De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4. Milieu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4. Milieu."— Transcript van de presentatie:

1 4. Milieu

2 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”

3 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”
“een nat pak halen”

4 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”
“een nat pak halen” = in het water vallen

5 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”

6 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”
Prikkeldraad (piekersdraad, stek(k)ersdraad, pinnekesdraad, piekeldraad, etc.)

7 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”
Schrikdraad (+ elektrische spanning)

8 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”

9 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”
Kaplaarzen (Vlaams: regenbotten)

10 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”
iets aan zijn laars lappen = zich er niets van aantrekken zijn botten aan iets vegen (Vlaams, informeel)

11 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”
Bijv.: Economische Zaken lapt het milieubeleid aan de/zijn laars. Er mag daar maar 70 km per uur gereden worden, maar het gros van de automobilisten veegt daar zijn botten aan.

12 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”
“de zwembadpas”

13 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”
“de zwembadpas”

14 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”
Dotterbloem, boterbloem, paardebloem, zuring, lisdodde

15 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
= springen met of zonder polsstok over een sloot of sloten

16 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
Fierljeppen = polsstokverspringen (uit Friesland afkomstige sport)

17 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
omspringen met iets

18 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
Het is belangrijk dat we ………………. omspringen met het milieu. We moeten nog ……………….. omspringen met de resultaten van het onderzoek, want het gaat hier om in-vitrotests (op geïsoleerde cellen) en geen in-vivo-experimenten (op levende wezens).

19 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
Het is belangrijk dat we voorzichtig omspringen met het milieu. We moeten nog voorzichtig omspringen met de resultaten van het onderzoek, want het gaat hier om in-vitrotests (op geïsoleerde cellen) en geen in-vivo-experimenten (op levende wezens).

20 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
Het kost niet veel moeite om ……….. om te springen met energie. We moeten …….. omspringen met water.

21 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
Het kost niet veel moeite om zuiniger om te springen met energie. We moeten zuinig omspringen met water.

22 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
Bij Verkerk Transport zijn er bijvoorbeeld chauffeurs die ieder half jaar een nieuwe handpallettruck nodig hebben, omdat ze er …… mee omspringen. Aruba springt …… om met haar klanten, en dan te bedenken dat het een stuk Nederlands Koninkrijk is en wij toch ook Nederlanders zijn.

23 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
Bij Verkerk Transport zijn er bijvoorbeeld chauffeurs die ieder half jaar een nieuwe handpallettruck nodig hebben, omdat ze er ruw mee omspringen. Aruba springt ruw om met haar klanten, en dan te bedenken dat het een stuk Nederlands Koninkrijk is en wij toch ook Nederlanders zijn.

24 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
Ze springen ……….. om met de veiligheidsvoorschriften. Dat is gevaarlijk. Heel veel spelfouten worden gemaakt doordat men denkt dat een beetje ……….. omspringen met de moedertaal best wel mag of zelfs een beetje ‘cool’ is.

25 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
Ze springen slordig om met de veiligheidsvoorschriften. Dat is gevaarlijk. Heel veel spelfouten worden gemaakt doordat men denkt dat een beetje slordig omspringen met de moedertaal best wel mag of zelfs een beetje ‘cool’ is.

26 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
Nog een paar voorbeelden…

27 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
Voorwaarde is dus dat de gemeente creatief kan ……………………………… met de regels. Flexibiliteit is een must.

28 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
Voorwaarde is dus dat de gemeente creatief kan omspringen met de regels. Flexibiliteit is een must. Op een bepaalde manier omspringen met iets [= op een bepaalde manier omgaan met iets, op een bepaalde manier iets hanteren]

29 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
Jean-Marie De Decker … vorige week opnieuw de smogsnelheidsbeperking aan zijn laars.

30 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
Jean-Marie De Decker lapte vorige week opnieuw de smogsnelheids-beperking aan zijn laars. Iets aan zijn laars lappen!

31 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
Er was bij het fierljeppen volop leedvermaak bij de toeschouwers omdat tientallen deelnemers op spectaculaire wijze een nat pak ……………………………….

32 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”
Er was bij het fierljeppen volop leedvermaak bij de toeschouwers omdat tientallen deelnemers op spectaculaire wijze een nat pak haalden. Fierljeppen!

33 4. Milieu [tekst]

34 4. Milieu tekst p.68

35 4. Milieu tekst p.68 Zijn in deze afdeling de leerlingen uit het hoger sociaal milieu oververtegenwoordigd? Kinderen die opgroeien in een kansarm milieu lopen het risico minder spelervaring op te doen.

