De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1/3 van de Nederlanders en 80% van de Aziaten heeft last van myopia 1/3 van de Nederlanders en 80% van de Aziaten heeft last van myopia.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1/3 van de Nederlanders en 80% van de Aziaten heeft last van myopia 1/3 van de Nederlanders en 80% van de Aziaten heeft last van myopia."— Transcript van de presentatie:

1

2 1/3 van de Nederlanders en 80% van de Aziaten heeft last van myopia 1/3 van de Nederlanders en 80% van de Aziaten heeft last van myopia

3 Zien gaat in de Bijbel vaak over geestelijk/inhoudelijk zien. Zien gaat in de Bijbel vaak over geestelijk/inhoudelijk zien. Richt.7:6 In die dagen was er geen koning in Israël; ieder deed wat goed was in zijn ogen. Ps.36:10 Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht.

4 Politiek = afspiegeling van ons Politiek = afspiegeling van ons VANDAAG: De politiek is bijziend. VANDAAG: De politiek is bijziend. 1.Reageren op de problemen van dit moment. Effect: je wordt beziggehouden en komt niet vooruit 1.Reageren op de problemen van dit moment. Effect: je wordt beziggehouden en komt niet vooruit 2. Handelen vanuit een visie Effect: je kunt bouwen 2. Handelen vanuit een visie Effect: je kunt bouwen 1 1 2 2

5 De EEUWIGE wil dat wij zien! Openbaring 22:1 En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3 En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4 en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. De EEUWIGE wil dat wij zien! Openbaring 22:1 En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3 En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4 en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.

6 Hoeveel observaties zijn er mogelijk? Hoeveel brillen? “Dit gedeelte was voor toen” “het was voor die cultuur” “Nu is het irrelevant” “Het was voor die bedeling” Hoeveel observaties zijn er mogelijk? Hoeveel brillen? “Dit gedeelte was voor toen” “het was voor die cultuur” “Nu is het irrelevant” “Het was voor die bedeling”

7 Het grote aantal religies maakt het moeilijk de waarheid te kennen. Sommige mensen vervallen in relativering We kunnen een god kiezen die past in ons straatje.

8 Dt 11:26 Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen en vloek: Mkynfl N[n ykna har Re’eh anochie noten lifnechem (zie jij) ik geef voor jullie gezichten E.V. E.V. M.V. Dt 11:26 Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen en vloek: Mkynfl N[n ykna har Re’eh anochie noten lifnechem (zie jij) ik geef voor jullie gezichten E.V. E.V. M.V. Zie : jij persoonlijk! Ik geef: de Eeuwige zelf Lifnechem: voor u, voor het hele volk De keuze tussen zegen en vloek. Zie : jij persoonlijk! Ik geef: de Eeuwige zelf Lifnechem: voor u, voor het hele volk De keuze tussen zegen en vloek.

9 ZIEN Zien gaat dieper dan horen Zien heeft een grotere impact Zien is begrijpen Zien is empatisch Zien is afstemmen op de frequentie van de ander ZIEN Zien gaat dieper dan horen Zien heeft een grotere impact Zien is begrijpen Zien is empatisch Zien is afstemmen op de frequentie van de ander HOREN Plichtmatig gehoorzamen is voor slaven en soldaten (wetticisme) Wat MOET ik = wetticisme Afstandelijk en kil Kan tijdelijk nodig zijn (zie opv. Kind) HOREN Plichtmatig gehoorzamen is voor slaven en soldaten (wetticisme) Wat MOET ik = wetticisme Afstandelijk en kil Kan tijdelijk nodig zijn (zie opv. Kind)

10 EX.20:18 STEMMEN ZIEN ? [lvqh-[a Myar Meh-lkv We kal ha’am roïm et ha qolot En alle mensen zagen de stemmen EX.20:18 STEMMEN ZIEN ? [lvqh-[a Myar Meh-lkv We kal ha’am roïm et ha qolot En alle mensen zagen de stemmen NBG: En het gehele volk was getuige van de donderslagen SV: 18 En al het volk zag de donderen NV: Heel de gemeente, ze zien het aan: de donderstemmen, Tora van Buijs & Storm: Het hele volk, zij zagen de donderstemmen.

