De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

G ROEPSBIJEENKOMST Geheime handshake. V OORSTELLEN GESPREKSLEIDER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "G ROEPSBIJEENKOMST Geheime handshake. V OORSTELLEN GESPREKSLEIDER."— Transcript van de presentatie:

1 G ROEPSBIJEENKOMST Geheime handshake

2 V OORSTELLEN GESPREKSLEIDER

3 T ERUGBLIKKEN OP VORIGE BIJEENKOMST

4 M ISSIE Wij, de super boefjes van groep 4a komen naar school om samen te leren, te spelen en veel lol te maken.

5 K LASSENAFSPRAKKEN ZIJN ZE NOG GOED ? Dat we ons aan de afspraak houden. Alles netjes opruimen. Stilteteken = stil. Aandachtig luisteren. We steken onze vinger op als we iets willen zeggen. Op je plek blijven zitten als juf iets uitlegt. Op tijd zijn met je werk. Voorkom krassen in je boek of spullen. Potlood in je la als juf dat vraagt. Met eigen werk bezig zijn. Van elkaar afblijven. Snel en rustig in de rij staan. OP tijd voor gym, snel omkleden en douchen na gymen. Wachten op ga je gang. Snel (binnen 30 sec) en rustig van les wisselen. Als het stoplicht op rood staat niet storen. Voorkom spelen op de wc, probeer zo veel mogelijk te in de pauze naar de wc te gaan.

6 O NZE K APSTOKREGELS ZIJN ……..

7 D OEL TAAL TOT DE KERSTVAKANTIE  Aandachtig luisteren.  Een gebeurtenis kunnen navertellen  Gerichte vragen stellen. Dit doen we door te oefenen:  In gesprek (kring, groepsbijeenkomst)  Hardop herhalen wat er gezegd is d.m.v. spelletjes.  Drama en muziek  Teksten te schrijven en aan de groep vertellen.

8 D OEL REKENEN TOT DE KERSTVAKANTIE  Automatiseren + en – tot 10.  Automatiseren tot 20 zonder.  Automatiseren tafels/deeltafels 1, 2, 3, 5 en 10.  Getalstructuur tot 100.  Lijnen meten met een liniaal.  Herkennen en benoemen van munten en biljetten. Dit doen we door te oefenen:  Instructie te volgen.  Materialen te gebruiken.  Te oefenen op de computer (Pluspunt, Ambrasoft, Rekentuin).

9 D OEL SPELLING TOT DE KERSTVAKANTIE  mkmm woorden (warm).  mmkm-woorden (spin).  mmkkmm-woorden (staart).  mmmkm-woorden (strak). Dit doen we door te oefenen:  Hardop te spellen  Hardop de regels te vertellen  Teksten te schrijven  Ambrasoft pakketwerk / spelwerk  In ambrasoft spelwerk Taalzee

10 D OEL SCHRIJVEN TOT DE KERSTVAKANTIE  Beheersen van de schrijfpatronen.  Beheersen van hoofdletters met verbindingen Dit doen we door te oefenen:  Goed te kijken naar de vormen en verbindingen  Ontspannen en rustig te schrijven in een goede schrijfhouding.

11 D OEL LEZEN TOT DE KERSTVAKANTIE  Beheersen AVI 3 en 4  Voorspellen van een verhaal  Herkennen van soort tekst Dit doen we door:  Met veel plezier te lezen in heel veel verschillende boeken,  kijk maar in de mandjes.  Zelf mooi voor te lezen in de kring uit een prentenboek.  Zelf voorlezen uit Trefwoord.  Zelf gedichten voor te dragen.  Over een boek vertellen en een stukje voor te lezen aan het einde  van het voorlees moment.

12 D OEL ZELFSTANDIG WERKEN TOT DE KERSTVAKANTIE  Aandachtig luisteren naar de instructie.  15 minuten stil kunnen werken.  Met liniaal-stem met elkaar kunnen overleggen en samenwerken. Dit doen we door:  de beertjesmethode  vragen kaartjes  het stoplicht  de timetimer  op ons beurt wachten, doorgaan met wat je wel weet. SSSTTTTTTT zachtjes

13 P LUS / DELTA EN VRAGEN / KWESTIES

14 W AT HEBBEN WIJ DEZE WEEK GELEERD E N WAAR ZIJN WE TROTS OP

15 H ET ZONNETJE VAN DE WEEK

16 T IPS GESPREKSLEIDER

17 A FSLUITING


Download ppt "G ROEPSBIJEENKOMST Geheime handshake. V OORSTELLEN GESPREKSLEIDER."

Verwante presentaties


Ads door Google