De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIGITALE (ONLINE) BELASTINGAANGIFTE en DigiD - code

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIGITALE (ONLINE) BELASTINGAANGIFTE en DigiD - code"— Transcript van de presentatie:

1 DIGITALE (ONLINE) BELASTINGAANGIFTE en DigiD - code
1 DIGITALE (ONLINE) BELASTINGAANGIFTE en DigiD - code ©Marcel Arkenbosch

2 AANGIFTEPLICHT 2 *Wie meer dan € 44 moet (bij)betalen is aangifteplichtig en moet zelf aangifte doen. *) *Wie dat niet doet, is in overtreding en loopt het risico van een aanslag met boete. *Aangifte doen mag nog steeds met het ouderwetse papieren biljet. *Digitale aangifte heeft voordelen en is meestal eenvoudiger omdat berekeningen door het programma direct worden gemaakt. Verder kan men kiezen voor vooraf-ingevulde gegevens. *Voor digitale aangifte zijn een computer met internet en een inlogcode (DigiD-code) nodig. *) OVERIGENS KAN MEN OOK RECHT OP TERUGGAVE HEBBEN, MEDE DOOR RECHT OP TOESLAGEN EN RECHT OP KORTINGEN, WAARDOOR AANGIFTE MEESTAL LOONT. Zie dia 3a.

3 3 INHOUD BLAUWE ENVELOP *Elk jaar ontvang je meestal in februari
een mooie blauwe envelop. *In deze envelop bevindt zich een belangrijk oranje-bruin formulier. *In dit formulier staan persoonlijke fiscale gegevens, zoals: *NAAM en ADRES *BURGERSERVICENUMMER *GEBOORTEDATUM *REKENINGNUMMER *MACHTIGINGSCODE *INLEVERDATUM *FISCALE GEGEVENS VAN PARTNER / ECHTGENOOT *ALGEMENE INFORMATIE, o.a. over DiGiD. Opoe, een brief van de belastingen Toch nog iemand die aan mij denkt

4 4 LET OP als je de op naam gestelde ‘blauwe envelop’ ontvangt:
In de brief wordt een code vermeld, waarmee de persoonlijke, vooraf ingevulde Belastingaangifte 2013 d.m.v. DigiD is te downloaden. VOOR 1 APRIL MOET DE AANGIFTE ZIJN INGEDIEND, UITSTEL IS MOGELIJK TOT 1 SEPTEMBER, VIA DE BELASTINGTELEFOON :

5 5 KIJK HIERVOOR OP DE SITES VAN: ANBO.nl; KBO.nl; Vakbondsites…
Andere informatiebronnen: Belastinggids 2013 Consumentenbond; Elsevier Belasting Almanak, maar ook de gratis Belastingtelefoon

6 DigiD-code (Digitale Identificatie)
6 DigiD-code (Digitale Identificatie) *Met een DigiD-code kan men inloggen met een Persoonlijke inlogcode bij de elektronische diensten van de meeste Overheidsinstellingen. *Dit Overheids-account i s nodig om in te loggen bij o.a. Gemeente, Provincie, Waterschap, SVB en Belastingdienst . zie ook: *Aanvragen van een DigiD-code kan via Men ontvangt na invulling gebruikersnaam en wachtwoord , per post een activeringscode. *Met deze (geheime) activeringscode is je DigiD te activeren. Na activatie is de DigiD-code te gebruiken, onder meer om de (persoonlijke) digitale belastingaangifte te downloaden en te uploaden. *Wie voor een ander aangifte doet , of voor partners e.d. die samen digitale aangifte doen is het mogelijk om een machtiging te gebruiken. De vraag hierover komt automatisch op het einde van het aangifte-programma. De machtigingscode wordt ook links op de toegezonden zalmkleurige brief van de Belastingdienst vermeld. *Op de site van de Gemeente is er met DigiD inzage in de WOZ taxatieverslagen, inclusief de referentie woningen met de rond de peildatum verkochte panden in de buurt.

7 DIGITALE AANGIFTE DOWNLOADEN
7 DIGITALE AANGIFTE DOWNLOADEN ALS INVULOEFENING GEBRUIKEN WE TIJDENS DE PRESENTATIE, MAAR EVENTUEEL OOK THUIS EEN INVUL-OEFENPROGRAMMA . DIT KAN WORDEN GEDOWNLOAD VIA DE SITE : aangifteprogramma 2011(zie hieronder) Kies bij het downloaden voor OPSLAAN en daarna voor UITVOEREN (zie volgende dia’s). Het programma is dan telkens opnieuw te gebruiken. VOOR 1 APRIL MOET DE AANGIFTE ZIJN INGEDIEND, UITSTEL IS MOGELIJK TOT 1 SEPTEMBER, VIA DE BELASTINGTELEFOON :

