De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4. Milieu. 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen” 

Verwante presentaties


Presentatie over: "4. Milieu. 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen” "— Transcript van de presentatie:

1 4. Milieu

2 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”  http://nl.youtube.com/watch?v=j5nmdsoLeOg http://nl.youtube.com/watch?v=j5nmdsoLeOg

3 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”  “een nat pak halen”

4 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”  “een nat pak halen”  = in het water vallen

5 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”

6  Prikkeldraad  (piekersdraad, stek(k)ersdraad, pinnekesdraad, piekeldraad, etc.)

7 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”  Schrikdraad (+ elektrische spanning)

8 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”

9  Kaplaarzen (Vlaams: regenbotten)

10 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”  iets aan zijn laars lappen = zich er niets van aantrekken  zijn botten aan iets vegen (Vlaams, informeel)

11 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”  Bijv.: Economische Zaken lapt het milieubeleid aan de/zijn laars.  Er mag daar maar 70 km per uur gereden worden, maar het gros van de automobilisten veegt daar zijn botten aan.

12 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”  “de zwembadpas”

13 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”  “de zwembadpas”  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwembadpas http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwembadpas  http://nl.youtube.com/watch?v=2lczt-lZ43s http://nl.youtube.com/watch?v=2lczt-lZ43s

14 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen”  Dotterbloem, boterbloem, paardebloem, zuring, lisdodde

15 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  “slootjespringen” = springen met of zonder polsstok over een sloot of sloten

16 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  Fierljeppen = polsstokverspringen (uit Friesland afkomstige sport) http://nl.youtube.com/watch?v=QeMAMv6GaJQ&feature=related

17 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  omspringen met iets

18 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  Het is belangrijk dat we ………………. omspringen met het milieu.  We moeten nog ……………….. omspringen met de resultaten van het onderzoek, want het gaat hier om in-vitrotests (op geïsoleerde cellen) en geen in-vivo-experimenten (op levende wezens).

19 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  Het is belangrijk dat we voorzichtig omspringen met het milieu.  We moeten nog voorzichtig omspringen met de resultaten van het onderzoek, want het gaat hier om in-vitrotests (op geïsoleerde cellen) en geen in-vivo-experimenten (op levende wezens).

20 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  Het kost niet veel moeite om ……….. om te springen met energie.  We moeten …….. omspringen met water.

21 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  Het kost niet veel moeite om zuiniger om te springen met energie.  We moeten zuinig omspringen met water.

22 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  Bij Verkerk Transport zijn er bijvoorbeeld chauffeurs die ieder half jaar een nieuwe handpallettruck nodig hebben, omdat ze er …… mee omspringen.  Aruba springt …… om met haar klanten, en dan te bedenken dat het een stuk Nederlands Koninkrijk is en wij toch ook Nederlanders zijn.

23 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  Bij Verkerk Transport zijn er bijvoorbeeld chauffeurs die ieder half jaar een nieuwe handpallettruck nodig hebben, omdat ze er ruw mee omspringen.  Aruba springt ruw om met haar klanten, en dan te bedenken dat het een stuk Nederlands Koninkrijk is en wij toch ook Nederlanders zijn.

24 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  Ze springen ……….. om met de veiligheidsvoorschriften. Dat is gevaarlijk.  Heel veel spelfouten worden gemaakt doordat men denkt dat een beetje ……….. omspringen met de moedertaal best wel mag of zelfs een beetje ‘cool’ is.

25 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  Ze springen slordig om met de veiligheidsvoorschriften. Dat is gevaarlijk.  Heel veel spelfouten worden gemaakt doordat men denkt dat een beetje slordig omspringen met de moedertaal best wel mag of zelfs een beetje ‘cool’ is.

26 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  Nog een paar voorbeelden…

27 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  Voorwaarde is dus dat de gemeente creatief kan ……………………………… met de regels. Flexibiliteit is een must.

