De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

een sociaal geneesmiddelenbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "een sociaal geneesmiddelenbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 een sociaal geneesmiddelenbeleid
Het Kiwi-model een sociaal geneesmiddelenbeleid

2 Het kiwi-model Ons huidig geneesmiddelenbeleid, wat is er mis?
2. Welke antwoorden?

3 Het kiwi-model Ons huidig geneesmiddelenbeleid, wat is er mis?
2. Welke antwoorden?

4 De slachtoffers… Artsen Patiënten Sociale Zekerheid Research

5 Patiënten

6 Patiënten ‘14 procent van de Belgen stelt gezondheidszorg uit, omdat de kosten te hoog liggen. In Brussel kampt een kwart van de bevolking met dat probleem.’ (Rapport Belgische Gezondheidsenquête, De Standaard, juli 2010) Bijna 9 op de 10 (88 procent) Nederlandstalige apothekers en 7 op de 10 (69 procent) Franstalige krijgen geregeld de vraag om goedkopere alternatieven van geneesmiddelen te verkopen, ten gevolge van de crisis. (DS, 17/12/2012)

7 (International Society of Drug Bulletins)
Patiënten “…De prijs is de belangrijkste hindernis om de werkzaamheid van geneesmiddelen om te zetten in een praktische, therapeutische voouitgang, die werkelijk ten goede komt aan de zieken en aan de volksgezondheid.” (International Society of Drug Bulletins)

8 Artsen

9 Artsen 83% is niet of zelfs vals onderbouwd.
400 miljoen euro marketing voor geneesmiddelen >< 1,2 miljoen euro voor BCFI 3.500 medische vertegenwoordigers >< 6 onafhankelijke artsenbezoekers “Evidence-based inhoud van geschreven informatie vanuit de farmaceutische industrie aan huisartsen“ 1 maand 450 advertenties onderzocht 83% is niet of zelfs vals onderbouwd. (Federaal Kenniscentrum)

10 Sociale Zekerheid- Ziekteverzekering

11 Ziekteverzekering Enorm percentage van het budget van de sociale zekerheid geïnvesteerd in de gezondheidszorg 4 miljard euro (!) besteed aan het geneesmiddelenbeleid… = Een enorme hap uit het budget. Jaarlijkse kostenstijging voor geneesmiddelen in België 8%

12 Budget marketing = 2 x budget onderzoek
Ziekteverzekering Budget marketing = 2 x budget onderzoek

13 Research

14 Research 85 % van de nieuwe geneesmiddelen zijn me too’s NME: 35%
IMD: 65% Dezelfde, bewerkte actieve substantie NME: 35% Nieuwe actieve substantie

15 Inleiding Profijt?

16 Inleiding 27% winst (rendement) op kapitaal voor farmabusiness t.o.v. 10 % overige top 500 bedrijven Winst als % Winst als % Winst als procent van inkomsten van activa van aandelenkapitaal Fortune Magazine, 17 april 2003

17 Inleiding Passieve kooppolitiek
Vraag naar producten=passief tegenover productie Industrie biedt aan, overheid moet op aanbod ingaan

18 ’aanbodgestuurd’ beleid
Inleiding BIG PHARMA CONTROLS ME TOO’s, financiering onderzoek door industrie,… RECLAME! (tv, tijdschriften,…) 400 milj euro marketing, 3500 vertegenwoordigers, dinertjes, cadeautjes, tickets voetbalmatch,… Patiënten CTG, korte procedure terugbetaling,… Wetenschappen Artsen Sociale Zekerheid Economische belangen! ’aanbodgestuurd’ beleid

19 Inleiding “De farmaceutische industrie is immens machtig. Zij is één van de meest winstgevende industrieën, werkelijk wereldwijd georganiseerd en nauw verbonden met de politici. Vergeleken daarmee is geneeskunde een gedesorganiseerde knoeiboel.” (Richard Smith, hoofdredacteur ‘British Medical Journal’)

20 Inleiding Economische belangen  beleid voor de mensen
Is er een overgang mogelijk van… Economische belangen  beleid voor de mensen Klassiek,’aanbodgestuurd’ beleid  behoeftegestuurd beleid, niet voor de winst

21 Inleiding ‘Gezondheidszorg is een basisrecht; ze mag geen koopwaar zijn.’ (Visietekst ’Recht op Gezondheid’, Geneeskunde voor het Volk) ‘Het recht op gezondheid een recht dat eenieder toekomt. Hoewel het een plicht is van staten om er voor te zorgen dat ieder van dit recht kan genieten, wordt het recht op gezondheid bedreigd door economische belangen.’ (‘Europese Vrijhandelsakkoorden en het recht op Gezondheid in het Zuiden’, Actieplastform Gezondheid en solidariteit, april 2010)

22 Nog vragen?

23 Het kiwi-model Inspirerend?
De uitgaven van de ziekteverzekering voor geneesmiddelen bedragen in Nieuw-Zeeland gemiddeld 63 euro per jaar per inwoner. In België bedragen deze uitgaven gemiddeld 270 euro (viermaal zoveel!). Nieuw-Zeeland is het enige land ter wereld waar de jaarlijkse groei van de kosten voor geneesmiddelen ver onder de 3% blijft. In België bedraagt de jaarlijkse kostenstijging 8%, in de VS loopt deze op tot 19%. Op 10 jaar tijd werden 131 nieuwe, innovatieve geneesmiddelen méér terugbetaald. Meer burgers dan ooit hebben vandaag in Nieuw-Zeeland toegang tot bijna volledig terugbetaalde geneesmiddelen.

