De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3D - FORUM Ontleding van het paard in 5 groepen indicatoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3D - FORUM Ontleding van het paard in 5 groepen indicatoren."— Transcript van de presentatie:

1

2 3D - FORUM

3 Ontleding van het paard in 5 groepen indicatoren

4 3D - FORUM DEMOGRAFISCHE INDICATOREN

5 3D - FORUM DEMOGRAFISCHE INDICATOREN We zijn met 1.052.467 Vlaams-Brabanders +2,82% in 10 jaar of + 50.000 inwoners Of voldoende inwoners voor 3 nieuwe gemeenten * Vlaanderen = + 2,36% * Arr. Leuven = + 2,67% * Arr. Halle Vilvoorde = + 2,94% We zijn steeds met meer !

6 3D - FORUM DEMOGRAFISCHE INDICATOREN Aangroei vooral door migratie Natuurlijke aangroei en migratiesaldo Vlaams-Brabant en Vlaams Gewest

7 3D - FORUM DEMOGRAFISCHE INDICATOREN Immigratie vooral uit Brussel en buitenland Immigratie, emigratie en het migratiesaldo per gebied in 5 jaar

8 3D - FORUM DEMOGRAFISCHE INDICATOREN Immigratie uit het buitenland Vlaams-Brabant huisvest 21,2% van de niet-belgen in Vlaanderen Groei aantal niet-belgen in Vlaams-Brabant +22,3% in 11 jaar tijd. In Vlaanderen +5,7% In arr. Leuven zijn nu 4,7% niet-belgen In arr. Halle-Vilvoorde 7,2%

9 3D - FORUM DEMOGRAFISCHE INDICATOREN Samenstelling buitenlandse bevolking Vlaams-Brabant: 6,1% niet-belgen Nederlanders 14,3 Italianen 10,1 Fransen 8,7 Britten 9,8 Duitsers 7,7 Spanjaarden Portugezen 10,3 Rest Europa 14,2 VS en Canada 4 Rest Amerika 1,7 Turken en Marokkanen 6,3 Azië (-Turkije) 7,2 Afrika (-Marokko) 5,5 In de periode 1994-2004 verwierven in Vlaams-Brabant 16.473 mensen de Belgische nationaliteit

10 3D - FORUM DEMOGRAFISCHE INDICATOREN SIF-vreemdelingen tov totaal # inwoners

11 3D - FORUM DEMOGRAFISCHE INDICATOREN Nog typisch aan de bevolkingspiramide In vergelijking met Vlaanderen: Meer jongeren in arr. Halle-Vilvoorde Meer vrouwen in arr. Halle-Vilvoorde Meer alleenstaanden in arr. Leuven Meer senioren in arr. Leuven

12 3D - FORUM DEMOGRAFISCHE INDICATOREN De hoogste levensverwachting Minder kindersterfte Gezondere levensstijl (minder roken, meer bewegen, …) Betere geneeskunde Gezondere voeding Gezonder leefmilieu Veiliger verkeer (risicopunten, snelheid, gordel, valhelm)

13 3D - FORUM DEMOGRAFISCHE INDICATOREN Groene druk

14 3D - FORUM DEMOGRAFISCHE INDICATOREN Grijze druk

15 3D - FORUM DEMOGRAFISCHE INDICATOREN Vergrijzing (60+) in 2025

16 3D - FORUM SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN

17 3D - FORUM SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Troeven van arr. Halle-Vilvoorde Vervlochten met Brussel Wederzijds afhankelijk (Luchthaven, EU-instellingen) Cluster van logistieke bedrijven Veel bedrijvenzones (plaatsgebrek) en erg grote kantorenmarkt (240.000 jobs) Veel pendelaars naar Brussel

18 3D - FORUM SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Zwakten van arr. Halle-Vilvoorde Heterogeen voorkomen (open ruimte tov verstedelijking) Moeilijke balans tussen leefkwaliteit, tewerkstelling en economie Gebrek aan ruimte om te ondernemen 'mismatch' tussen vraag naar arbeid en het aanbod (knelpuntberoepen, gebrekkige interregionale mobiliteit, kennis van het Nederlands, …)

19 3D - FORUM SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Troeven van arr. Leuven Goede geo-economische ligging (goede verbindingen, nabij Brussel en luchthaven) Sterke kenniseconomie, veel innovatie Sterke quartaire sector (zorgsector, onderwijs) Hoog opleidingsniveau inwoners