28 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  Voorwaarde is dus dat de gemeente creatief kan omspringen met de regels. Flexibiliteit is een must.  Op een bepaalde manier omspringen met iets [= op een bepaalde manier omgaan met iets, op een bepaalde manier iets hanteren]

29 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  Jean-Marie De Decker …............ vorige week opnieuw de smogsnelheidsbeperking aan zijn laars.

30 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  Jean-Marie De Decker lapte vorige week opnieuw de smogsnelheids- beperking aan zijn laars.  Iets aan zijn laars lappen!

31 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  Er was bij het fierljeppen volop leedvermaak bij de toeschouwers omdat tientallen deelnemers op spectaculaire wijze een nat pak ……………………………….

32 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootjespringen”  Er was bij het fierljeppen volop leedvermaak bij de toeschouwers omdat tientallen deelnemers op spectaculaire wijze een nat pak haalden.  Fierljeppen!

33 4. Milieu [tekst]

34 4. Milieutekst p.68

35  Zijn in deze afdeling de leerlingen uit het hoger sociaal milieu oververtegenwoordigd?  Kinderen die opgroeien in een kansarm milieu lopen het risico minder spelervaring op te doen.

36 4. Milieutekst p.68  Zijn in deze afdeling de leerlingen uit het hoger sociaal milieu oververtegenwoordigd?  Kinderen die opgroeien in een kansarm milieu lopen het risico minder spelervaring op te doen.  kansarm = sociaal zwak

37 4. Milieutekst p.68  Bovendien krijgt een kind in hogere milieus in ruim 53 procent van de gevallen echte leerspelletjes voorgeschoteld tegen 32 procent in lagere milieus.

38 4. Milieutekst p.68  zich bewegen in bepaalde kringen/milieus

39 4. Milieutekst p.68  Jeanne van Heeswijk beweegt zich gemakkelijk in artistieke kringen.  Sjoerd Swane beweegt zich moeiteloos in hogere kringen.  Het huwelijk illustreert dat Quirinius zich in Rome in de betere kringen bewoog.

40 4. Milieutekst p.68

41  Dit Nederlandse overheidsinstituut zorgt voor wetenschappelijke onderbouwing van het milieu- en natuurbeleid.  Verstikkende rookwolken, stranden vol met olie, rivieren die rood zien van de chemische stoffen. Dat zijn allemaal duidelijke gevallen van milieuvervuiling/milieuverontreiniging.

42 4. Milieutekst p.68

43  De vermoorde man bleek zich in het louche milieu van gokkers en criminelen te bewegen.  In de spectaculaire liquidaties in het criminele milieu heeft Justitie een kroongetuige gevonden die heeft bekend zelf als huurmoordenaar actief te zijn

44 4. Milieutekst p.68  Zowel buiten als binnen het milieu geniet hij een angstaanjagende reputatie.  Verschillende kopstukken in het milieu werden vorige week opgepakt.  Vorige week werden voor een Italiaans restaurant in Duisburg zes Italianen vermoord, een afrekening in het maffia- milieu.

45 4. Milieutekst p.68  Met name (r.5-6)

46 4. Milieutekst p.68  Met name (r.5-6)

47 4. Milieutekst p.68

48

49 Toelichting De oorspronkelijke betekenis van met name is 'met de volgende naam', 'geheten'. (1) Hij bracht het onder de aandacht van de voorzitter, met name Jansen. (verouderd)

50 4. Milieutekst p.68 Toelichting Met name wordt in het hedendaags Nederlands vooral gebruikt om een of meer personen of zaken uit een groter aantal bij de naam aan te duiden; de betekenis is te omschrijven als 'in het bijzonder'.

51 4. Milieutekst p.68 Toelichting  Met name wordt in het hedendaags Nederlands vooral gebruikt om een of meer personen of zaken uit een groter aantal bij de naam aan te duiden; de betekenis is te omschrijven als 'in het bijzonder'.  Alternatieven voor met name zijn voornamelijk, in het bijzonder, vooral, overwegend.

