De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame economie Rationele aanpak Ivan Van de Cloot Itinera Institute Executive professor UAMS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame economie Rationele aanpak Ivan Van de Cloot Itinera Institute Executive professor UAMS."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame economie Rationele aanpak Ivan Van de Cloot Itinera Institute Executive professor UAMS

2 15/07/2014 p.2 Itinera Institute Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn www.itinerainstitute.org “ Aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen voor beleidshervorming naar duurzame economische groei en sociale bescherming, voor België en zijn regio’s. ”

3 15/07/2014 Ik ben een econoom En ik gebruik economisch taalgebruik zoals “marktfaling” voor het overexploiteren van de natuur. Excuses

4 15/07/2014 p.4 Overzicht 1. Economische groei? 2. Buitenland 3. Bijen 4. Bomen 5. Op zoek naar het goede leven

5 15-7-2014 Economische groei?

6 15/07/2014 We hebben maar één planeet= voorzichtsprincipe vs roekeloosheid

7 15/07/2014 Moderne economische periode= op de 1 e plaats bevolkingsgroei

8 15/07/2014 General Purpose Technologies, bv: steam engine Uitvinding James Watt: 1769 In 1800 was stoom nog maar 25% energie- opwekking; zelfs in 1830 was nog maar 50% 1870: 2 miljoen paardenkracht van de totale 2,3 miljoen Doorbraak pas honder jaar later!

9 15/07/2014 Source: Crafts (2003): includes railway, steamships, steam engines Bijdrage stoom aan groei in arbeidsproductiviteit

10

11 15/07/2014 The Solow Productivity Paradox You can see the computer age everywhere except in the productivity statistics Robert Solow, 1987

12 15/07/2014 Vergelijke manuele calculator met manueel rekenmachine

13 15/07/2014 Bron: Van Ark 2001 Bijdrage ICT economische groei

14 15/07/2014 Grenzen aan de expansie van de economie? Malthus: absolute grenzen Ricardo: relatieve grenzen Marx: grenzen te wijten aan sociale en politieke onvrede Ecologie: fysieke grenzen aan de draagkracht van de aarde Historisch gezien: technologisch optimisme liet toe deze grenzen te verleggen –Zodat sommigen twijfelen of grenzen werkelijk bestaan

15 15/07/2014 Technologieën aangedreven door wet van Moore: Gadgets? 1.Infinite computing 2.Sensor & Networks 3.Robotics 4.3D printing 5.Synthetic biology 6.Digital Medicine 7.Nanomaterials 8.Artificial Intelligence

16 15/07/2014 p.16 Onderscheid noden en begeerten van de mens Democratie: minder conflicten bij groeiende koek? –Kwaliteit van de groei –Bevolkingsgroei, consumptie Individuele versus collectieve rationaliteit Communistische staten leidden tot milieucatastrofes Dwang van eeuwige economische groei?

17 7/15/2014 Wat werkt in het buitenland?

18 15/07/2014 European Innovation Scoreboard: Findings Innovation leaders: Denmark, Finland, Germany, Sweden, Switzerland and UK (well above the EU27) Innovation followers: Austria, Belgium, Estonia, France, Iceland, Ireland (below the innovation leaders but close to or above that of the EU27) Moderate innovators: Czech Republic, Greece, Hungary, Italy, Norway, Poland, Portugal and Spain (below the EU27) Catching-up countries: Bulgaria, Croatia, Latvia, Romania and Turkey (increasing towards the EU27)

19 15/07/2014 Scandinavische innovatiestrategieën Finland: Science-driven high tech strategy focusing on radical product innovations (STI mode of innovation). Now adopted a broad-based policy combining STI and DUI modes of innovation Sweden: Technology-based strategy of process innovations and complex product improvements, through R&D investments in large industries (STI mode of innovation) Denmark: Market/user-driven entrepreneurialism characterized by non-R&D based, incremental product innovations especially within consumer goods sectors (DUI mode of innovation) Norway: Resource-based strategy for process innovations in large, export industries (STI mode of innovation) and non- R&D based innovations in SMEs (DUI mode of innovation)