36 4. Milieu tekst p.68 Zijn in deze afdeling de leerlingen uit het hoger sociaal milieu oververtegenwoordigd? Kinderen die opgroeien in een kansarm milieu lopen het risico minder spelervaring op te doen. kansarm = sociaal zwak

37 4. Milieu tekst p.68 Bovendien krijgt een kind in hogere milieus in ruim 53 procent van de gevallen echte leerspelletjes voorgeschoteld tegen 32 procent in lagere milieus.

38 zich bewegen in bepaalde kringen/milieus
4. Milieu tekst p.68 zich bewegen in bepaalde kringen/milieus

39 Jeanne van Heeswijk beweegt zich gemakkelijk in artistieke kringen.
4. Milieu tekst p.68 Jeanne van Heeswijk beweegt zich gemakkelijk in artistieke kringen. Sjoerd Swane beweegt zich moeiteloos in hogere kringen. Het huwelijk illustreert dat Quirinius zich in Rome in de betere kringen bewoog.

40 4. Milieu tekst p.68

41 4. Milieu tekst p.68 Dit Nederlandse overheidsinstituut zorgt voor wetenschappelijke onderbouwing van het milieu- en natuurbeleid. Verstikkende rookwolken, stranden vol met olie, rivieren die rood zien van de chemische stoffen. Dat zijn allemaal duidelijke gevallen van milieuvervuiling/milieuverontreiniging.

42 4. Milieu tekst p.68

43 4. Milieu tekst p.68 De vermoorde man bleek zich in het louche milieu van gokkers en criminelen te bewegen. In de spectaculaire liquidaties in het criminele milieu heeft Justitie een kroongetuige gevonden die heeft bekend zelf als huurmoordenaar actief te zijn

44 Verschillende kopstukken in het milieu werden vorige week opgepakt.
4. Milieu tekst p.68 Zowel buiten als binnen het milieu geniet hij een angstaanjagende reputatie. Verschillende kopstukken in het milieu werden vorige week opgepakt. Vorige week werden voor een Italiaans restaurant in Duisburg zes Italianen vermoord, een afrekening in het maffia-milieu.

45 4. Milieu tekst p.68 Met name (r.5-6)

46 4. Milieu tekst p.68 Met name (r.5-6)

47 4. Milieu tekst p.68

48 4. Milieu tekst p.68

49 4. Milieu tekst p.68 Toelichting De oorspronkelijke betekenis van met name is 'met de volgende naam', 'geheten'. (1) Hij bracht het onder de aandacht van de voorzitter, met name Jansen. (verouderd)

50 4. Milieu tekst p.68 Toelichting Met name wordt in het hedendaags Nederlands vooral gebruikt om een of meer personen of zaken uit een groter aantal bij de naam aan te duiden; de betekenis is te omschrijven als 'in het bijzonder'.

51 4. Milieu tekst p.68 Toelichting Met name wordt in het hedendaags Nederlands vooral gebruikt om een of meer personen of zaken uit een groter aantal bij de naam aan te duiden; de betekenis is te omschrijven als 'in het bijzonder'. Alternatieven voor met name zijn voornamelijk, in het bijzonder, vooral, overwegend.

52 Met name versus namelijk
4. Milieu tekst p.68 Met name versus namelijk Met name = voornamelijk, in het bijzonder, vooral, overwegend Namelijk = ter inleiding van een opsomming of een nadere bepaling; het betekent dan zoveel als: te weten.

53 4. Milieu tekst p.68 De meeste bestuursleden, …………… de heer De Jong en mevrouw Van Dijk, verzetten zich hiertegen. Naar aanleiding van de resultaten zijn twee soorten adviezen geformuleerd, …………. ‘contextuele’ taaladviezen, en adviezen ten aanzien van taalstimulering.

54 4. Milieu tekst p.68 De meeste bestuursleden, met name de heer De Jong en mevrouw Van Dijk, verzetten zich hiertegen. Naar aanleiding van de resultaten zijn twee soorten adviezen geformuleerd, namelijk ‘contextuele’ taaladviezen, en adviezen ten aanzien van taalstimulering.

55 Met koud weer krijgt ze last van haar gewrichten, …. als het regent.
4. Milieu tekst p.68 Sommige passages, …. de tweede paragraaf en de slotbeschouwing, zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Met koud weer krijgt ze last van haar gewrichten, …. als het regent.

56 4. Milieu tekst p.68 Sommige passages, met name de tweede paragraaf en de slotbeschouwing, zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Met koud weer krijgt ze last van haar gewrichten, met name als het regent.

57 4. Milieu tekst p.68 Elaine Davidson is een bijzondere vrouw, zij heeft ………………. bijna 4000 piercings in haar lichaam. Het land is de afgelopen jaren schoner geworden. Dat geldt lucht en water.