52 4. Milieutekst p.68 Met name versus namelijk  Met name = voornamelijk, in het bijzonder, vooral, overwegend  Namelijk = ter inleiding van een opsomming of een nadere bepaling; het betekent dan zoveel als: te weten.

53 4. Milieutekst p.68  De meeste bestuursleden, …………… de heer De Jong en mevrouw Van Dijk, verzetten zich hiertegen.  Naar aanleiding van de resultaten zijn twee soorten adviezen geformuleerd, …………. ‘contextuele’ taaladviezen, en adviezen ten aanzien van taalstimulering.

54 4. Milieutekst p.68  De meeste bestuursleden, met name de heer De Jong en mevrouw Van Dijk, verzetten zich hiertegen.  Naar aanleiding van de resultaten zijn twee soorten adviezen geformuleerd, namelijk ‘contextuele’ taaladviezen, en adviezen ten aanzien van taalstimulering.

55 4. Milieutekst p.68  Sommige passages, …. de tweede paragraaf en de slotbeschouwing, zijn nog onvoldoende uitgewerkt.  Met koud weer krijgt ze last van haar gewrichten, …. als het regent.

56 4. Milieutekst p.68  Sommige passages, met name de tweede paragraaf en de slotbeschouwing, zijn nog onvoldoende uitgewerkt.  Met koud weer krijgt ze last van haar gewrichten, met name als het regent.

57 4. Milieutekst p.68  Elaine Davidson is een bijzondere vrouw, zij heeft ………………. bijna 4000 piercings in haar lichaam.  Het land is de afgelopen jaren schoner geworden. Dat geldt....................... lucht en water.

58 4. Milieutekst p.68  Elaine Davidson is een bijzondere vrouw, zij heeft namelijk bijna 4000 piercings in haar lichaam.  Het land is de afgelopen jaren schoner geworden. Dat geldt met name lucht en water.

59 4. Milieutekst p.68  Het behoeft geen betoog (r.7)

60 4. Milieutekst p.68  Het behoeft geen betoog dat… (r.7)  = het spreekt vanzelf

61 4. Milieutekst p.68  Veerkracht (r.8)  = herstellingsvermogen van iemands gestel of gemoed

62 4. Milieutekst p.68  Hoe komt het toch dat godsdienstige mensen zo weinig veerkracht bezitten en altijd maar weer gekwetst zijn?  Polyether is een zogenaamd ouderwets schuimrubber met weinig veerkracht. (letterlijk)

63 4. Milieutekst p.68  De afgelopen week toonden de Europese en Amerikaanse aandelenmarkten opnieuw hun veerkracht.  De ploeg toonde veerkracht door een 1-0 achterstand goed te maken.

64 4. Milieutekst p.68  Zoek de uitdrukking in de tekst Betekenis: tot bloeiende ontwikkeling komen Betekenis: kortzichtig zijn

65 4. Milieutekst p.68  Een hoge/geweldige vlucht nemen  Niet verder kijken dan zijn neus lang is

66 4. Milieulezen p.69 1.b

67 4. Milieulezen p.69 1.b 2.c

68 4. Milieulezen p.69 1.b 2.c 3.b

69 4. Milieulezen p.69 1.b 2.c 3.b 4.c/f

70 4. Milieuvoc p.70 1.Geweldig 2.Presteren 3.Recent 4.Ruim 5.Ingrijpend 6.Voorheen 7.Krachten 8.Rondom 9.Hebben … op het oog 10.Slechts 11.Omvang 12.Geschieden

71 4. Milieuvoc p.70 13.Aspect 14.Ontlenen 15.Welzijn 16.Zich … bewegen 17.Gering 18.In staat stelt

72 4. Milieuvoc p.70 19.Betoog 20.Gevolgen 21.Overzien 22.Stoffen 23.Zich … beschermen 24.Verontrustend 25.Bezorgdheid 26.Beperkt 27.Voorziening 28.Brandstof 29.Aandrijven 30.Bodem 31.Geboord 32.Natuur

