De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIGITALE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIGITALE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING"— Transcript van de presentatie:

1 DIGITALE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING
1 DIGITALE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Met DigiD - code © Marcel Arkenbosch

2 NODIG VOOR DE DIGITALE AANGIFTE
2 - Computer met internet, - Digitale Aangifte programma 2013 (downloaden). - Inlogcode voor DIGID (DigiD-code). - Machtiging(code) (nodig bij vooraf ingevulde aangifte). * Nooit eerder aangifte gedaan: vraag Aangifte formulier aan via de Belastingtelefoon ( ) * DiGiD machtigingscode aanvragen: Aangifte invullen voor iemand anders (bij afwezigheid): - eigen DiGiD code gebruiken - machtigingscode van andere persoon gebruiken

3 AANGIFTEPLICHT 3 *Wie meer dan € 45 Inkomstenbelasting moet betalen is aangifteplichtig en moet zelf aangifte doen. Zo niet: boete. * Digitale aangifte heeft voordelen: berekeningen worden door het programma direct uitgevoerd. * Kies voor een Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). Maar controleer de ingevulde bedragen zorgvuldig, zo nodig wijzigen. * Papieren aangifte (met b.v. bijlagen) kan nog steeds via de Belastingtelefoon. Gebruik deze bij complexe, bijzondere gevallen. .

4 INHOUD BLAUWE ENVELOP 4 *Elk jaar ontvang je meestal eind februari
een blauwe envelop. *In deze envelop bevindt zich de AANGIFTEBRIEF *In deze brief staan persoonlijke fiscale gegevens zoals: *NAAM en ADRES *BURGERSERVICENUMMER *GEBOORTEDATUM *BANKREKENINGNUMMER *INLEVERDATUM *FISCALE GEGEVENS VAN PARTNER / ECHTGENOOT *INFORMATIE over DiGiD. Opoe, een brief van de belastingen Toch nog iemand die aan mij denkt

5 DIGITALE AANGIFTE: goed voorbereiden is het halve werk
5 Aangifte doen: tref dan de volgende voorbereidingen. * Houd een kopie van de aangifte 2012 bij de hand, als print of als opgeslagen bestand op de pc. * Verzamel de volgende informatie: - Burgerservicenummer (BSN of Sofinummer). - De DigiD-code, van jezelf en eventueel fiscale partner (ev.machtigingscode). -Jaaropgaven van werkgevers, uitkeringsinstanties en andere inkomsten. -Gemeentelijke WOZ-beschikking , peildatum 1 jan (Aangifte 2013). -Hypotheekschuld en betaalde hypotheekrente (+ ev. kosten voor hypoth.). -Alimentatie ontvangsten / betalingen (niet voor de kinderen). -Periodieke uitkeringen en bijverdiensten. -Saldi spaar- en beleggingsrekeningen en ander belast eigen vermogen per 1 jan. -Bewijsmateriaal van aftrekposten (zorgnota’s, km-registratie e.d.). VOOR ALGEMENE TIPS: ZIE LAATSTE DIA’s

6 PROGRAMMA en GEGEVENS DOWNLOADEN
6 1 3 2 4

7 GEGEVENS DOWNLOADEN MET DIGID
6 Hiervoor is een machtiging nodig via DiGiD

8 LEGE DIGITALE AANGIFTE DOWNLOADEN
8 ALS INVULOEFENING GEBRUIKEN WE TIJDENS DE PRESENTATIE, MAAR EVENTUEEL OOK THUIS EEN INVUL-OEFENPROGRAMMA MET GEFINGEERDE INFORMATIE. DOWNLOAD HET LEGE PROGRAMMA (niet de Vooraf Ingevulde Aangifte) via de site : Kies bij het downloaden voor OPSLAAN en daarna voor UITVOEREN Het programma is dan telkens opnieuw te gebruiken. LET OP: bij het definitief invullen is er vanaf 1 maart de keuze in een LEGE en een Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). Voor de VIA: ga naar Belastingdienst.nl/aangifte VIA. Daarvoor is DiGiD nodig.

9 DiGiD - Code 9 * DiGiD aanvragen: Digid.nl
* Een DiGiD - Code is o.a. nodig om aangifte te kunnen doen. * DiGiD aanvragen: Digid.nl * DiGiD open je met een gebruikersnaam en wachtwoord. * DiGiD heb je ook nodig om in te loggen op MijnOverheid.nl * Iemand anders doet voor jou aangifte? Regel dan een DigiD Machtiging via Digid.nl/machtigen. * Geef nooit je eigen Digid – code af, maar alleen de machtigingscode. * Doe je gezamenlijk (VIA) aangifte met je partner: je eigen Digid–code gebruiken. Partner machtigingscode, waarmee de machtiging kan worden geactiveerd. *Meer informatie over DiGiD: dia 57.

