De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3D - FORUM. 3D - FORUM Ontleding van het paard in 5 groepen indicatoren Voorstelling van de hoofdstukken 3D - FORUM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3D - FORUM. 3D - FORUM Ontleding van het paard in 5 groepen indicatoren Voorstelling van de hoofdstukken 3D - FORUM."— Transcript van de presentatie:

1

2 3D - FORUM

3 Ontleding van het paard in 5 groepen indicatoren
Voorstelling van de hoofdstukken 3D - FORUM

4 DEMOGRAFISCHE INDICATOREN
Startdia Demografische 3D - FORUM

5 We zijn met 1.052.467 Vlaams-Brabanders
DEMOGRAFISCHE INDICATOREN We zijn steeds met meer ! We zijn met Vlaams-Brabanders +2,82% in 10 jaar of inwoners Of voldoende inwoners voor 3 nieuwe gemeenten * Vlaanderen = + 2,36% * Arr. Leuven = + 2,67% * Arr. Halle Vilvoorde = + 2,94% Demografische 1 3D - FORUM

6 Aangroei vooral door migratie
DEMOGRAFISCHE INDICATOREN Aangroei vooral door migratie Natuurlijke aangroei en migratiesaldo Vlaams-Brabant en Vlaams Gewest Demografische 1 3D - FORUM

7 Immigratie vooral uit Brussel en buitenland
DEMOGRAFISCHE INDICATOREN Immigratie vooral uit Brussel en buitenland Immigratie, emigratie en het migratiesaldo per gebied in 5 jaar Demografische 1 3D - FORUM

8 Immigratie uit het buitenland
DEMOGRAFISCHE INDICATOREN Immigratie uit het buitenland Vlaams-Brabant huisvest 21,2% van de niet-belgen in Vlaanderen Groei aantal niet-belgen in Vlaams-Brabant +22,3% in 11 jaar tijd. In Vlaanderen +5,7% In arr. Leuven zijn nu 4,7% niet-belgen In arr. Halle-Vilvoorde 7,2% Demografische 1 3D - FORUM

9 Samenstelling buitenlandse bevolking
DEMOGRAFISCHE INDICATOREN Samenstelling buitenlandse bevolking Vlaams-Brabant: 6,1% niet-belgen Nederlanders 14,3 Italianen 10,1 Fransen 8,7 Britten 9,8 Duitsers 7,7 Spanjaarden Portugezen 10,3 Rest Europa 14,2 VS en Canada 4 Rest Amerika 1,7 Turken en Marokkanen 6,3 Azië (-Turkije) 7,2 Afrika (-Marokko) 5,5 Demografische 1 In de periode verwierven in Vlaams-Brabant mensen de Belgische nationaliteit 3D - FORUM

10 SIF-vreemdelingen tov totaal # inwoners
DEMOGRAFISCHE INDICATOREN SIF-vreemdelingen tov totaal # inwoners Demografische 1 3D - FORUM

11 Nog typisch aan de bevolkingspiramide
DEMOGRAFISCHE INDICATOREN Nog typisch aan de bevolkingspiramide In vergelijking met Vlaanderen: Meer jongeren in arr. Halle-Vilvoorde Meer vrouwen in arr. Halle-Vilvoorde Meer alleenstaanden in arr. Leuven Meer senioren in arr. Leuven Demografische 1 3D - FORUM

12 De hoogste levensverwachting
DEMOGRAFISCHE INDICATOREN De hoogste levensverwachting Gemiddelde levensverwachting 76 77 78 79 80 81 82 97/99 00/02 01/03 02/04 03/05 04/06 België Brussels Hoofdst Gewest Waals Gewest Vlaams Gewest Vlaams-Brabant Demografische 1 Minder kindersterfte Gezondere levensstijl (minder roken, meer bewegen, …) Betere geneeskunde Gezondere voeding Gezonder leefmilieu Veiliger verkeer (risicopunten, snelheid, gordel, valhelm) 3D - FORUM

13 DEMOGRAFISCHE INDICATOREN
Groene druk Demografische 1 3D - FORUM

14 DEMOGRAFISCHE INDICATOREN
Grijze druk Demografische 1 3D - FORUM

15 Vergrijzing (60+) in 2025 DEMOGRAFISCHE INDICATOREN 3D - FORUM

16 SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN
Startdia Socio-economische 3D - FORUM

17 Troeven van arr. Halle-Vilvoorde
SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Troeven van arr. Halle-Vilvoorde Vervlochten met Brussel Wederzijds afhankelijk (Luchthaven, EU-instellingen) Cluster van logistieke bedrijven Veel bedrijvenzones (plaatsgebrek) en erg grote kantorenmarkt ( jobs) Veel pendelaars naar Brussel Startdia Socio-economische 3D - FORUM