73 4. Milieugrammatica 5; p. 72 1.Die

74 4. Milieugrammatica 5; p. 72 1.Die 2.Die

75 4. Milieugrammatica 5; p. 72 1.Die 2.Die 3.Die

76 4. Milieugrammatica 5; p. 72 1.Die 2.Die 3.Die 4.Dat

77 4. Milieugrammatica 5; p. 72 1.Die 2.Die 3.Die 4.Dat 5.Dat

78 4. Milieugrammatica 5; p. 72 1.Die 2.Die 3.Die 4.Dat 5.Dat 6.Die

79 4. Milieugrammatica 5; p. 72 1.Die 2.Die 3.Die 4.Dat 5.Dat 6.Die 7.Dat

80 4. Milieugrammatica 5; p. 72 1.Die 2.Die 3.Die 4.Dat 5.Dat 6.Die 7.Dat 8.Die

81 4. Milieugrammatica 6; p. 73 1.Naar wie

82 4. Milieugrammatica 6; p. 73 1.Naar wie 2.Van wie

83 4. Milieugrammatica 6; p. 73 1.Naar wie 2.Van wie 3.Met wie

84 4. Milieugrammatica 6; p. 73 1.Naar wie 2.Van wie 3.Met wie 4.In wie

85 4. Milieugrammatica 6; p. 73 1.Naar wie 2.Van wie 3.Met wie 4.In wie 5.Aan wie

86 4. Milieugrammatica 6; p. 73 1.Naar wie 2.Van wie 3.Met wie 4.In wie 5.Aan wie 6.Met wie 7.Aan wie

87 4. Milieugrammatica 6; p. 73 1.Naar wie 2.Van wie 3.Met wie 4.In wie 5.Aan wie 6.Met wie 7.Aan wie

88 4. Milieugrammatica 6; p. 73 1.Naar wie 2.Van wie 3.Met wie 4.In wie 5.Aan wie 6.Met wie

89 4. Milieugrammatica 6; p. 73 1.Naar wie 2.Van wie 3.Met wie 4.In wie 5.Aan wie 6.Met wie 7.Aan wie

90 4. Milieugrammatica 6/7

91

92 4. Milieugrammatica 7; p. 73 1.Waarover

93 4. Milieugrammatica 7; p. 73 1.Waarover 2.Waarop/waarin

94 4. Milieugrammatica 7; p. 73 1.Waarover 2.Waarop/waarin 3.Waarop

95 4. Milieugrammatica 7; p. 73 1.Waarover 2.Waarop/waarin 3.Waarop 4.Waarin/waarover

96 4. Milieugrammatica 7; p. 73 1.Waarover 2.Waarop/waarin 3.Waarop 4.Waarin/waarover 5.Waarmee

97 4. Milieugrammatica 7; p. 73 1.Waarover 2.Waarop/waarin 3.Waarop 4.Waarin/waarover 5.Waarmee 6.Waaruit

98 4. Milieugrammatica 8; p. 73/4 1.Waarin

99 4. Milieugrammatica 8; p. 73/4 1.Waarin 2.Dat

100 4. Milieugrammatica 8; p. 73/4 1.Waarin 2.Dat 3.Waarop

101 4. Milieugrammatica 8; p. 73/4 1.Waarin 2.Dat 3.Waarop 4.Op wie

102 4. Milieugrammatica 8; p. 73/4 1.Waarin 2.Dat 3.Waarop 4.Op wie 5.Die

103 4. Milieugrammatica 8; p. 73/4 1.Waarin 2.Dat 3.Waarop 4.Op wie 5.Die 6.Die

104 4. Milieugrammatica 8; p. 73/4 1.Waarin 2.Dat 3.Waarop 4.Op wie 5.Die 6.Die 7.Waarlangs/waarop