10 VOORAF INGEVULDE AANGIFTE (VIA) 1
10 VOORAF INGEVULDE AANGIFTE (VIA) 1 xxxxxxxxxxxxx

11 VOORAF INGEVULDE AANGIFTE (2)
11 VOORAF INGEVULDE AANGIFTE (2) Corrigeren van een verzonden aangifte: Alleen de laatst verzonden aangifte wordt behandeld

12 DIGID: inloggen en machtigen na opening van de VIA aangifte
12

13 HET OEFENPROGRAMMA met gefingeerde gegevens
13 We gebruiken in het oefenprogramma, voor de invulvelden geen eigen naam en adres, Burgerservicenummer (BSN ) en telefoonnummer. Het oefenprogramma is ALLEEN in te vullen als men de volgende twee gefingeerde Burgerservicenummers (BSN) invult. Gebruik de nummers 8x2+0 ( ) en/of 8x3+0 ( ) Gebruik een gefingeerde naam, bijvoorbeeld : DHR en MEVR. Doe bij voorkeur apart aangifte, dat is overzichtelijker, zeker als een partner jonger is dan 65 jaar en de andere 65+ is. Doe gezamenlijk aangifte als beide zijn en als de partner geen of weinig inkomen heeft. Zorg daarbij voor de DigiD codes van beiden.

14 Start oefenprogramma 14 Na downloaden èn opslaan zoeken we het (setup.exe) programma in de downloadmap (Downloads) en klikken op het IB 2013 programma. Kies in het nu volgend venster (zie rechts) voor UITVOEREN. Kies daarna een locatie voor opslag van het aangifte programma. Dat mag b.v. op het bureaublad (snelkoppeling) of in een map ‘inkomstenbelasting’.

15 ↗ ↗ ↗ VENSTER INFO 15 HELP FUNCTIE NIEUWE, LEGE AANGIFTE
Open het programma b.v. via de snelkoppeling op het bureaublad. Na het titelvenster verschijnt automatisch venster 1 voor de persoonlijke gegevens. Bij gebruik van de VIA zijn in venster 1 de gedownloade gegevens aan te klikken. Gebruik vooral de HELP functie onderaan elk venster, voor specifieke informatie zodra een onderwerp of vraag niet duidelijk is. Voorbeeld zie volgende dia. * Probeer ook de REKENMACHINE uit. * Met ‘OPEN BESTAND’ is een nieuwe LEGE Aangifte te openen. Zo kun je telkens opnieuw oefenen, of correcties uitvoeren. Titelvenster HELP FUNCTIE NIEUWE, LEGE AANGIFTE

16 VOORBEELD HELP FUNCTIE (fiscaal partnerschap)
16

17 OVERZICHT HOOFDSCHERMEN
17 * In de linker kolom verschijnt het overzicht van de hoofdschermen van het Aangifte-programma. * Het actieve scherm heeft een paarse kleur. * Door op een ander onderwerp te klikken, ga je er direct naar toe.

18 ← 1e SCHERM VAN DE AANGIFTE: PERSOONLIJKE GEGEVENS 18
Klik op AKKOORD om naar het volgende scherm te gaan

19 1e SCHERM NA INVULLING 19

20 PARTNER-INFO BIJ GEZAMENLIJKE AANGIFTE
20

21 Invulscherm Werk en Woning
21

22 Inkomen DHR 22

23 INKOMEN PARTNER 23

24 TIPS EIGEN WONING 24 WOZ-waarde: peildatum voor Aangifte is 1 jan 2012. Door met Digid in te loggen is online het taxatieverslag bij de gemeente in te zien. Huizenprijzen daalden van 2011 tot 2012 met gem. 10% Van 2008 tot 2012 met gemiddeld 21%. Gemeente OSS: van 2011 tot 2014 WOZ tarief toename met 33%. Daling woningprijzen met 17%. WOZ netto verhoging + 16% WOZ-waarde te hoog: procederen geeft > 50% kans, kan omlaag bij: *aantoonbare lagere waarde van de woning, *achterstallig onderhoud woning, * milieu overlast (geluid / stank …) Bestudeer de vele wijzigingen op het gebied van fiscale regelgeving voor eigen woning(en) en hypotheken. Reken uit of het voordeliger is om ½ jaar hypotheek-rente vooruit te betalen of versneld af te lossen (vooral 65+).