8 DIGITALE AANGIFTE: goed voorbereiden is het halve werk
8 Voordat men met het invullen begint is het handig om de volgende voorbereidingen te treffen: * Houd een kopie van de vorige aangifte bij de hand, als print of als opgeslagen bestand op de pc. * Verzamel de volgende informatie: - Burgerservicenummer (BSN of Sofinummer). - De DigiD-code (zie vorige dia’s). -Jaaropgaven van werkgevers , uitkeringsinstanties en andere inkomsten. -Gemeentelijke WOZ-beschikking , peildatum 1 jan (Aangifte 2012). -Hypotheekschuld en betaalde hypotheekrente (+ ev. kosten voor hypot) -Alimentatie ontvangsten (niet voor de kinderen). -Periodieke uitkeringen en bijverdiensten. -Saldi spaar- en beleggingsrekeningen en ander belast eigen vermogen per 1 jan. -Bewijsmateriaal van aftrekposten (nota’s, km-registratie e.d.). VOOR ALGEMENE TIPS: ZIE LAATSTE DIA

9 9 Start oefenprogramma Na het downloaden zoeken we het (setup.exe) programma in de downloadmap op en klikken we op het icoon (zie rechts boven). Vervolgens verschijnt UITVOEREN (zie onder). Kies tijdens UITV OEREN een locatie voor opslag van het programma. Dat mag op het bureaublad, in dezelfde downloadmap, maar ook bijvoorbeeld in een InkBelasting-map.

10 10 Open het programma in deze map en let op de Help-info met geel vraagteken. Zoek de Aangifte op (ib 2011.exe) en de klik erop. Het programma kan via een snelkoppeling op het bureaublad worden geopend. Ook kan het programma naar het bureaublad versleept worden. Lees eerst de tips op de volgende dia. Na deze tips vullen we het eerste venster van de Aangifte als volgt in: (zie volgende dia)

11 HET OEFENPROGRAMMA met gefingeerde gegevens
11 TIPS: Gebruik in het oefenprogramma voor de invulvelden geen eigen naam en adres, Burgerservicenummer (BSN ) en telefoonnummer (zie volgende dia). Het oefenprogramma is ALLEEN in te vullen als men de volgende twee gefingeerde Burgerservicenummers (BSN) invult. Gebruik de nummers 8x2+0 ( ) en 8x3+0 ( ) Gebruik een gefingeerde naam, bijvoorbeeld : Dhr en Mevr. Doe bij voorkeur apart aangifte, dat is overzichtelijker, zeker als een partner jonger is dan 65 jaar en de andere 65+ is. Doe gezamenlijk aangifte als beide zijn en als de partner geen of weinig inkomen heeft. Zorg daarbij voor de DigiD codes van beiden. Een ‘leeg’ oefenprogramma kan telkens opnieuw worden gebruikt via UITVOEREN. Bij de diverse invulvelden zie je een geel vierkantje met vraagteken. Door hierop te klikken verschijnt specifieke informatie over het onderwerp. We openen het Aangifte programma en bekijken het eerste scherm (zie volgende dia).

12 12 1e scherm van de aangifte: persoonlijke gegevens
PROBEER DE ONDERSTAANDE KNOPPEN UIT ! Klik op AKKOORD om naar het volgende scherm te gaan

13 13 SCHERM WERK en WONING In de linker kolom staan alle schermen van het Aangifte-programma. Door erop te klikken ga je er direct naar toe.

14 14 INKOMSTEN UIT LOONDIENST

15 ↘ 15 SCHERM EIGEN WONING (tips zie volgende dia)
DE ORANJE STREEP IN DE LINKER KOLOM GEEFT DE SCHERMPAGINA AAN 15

16 16 TIPS EIGEN WONING WOZ-waarde: peildatum voor Aangifte is 1 jan 2011. Door met Digid in te loggen is online het taxatieverslag bij de gemeente in te zien. WOZ-waarde : procederen geeft > 50% kans, kan omlaag bij *aantoonbare lagere waarde van de woning, *achterstallig onderhoud woning, * geluids- en stankoverlast, … Bestudeer de vele wijzigingen op het gebied van fiscale regelgeving van hypotheken. Reken uit wat het voordeel is bij ½ jaar hypo-rente vooruitbetalen (vooral 65+), ook voor de Zorgtoeslag en Huurtoeslag.

17 17 Peildatum sinds 2011 = 1 januari (1x per jaar)
TIPS VERMOGEN Peildatum sinds 2011 = 1 januari (1x per jaar) Breng het vermogen tijdig omlaag, b.v. door eind december betalingen voor januari te doen. Let op de voorwaarden en fiscale beperkingen voor bijsparen voor pensioen. Vrijstelling contant geld : €512 per persoon. Kleine schulden zijn niet aftrekbaar, er geldt een drempel (per persoon). Tip heffingsvrijvermogen: ontvangt u veel vermogen, b.v. door verkoop woning of erfenis, laat dat dan in januari uitbetalen en niet in december. Voor het kopen van een woning of auto uit eigen vermogen: doe dat in december.

