijke Kwaliteitscorrespondent Interne audits Meldingen Benchmarkbezoeken Jobwissels Vormingsbehoeften 21

22 IS MAATWERK NOG MOGELIJK ? 22

23 OCMW Leopoldsburg -Balans tussen uniformiteit (databank, procedure) en het unieke van elk dossier (intervisie,…) -Centraal : relatie hulpverlener en cliënt/traject met duidelijk doel 23

24 OCMW Leopoldsburg -de brede taakinhoud (alle levensdomeinen) -continue in evolutie :nieuwe regelgeving overheid+wijzigingen binnen de doelgroep -het moeilijk blijven wegen van caseload -de eigenheid van elk dossier ten aanzien van uniformiteit -de eigenheid van elke m.a. ten aanzien van gezamenlijke visie… 24

25 OCMW Waregem Visie sociale dienst Kennisdatabank ten dienste van cliënt, medewerkers sociale dienst en partners Methodiek Feitelijke cliëntsituatie Externe regelgeving Interne kwaliteitsafspraken Waarden Meerwaarde: brede kijk, in de diepte + advies naar BCSD + beslissen 25 Argumenten moet je niet tellen, maar wegen – Cicero

26 METEN IS MAATWERK ! 26

27 OCMW Leopoldsburg Cliëntopvolgsysteem Evaluatiemomenten in subteams Evaluaties met cliënten Communicatie met kansengroepen Jaarverslag (cijfers): werking aanpassen Acties met partners 27

28 OCMW Waregem Dossierbarometer Huisbezoeken Bureelbezoeken Tevredenheid cliënten met focusgroepen Dagelijks Performantie indicatoren door sociale dienst + onthaal (bereikbaarheid, uitstroom) 28

29 WAT VOELT DE CLIËNT DAAR NU VAN ? 29

30 OCMW Leopoldsburg Voelt zich gehoord (respect voor ieders verhaal) Toegankelijkheid is groter Acties sluiten meer aan bij de leefwereld van de cliënt Meer duidelijkheid voor de cliënt/meer vooruitzichten 30

31 OCMW Waregem Toetsen à visie sociale dienst Mensen sterker maken Transparante manier van werken Uniform Deskundig Rechtszekerheid Snel antwoord Geen wachttijd Geen wachtlijsten 31

32 “MEER MET MINDER” of “MINDER IS MEER” ? 32

33 OCMW Leopoldsburg Kwaliteitswerken=extra werk Kwaliteitswerken=hulpmiddel Kwaliteitswerken kost energie Kwaliteitswerken geeft energie KWALITEITSLEIDRAAD ALS GEZAMELIJKE RUGZAK 33

34 OCMW Waregem LEAN ICT, Digitale hulpverlening, digitaal dossier Kwaliteit : kennis opbouwen, beheren, delen en verbeteren 34

35 OCMW Waregem Ondersteuning Werking doublure / cluster Tijdswinst Betere planning door afspraken Meer ruimte voor maatschappelijk werk Evenwichtige dossierverdeling Kans om mee te denken Kans om talenten te versterken Tevreden cliënt 35

36

37


Download ppt "Kwaliteitsmanagement en sociale dienst: contradictie of surplus ? of surplus ?"

Verwante presentaties


Ads door Google