58 4. Milieu tekst p.68 Elaine Davidson is een bijzondere vrouw, zij heeft namelijk bijna 4000 piercings in haar lichaam. Het land is de afgelopen jaren schoner geworden. Dat geldt met name lucht en water.

59 Het behoeft geen betoog (r.7)
4. Milieu tekst p.68 Het behoeft geen betoog (r.7)

60 Het behoeft geen betoog dat… (r.7) = het spreekt vanzelf
4. Milieu tekst p.68 Het behoeft geen betoog dat… (r.7) = het spreekt vanzelf

61 = herstellingsvermogen van iemands gestel of gemoed
4. Milieu tekst p.68 Veerkracht (r.8) = herstellingsvermogen van iemands gestel of gemoed

62 4. Milieu tekst p.68 Hoe komt het toch dat godsdienstige mensen zo weinig veerkracht bezitten en altijd maar weer gekwetst zijn? Polyether is een zogenaamd ouderwets schuimrubber met weinig veerkracht. (letterlijk)

63 De ploeg toonde veerkracht door een 1-0 achterstand goed te maken.
4. Milieu tekst p.68 De afgelopen week toonden de Europese en Amerikaanse aandelenmarkten opnieuw hun veerkracht. De ploeg toonde veerkracht door een 1-0 achterstand goed te maken.

64 Zoek de uitdrukking in de tekst
4. Milieu tekst p.68 Zoek de uitdrukking in de tekst Betekenis: tot bloeiende ontwikkeling komen Betekenis: kortzichtig zijn

65 Een hoge/geweldige vlucht nemen
4. Milieu tekst p.68 Een hoge/geweldige vlucht nemen Niet verder kijken dan zijn neus lang is

66 4. Milieu lezen p.69 b

67 4. Milieu lezen p.69 b c

68 4. Milieu lezen p.69 b c

69 4. Milieu lezen p.69 b c c/f

70 4. Milieu voc p.70 Geweldig Presteren Recent Ruim Ingrijpend Voorheen
Krachten Rondom Hebben … op het oog Slechts Omvang Geschieden

71 Aspect Ontlenen Welzijn Zich … bewegen Gering In staat stelt
4. Milieu voc p.70 Aspect Ontlenen Welzijn Zich … bewegen Gering In staat stelt

72 4. Milieu voc p.70 Betoog Gevolgen Overzien Stoffen Zich … beschermen
Verontrustend Bezorgdheid Beperkt Voorziening Brandstof Aandrijven Bodem Geboord Natuur

73 4. Milieu grammatica 5; p. 72 Die

74 4. Milieu grammatica 5; p. 72 Die

75 4. Milieu grammatica 5; p. 72 Die

76 4. Milieu grammatica 5; p. 72 Die Dat

77 4. Milieu grammatica 5; p. 72 Die Dat

78 4. Milieu grammatica 5; p. 72 Die Dat

79 4. Milieu grammatica 5; p. 72 Die Dat

80 4. Milieu grammatica 5; p. 72 Die Dat

81 4. Milieu grammatica 6; p. 73 Naar wie

82 4. Milieu grammatica 6; p. 73 Naar wie Van wie

83 4. Milieu grammatica 6; p. 73 Naar wie Van wie Met wie

84 4. Milieu grammatica 6; p. 73 Naar wie Van wie Met wie In wie

85 4. Milieu grammatica 6; p. 73 Naar wie Van wie Met wie In wie Aan wie

86 4. Milieu grammatica 6; p. 73 Naar wie Van wie Met wie In wie Aan wie

87 4. Milieu grammatica 6; p. 73 Naar wie Van wie Met wie In wie Aan wie

88 4. Milieu grammatica 6; p. 73 Naar wie Van wie Met wie In wie Aan wie

89 4. Milieu grammatica 6; p. 73 Naar wie Van wie Met wie In wie Aan wie

90 4. Milieu grammatica 6/7

91 4. Milieu grammatica 6/7

92 4. Milieu grammatica 7; p. 73 Waarover

93 4. Milieu grammatica 7; p. 73 Waarover Waarop/waarin

94 4. Milieu grammatica 7; p. 73 Waarover Waarop/waarin Waarop

95 Waarover Waarop/waarin Waarop Waarin/waarover
4. Milieu grammatica 7; p. 73 Waarover Waarop/waarin Waarop Waarin/waarover

96 Waarover Waarop/waarin Waarop Waarin/waarover Waarmee
4. Milieu grammatica 7; p. 73 Waarover Waarop/waarin Waarop Waarin/waarover Waarmee

97 Waarover Waarop/waarin Waarop Waarin/waarover Waarmee Waaruit
4. Milieu grammatica 7; p. 73 Waarover Waarop/waarin Waarop Waarin/waarover Waarmee Waaruit