18 BOX 3: HEFFINGSVRIJ VERMOGEN , OUDERENTOESLAG en ZORGTOESLAG DE OUDEREN TOESLAG IS HET BEDRAG DAT BOVENOP HET HEFFINGSVRIJ VERMOGEN (VRIJSTELLINGSBEDRAG) KOMT 18

19 SCHERM VERMOGEN (zie tips volgende dia)
19

20 20 SCHERM AFTREKPOSTEN (zie tips volgende dia)

21 21 TIPS AFTREKPOSTEN Aftrekposten van beide partners kunnen bij één partner worden opgevoerd (zie verdelen). Denk ook aan de ‘bijkomende’ kosten, bijvoorbeeld: opladen scootmobiel, batterijen hoorapparaat.. * Bewaar afschriften, nota’s, rit-administratie… Giften: drempel is 1% van het drempelinkomen. Drempelinkomen = totaal inkomen van beide partners in Box 1 + Box 2 + Box 3. (zonder de aftrekposten of persoonsgebonden aftrek)

22 22 TIPS AFTREKPOSTEN (ANBO)

23 23 SCHERM ZORGKOSTEN : LET OP DE DREMPELS

24 24 SCHERM VERDELEN TUSSEN PARTNERS (zie tips volgende dia)

25 25 TIPS VERDELEN (verschuiven) VAN POSTEN (ga als laatste naar het Verdeelscherm) VOORDELEN: Belastingtarief bij hoogste inkomen wordt lager; Grens kortingen en toeslagen is te wijzigen. VERDEELPOSTEN ZIJN o.a.: - Inkomsten uit eigen woning (renteaftrek) - Vermogen in box 3 - Specifieke zorgkosten, scholingskosten, giften, te verrekenen dividendbelasting Let op: verdelen kan invloed hebben op de Zorgtoeslag en ZVW (Zorgverzekeringswet, gezamenlijk toetsingsinkomen partners)

26 26 OVERZICHT AANGIFTE

27 27 HEFFINGSKORTINGEN

28 VERWERKTE HEFFINGSKORTINGEN IN HET OVERZICHT
28 VERWERKTE HEFFINGSKORTINGEN IN HET OVERZICHT INFORMATIE OVER HEFFINGSKORTINGEN: ZIE VOLGENDE DIA

29 29 TARIEVEN INKOMSTENBELASTING plus PREMIEHEFFINGEN 2012
XXX WORDT IN % (65+ 19,1%) 2e schijf , geboren vóór 1946, eindbedrag niet € maar € ! LET OOK OP HET VERSCHIL TARIEVEN EN ZIE VOLGENDE DIA LET OP: VANAF GELDT VOOR DE INHOUDING ZVW EEN LAGER PERCENTAGE . MAAR WEL IS DE 1e BELASTINGSCHIJF MET 3,9% VERHOOGD (ZIE VOLGENDE DIA).

30 30 2013 2012

31 31 NAAR SCHERM ONDERTEKENEN KNOP VOOR ONLINE VERBINDING MET DIGID ↘

32 32 VERANDERINGEN ZORGTOESLAG IN 2013

33 33 ENKELE ALGEMENE TIPS *Eind februari nog geen Aangifteformulier ontvangen? Bel de Belastingtelefoon. * Doe op tijd aangifte, voor 1 april. Tijd te kort: vraag vóór 1 april uitstel tot 1 sept. *Hoe eerder aangifte, des te sneller krijg je geld terug (geen /weinig rentevergoeding) *Moet je bijbetalen, dan krijg je een rentetoeslag. *Het begrip Fiscaal Partnerschap is in 2011 ingrijpend gewijzigd. Kijk daarvoor in de diverse Belastinggidsen en op www. Belastingdienst.nl (zoek op Fiscaal Partnerschap *Controleer de door de Belastingdienst reeds ingevulde gegevens zeer nauwkeurig ! *De aangifte in het jaar dat je 65 wordt, kan tegenvallen. Soms valt deze hoger uit door beperkte (heffings)korting op de tarieven en de tijdsevenredige verdeling. *De Zorgtoeslag werd apart geheven, waarbij het gezamenlijk inkomen bepalend is. Vanaf 2013 is de eerste belastingschijf aangepast, en is inclusief de Zorgtoeslag ! *Het Verzamelinkomen is het inkomen in Box 1 + Box 2 + Box 3. *Bewaar bewijsmateriaal, nota’s , enz. tot 5 jaar na het belastingjaar. *Let op: Vergoeding voor oppaswerkzaamheden en mantelzorg zijn belast. *Vrijwilligerswerk is tot € 1500 per jaar of €150 per maand onbelast. *Vergeet niet de ingehouden dividendbelasting terug te vorderen (speciaal venster). *Hou rekening met het jaarlijks terugkerende aandachts-thema voor extra controle. *Fout gemaakt of iets vergeten: stuur de aangifte snel opnieuw in.


Download ppt "DIGITALE (ONLINE) BELASTINGAANGIFTE en DigiD - code"

Verwante presentaties


Ads door Google