11 Geen Sj’ma maar Re’eh! Geen ‘Hoor!’, maar ‘Zie!’ Zien wijst op een bepaald begripsniveau “Zie je wat ik bedoel?” Een relatie begint met luisteren en groeit tot zien Zien is een stap verder dan horen

12 Een man kwam bij het ziekenhuis en vroeg naar de ‘Oog- en oorarts’. De verpleegster antwoordde: “Die hebben we niet. We hebben hier wel een ‘Neus, keel- en oorarts”, maar geen ‘Oog- en oorarts’. “Maar, wat is uw probleem?” Hij antwoordde: “Het zit zo, ik kan niet zien wat ik hoor.” Het is van belang te zien wat je hoort.

13 Psalm 19 2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; 3 de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. 4 Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: 5 toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. – Mlvq emsn ylb Myrbd Nyav rma- Nya Een omèr, we een devariem, belie nisjma qolam Geen spraak en geen woord, zonder horen geluid

14 VOLGORDE: Horen Zien - Doen

15 HOOR, Israël: de EEUWIGE, onze God, de EEUWIGE is de enige! Deut.6:4 ZIE, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek. Deut.11:26

16 1 Sam. 9:9 Vroeger zei men in Jisraël wanneer men God om raad wilde vragen: ‘Kom, laten we naar de ziener gaan,’ want wat nu een profeet heet, werd vroeger een ziener genoemd. 1 Sam. 9:9 Vroeger zei men in Jisraël wanneer men God om raad wilde vragen: ‘Kom, laten we naar de ziener gaan,’ want wat nu een profeet heet, werd vroeger een ziener genoemd. Zien is ons meest betrouwbare en sterkste zintuig. Er bestaat wel een ziener (harh), maar geen hoorder! De ziener had inzicht! Er bestaat wel een ziener (harh), maar geen hoorder! De ziener had inzicht!

17 Overzicht 1.Zie: zegen en vloek, Gerizim en Eval 2.Wetten en regels – hachoekiem we ha misjpatiem 3.Gewijde plaatsen, altaren, gewijde stenen, asjerapalen en afgodenbeelden vernietigen er mag niets overblijven. 4.Feestmaal 5.Wees niet nieuwsgierig naar hun afgoden 6.Valse profeten, iemand uit eigen kring, nietswaardige mannen 7.Insnijdingen ten teken van rouw 8.Voedselwetten en tienden 9.Kwijtscheldingen op het sabbatsjaar 10.voetfeesten Overzicht 1.Zie: zegen en vloek, Gerizim en Eval 2.Wetten en regels – hachoekiem we ha misjpatiem 3.Gewijde plaatsen, altaren, gewijde stenen, asjerapalen en afgodenbeelden vernietigen er mag niets overblijven. 4.Feestmaal 5.Wees niet nieuwsgierig naar hun afgoden 6.Valse profeten, iemand uit eigen kring, nietswaardige mannen 7.Insnijdingen ten teken van rouw 8.Voedselwetten en tienden 9.Kwijtscheldingen op het sabbatsjaar 10.voetfeesten

18 3. Gewijde plaatsen, altaren, gewijde stenen, asjerapalen en afgodenbeelden vernietigen er mag niets overblijven.

19 Deut. 12 29 Straks zal de HEER, uw God, voor u de volken uitroeien die nu nog het land bewonen dat voor u bestemd is. Als u het eenmaal in bezit hebt gekregen en er bent gaan wonen, 30 zorg er dan voor dat die volken, die voor u zijn uitgeroeid, niet alsnog uw ondergang worden. Wees niet nieuwsgierig naar hun goden en vraag u niet af: Hoe hebben die volken hun goden vereerd? Zo willen wij het ook doen! 31 Nee, de HEER, uw God, verbiedt u dat. Want zij hebben voor hun goden alles gedaan wat de HEER verafschuwt; ze hebben zelfs hun zonen en dochters als offer voor hen verbrand. Deut. 12 29 Straks zal de HEER, uw God, voor u de volken uitroeien die nu nog het land bewonen dat voor u bestemd is. Als u het eenmaal in bezit hebt gekregen en er bent gaan wonen, 30 zorg er dan voor dat die volken, die voor u zijn uitgeroeid, niet alsnog uw ondergang worden. Wees niet nieuwsgierig naar hun goden en vraag u niet af: Hoe hebben die volken hun goden vereerd? Zo willen wij het ook doen! 31 Nee, de HEER, uw God, verbiedt u dat. Want zij hebben voor hun goden alles gedaan wat de HEER verafschuwt; ze hebben zelfs hun zonen en dochters als offer voor hen verbrand.

