De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inductie Vormen van inductie Transformatie Zelfinductie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inductie Vormen van inductie Transformatie Zelfinductie."— Transcript van de presentatie:

1 Inductie Vormen van inductie Transformatie Zelfinductie

2 Indeling inductie Invloed van een permanent magnetisch veld op een keten door positie verandering Invloed van magnetisch veld primaire keten op secundaire keten, door verandering van: l positie l stroomsterkte (wederkerige inductie) Invloed van het eigen magnetische veld van de keten door verandering van stroom in de keten (zelfinductie)

3 Generator Opwekken van spanning door verplaatsing van een elektrisch geleidende draad in een permanent magneetveld.

4 Indeling Vorige week l vormen van wisselspanning l Indeling inductie / vormen van inductie Vandaag l Voorbeelden inductie / vormen van inductie l Condensator / Capaciteit l Reactantie / Impedantie

5 Sleepringen (borstels) Wisselspanning Pulserende gelijkspanning

6 Generatoren / motoren Permanent l Vaste magneten met verplaatsing Uitwendig l Uitwendige spanningsbron opwekking magneetveld Zelfstandig l Opgewekte spanning gebruikt voor opwekking magneetveld l serie of shunt

7 Inductie / Transformatie Wisselspanning - wisselend magneetveld - wisselspanning Twee spoelen (primair & secundair) verbonden door magnetisch veld Wikkelverhouding n p / n s = U p / U s n p / n s = I s / I p Ideale trafo => P in = P uit

8 Zelfinductie Gelijkspanning (spanningsverandering) Wisselspanning l Opwekken tegen-emk (spanningsval) l Weerstand voor wisselspanning is de reactantie (X) l Zelfinductiewaarde van een spoel (L) –Eigenschappen spoel l Eenheid L is “henry” U L = L x  i /  t

9 Reactantie spoel X L = U m / I m X L =  L Reactantie neemt toe naarmate de frequentie toeneemt l bij f = 0 (gelijkstroom) is er geen reactantie l bij f =  is de reactantie 

10 Wederzijdse inductie Galvanische scheiding Koppelfactor (k) Coëfficiënt van wederzijdse inductie (M) M = k V L 1 x L 2 (U sec = M x  I 1 /  t)

11 Opbouw condensator 2 geleiders + Isolator Uitvoeringen l Vast –Plaat –Blok l Instelbaar –Platen

12 Principe condensator

13 Capaciteit Capaciteit (C) in farad (F) C = Q / U l Q is de lading l U is het spanningsverschil C = .A / d l  is de diëlectrische constante l A is opp. platen l d onderlinge afstand d

14 Lading en energie Q = C x U W = ½ Q x U W = ½ C x U 2 l W is energie in joule l Q is lading in coulomb l U is spanningsverschil in volt

15 Schakelingen Schakelingen met condensator en spoel l Serie (I gelijk) l Parallel (U gelijk) Reactantie l Schakelingen net als met weerstanden l Frequentieafhankelijk

16 Schakeling Serie l Condensator –Toename afstand => 1/C v = 1/C 1 + 1/C 2 l Spoel –Toename inductie =>L V = L 1 + L 2 Parallel l Condensator –Toename oppervlak => C V = C 1 + C 2 l Spoel –Toename doorsnede => 1/L v = 1/L 1 + 1/L 2 (verlaging van I)

17 Reactantie spoel X L = U m / I m X L =  L l Reactantie neemt toe naarmate de frequentie toeneemt –bij f = 0 (gelijkstroom) is er geen “verandering” –bij f =  is er maximale verandering Spoel

18 Reactantie condensator X C = U m / I m X C = 1 /  C l Reactantie neemt af naarmate de frequentie toeneemt –bij f = 0 (gelijkstroom) is er geen “verbinding” –bij f =  is de reactantie minimaal Condensator

19 Reactantie / Impedantie Reactantie is gelijk aan impedantie met een faseverschuiving van 90° tussen de stroom en de spanning l Spoel => stroom ijlt na op de spanning l Condensator => stroom ijlt voor op de spanning

20 Impedantie / Admittantie Z = U max / I max l Z is de impedantie in Ohm (  ) Y = I max / U max = 1 / Z l Y is de Admittantie in 1/ 

21 Weerstand (U en I) u en i in fase

22 condensator (U en I)

23 Spoel (U en I)

24 Reactantie / Impedantie Reactantie is gelijk aan impedantie met een faseverschuiving van 90° tussen de stroom en de spanning l Spoel => stroom ijlt na op de spanning l Condensator => stroom ijlt voor op de spanning

25 Fasor diagram Reële weerstand, u en i in fase l weerstand op x-as Spoel i ijlt 90º na op u l reactantie spoel op y-as (naar boven) Condensator i ijlt 90º voor op u l reactantie condensator op y-as (naar onder)

26 Fasor diagram XCXC XLXL XRXR XCXC XLXL R Z  U Reactantie

27 Impedantie Z = V R 2 + X 2 Condensator l Z = V R 2 + (1/  C) 2 Spoel l Z = V R 2 + (  L) 2 Combinatie l Z = V R 2 + ((  L) - (1/  C)) 2

28 Impedantie / Admittantie Z = U max / I max l Z is de impedantie in Ohm (  ) Y = I max / U max = 1 / Z l Y is de Admittantie in 1/ 

29


Download ppt "Inductie Vormen van inductie Transformatie Zelfinductie."

Verwante presentaties


Ads door Google