98 4. Milieu grammatica 8; p. 73/4 Waarin

99 4. Milieu grammatica 8; p. 73/4 Waarin Dat

100 4. Milieu grammatica 8; p. 73/4 Waarin Dat Waarop

101 4. Milieu grammatica 8; p. 73/4 Waarin Dat Waarop Op wie

102 4. Milieu grammatica 8; p. 73/4 Waarin Dat Waarop Op wie Die

103 4. Milieu grammatica 8; p. 73/4 Waarin Dat Waarop Op wie Die

104 Waarin Dat Waarop Op wie Die Waarlangs/waarop
4. Milieu grammatica 8; p. 73/4 Waarin Dat Waarop Op wie Die Waarlangs/waarop

105 4. Milieu grammatica 8; p. 73/4 Waarin

106 4. Milieu grammatica 8; p. 73/4 Waarin Die

107 4. Milieu grammatica 8; p. 73/4 Waarin Die Waarmee

108 4. Milieu grammatica 8; p. 73/4 Waarin Die Waarmee

109 4. Milieu grammatica 8; p. 73/4 Waarin Die Waarmee

110 Met wie/aan wie/over wie
4. Milieu grammatica 8; p. 73/4 Waarin Die Waarmee Met wie/aan wie/over wie

111 Met wie/aan wie/over wie
4. Milieu grammatica 8; p. 73/4 Waarin Die Waarmee Met wie/aan wie/over wie

112 Met wie/aan wie/over wie
4. Milieu grammatica 8; p. 73/4 Waarin Die Waarmee Met wie/aan wie/over wie

113 4. Milieu grammatica 8; p. 73/4 etc

114 4. Milieu vocabulaire 15; p. 78 Geweldige

115 4. Milieu vocabulaire 15; p. 78 Geweldige Gewelddadige

116 Strijdbaar/strijdvaardig
4. Milieu vocabulaire 15; p. 78 Geweldige Gewelddadige Strijdbaar/strijdvaardig

117 Strijdbaar/strijdvaardig Alarmerend
4. Milieu vocabulaire 15; p. 78 Geweldige Gewelddadige Strijdbaar/strijdvaardig Alarmerend

118 Strijdbaar/strijdvaardig Alarmerend Maandelijkse
4. Milieu vocabulaire 15; p. 78 Geweldige Gewelddadige Strijdbaar/strijdvaardig Alarmerend Maandelijkse

119 4. Milieu vocabulaire 15; p. 78 Stedelijke

120 4. Milieu vocabulaire 15; p. 78 Stedelijke Effectieve

121 4. Milieu vocabulaire 15; p. 78 Stedelijke Effectieve Actief

122 4. Milieu vocabulaire 15; p. 78 Stedelijke Effectieve Actief Dierlijk

123 Stedelijke Effectieve Actief Dierlijk Behoeftige
4. Milieu vocabulaire 15; p. 78 Stedelijke Effectieve Actief Dierlijk Behoeftige

124 4. Milieu vocabulaire 15; p. 78 Angstig

125 4. Milieu vocabulaire 15; p. 78 Angstig Agressieve

126 4. Milieu vocabulaire 15; p. 78 Angstig Agressieve Veerkrachtig

127 Angstig Agressieve Veerkrachtig Energieke
4. Milieu vocabulaire 15; p. 78 Angstig Agressieve Veerkrachtig Energieke

128 Er is geen vuiltje aan de lucht
4. Milieu vocabulaire 16; p. 79 Er is geen vuiltje aan de lucht

129 Er is geen vuiltje aan de lucht = alles is in orde
4. Milieu vocabulaire 16; p. 79 Er is geen vuiltje aan de lucht = alles is in orde

130 4. Milieu vocabulaire 16; p. 79 De sigaar zijn

131 = de dupe, het slachtoffer zijn
4. Milieu vocabulaire 16; p. 79 De sigaar zijn = de dupe, het slachtoffer zijn

132 [Iets] in rook zien opgaan
4. Milieu vocabulaire 16; p. 79 [Iets] in rook zien opgaan

133 [Iets] in rook zien opgaan = iets zien verdwijnen
4. Milieu vocabulaire 16; p. 79 [Iets] in rook zien opgaan = iets zien verdwijnen

134 4. Milieu vocabulaire 16; p. 79 Olie op het vuur gooien

135 = de emoties doen oplaaien
4. Milieu vocabulaire 16; p. 79 Olie op het vuur gooien = de emoties doen oplaaien

136 Een gat in de lucht springen
4. Milieu vocabulaire 16; p. 79 Een gat in de lucht springen

137 Een gat in de lucht springen = erg blij zijn
4. Milieu vocabulaire 16; p. 79 Een gat in de lucht springen = erg blij zijn


Download ppt "4. Milieu."

Verwante presentaties


Ads door Google