20 Deut. 12:30 Wees niet nieuwsgierig naar hun goden en vraag u niet af: Hoe hebben die volken hun goden vereerd? Zo willen wij het ook doen! 31 Nee, de HEER, uw God, verbiedt u dat. Deut. 12:30 Wees niet nieuwsgierig naar hun goden en vraag u niet af: Hoe hebben die volken hun goden vereerd? Zo willen wij het ook doen! 31 Nee, de HEER, uw God, verbiedt u dat. Zondag Ingevoerd door Constantijn CONSTANTINUS PFAVG – SOLI INVICTUS COMITI (Constantijn) - (voor de onoverwinnelijke zon mij metgezel) Zondag Ingevoerd door Constantijn CONSTANTINUS PFAVG – SOLI INVICTUS COMITI (Constantijn) - (voor de onoverwinnelijke zon mij metgezel)

21 Deut. 12:30 Wees niet nieuwsgierig naar hun goden en vraag u niet af: Hoe hebben die volken hun goden vereerd? Zo willen wij het ook doen! 31 Nee, de HEER, uw God, verbiedt u dat. Deut. 12:30 Wees niet nieuwsgierig naar hun goden en vraag u niet af: Hoe hebben die volken hun goden vereerd? Zo willen wij het ook doen! 31 Nee, de HEER, uw God, verbiedt u dat. Codex Justinianus – 1 e Zondagswet van Constantijn “Op de Heilige Dag van de Zon dienen magistraten en mensen wonende in de steden te rusten, en dienen alle winkels te worden gesloten. Op het land echter, mogen personen werkzaam in de landbouw vrijelijk en wettelijk hun bezigheden vervolgen; omdat het vaak voorkomt dat een andere dag niet geschikt is voor het zaaien van graan of het planten van wijnranken; voor het nalaten van het juiste moment voor zulke activiteiten zal de vrijgevigheid van de hemel verloren moeten gaan. Gedeclareerd de zevende dag van Maart, Crispus en Constantijn elk zijnde consuls voor de tweede maal.” : Codex Justinianus – 1 e Zondagswet van Constantijn “Op de Heilige Dag van de Zon dienen magistraten en mensen wonende in de steden te rusten, en dienen alle winkels te worden gesloten. Op het land echter, mogen personen werkzaam in de landbouw vrijelijk en wettelijk hun bezigheden vervolgen; omdat het vaak voorkomt dat een andere dag niet geschikt is voor het zaaien van graan of het planten van wijnranken; voor het nalaten van het juiste moment voor zulke activiteiten zal de vrijgevigheid van de hemel verloren moeten gaan. Gedeclareerd de zevende dag van Maart, Crispus en Constantijn elk zijnde consuls voor de tweede maal.” :

22 Deut. 12:30 Wees niet nieuwsgierig naar hun goden en vraag u niet af: Hoe hebben die volken hun goden vereerd? Zo willen wij het ook doen! 31 Nee, de HEER, uw God, verbiedt u dat. Deut. 12:30 Wees niet nieuwsgierig naar hun goden en vraag u niet af: Hoe hebben die volken hun goden vereerd? Zo willen wij het ook doen! 31 Nee, de HEER, uw God, verbiedt u dat. REIN EN ONREIN VOEDSEL De volken zeggen: “Koeien zijn heilig en mag je niet eten” “We mogen alles eten” “Door de voedselschaarste moeten we insecten eten” “We hebben nu de heilige geest” “De voedselwetten zijn gezonder” REIN EN ONREIN VOEDSEL De volken zeggen: “Koeien zijn heilig en mag je niet eten” “We mogen alles eten” “Door de voedselschaarste moeten we insecten eten” “We hebben nu de heilige geest” “De voedselwetten zijn gezonder”

23 Deut. 12:30 Wees niet nieuwsgierig naar hun goden en vraag u niet af: Hoe hebben die volken hun goden vereerd? Zo willen wij het ook doen! 31 Nee, de HEER, uw God, verbiedt u dat. Deut. 12:30 Wees niet nieuwsgierig naar hun goden en vraag u niet af: Hoe hebben die volken hun goden vereerd? Zo willen wij het ook doen! 31 Nee, de HEER, uw God, verbiedt u dat. REIN EN ONREIN VOEDSEL Gen.2:16 al een voedselwet. Er is geen bewijs dat koosjere joden langer leven. Niets afdoen en niets toevoegen. Er is maar één reden, we doen omdat hij het zegt. REIN EN ONREIN VOEDSEL Gen.2:16 al een voedselwet. Er is geen bewijs dat koosjere joden langer leven. Niets afdoen en niets toevoegen. Er is maar één reden, we doen omdat hij het zegt.