105 4. Milieugrammatica 8; p. 73/4 8.Waarin

106 4. Milieugrammatica 8; p. 73/4 8.Waarin 9.Die

107 4. Milieugrammatica 8; p. 73/4 8.Waarin 9.Die 10.Waarmee

108 4. Milieugrammatica 8; p. 73/4 8.Waarin 9.Die 10.Waarmee 11.Die

109 4. Milieugrammatica 8; p. 73/4 8.Waarin 9.Die 10.Waarmee 11.Die 12.Die

110 4. Milieugrammatica 8; p. 73/4 8.Waarin 9.Die 10.Waarmee 11.Die 12.Die 13.Met wie/aan wie/over wie

111 4. Milieugrammatica 8; p. 73/4 8.Waarin 9.Die 10.Waarmee 11.Die 12.Die 13.Met wie/aan wie/over wie 14.Die

112 4. Milieugrammatica 8; p. 73/4 8.Waarin 9.Die 10.Waarmee 11.Die 12.Die 13.Met wie/aan wie/over wie 14.Die

113 4. Milieugrammatica 8; p. 73/4 etc

114 4. Milieuvocabulaire 15; p. 78 1.Geweldige

115 4. Milieuvocabulaire 15; p. 78 1.Geweldige 2.Gewelddadige

116 4. Milieuvocabulaire 15; p. 78 1.Geweldige 2.Gewelddadige 3.Strijdbaar/strijdvaardig

117 4. Milieuvocabulaire 15; p. 78 1.Geweldige 2.Gewelddadige 3.Strijdbaar/strijdvaardig 4.Alarmerend

118 4. Milieuvocabulaire 15; p. 78 1.Geweldige 2.Gewelddadige 3.Strijdbaar/strijdvaardig 4.Alarmerend 5.Maandelijkse

119 4. Milieuvocabulaire 15; p. 78 6.Stedelijke

120 4. Milieuvocabulaire 15; p. 78 6.Stedelijke 7.Effectieve

121 4. Milieuvocabulaire 15; p. 78 6.Stedelijke 7.Effectieve 8.Actief

122 4. Milieuvocabulaire 15; p. 78 6.Stedelijke 7.Effectieve 8.Actief 9.Dierlijk 10.

123 4. Milieuvocabulaire 15; p. 78 6.Stedelijke 7.Effectieve 8.Actief 9.Dierlijk 10.Behoeftige

124 4. Milieuvocabulaire 15; p. 78 11.Angstig

125 4. Milieuvocabulaire 15; p. 78 11.Angstig 12.Agressieve

126 4. Milieuvocabulaire 15; p. 78 11.Angstig 12.Agressieve 13.Veerkrachtig 14.

127 4. Milieuvocabulaire 15; p. 78 11.Angstig 12.Agressieve 13.Veerkrachtig 14.Energieke

128 4. Milieuvocabulaire 16; p. 79 Er is geen vuiltje aan de lucht

129 4. Milieuvocabulaire 16; p. 79 Er is geen vuiltje aan de lucht = alles is in orde

130 4. Milieuvocabulaire 16; p. 79 De sigaar zijn

131 4. Milieuvocabulaire 16; p. 79 De sigaar zijn = de dupe, het slachtoffer zijn

132 4. Milieuvocabulaire 16; p. 79 [Iets] in rook zien opgaan

133 4. Milieuvocabulaire 16; p. 79 [Iets] in rook zien opgaan = iets zien verdwijnen

134 4. Milieuvocabulaire 16; p. 79 Olie op het vuur gooien

135 4. Milieuvocabulaire 16; p. 79 Olie op het vuur gooien = de emoties doen oplaaien

136 4. Milieuvocabulaire 16; p. 79 Een gat in de lucht springen

137 4. Milieuvocabulaire 16; p. 79 Een gat in de lucht springen = erg blij zijn


Download ppt "4. Milieu. 4. Milieu  Kees van Kooten  “Slootje springen” "

Verwante presentaties


Ads door Google