25 INKOMEN EIGEN WONING (1)
25

26 INKOMEN EIGEN WONING (2)
26

27 ANDERE INKOMSTEN 27 Inkomsten uit overige werkzaamheden b.v. Alfahulp; freelancer;… Recht op arbeidskorting, Vrijwilligerswerk: € 150 per maand of € 1500 per jaar vrijgesteld, Onderscheid hobby: redelijkerwijs geen voordeel te behalen uit de vergoeding ivm te investeren kosten.

28 ANDERE INKOMSTEN 28

29 LIJFRENTE: aftrekbare premies
29

30 BOX 2: AANMERKELIJK BELANG
30 Aanmerkelijk belang is inkomen uit bijvoorbeeld (voormalig) eigen bedrijf e.d. in de vorm van dividend, aandelenverkoop.. Belast voor 25%

31 BOX 3: SPAREN en BELEGGEN
31 BOX 3: SPAREN en BELEGGEN

32 TIPS VERMOGEN: netto tarief 1,2% (Fictief rendement 4%, tarief 30%)
32 TIPS VERMOGEN: netto tarief 1,2% (Fictief rendement 4%, tarief 30%) Peildatum 1 januari (1x per jaar) Breng het vermogen tijdig omlaag, b.v. door eind december betalingen voor januari te doen. Let op de voorwaarden en fiscale beperkingen voor bijsparen voor pensioen. Vrijstelling contant geld : €512 per persoon. Kleine schulden zijn niet aftrekbaar, er geldt een drempel van € (per persoon). Ook vermogen van minderjarige kinderen opgeven Tip heffingsvrij vermogen: ontvangt u veel vermogen, b.v. door verkoop woning of erfenis, laat dat dan in januari uitbetalen en niet in december. Voor het kopen van een woning of auto uit eigen vermogen: doe dat in december.

33 BOX 3: HEFFINGSVRIJ VERMOGEN , OUDERENTOESLAG en ZORGTOESLAG DE OUDEREN TOESLAG IS HET BEDRAG DAT BOVENOP HET HEFFINGVRIJ VERMOGEN (VRIJSTELLINGSBEDRAG) KOMT 33

34 BANK en SPAARTEGOEDEN 34

35 TIPS AFTREKPOSTEN Scholing; Ziektekosten; Giften;…
35 Aftrekposten van beide partners kunnen bij één partner worden opgevoerd (zie verdelen). ZORGKOSTEN: vervoer patiënt, niet vergoede medische kosten, dieetkosten, woningaanpassing…… Denk ook aan de ‘bijkomende’ kosten, bijvoorbeeld: opladen scootmobiel, batterijen hoorapparaat.. Drempel zorgkosten: 1,65% van max. € 39618, hoger: 5,75% Extra aftrek tot inkomen € 33555: verhogen met 40% of 113% !! Informeer ook over de VERZILVERINGSREGELING bij laag inkomen. * Bewaar afschriften, nota’s, rit-administratie … Giften: via ANBI of SBBI. Drempel is 1% van het drempelinkomen. Drempelinkomen = totaal inkomen van beide partners in Box 1 + Box 2 + Box 3. (zonder de aftrekposten of persoonsgebonden aftrek)

36 AFTREKPOSTEN 36

37 SPECIFIEKE ZORGKOSTEN Let op drempels en verhogingen
37

38 TIPS VERDELEN (verschuiven) VAN POSTEN (ga als laatste naar het Verdeelscherm)
38 VOORDELEN: * Belastingtarief bij partner met hoogste inkomen wordt lager; * Invloed op heffingskortingen en toeslagen (kan lager liggen). VERDEELPOSTEN ZIJN o.a.: - Inkomsten uit eigen woning (o.a. renteaftrek) - Gezamenlijk vermogen in box 3 (en box 2) - Specifieke zorgkosten, betaalde alimentatie, scholingskosten, giften, levensonderhoud kinderen tot 30 jaar, te verrekenen dividendbelasting… Let op: verdelen kan invloed hebben op de Toeslagen (toetsingsinkomen partners)

39 VRIJSTELLINGEN 39

40 VOORKOMEN DUBBELE BELASTING
40

41 BIJZONDERE SITUATIES 41

42 TE VERREKENEN BEDRAGEN
42

43 HEFFINGSKORTING WET WAJONG
43

44 TARIEVEN 2013 44 TARIEVEN INKOMSTENBELASTING EN VOLKSVERZEKERINGEN
1e schijf: 37%, waarvan 31,15% volksverz en 5,85% Ink Bel. 2e schijf: 42%, waarvan 31,15% volksverz en 10,85% Ink Bel. 3e schijf: 52 % Max bedrag 1e schijf: € 19645; 2e schijf: € / AOW leeftijd: 1e schijf: 19,1%; 2e schijf: 24,1%; 3e: 52%. Opbouw volksverzekeringen: AOW 17,9%; ANW 0,6%; AWBZ 12,65%. (totaal 31,15%) Zorgverzekeringswet (ZVW): 5,65% (over max € 50853) van gezamenlijk inkomen. Verzamel inkomen = inkomen in box Gezamenlijk inkomen = eigen inkomen + partner inkomen Belastbaar inkomen = inkomen na vermindering van aftrekposten Te betalen belasting = belastingtarief min kortingen