18 Zwakten van arr. Halle-Vilvoorde
SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Zwakten van arr. Halle-Vilvoorde Heterogeen voorkomen (open ruimte tov verstedelijking) Moeilijke balans tussen leefkwaliteit, tewerkstelling en economie Gebrek aan ruimte om te ondernemen 'mismatch' tussen vraag naar arbeid en het aanbod (knelpuntberoepen, gebrekkige interregionale mobiliteit, kennis van het Nederlands, …) Startdia Socio-economische 3D - FORUM

19 Goede geo-economische ligging
SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Troeven van arr. Leuven Goede geo-economische ligging (goede verbindingen, nabij Brussel en luchthaven) Sterke kenniseconomie, veel innovatie Sterke quartaire sector (zorgsector, onderwijs) Hoog opleidingsniveau inwoners Startdia Socio-economische 3D - FORUM

20 Geen homogeen geheel (Leuven stad en westen versus oostelijke deel)
SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Zwakten van arr. Leuven Geen homogeen geheel (Leuven stad en westen versus oostelijke deel) In het westen veel verstedelijkingsdruk (gebrek aan ruimte, verzadigd wegennet, druk op leefmilieu en leefbaarheid) Dualisering op arbeidsmarkt (veel jobs voor hoog- geschoolden, sociale uitsluiting) Startdia Socio-economische 3D - FORUM

21 Hoogste gemiddeld belastbaar inkomen
SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Hoogste gemiddeld belastbaar inkomen Provinciaal het hoogste gemiddeld belastbaar inkomen Wel lokale verschillen en verschuivingen Startdia Socio-economische 3D - FORUM

22 Hoge scholingsgraad van de inwoners
SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Hoge scholingsgraad van de inwoners Startdia Socio-economische 3D - FORUM

23 Laag aantal sociale uitkeringen
SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Laag aantal sociale uitkeringen Aantal uitkeringsgerechtigde leefloners in Vlaams-Brabant 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Vlaams-Brabant Arr.Halle-Vilvoorde Arr.Leuven Startdia Socio-economische 3D - FORUM

24 Zeer lage werkloosheidscijfers
SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Zeer lage werkloosheidscijfers Werkloosheidsgraad 15 tot 64 jarigen per provincie in 2007 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Antwerpen Limburg Oost- Vlaanderen Vlaams- Brabant West- Brussels H. Gewest Mannen Vrouwen Werkloosheidsgraad Startdia Socio-economische !! Werknemerskrapte, knelpuntberoepen !! 3D - FORUM

25 En de economische crisis?
SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN En de economische crisis? Werkloosheidsevolutie per arrondissement 1e kwartaal 2009 tov 1e kwartaal 2008 Startdia Socio-economische 3D - FORUM

26 Werkloosheidsevolutie per arrondissement
SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN En de economische crisis? Werkloosheidsevolutie per arrondissement juli 2009 tov juli 2008 Startdia Socio-economische 3D - FORUM

27 Tendens in de relatie met Brussel
SOCIO-ECONOMISCHE INDICATOREN Tendens in de relatie met Brussel 1) In Vlaams-Brabant ► Zeer hoog pendelgedrag naar Brussel ► Hoog opgeleid (meertaligheid) ► Hoog inkomen ► Lage werkloosheid 2) In Brussel… maar ook steeds meer in de rand! ► Plaatsgebrek en minder leefbaar ► Verzadigd wegennet ► Stadsvlucht en lagere woonstabiliteit ► Meer laagopgeleiden (ééntaligheid) ► Veel werk, doch hoge werkloosheid – meer leefloners Startdia Socio-economische 3D - FORUM

28 WELZIJN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN
Startdia Welzijn en gezondheid 3D - FORUM

29 Gezondheid van de Vlaams-Brabander
WELZIJN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN Gezondheid van de Vlaams-Brabander Ongunstige evolutie tov Vlaanderen Aantal rokers daalt minder snel Aantal overmatige drinkers daalt minder snel Meer mensen met overgewicht Meer depressies Startdia Socio-economische 3D - FORUM

30 Gezondheids- en welzijnsvoorzieningen
WELZIJN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN Gezondheids- en welzijnsvoorzieningen Startdia Socio-economische 3D - FORUM

