De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar een dementievriendelijke gemeenschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar een dementievriendelijke gemeenschap"— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar een dementievriendelijke gemeenschap
Mensen met dementie in uw gemeente. Gewoon wat kan en speciaal wat moet

2 Inhoud Cijfers en feiten Mensen met dementie in uw gemeente
Filmfragment Wat is dementie Dementievriendelijke gemeenschap Wat Alzheimer Nederland kan betekenen Verkiezingsprogramma 2014 Wat vragen wij van u Kort overzicht geven van de presentatie

3 1. Cijfers & Feiten Dementie is de ziekte met de hoogste zorgkosten
Kosten 2013: 4,1 miljard euro Verreweg de meeste kosten gaan naar verpleeg- en verzorgingshuiszorg Circa mensen verblijven in een instelling De verpleeg- en verzorgingshuiszorg voor mensen met dementie kost in totaal ca. 300 miljoen euro per maand 1 jaar opname in een verpleeg- of verzorgingshuis kost gemiddeld euro per persoon

4 mensen, in 2040: mensen! Men leeft gemiddeld 8 jaar met de ziekte Kans 1 op 5 dat men dementie krijgt jongeren met dementie (< 65 jaar) 70% met dementie woont thuis 80% van de mantelzorgers is overbelast mantelzorgers geven meer dan 20 uur zorg per week

5 2. En in uw gemeente? … Mensen met dementie
Kijk hoeveel mensen er met dementie zijn in deze specifieke gemeente (zie vrijwilligersplein AN). Kijk of en hoe de ketenzorg geregeld is in deze gemeente cq regio. Weet ook van te voren of het afdelingsbestuur van AN in deze gemeente al contacten heeft.

6 Alzheimer Nederland Landelijke organisatie, 5000 vrijwilligers en 55 medewerkers collectanten 220 Alzheimer Cafés en 6 Alzheimer Theehuizen 52 regionale afdelingen Raad van Toezicht CBF keurmerk en internationaal netwerk

7 3. Filmfragment Suggestie: ‘Gerrit en Joke in de keuken’. Doel is om aan te geven wat de impact is voor een mantelzorger en voor de mensen met dementie.

8 4. Wat is dementie? Verschijnselen
Geheugen (ophalen van informatie, herkenning) Taal (moeite met woorden) Besef van tijd, plaats en persoon raakt verstoord Plannen en organiseren wordt lastig Schoolse vaardigheden worden moeilijker Normen en waarden worden vergeten Afhankelijk van uw tijd deze en volgende dia korter of langer bespreken.

9 Vormen van dementie Meer dan 100 oorzaken voor dementie
Belangrijkste vormen: Alzheimer Vasculaire dementie Frontotemporale dementie Lewy body dementie

10 Omgaan met mensen met dementie
10 omgangstips: Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn. Praat rustig, duidelijk en langzaam. Gebruik korte zinnen en eenvoudige vragen en vermijd waarom-vragen. Kijk goed of u wordt begrepen: maak oogcontact en stem uw contact bij voorkeur op dezelfde ooghoogte af. Ook lichaamstaal helpt om u te begrijpen. Vermijd correcties en conclusies of vragen waarbij iemand uit zijn recente verleden moet putten. Spreek niet over het hoofd van de persoon met dementie. Deze en volgende dia geven 10 omgangstips aan. Aan het einde van uw voorlichting kunt u deze eventueel uitdelen (mits in uw bezit). De bedoeling is ook om met uw doelgroep in gesprek te komen over deze tips. Laat mensen eigen voorbeelden geven.

11 Zeg wat u doet zoals: ‘ik ga nu eerst een bestelling halen’.
Verleid in plaats van dwingen, dit geeft rust en zelfvertrouwen. Wees bemoedigend in uw contact. Wijs mensen niet op hun beperkingen maar benadruk wat nog wel goed gaat. Voel u niet persoonlijk aangesproken bij kritiek. Bekijk per situatie wat u het beste kan doen. Overweeg het informeren van partner, familie, vrienden of huisarts.

12 5. Filmfragment Suggestie: ‘Ontregeld’. Doel is om aan te geven dat er ook mensen zijn met jong dementie.

13 6. Dementievriendelijke gemeenschap
Uitgangspunten: Dementie treft ons allemaal de aanpak is gericht op de gemeenschap: op winkeliers, politie, bakker, sportvereniging etc. ‘Het leven van mensen met dementie zo makkelijk mogelijk maken’ Gericht op een respectvolle omgang en het doorbreken van het taboe. Verspreiden van kennis over dementie en hoe ermee om te gaan Heb je voldoende tijd/kennis dan kun je dia 12 t/m 15 erbij doen.

14 Een beweging! Voorbeelden: België, Duitsland en Brabant.
Taxichauffeurs geschoold Loketmedewerkers van de Rabobank geschoold Voorlichting bij sportverenigingen Scholieren die filmpjes maken

15 Dementievriendelijke winkelstraat
voorbeeld: gemeente Brugge Kies een straat waar veel ouderen winkelen Werk samen en via lokale ondernemers Zoek sleutelfiguren met dementie in familie Informeer ondernemers over wat te doen

16 Geschikte aanpak nodig?
Vorm een groep personen/organisaties met verbinding met dit thema Ontwikkel een gezamenlijke visie (op korte en lange termijn) Begin met een concrete kleine actie die zichtbaar is ‘Het hoeft niet veel te kosten’

17 7. Wat Alzheimer Nederland kan betekenen
Deskundigheid op het gebied van dementie Een landelijk dekkend netwerk van regionale afdelingen Deskundige en ervaren vrijwilligers Intensieve contacten via het Alzheimer Café Deskundigheid op het gebied van cijfers van dementie Ondersteuning en voorlichting aan WMO ambtenaren Gemeente pagina: en

18 8. Verkiezingsprogramma 2014
Wij willen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang en zo goed mogelijk mee kunnen blijven doen in onze gemeente. Daarom wordt onze gemeente in 2014 een dementievriendelijke gemeenschap. Wij werken aan het doorbreken van het taboe, bieden de juiste informatie en dragen bij aan de participatie van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deze dia is het AN standpunt, gebruiken wanneer nodig.

19 9. Wat vragen wij van u Deel goede voorbeelden van andere gemeentes
Besteedt aandacht aan het doorbreken van taboe Zorg voor goede informatie Laat mensen met dementie deelnemen Voorkom overbelasting bij mantelzorgers Ga bij deze en volgende dia met elkaar in gesprek. Wat kunnen we voor elkaar betekenen.

20 Hoe gaat het bij u in de gemeente? & Hoe gaan we nu samen verder?

21 Dank u voor uw aandacht. Voor vragen neem contact op met: de regionale afdeling binnen uw gemeente


Download ppt "Op weg naar een dementievriendelijke gemeenschap"

Verwante presentaties


Ads door Google