De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Non-Life & Health Herverzekeringsvormen Module RE7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Non-Life & Health Herverzekeringsvormen Module RE7."— Transcript van de presentatie:

1 Non-Life & Health Herverzekeringsvormen Module RE7

2 2 Agenda Wat is herverzekering –Definitie & Doel –Vormen van traditionele herverzekering Obl/Fac Prop/Non-prop

3 3 Definitie van herverzekering I “Reinsurance is the transfer of part of the hazards or risks that a direct insurer assumes by way of insurance contract or legal provision on behalf of an insured, to a second insurance carrier, the reinsurer, who has no direct contractual relationship with the insured.” The reinsurer receives premiums proportionate to the share of the peril or risk he has assumed. Definition according to M. Grossmann, Reinsurance - An Introduction

4 4 Definitie van herverzekering II ”Reinsurance is insurance for insurers” Definition according to Group of thirty Traditionele herverzekering?

5 5 Herverzekering: organisatie Individuele klant Verzekeraar (cedent) Herverzekeraar PremieHerverzekeringspremie Uitkering Herverzekeraar retrocessionaris

6 6 Waarom herverzekeren? Verminderen en verdelen van het risico –Weinig polissen - > Law of large numbers –Ongebalanceerde portefeuille –Jaarlijkse fluctuaties verminderen –Bescherming bij catastrophes Hoger maximaal verzekerd bedrag mogelijk/tekencapaciteit Service die herverzekeraar biedt –Kennis over acceptatie en claims –Opleiden van werknemers bij maatschappijen –Ondersteunen bij productontwikkeling

7 7 Doel van herverzekering: diversificatie Optimum Lines of business monoline multiline Portfolio bigsmall Geography international national

8 8 Toegevoegde waarde herverzekeraar Risico assessment & risico management Risico-analyse Product design en polisvoorwaarden Acceptatierichtlijnen Pricing Opleidingen Publicaties Risico overdracht Reduceren volatiliteit via spreiding Minimaliseren cost of capital (goedkoper kapitaal huren) Maximaliseren RoE Balansbeheer Resultaatverbetering Vergroten capaciteit Versoepelen verslaglegging Verlagen belastingdruk Partnering Claims management Schadelastbeperking Schade-erkenning Terugkoppeling naar acceptatie etc. Ontwikkeling Best Practice standaarden

9 9 Relatie tussen her- & verzekeraar Lange termijn partnership Utmost good faith/vertrouwensbasis Follow the fortunes/Alignment of interests Acceptatiebeleid & claimbeleid klant Kredietwaardigheid van herverzekeraar

10 10 Agenda Wat is herverzekering –Definitie & Doel –Vormen van traditionele herverzekering Obl/Fac Prop/Non-prop

11 11 Traditioneel Risico overdracht Balance sheet management/ Alternative Risk Transfer Herverzekering: indeling van de producten Proportionele herverzekering Niet-proportionele herverzekering Financial Re Value in force Re Admin Re Securitisatie

12 12 Traditionele herverzekering: verdere indeling FacultatieveObligatoire herverzekeringherverzekering Individuele risico’s Gehele portefeuilles Facultatieve acceptatie Meestal op jaarbasis

13 13 Soorten contracten in traditionele herverzekering Obligatory RI Facultative RI Proportional Non- Proportional Non- Proportional Quota Share Surplus WXL/ Risk Cat XLStop Loss

14 14 Facultatief of obligatoir ?

15 15 Facultatief of obligatoir ?

16 16 Facultatief of obligatoir ?

17 17 Facultatief of obligatoir ?

18 18 Soorten contracten in traditionele herverzekering Obligatory RI Facultative RI Proportional Non- Proportional Non- Proportional Quota Share Surplus WXL/ Risk Cat XLStop Loss

19 19 Indeling van herverzekeringsvormen Proportionele hvNiet-Proportionele hv Eigenbehoud cedent Aansprakelijkheid, risico, premie en schade worden gedeeld, limiet per post Herv. premie veelal functie van originele premie Eigenbehoud cedent (prioriteit, attachment, deductible, excess point) Aansprakelijkheid hvr gemaximeerd per contract Aandeel hvr in schade is afhankelijk van daadwerkelijke originele schades Herv. premie geen directe functie van originele premie

20 20 Quota share reinsurance Quota = contractueel gedefinieerd percentage Hvr deelt in elk risico met cedent volgens van tevoren vastgelegd %. Verdeling cf QS% van: – dekking – premies* – schades Voordeel:– simpele administratie – lage kosten * na herverzekeringscommissie/kostenvergoeding <> winstdeling