31 Opvallend in “sociale huisvesting”
WELZIJN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN Opvallend in “sociale huisvesting” Kleinste aantal sociale woningen /1000 inwoners Laagste vraag /1000 inwoners Lange wachttijd tussen aanvraag en toewijzing Spreiding sociale woningen verwant met verstedelijkingsgraad Startdia Socio-economische 3D - FORUM

32 Opvallend in “onderwijs”
WELZIJN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN Opvallend in “onderwijs” Erg veel pendelende scholieren (naar Brussel) Universitair zwaargewicht (KULeuven) Veel cursisten volwassenenonderwijs (vooral in arr. Leuven) Enorm grote rol voor Basiseducatie in integratie anderstaligen: 70% van alle deelnemersuren Startdia Socio-economische 3D - FORUM

33 Opvallend in “personen met een handicap”
WELZIJN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN Opvallend in “personen met een handicap” Startdia Socio-economische Meer instellingen in arr. Leuven Lager aantal in arr. Halle-Vilvoorde door economische migratie en hoge prijs voor wonen 3D - FORUM

34 Kansarmoede Evolutie aantal kansarme gezinnen bij de geboorte van kind
WELZIJN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN Kansarmoede Evolutie aantal kansarme gezinnen bij de geboorte van kind in procent van het totaal aantal gezinnen met een geboorte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Antwerpen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Vlaanderen Startdia Socio-economische 3D - FORUM

35 Weinig achtergestelde buurten
WELZIJN EN GEZONDHEIDSINDICATOREN Weinig achtergestelde buurten Startdia Socio-economische 3D - FORUM

36 SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN
Startdia Sociaal Cultureel 3D - FORUM

37 In vergelijking met 1999 minder tijd besteed aan Betaald werk
SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Tijdsbesteding In vergelijking met 1999 minder tijd besteed aan Betaald werk Huishoudelijk werk Persoonlijke verzorging In vergelijking met 1999 meer tijd besteed aan Sociale contacten Vrije tijd Verplaatsingen Startdia Sociaal Cultureel 3D - FORUM

38 ‘Wonen’ kost 24,5% uit het huishoudelijk jaarbudget.
SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Budgetbesteding ‘Wonen’ kost 24,5% uit het huishoudelijk jaarbudget. Een huishouden spendeert evenveel geld aan vervoer en communicatie (15,4%) dan aan voeding en drank (15,9%). Uitgaven voor deelname aan culturele activiteiten: nog geen 1% van het jaarlijks budget! Idem voor onderwijs en vorming (0,8%) Bijna 10% van het budget wordt besteed aan horeca (6%) en reizen (3,5%) Startdia Sociaal Cultureel 3D - FORUM

39 Buurttevredenheid SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN 3D - FORUM
Startdia Sociaal Cultureel 3D - FORUM

40 Multiculturele samenleving
SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Multiculturele samenleving Tolerantere houding van de autochtonen tov etnische minderheden Redenen veranderen van ‘Scholingsgraad’ en ‘levensbeschouwing’ naar ‘participatie aan verenigingsleven’, ‘wereldkennis’ en ‘algemene vorming’ Maatschappelijke aandacht verschuift van ‘migranten’ naar ‘asielzoekers’ Startdia Sociaal Cultureel 3D - FORUM

41 Meer vluchtelingen (vooral in rand rond Brussel)
SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Etnische minderheden Meer vluchtelingen (vooral in rand rond Brussel) Laag aantal migrantenverenigingen Achterstelling qua huisvesting, tewerkstelling Kinderen kampen met achterstelling in het onderwijs Problematische doorstroming hogere opleidingen Oorzaak nr 1: onvoldoende kennis Nederlands Startdia Sociaal Cultureel 3D - FORUM

42 Stijgende taaldiversiteit
SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Stijgende taaldiversiteit In 19 gemeenten rondom Brussel 29 % spreekt Frans als moedertaal 81% drukt zich vlot uit in het Nederlands 48 % vindt dat er steeds minder Nederlands wordt gesproken 30 % van de Franstaligen spreekt alleen Frans in zijn gemeente 41 % van de Nederlandstaligen voelt zich steeds minder thuis In 6 faciliteitengemeenten spreekt 61 % Frans als moedertaal Startdia Sociaal Cultureel 3D - FORUM

43 Stijgende taaldiversiteit Aantal niet-Nederlandstalige leerlingen
SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Stijgende taaldiversiteit Aantal niet-Nederlandstalige leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs 2008 Startdia Sociaal Cultureel In Vlaams-Brabant basisonderwijs: 1 op 7 is anderstalig In arr. Halle-Vilvoorde: 1 op 4 is anderstalig In Brussel (Nederl. net): 2 op 3 is anderstalig 3D - FORUM