24 Deuteronomium 13:2 Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt, dat vervolgens uitkomt, en hij verbindt daaraan een oproep om andere, u onbekende goden te volgen en te dienen – luistert dan niet naar wat hij zegt. Want de EEUWIGE, uw God, wil u daarmee op de proef stellen, om te ontdekken of u hem wel met hart en ziel liefhebt. Blijf de EEUWIGE uw God volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zij geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan. En die profeet of droomuitlegger moet ter dood gebracht worden omdat hij u wilde opzetten tegen de EEUWIGE, uw God, die u uit Egypte heeft weggehaald en u uit de slavernij heeft bevrijd. De man heeft immers geprobeerd u af te brengen van de weg, die de EEUWIGE uw God, u had gewezen. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. Deuteronomium 13:2 Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt, dat vervolgens uitkomt, en hij verbindt daaraan een oproep om andere, u onbekende goden te volgen en te dienen – luistert dan niet naar wat hij zegt. Want de EEUWIGE, uw God, wil u daarmee op de proef stellen, om te ontdekken of u hem wel met hart en ziel liefhebt. Blijf de EEUWIGE uw God volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zij geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan. En die profeet of droomuitlegger moet ter dood gebracht worden omdat hij u wilde opzetten tegen de EEUWIGE, uw God, die u uit Egypte heeft weggehaald en u uit de slavernij heeft bevrijd. De man heeft immers geprobeerd u af te brengen van de weg, die de EEUWIGE uw God, u had gewezen. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren.

25 Valse profeten opereren buiten Torah Ze komen in schapenvacht. Ze doen vaak of ze autoriteit hebben: ”Zo spreekt de Heer!” Volgens Jesjoea moeten valse profeten geconfronteerd worden. Toetssteen: Opereren ze buiten Torah dan hebben ze geen autoriteit! Valse profeten opereren buiten Torah Ze komen in schapenvacht. Ze doen vaak of ze autoriteit hebben: ”Zo spreekt de Heer!” Volgens Jesjoea moeten valse profeten geconfronteerd worden. Toetssteen: Opereren ze buiten Torah dan hebben ze geen autoriteit!

26 Openbaring 13:11-14 Je leert profeten kennen door hun vruchten. Deut. 13: 1-4 Goede vruchten brengen mensen terug tot gehoorzaamheid. Goede vruchten zijn vruchten doe voortkomen uit Torah. Openbaring 13:11-14 Je leert profeten kennen door hun vruchten. Deut. 13: 1-4 Goede vruchten brengen mensen terug tot gehoorzaamheid. Goede vruchten zijn vruchten doe voortkomen uit Torah.

27 Matth. 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Openb. 12:17/14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

28 Matth. 7:13-21 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Pas op voor de valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distel? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin kan een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Matth. 7:13-21 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Pas op voor de valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distel? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin kan een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

29 Zie, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek.

30 Zegen voor Israël ? Vloek voor de volkeren?

31 Zegen, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Eeuwige. Zegen, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Eeuwige.

32 HAFTARALEZING: Jes.54:11-55:5 Jes. 55:1-5 1 O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. 2 Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. 3 Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David. HAFTARALEZING: Jes.54:11-55:5 Jes. 55:1-5 1 O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. 2 Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. 3 Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David. 6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; 10 Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, 11 alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn;

33 HAFTARALEZING: Jes.54:11-55:5 Jes. 55:1-5 1 O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. 2 Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. 3 Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David. HAFTARALEZING: Jes.54:11-55:5 Jes. 55:1-5 1 O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. 2 Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. 3 Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David. Ezech. 47:1 […] zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, Micha 4:2 Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.