20 3D - FORUM SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Zwakten van arr. Leuven Geen homogeen geheel (Leuven stad en westen versus oostelijke deel) In het westen veel verstedelijkingsdruk (gebrek aan ruimte, verzadigd wegennet, druk op leefmilieu en leefbaarheid) Dualisering op arbeidsmarkt (veel jobs voor hoog- geschoolden, sociale uitsluiting)

21 3D - FORUM SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Hoogste gemiddeld belastbaar inkomen Provinciaal het hoogste gemiddeld belastbaar inkomen Wel lokale verschillen en verschuivingen

22 3D - FORUM SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Hoge scholingsgraad van de inwoners

23 3D - FORUM SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Laag aantal sociale uitkeringen Aantal uitkeringsgerechtigde leefloners in Vlaams-Brabant 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 200220032004200520062007 Vlaams-BrabantArr.Halle-VilvoordeArr.Leuven

24 3D - FORUM SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Zeer lage werkloosheidscijfers Werkloosheidsgraad 15 tot 64 jarigen per provincie in 2007 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 AntwerpenLimburgOost- Vlaanderen Vlaams- Brabant West- Vlaanderen Brussels H. Gewest Mannen Vrouwen Werkloosheidsgraad !! Werknemerskrapte, knelpuntberoepen !!

25 3D - FORUM SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN En de economische crisis? Werkloosheidsevolutie per arrondissement 1e kwartaal 2009 tov 1 e kwartaal 2008

26 3D - FORUM SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN En de economische crisis? Werkloosheidsevolutie per arrondissement juli 2009 tov juli 2008

27 3D - FORUM SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Tendens in de relatie met Brussel 1) In Vlaams-Brabant ► Zeer hoog pendelgedrag naar Brussel ► Hoog opgeleid (meertaligheid) ► Hoog inkomen ► Lage werkloosheid 2) In Brussel… maar ook steeds meer in de rand! ► Plaatsgebrek en minder leefbaar ► Verzadigd wegennet ► Stadsvlucht en lagere woonstabiliteit ► Meer laagopgeleiden (ééntaligheid) ► Veel werk, doch hoge werkloosheid – meer leefloners

28 3D - FORUM WELZIJN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN

29 3D - FORUM WELZIJN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN Gezondheid van de Vlaams-Brabander Ongunstige evolutie tov Vlaanderen Aantal rokers daalt minder snel Aantal overmatige drinkers daalt minder snel Meer mensen met overgewicht Meer depressies

30 3D - FORUM WELZIJN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN Gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

31 3D - FORUM WELZIJN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN Opvallend in “sociale huisvesting” Kleinste aantal sociale woningen /1000 inwoners Laagste vraag /1000 inwoners Lange wachttijd tussen aanvraag en toewijzing Spreiding sociale woningen verwant met verstedelijkingsgraad

32 3D - FORUM WELZIJN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN Opvallend in “onderwijs” Erg veel pendelende scholieren (naar Brussel) Universitair zwaargewicht (KULeuven) Veel cursisten volwassenenonderwijs (vooral in arr. Leuven) Enorm grote rol voor Basiseducatie in integratie anderstaligen: 70% van alle deelnemersuren

33 3D - FORUM WELZIJN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN Opvallend in “personen met een handicap” Meer instellingen in arr. Leuven Lager aantal in arr. Halle-Vilvoorde door economische migratie en hoge prijs voor wonen

34 3D - FORUM WELZIJN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN Kansarmoede

35 3D - FORUM WELZIJN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN Weinig achtergestelde buurten

36 3D - FORUM SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN

37 3D - FORUM SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Tijdsbesteding In vergelijking met 1999 minder tijd besteed aan Betaald werk Huishoudelijk werk Persoonlijke verzorging In vergelijking met 1999 meer tijd besteed aan Sociale contacten Vrije tijd Verplaatsingen

38 3D - FORUM SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Budgetbesteding ‘Wonen’ kost 24,5% uit het huishoudelijk jaarbudget. Een huishouden spendeert evenveel geld aan vervoer en communicatie (15,4%) dan aan voeding en drank (15,9%). Uitgaven voor deelname aan culturele activiteiten: nog geen 1% van het jaarlijks budget! Idem voor onderwijs en vorming (0,8%) Bijna 10% van het budget wordt besteed aan horeca (6%) en reizen (3,5%)

39 3D - FORUM SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Buurttevredenheid