44 Stabiele participatie verenigingsleven
SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Stabiele participatie verenigingsleven Participanten aan verenigingen (scw–sport–jeugd-akb) blijft 50% Mannen (55%) participeren meer dan vrouwen (45%)! Opleidingsniveau is cruciaal! Universiteitsdiploma: 70% participeert Geen diploma secundair: 32% participeert Startdia Sociaal Cultureel 3D - FORUM

45 Aantal SCW-verenigingen stijgend
SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Aantal SCW-verenigingen stijgend Startdia Sociaal Cultureel In vergelijking met Vlaanderen: Minder migrantenorganisaties (tov aantal niet-Belgen) Minder deelname aan cultuurraad Minder sportdiensten Minder jeugdraden 3D - FORUM

46 Cultuurparticipatie atypisch
SOCIAAL CULTURELE INDICATOREN Cultuurparticipatie atypisch Startdia Sociaal Cultureel 3D - FORUM

47 INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING
Startdia Mens en Omgeving 3D - FORUM

48 Milieukwaliteit kruipt uit dal
INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Milieukwaliteit kruipt uit dal Energieverbruik door huishoudens begint te stagneren Afvalberg groeit nog steeds, maar minder snel dan BBP Afval steeds beter gesorteerd en gerecycleerd Waterkwaliteit in rivieren aan beterhand Startdia Mens en Omgeving 3D - FORUM

49 Natuur en bos erg versnipperd
INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Natuur en bos erg versnipperd Startdia Mens en Omgeving Bosindex Vlaanderen: 10,8% Bosindex Vlaams-Brabant: 12% 3D - FORUM

50 Biodiversiteit blijft pijnpunt
INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Biodiversiteit blijft pijnpunt Startdia Mens en Omgeving 28% op de Rode Lijst 6% verdwenen tijdens voorbije 100 jaar 3D - FORUM

51 Ruimtegebruik voor wonen
INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Ruimtegebruik voor wonen Bestemming Vlaanderen Vlaams-Brabant gewestplan(2005) % Wonen 16,9% 24,8% Recreatie 1,4% 0,7% Natuur en reservaat 9,1% 9,5% Overig groen 2,6% 3,2% Bos 3,3% 2,8% Landbouw 59,3% 54,9% Industrie 2,0% Overige 4,3% 2,2% Startdia Mens en Omgeving 3D - FORUM

52 Hoogste bevolkingsdichtheid
INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Hoogste bevolkingsdichtheid Startdia Mens en Omgeving Arr. Halle-Vilvoorde: 647,2 inw/km² Arr. Leuven: 391,3 inw/km² Top3: Kraainem, Wezembeek-Oppem, Drogenbos 3D - FORUM

53 Woningprijzen erg hoog
INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Woningprijzen erg hoog Startdia Mens en Omgeving Voor een kleine tot middelgrote woning Vlaanderen: € Vlaams-Brabant: € Hoge prijzen + hoge woonstabiliteit = druk op de open ruimte 3D - FORUM

54 Hoogste aantal pendelaars
INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Hoogste aantal pendelaars Startdia Mens en Omgeving Gemiddelde woon-werk-afstand is groter Meer gebruik van auto én openbaar vervoer 3D - FORUM

55 hoogste aantal personenwagens per inwoner
INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Verzadigd wegvervoer Startdia Mens en Omgeving hoogste aantal personenwagens per inwoner hoogste aantal voertuigkilometer per inwoner het dichtste snelwegennet de hoogste bezettingsgraad op de snelwegen 3D - FORUM

56 Weinig fietsende werknemers
INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Weinig fietsende werknemers Startdia Mens en Omgeving Slechts 4 gemeenten scoren hoger dan Vlaams gemiddelde Kapelle-op-den-bos, Haacht, Diest en Leuven 3D - FORUM

57 Weinig fietsende scholieren
INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Weinig fietsende scholieren Startdia Mens en Omgeving 3D - FORUM

58 Effect van de ruimtelijke structuurplannen?
INDICATOREN OVER MENS EN OMGEVING Effect van de ruimtelijke structuurplannen? Startdia Mens en Omgeving 3D - FORUM


Download ppt "3D - FORUM. 3D - FORUM Ontleding van het paard in 5 groepen indicatoren Voorstelling van de hoofdstukken 3D - FORUM."

Verwante presentaties


Ads door Google