45 VERDELING INKOMSTEN en AFTREKPOSTEN
45

46 ZorgVerzekeringsWet (ZVW)
46 De te betalen bijdrage ZVW wordt in het OVERZICHT verwerkt

47 OVERZICHT AANGIFTE (gedeelte 1)
47

48 OVERZICHT AANGIFTE (gedeelte 2)
48

49 OVERZICHT AANGIFTE (gedeelte 3)
49

50 OVERZICHT AANGIFTE (gedeelte 4)
50 OVERZICHT AANGIFTE (gedeelte 4)

51 51

52 52 HEFFINGSKORTINGEN 2013 Met kind € 35.450
Inkomensgrens corrigeren door vermogen in box 3 anders te verdelen ( 65 +)

53 VERWERKTE HEFFINGSKORTINGEN
53

54 OVERZICHT AANGIFTE (MEVR)
54

55 ONDERTEKENEN MET DIGID
55 KNOP VOOR ONLINE VERBINDING MET DIGID ↘

56 AANGIFTE AFSLUITEN en ONTVANGSTBEVESTIGING
56

57 DigiD-code (Digitale Identificatie)
57 *Met een DigiD-code heeft men met een Persoonlijke inlogcode toegang tot digitale diensten van +500 Overheidsinstellingen. *Deze DigiD-code is nodig om in te loggen bij o.a. Gemeente, Provincie, Waterschap, SVB en Belastingdienst . zie ook: *Op de site van de Gemeente is er met DigiD inzage in de WOZ taxatieverslagen, inclusief de referentie woningen met de rond de peildatum verkochte panden in de buurt. *Aanvragen van een DigiD-code kan via Men ontvangt na aanvrage: gebruikersnaam en wachtwoord. *Activeren van de DigiD-code gebeurt na ontvangst van een bevestigingsbrief met (geheime) code voor activatie. Na activatie is de DigiD-code te gebruiken o.a . om de (persoonlijke) digitale belastingaangifte te downloaden. *Wie voor een ander aangifte doet, b.v. partners die samen digitale aangifte doen, is een machtiging noodzakelijk. De vraag hierover komt automatisch aan het begin van de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) en aan het einde van het aangifte-programma.

58 58 ENKELE ALGEMENE TIPS *Eind februari nog geen Aangifteformulier ontvangen? Bel de Belastingtelefoon. * Doe op tijd aangifte, voor 1 april. Tijd te kort: vraag vóór 1 april uitstel tot 1 sept. *Hoe eerder aangifte, des te sneller krijg je de aanslag (denk aan de belastingrente). *Moet je bijbetalen, dan moet je vanaf 1 juli invorderingsrente betalen (3%). * Denk aan de controlethema’s van 2013. *Controleer de door de Belastingdienst reeds ingevulde gegevens zeer nauwkeurig ! *De aangifte in het jaar dat je 65 wordt, kan tegenvallen. Soms valt deze hoger uit door beperkte (heffings)korting op de tarieven en de tijdsevenredige verdeling. *De Zorgtoeslag wordt apart geheven, waarbij het gezamenlijk inkomen bepalend is. *Bewaar bewijsmateriaal, nota’s , enz. tot 5 jaar na het belastingjaar. *Let op: Vergoeding voor oppaswerkzaamheden en mantelzorg zijn belast. *Vrijwilligerswerk is tot € 1500 per jaar of €150 per maand onbelast. *Vergeet niet de ingehouden dividendbelasting terug te vorderen (speciaal scherm). * (Aftrek)posten vergeten ? Corrigeren kan zolang er geen aanslag is opgelegd. *Fout gemaakt of iets vergeten: stuur de aangifte snel opnieuw in. * Heb je jaren met sterk wisselend inkomen? Vraag dan middeling van IB aan.

59 59 KIJK HIERVOOR OP DE SITES VAN: ANBO.nl; KBO.nl; Vakbondsites…
Andere informatiebronnen: Belastinggids 2014 Consumentenbond; Elsevier Belasting Almanak, maar ook de gratis Belastingtelefoon

60 INGANGSDATA AOW 60

61 FISCALE INFORMATIE: wijzigingen 2013 en 2014
61 FISCALE INFORMATIE: wijzigingen en 2014


Download ppt "DIGITALE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING"

Verwante presentaties


Ads door Google