21 21 Proportionele herverzekering: quota share 80% (quoten)

22 22 Surplus reinsurance Cedent neemt een absoluut eigenbehoud dat van toepassing is op elk individueel risico: Hvr neemt risico boven eb, tot een zekere limiet –Voordeel: balanceert portfolio van cedent door aftopping hoge risico‘s –Nadeel: administratie moeilijker: post voor post bepaling herverzekeringsquote  hogere kosten

23 23 Proportionele herverzekering: surplus boven 750’000 (risico- excedent)

24 24 Soorten contracten in traditionele herverzekering Obligatory RI Facultative RI Proportional Non- Proportional Non- Proportional Quota Share Surplus WXL/ Risk Cat XLStop Loss

25 25 Indeling van herverzekeringsvormen Proportionele hvNiet-Proportionele hv Eigenbehoud cedent Aansprakelijkheid, risico, premie en schade worden gedeeld, limiet per post Herv. premie veelal functie van originele premie Eigenbehoud cedent (prioriteit, attachment, deductible, excess point) Aansprakelijkheid hvr gemaximeerd per contract Aandeel hvr in schade is afhankelijk van daadwerkelijke originele schades Herv. premie geen directe functie van originele premie

26 26 Niet-proportionele herverzekering: (Working) Excess of loss (par tête) Hoogte van de schade per schadegeval is van tevoren niet te voorspellen (brand-  levensverzekering) Gedeelte van iedere schade dat de retentie te boven gaat, wordt door herverzekeraar gedekt Excess of Loss  Surplus

27 27 Niet-proportionele herverzekering: CatXL Catastrofe: brand/ongeluk 3 of meer verzekerde objecten geraakt/verzekerde levens betrokken Totale schade van 3 objecten/levens 1’800’000 Prioriteit: 1’000’000 & 3 verzekerde objecten/levens Herverzekeraar betaalt 800’000 2 objecten/levens met schade 2’000’000: herverzekeraar betaalt niets! 10 objecten/levens, waarvan slechts 2 in portefeuille: geen uitkering

28 28 Niet-proportionele herverzekering: CatXL Dekking voor cumulatie risico’s (Cat-XL) Hvz betaalt totale schade boven prioriteit t.g.v. 1 gebeurtenis/catastrofe, tot een maximum. Voor portefeuilles van veel kleinere risico’s met exposure op zelfde moment voor large-scale events: aardbeving, overstroming, storm, ontploffing, terreur

29 29 CatXL: NHT max dekking: 1 mrd € Eerste 400m: verzekeraars 200m XS 400m: herverzekeraars 200m XS 600m: herverzekeraars 200m XS 800m: 50% overheid & herverzekeraars

30 30 CatXL: aandachtspunten Dekking per risico per gebeurtenis (zie H6.6) Reinstatement (hernieuwde dekking) –pro rata time & amount (temporis & capita) –voorbeeld pag 31 is obv pro rata capita Voordelen: Eenvoudige administratie van schade Nadelen: –Dekking bij meerdere schades –Premievaststelling moeilijk en volatiel –Beschikbare capaciteit Indexatie van excess point

31 31 Stop-loss (XL) reinsurance Stop-loss covers Hv betaalt totale schade boven prioriteit, ontstaan gedurende vantevoren vastgestelde periode, tot aan een limiet. Individuele schades plus catastrofes tezamen: –Kan over meerdere branches/risico‘s gezamenlijk –Stelt maximum aan verzekeringstechnisch verlies van verzekeraar

32 32 Niet-proportionele herverzekering: stoploss boven 1’000’000

33 33 Stoploss Voordelen: –Voorspelbaarheid maximaal verlies cedent –Vrijwel geen administratie??? Nadeel: –Commerciële verkoopbaarheid? (H6.7) –Relatief duur? Meeste risico-overdracht! Moeilijke tarifering.

34 34 Opgaven H6 Veel oefenmateriaal, excel is handig, examen echter met de hand Verzekeraar krijgt ook de schade voor zijn kiezen die de limiet overstijgt (prop en nonprop) Verzekerde krijgt schade die niet verzekerd is niet uitgekeerd Aantal reinstatements is beperkt


Download ppt "Non-Life & Health Herverzekeringsvormen Module RE7."

Verwante presentaties


Ads door Google