40 3D - FORUM SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Multiculturele samenleving Tolerantere houding van de autochtonen tov etnische minderheden Redenen veranderen van ‘Scholingsgraad’ en ‘levensbeschouwing’ naar ‘participatie aan verenigingsleven’, ‘wereldkennis’ en ‘algemene vorming’ Maatschappelijke aandacht verschuift van ‘migranten’ naar ‘asielzoekers’

41 3D - FORUM SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Etnische minderheden Meer vluchtelingen (vooral in rand rond Brussel) Laag aantal migrantenverenigingen Achterstelling qua huisvesting, tewerkstelling Kinderen kampen met achterstelling in het onderwijs Problematische doorstroming hogere opleidingen Oorzaak nr 1: onvoldoende kennis Nederlands

42 3D - FORUM SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Stijgende taaldiversiteit In 19 gemeenten rondom Brussel 29 % spreekt Frans als moedertaal 81% drukt zich vlot uit in het Nederlands 48 % vindt dat er steeds minder Nederlands wordt gesproken 30 % van de Franstaligen spreekt alleen Frans in zijn gemeente 41 % van de Nederlandstaligen voelt zich steeds minder thuis In 6 faciliteitengemeenten spreekt 61 % Frans als moedertaal

43 3D - FORUM SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Stijgende taaldiversiteit Aantal niet-Nederlandstalige leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs 2008 In Vlaams-Brabant basisonderwijs: 1 op 7 is anderstalig In arr. Halle-Vilvoorde: 1 op 4 is anderstalig In Brussel (Nederl. net): 2 op 3 is anderstalig

44 3D - FORUM SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Stabiele participatie verenigingsleven Participanten aan verenigingen (scw–sport–jeugd-akb) blijft 50% Mannen (55%) participeren meer dan vrouwen (45%)! Opleidingsniveau is cruciaal! Universiteitsdiploma: 70% participeert Geen diploma secundair: 32% participeert

45 3D - FORUM SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Aantal SCW-verenigingen stijgend In vergelijking met Vlaanderen: Minder migrantenorganisaties (tov aantal niet-Belgen) Minder deelname aan cultuurraad Minder sportdiensten Minder jeugdraden

46 3D - FORUM SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Cultuurparticipatie atypisch

47 3D - FORUM INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING

48 3D - FORUM INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Milieukwaliteit kruipt uit dal Energieverbruik door huishoudens begint te stagneren Afvalberg groeit nog steeds, maar minder snel dan BBP Afval steeds beter gesorteerd en gerecycleerd Waterkwaliteit in rivieren aan beterhand

49 3D - FORUM INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Natuur en bos erg versnipperd Bosindex Vlaanderen: 10,8% Bosindex Vlaams-Brabant: 12%

50 3D - FORUM INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Biodiversiteit blijft pijnpunt 28% op de Rode Lijst 6% verdwenen tijdens voorbije 100 jaar

51 3D - FORUM INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Ruimtegebruik voor wonen BestemmingVlaanderenVlaams-Brabant gewestplan(2005) % Wonen16,9%24,8% Recreatie1,4%0,7% Natuur en reservaat 9,1%9,5% Overig groen2,6%3,2% Bos3,3%2,8% Landbouw59,3%54,9% Industrie3,2%2,0% Overige 4,3%2,2%

52 3D - FORUM INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Hoogste bevolkingsdichtheid Arr. Halle-Vilvoorde: 647,2 inw/km² Arr. Leuven: 391,3 inw/km² Top3: Kraainem, Wezembeek-Oppem, Drogenbos

53 3D - FORUM INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Woningprijzen erg hoog Voor een kleine tot middelgrote woning Vlaanderen: 109.898 € Vlaams-Brabant: 127.127 € Hoge prijzen + hoge woonstabiliteit = druk op de open ruimte

54 3D - FORUM INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Hoogste aantal pendelaars Gemiddelde woon-werk-afstand is groter Meer gebruik van auto én openbaar vervoer

55 3D - FORUM INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Verzadigd wegvervoer hoogste aantal personenwagens per inwoner hoogste aantal voertuigkilometer per inwoner het dichtste snelwegennet de hoogste bezettingsgraad op de snelwegen

56 3D - FORUM INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Weinig fietsende werknemers Slechts 4 gemeenten scoren hoger dan Vlaams gemiddelde Kapelle-op-den-bos, Haacht, Diest en Leuven

57 3D - FORUM INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Weinig fietsende scholieren

58 3D - FORUM INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Effect van de ruimtelijke structuurplannen?


Download ppt "3D - FORUM Ontleding van het paard in 5 groepen indicatoren."

Verwante presentaties


Ads door Google