De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussenpresentatie Project Coöperatie Esbeek Kelly van den Boomen Paula Visser Boke Dekker Begeleiders Coöperatie Esbeek: Teun van Egmond Wiesje pullens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussenpresentatie Project Coöperatie Esbeek Kelly van den Boomen Paula Visser Boke Dekker Begeleiders Coöperatie Esbeek: Teun van Egmond Wiesje pullens."— Transcript van de presentatie:

1 Tussenpresentatie Project Coöperatie Esbeek Kelly van den Boomen Paula Visser Boke Dekker Begeleiders Coöperatie Esbeek: Teun van Egmond Wiesje pullens Egbert Stellinga Jan van de Waal

2 Inhoud Coöperatie Esbeek Hoofddoel Subdoelen Eindproduct Stand van zaken tot nu toe Wat moet er nog gedaan worden? Vragen?

3 Coöperatie Esbeek Esbeek: 1200 inwoners Vergrijzing Coöperatie (2005) Enquête: 56 % wil in Esbeek blijven wonen 66 % daarvan wil in eigen huis (+ evt. aanpassingen)  “Hoe is het gesteld met de fitheid van onze inwoners?”

4 Hoofddoel Probleemstelling: “Hoe kan de coöperatie Esbeek de gezondheid en fitheid van de inwoners van Esbeek handhaven? “ Hoofddoelstelling: “Binnen vier maanden onderzoek doen naar de gezondheid en fitheid van de inwoners van Esbeek in de leeftijdscategorie 55+. Met als doel gezond ouder te worden waarmee wordt gestreefd de ouder wordende inwoner van Esbeek langer zelfstandig thuis te laten wonen.”

5 Subdoelen  Wenselijke situatie  Werkelijk situatie  Verbeterinterventies

6 Kwaliteitsvoorstel 1. Onderwerpskeuze 2. Literatuurbeschrijving 3. Normeren 4. Meten 5. Verbeteren 6. Conclusie en discussie

7 Stand van zaken Ontvangen opdracht, inlezen Coöperatie Esbeek Kennismakingsgesprek Coöperatie Esbeek Afbakening project: 1. Active Ageing 2. Uitvoerbaarheid 3. Wensen betrokken partijen PMD Literatuur onderzoek: - Gezondheid - Fitheid - Relaties tussen gezondheid, fitheid, zelfredzaamheid - Meetinstrumenten Gezondheid: - Leefstijl en gedrag - fysieke- sociaal en culturele omgevingsfactoren - Persoonsgebonden activiteiten Fitheid 1: - Spierkracht - snelheid - Lenigheid - Coördinatie - Aeroob UHV Fitheid 2: - Morfologische eigenschappen - Musculaire eigenschappen - Cardiovasculaire eigenschappen - Metabole eigenschappen - Verzamelen meetinstrumenten - Martin van Gennep - GALM

8 Vervolg stand van zaken Criteria: - Tijd - Uitvoerbaarheid - fysieke/cognitieve belasting - materiaal Validiteit Betrouwbaarheid Vragenlijst: - Leefstijl en gedrag - Fysieke en sociaal omgevingsfactoren - Persoongebonden factoren Fitheidtest: - Lengte en gewicht - Handknijpkracht - Sit-to-stand - TUG - 6MWT Testprotocol voor de testdag Invulformulier, analyseer tabellen.. Benaderingsplan voor inwoners: - Stukje op de website - Informatieve brief Oefendagen geplant!Wij zijn er klaar voor!

9 Wat moet er nog gedaan worden? Oefen testdagen Testdagen Analyseren gegevens fitheidtesten Kwaliteitsvoorstel Conclusie en Discussie Voorlichtingsavond/resultatenavond aan inwoners en coöperatie Esbeek

10 Vragen?


Download ppt "Tussenpresentatie Project Coöperatie Esbeek Kelly van den Boomen Paula Visser Boke Dekker Begeleiders Coöperatie Esbeek: Teun van Egmond Wiesje pullens."

Verwante presentaties


Ads door Google