34 Jes. 55:4 Zie, Ik heb hem tot een getuige voor de natiën gesteld, tot een vorst en gebieder der natiën. 5 Zie, een volk dat gij niet kendet, zult gij roepen, en een volk dat u niet kende, zal tot u snellen ter wille van de HERE, uw God, en van de Heilige Israëls, omdat Hij u verheerlijkt heeft. Dd e ed Dd e ed

35 Joh.1:1 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. 6 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; 7 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. 8 Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. 9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, 1.Het woord – horen 2. Het licht – zien

36 Luc.8:21 “Mijn moeder en mijn broeders zijn dezen, die het woord Gods horen en doen.” Luc.8:21 “Mijn moeder en mijn broeders zijn dezen, die het woord Gods horen en doen.”

37 Joh.9:24-4124 Zij riepen dan ten tweeden male de man, die blind geweest was, en zeiden tot hem: Geef Gode de eer; wij weten, dat deze mens een zondaar is. 25 Hij dan antwoordde: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik, die blind was, nu zien kan. 26 Zij dan zeiden tot hem: Wat heeft Hij aan u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend? 27 Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, en gij hebt er niet naar gehoord; waarom wilt gij het opnieuw horen? Wilt gij soms ook discipelen van Hem worden? 28 En zij scholden hem uit en zeiden: Gij zijt een discipel van Hem, maar wij zijn discipelen van Mozes; 29 wij weten, dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet, vanwaar Hij komt. 30 De man antwoordde en zeide tot hen: Hierin is toch iets wonderlijks, dat gij niet weet, vanwaar Hij komt, maar mijn ogen heeft Hij geopend. 31 Wij weten, dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig, en doet hij zijn wil, die verhoort Hij.32 Van eeuwigheid is het niet gehoord, dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. 33 Als deze niet van God was gekomen, Hij had niets kunnen doen. 34 Zij antwoordden en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonden geboren en wilt gij ons leren? En zij wierpen hem uit. 35 Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en Hij zeide, toen Hij hem aantrof: Gelooft gij in de Zoon des mensen? 36 Hij antwoordde en zeide: En wie is Hij, Here, dat ik in Hem moge geloven? 37 Jezus zeide tot hem: Gij hebt Hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. 38 Hij zeide: Ik geloof, Here, en hij wierp zich voor Hem neder. 39 En Jezus zeide: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. 40 Dit hoorden sommigen uit de Farizeeën, die bij Hem waren, en zij zeiden tot Hem: Zijn wij soms ook blind? 41 Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; daarom blijft uw zonde. Joh.9:24-4124 Zij riepen dan ten tweeden male de man, die blind geweest was, en zeiden tot hem: Geef Gode de eer; wij weten, dat deze mens een zondaar is. 25 Hij dan antwoordde: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik, die blind was, nu zien kan. 26 Zij dan zeiden tot hem: Wat heeft Hij aan u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend? 27 Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, en gij hebt er niet naar gehoord; waarom wilt gij het opnieuw horen? Wilt gij soms ook discipelen van Hem worden? 28 En zij scholden hem uit en zeiden: Gij zijt een discipel van Hem, maar wij zijn discipelen van Mozes; 29 wij weten, dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet, vanwaar Hij komt. 30 De man antwoordde en zeide tot hen: Hierin is toch iets wonderlijks, dat gij niet weet, vanwaar Hij komt, maar mijn ogen heeft Hij geopend. 31 Wij weten, dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig, en doet hij zijn wil, die verhoort Hij.32 Van eeuwigheid is het niet gehoord, dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. 33 Als deze niet van God was gekomen, Hij had niets kunnen doen. 34 Zij antwoordden en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonden geboren en wilt gij ons leren? En zij wierpen hem uit. 35 Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en Hij zeide, toen Hij hem aantrof: Gelooft gij in de Zoon des mensen? 36 Hij antwoordde en zeide: En wie is Hij, Here, dat ik in Hem moge geloven? 37 Jezus zeide tot hem: Gij hebt Hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. 38 Hij zeide: Ik geloof, Here, en hij wierp zich voor Hem neder. 39 En Jezus zeide: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. 40 Dit hoorden sommigen uit de Farizeeën, die bij Hem waren, en zij zeiden tot Hem: Zijn wij soms ook blind? 41 Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; daarom blijft uw zonde.


Download ppt "1/3 van de Nederlanders en 80% van de Aziaten heeft last van myopia 1/3 van de Nederlanders en 80% van de Aziaten heeft last van myopia."

Verwante presentaties


Ads door Google