De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZERO-KAP Kansen en uitdagingen met een menselijke maat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZERO-KAP Kansen en uitdagingen met een menselijke maat."— Transcript van de presentatie:

1 ZERO-KAP Kansen en uitdagingen met een menselijke maat

2 Armoede in ontwikkelingslanden Gebrekkige maatschappelijke organisatie Gebrekkige technische en sociale infrastructuur Gewone mensen hebben geen toegang tot kapitaal Gewone mensen hebben geen koopkracht Gebrek aan kennis om mee te doen in moderne maatschappij

3 Wat de mensen daar willen Een eerlijke kans om met eigen inventiviteit en werkzaamheid een toekomst op bouwen voor zichzelf en hun kinderen

4 Wat de mensen daar niet willen Een fooi

5 Traditionele Ontwikkelingshulp Is heel goed bedoeld, maar werkt vaak niet (duurzaam) Gaat over het hoofd van de doelgroep heen Bevordert daardoor een gevestigde elite Maakt gemeenschappen verslaafd aan hulp Doodt eigen initiatief en creativiteit

6 Zero-Kap Vraagt groepen gewone mensen in ontwikkelingslanden om goede en rendabele ideeën Waarmee zij hun eigen toekomst vorm kunnen geven Wij zoeken met die mensen een vorm van financiering voor die ideeën En doen dat door renteloos geld te lenen voor een beperkte tijd Na die tijd komt het zelfde geld weer beschikbaar voor andere groepen

7 Werkingsmechanisme Zero-Kap ZERO-KAP € Project € Inventiviteit en werk Verbeterde bestaansmogelijkheden NL Ontw. land contractrapport

8 Effecten Zero-Kap samenwerking Eigen inzet wordt beloond en komt eigen mensen ten goede Versterkt zelfvertrouwen Bevordert goed zelfbestuur Leert mensen omgaan met geld en kapitaalplanning Bevordert zelfstandigheid Mensen die wij steunen betalen terug en daarmee worden nieuwe projecten gestart. Mensen in ontwikkelingslanden helpen elkaar dus ook.

9 Organisatie Zero-Kap Bestuur Adviseurs Directie = Secretariaat vrijwilligers

10 Bestuursleden, adviseurs en directie Drs.Rens de Groot: voorzitter / vz RvB CWI / tropenjaren in urbanisatie en volkswoningbouw Drs. Dick Schaap RA: penningmeester / org. Adviseur Berenschot Dr. Emiel Wegelin: best. lid en adv/ urbanisatie in ontwikkelingslanden Drs. Edith Gommers: best. lid en adv/pharmacie / tropenjaren in Z. Zmerika Drs. Sonia Kersten: adv/ economie in ontwikkelingslanden Dr. May-May Meijer: adv/sociologie en wetensch medewerker UvA Drs. Jan Willem Kamp: adv / jurist directie Philips Drs. Charles Ruys: econoom, zelfstandig adviseur micro financiering Dr. Ton Cools; psychotherapeut Mw. Fenny Straat; communicatie adviseur Mw. Lillian Mulder-Lubega; journalist en uitgever nieuwsbrief Dr. Jan Willem Henfling: Project directeur / org adviseur voedingsmiddelen industrie en docent HBO/ 15 tropenjaren in landbouw

11 Proces van de lening Project voorstel directie adviseurs Bestuur Advies aan bestuur aanvrager Contract 1 2 3 4 5 6 7 8

12 Kosten organisatie Minimaal doordat geen reiskosten worden gemaakt en lokale monitoren en bestaande netwerken zo veel mogelijk worden gebruikt Minimaal doordat zoveel mogelijk van internet gebruik wordt gemaakt Leningen zijn altijd risicovol. Risico’s kunnen niet altijd worden afgedekt. Secretariaat en acquisitiekosten zijn relatief hoog bij iedere kleine organisatie. Doordat terugbetaling van leningen kritisch is voor toekomst Zero-Kap zijn project begeleidingskosten ook relatief hoog

13 Sterkten Zero-Kap idee Menselijke maat Direct contact tussen organisatie hier en daar Persoonlijke (vertrouwens)relatie tussen Zero- Kap en projectleiders Kapitaal wordt niet in NL vastgelegd, maar geld blijft rollen in projecten, want we lenen geld waarmee mensen daar in staat zijn hun arbeid om te zetten in economische meerwaarde.

14 Zwakten Aanvragers hebben moeite om garanties te krijgen Het vinden van goede/betrouwbare monitoren is, op afstand, heel erg moeilijk Aanvragers hebben moeite een goed voorstel te schrijven Wij hebben niet de mogelijkheid even ter plekke te gaan kijken Begeleiden van kleine projecten kost evenveel tijd en inspanning als grote projecten Overhead kosten relatief hoog tgv kleine hoeveelheid middelen beschikbaar voor projecten Tgv “oude” structuur is € 400.000 kapitaal geblokkeerd als garantiekapitaal Geen interne specialist op gebied van externe communicatie en acquisitie fondsen

15 Sterkten Kwaliteit en motivatie bestuur en adviseurs Directe contact tussen bestuurders / adviseurs en aanvragers Besluitvaardigheid (in nieuwe structuur) Ondanks grote risico’s leningen komt toch > 90% terug. In geval niet-terugbetaling zijn gelden wel goed benut.

16 Doelstellingen Maximaliseren van belegd kapitaal in projecten Geleidelijke groei vermogen tot € 4 M door aantrekken van kleine en grote donateurs Hiertoe versterkte acquisitie potentieel nodig Behoud van de een op een relatie project adviseurs en projecten Verbeterde communicatie met donateurs


Download ppt "ZERO-KAP Kansen en uitdagingen met een menselijke maat."

Verwante presentaties


Ads door Google