20 15/07/2014 Diffusion Nood transitie van technology-push naar market-pull Government Research Consumers Policy Interventions Business and finance community Investments Market accumulat ion Commercial -isation Demon- stration Applied R&D Basic R&D Product/ Technology Push Market Pull Source: Foxon (2003)

21 15/07/2014 Scandinavisch “co-ordinated market” model Zorg voor ontmoetingen in verwante marktsegmenten om potentieel voor hercombineren van kennis Incentives voor participatie in innovatieplatformen: opzoeken van “difference but compatibility” –Green packaging in Zweden; melkverpakking Belang demonstratieprojecten Bv: Kopenhagens strategie v-a-v agrofood emissies –Organic food procurement: scholen, hospitalen, ouderenzorg

22 15/07/2014 Duurzaam succes heeft beiden nodig: 1. De bijen Gemeenschapsgroepen/kleine bedrijven Erg wendbaar, de niet-planbare component 2. De bomen Grote kapitaalsintensieve bedrijven cf. non-profit en profit in sociale sector Ecosysteem van clean-techondernemers

23 7/15/2014 Bijen

24 15/07/2014 Wat hebben ondernemers nodig? Een zo voorspelbaar mogelijke reglementaire omgeving: logica Level playing field: goedbedoeld beleid is vaak obstakel voor ondernemerschap Financiering Partnering; technologie leasing om kapitaal efficiënt te benutten Marketing: labels, toegevoegde waarde

25 15/07/2014 Wat hebben ondernemers nodig? Evenwichtige marktverhoudingen

26 15/07/2014 Wat hebben ondernemers nodig? Positief commercieel potentieel Reden voor optimisme! Source: Clean Economy Living Planet, Roland Berger Strategy Consultants

27 15/07/2014 Obstakels Ondernemingszin (VS versus EU) Weerstand –Verkokerd –Overgereglementeerd: bv. regels omtrent hercombineren afvalstofffen –Conservatisme in markt ….

28 15/07/2014 Elke ondernemer-innovator moet gewaarschuwd zijn voor GMoore’s Chasm in the market Marktconservatisme

29 15/07/2014 Levenscyclus financieringsmodel Start Grants / “soft loans’ Banks Finish? Seed funds

30 15-7-2014 Bomen

31 15/07/2014 Gemengde economie Belgisch overheidsbeslag 50% Regels die leven van elke dag doordringen Private bedrijven hebben continu met de overheid te maken Overheidssector niet altijd voorbeeld van duurzamheid Europees model= private sector & overheid In plaats van klassenstrijd hebben we ons sociaal overleg Laten we dus vooral markt ecologisch corrigeren

32 15/07/2014 Wat zegt ervaring over clustervorming? Padafhankelijkheid: screen aanwezig industrieel ecosysteem potentieel voor cleantech Pad-interdependentie: activiteiten die toelaten dat bedrijven interageren cross-sector Platform: structureel samenwerken op basis van “nabijheid” Absorptiecapaciteit: zowel bedrijven als kennisinstellingen hebben zich op business modellen, marktniches en technologische expertise

33 15/07/2014 Casus Noord-Jutland (Denemarken) Bekend verhaal windturbines Warmtekrachtkoppeling Trekkende rol van gemeenten “public procurement” Decentralisatie =lokale variatie in energie- mix =innovatie

34 15/07/2014 Planning versus realisme van spontane ontwikkeling 1.Planmatige heeft ernstige beperkingen 2.Ondernemerschap en innovatie leiden altijd tot economisch-technologische ontwikkeling 3.Beleid kan ipv “labour-saving” bias voor een “energy saving” technologische ontwikkeling zorgen 4.Essentie daarbij is prijs plakken op negatieve externaliteiten –Duidelijke visie op reductiedoelstelling van emissies –Duidelijke en verstaanbare vertaling in beprijzing emissies

35 15/07/2014 Energie-efficiëntie Energie-efficiëntie

36 15/07/2014 p.36 Maatregelen naar energie-efficiëntie. Prioriteit= beter isoleren van ons gebouwenpark wat kan via kosteneffectieve technologieën Op een kostenefficiënte wijze investeren in hernieuwbare energietechnologieën en versneld het oudste fossiele kapitaal vervangen Een consistent transitiebeleid dient in elk geval te resulteren in een daling van de vraag naar steenkool terwijl het aandeel gas toeneemt. Tussen 2000 en 2010 steeg de mondiale uitstoot van CO2 met 30,5% maar daalde met 5,7% in de VS en 4,4% in de EU27. Echte hervormingen:

37 15/07/2014 Toch systeembenadering vaak relevant in clean-tech 1.Kennisinstellingen 2.Bestaande industrie leidt tot spin-offs (branching) 3.Risico op te veel aanbodgestuurde ontwikkeling 4.Bouw feedback met gebruikers van meet af aan in: von Hippel’s concept van Democratizing innovation http://web.mit.edu/evhippel/www/democ1.htm http://web.mit.edu/evhippel/www/democ1.htm 5.Essentieel dat beleid flexibel is en continue bijsturing als evident beschouwt (biogas, zonnepanelen…)

38 7/15/2014 Conclusie

39 15/07/2014 Clean-tech realiteit 1.Reeds rendabele clean-tech maar lock-in rest economie 2.Clean-tech die nog niet rendabel is maar massificatie nodig heeft 3.Clean-tech die nog een learning curve moet doorgaan 4.Clean-tech die nooit gedragen zal kunnen worden door markteconomie maar negatieve externaliteiten bestrijdt zodat een welvarende maatschappij ze eeuwig kan subsidiëren. 5.Clean-tech die nooit rendabel zal zijn en niet efficiënt negatieve externaliteiten bestrijdt maar al over voldoende lobbyisten beschikt om ze toch te laten subsidiëren

40 7/15/2014 Coda: Laten we belangrijkste beleidsopdracht niet verwaarlozen

41 15/07/2014 Paradox dat we minder spenderen aan onderzoek dan 30 jaar geleden

42 15/07/2014 Socialisme klapte in elkaar omdat het niet toeliet prijzen de economische waarheid weer te geven. Kapitalisme leidt tot zelfdestructie als het niet toelaat dat prijzen de ecologische waarheid weer te geven. Source: Dahle, 2001. Essentieel voor beleid:

43 15/07/2014 Beprijzen van externaliteiten Belastingen – Taksen kunnen gepast instrument zijn Emissierechten – Gooi het kind niet weg met het badwater – It makes all the sense of the world – Maar moet wel juist geïmplementeerd Stimuleren van innovatie –Alleen zo zullen we er komen

44 15-7-2014 Op zoek naar het goede leven

45 15/07/2014 Waar gaat het uiteindelijk om? Keynes (1930): economic possibilities for our grandchildren Het Faustiaans contract: we zijn in de val gelopen van vooruitgang zonder doel, rijkdom zonder einde Directeur GM: adverteren = het georganiseerd scheppen van onvrede BNG is belangrijker dan BNP Geluk heeft te maken met gezondheid, vriendschap, respect etc., niet met consumptie

46 15/07/2014 p.46 Mens als tijdelijke beheerder van aarde –Beschermen, behoeden van wat ons gegeven werd –Doorgeven aan toekomstige generaties Handhaaf homeostatische systemen: die zichzelf corrigeren in reactie op destabiliserende veranderingen Roekeloze najagen van individuele bevrediging overstijgen Rentmeesterperspectief

47 15/07/2014 Private eigendom van materiële voorzieningen … maar publieke eigendom van “sinks” =commons als publiek stort =heeft niets van doen met “goede marktwerking” Maar alles met eerste klas marktfaling= overexploitatie commons Fout economisch model

48 15/07/2014 p.48 Risico: crisisretoriek van meer consumptie Mensen aan te zetten tot meer consumptie “om de economie aan de gang te houden” Consumptie = een MOGELIJKE verschijningsvorm van welvaart, niet de bron ervan Technologische ontwikkelingen zijn per definitie onbekend Dus: Trial&error en constant evalueren. Karl Popper zei al dat als we konden voorspellen wat we zullen weten, we het vandaag al wisten.

49 15/07/2014 De wereld moet nog een eeuwigheid mee Vragen?


Download ppt "Duurzame economie Rationele aanpak Ivan Van de Cloot Itinera Institute Executive professor UAMS."

Verwante presentaties


Ads door Google