24 Het kiwi-model Ons huidig geneesmiddelenbeleid, wat is er mis?
2. Welke antwoorden? Het kiwi-model: het sociale geneesmiddelenbeleid Het ‘Pharmac’ De werking van het systeem; haar ontstaan Openbare aanbestedingen: wat? Wat is het belang van openbare aanbestedingen? Vrij markt of planeconomie? En België? Wat houdt ons tegen om het kiwi-model ook in ons land in te voeren?

25 1. Het ‘Pharmac’ Sinds 1993 Geneesmiddelenbeleid en voorlichting van de bevolking Politiek en commercieel onafhankelijk Voor 1993: Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Farmaceutische bedrijven leggen prijzen voor  overheid aanvaardt die jaarlijkse groei budget met 14% Typisch ‘aanbodgestuurd’ beleid

26 De werking van het systeem; en haar ontstaan
Lijst van 2600 medicamenten prijs van het geneesmiddel mate waarin gesubsidieerd Voorwaarden waaronder terugbetaald Opstelling: 1e fase: ‘competitie’  ‘voorkeurslijst’ 2e fase: kostenbaten-analyse

27 De werking van het systeem; en haar ontstaan
Vier ingrepen: ‘Refentieterugbetalingssysteem’ 2. ‘Cross deals’ 3. ‘Openbare aanbesteding’ 4. ‘uitgavenmaximum’

28 De werking van het systeem; en haar ontstaan
Vier ingrepen: 1.‘Refentieterugbetalingssysteem’ 75 % prijs generisch product terugbetaald 2. ‘Cross deals’ bedrijf krijgt nieuw product terugbetaald, op voorwaarde dat prijs andere producten zakt OPM: patenten 3. ‘Openbare aanbesteding’ Pharmac kiest en subsidieert 4. ‘uitgavenmaximum’  Contract tussen producent en Pharmac m.b.t. uitgavenmaximum

29 De werking van het systeem; en haar ontstaan
Passieve kooppolitiek Vraag naar producten=passief tegenover productie Industrie biedt aan, overheid moet op aanbod ingaan Actieve kooppolitiek Pharmac= actieve koper op markt Pharmac beslist

30 Openbare aanbestedingen: wat?
Openbare aanbestedingen geldt voor: alle nutsvoorzieningen, die met gemeensschapsgelden betaald Geneesmiddelenbeleid?

31 Wat is het belang van openbare aanbestedingen?
Belang van problematiek pijnpunten Belgisch geneesmiddelenbeleid: ‘HOE SOCIAAL EN HOE ZEKER’: SOCIAAL  ZEKER klassiek, aanbodgestuurd beleid: Ontoegankelijkheid geneesmiddelen jaarlijkse kostenstijging met 8% beleid, gebaseerd op openbare aanbestedingen: daling prijzen met 50, 90 of 95% jaarlijkse kostenstijging onder 3% Voltaren onstekingsremmer 21 eur 2 eur -90% Dafalgan pijstiller eur eur -95% Clamoxyl eur eur -95% Cipramil antidepressivum eur eur -90%

32 Wat is het belang van openbare aanbestedingen?
Openbare aanbestedingen = GOED voor (bijna) iedereen: De patiënten  Betere en volledig terugbetaalde geneesmiddelen De artsen Gemakkelijker kwaliteitsvol voorschrijven ondergraven buitensporige marketing De ziekteverzekering  Besparing 1.5 miljard euro (= nieuwe banen in de zorgsector!) Onderzoekers en werknemers farmaceutische industrie  Werk afgestemd op medische noden, onderzoek naar echt nieuwe medicijnen

33 Vrije markt of planeconomie?

34 Vrije markt of planeconomie?
Kiwi-model = vrije markt? Concurrentie tussen verschillende spelers JA Winsten naar de patroons NEE Kiwi-model = planeconomie?  Staat monopolie (enige afnemer) JA Overheidsplanning JA Nationalisatie bedrijven NEE

35 Vrije markt of planeconomie?
In kiwi-model: verschillende spelers tegen elkaar uitgespeeld Minder spelers op de markt  minder ME TOO’s  voordeel voor collectieve ziekteverzekering  voorselectie beste prijs-kwaliteitsverhouding  voordeel voor artsen drukking van de prijzen  voordeel voor de patiënten  gegarandeerde afzet voor 3 jaar  voordeel voor geneesmiddelenproducent

36 En België?

37 Cholesterolverlagers
En België? Maagzuurremmers Cholesterolverlagers Paracetamols vaccins 20 milj overschot! De cholesteroloorlog eerste wetsvoorstel nee, geen kiwimodel Glaxosmithkline, Solvay, UCB, Bristol Meyers,… NON !

38 Kiwi in België? Op HPV vaccinatie (van 339euro naar 60euro)
Op griepvaccins in bejaardentehuizen (gratis) Alle vaccins voor K&G Paracetamol (voor chronische patiënten en hartpatiënten) Medische materialen ziekenhuizen (sinds maart 2013)

39 Jaarlijkse besparing 1.5 miljard euro
En België? Waar blijft België? Jaarlijkse besparing 1.5 miljard euro nieuwe banen in gezondheidszorg Oplossen grote noden binnen zorg Afwending privatisering openbare ziekenhuizen, andere asociale besparingen eindelijk richting op echte innovatie binnen farma-industrie

40 Wat houdt ons tegen om het kiwi-model ook in ons land in te voeren?
Herinner: ‘Openbare aanbestedingen zijn goed voor (bijna) iedereen…’ Welke partij nadeel? ( cfr. Beslissing minister Onkelinckx!) “De farmaceutische industrie is immens machtig. Zij is één van de meest winstgevende industrieën, werkelijk wereldwijd georganiseerd nauw verbonden met de politici.” ‘EMEA’ (Europese Commissie) = niet domein ‘Volksgezondheid en bescherming van de consument’, maar ‘Ondernemingen’ 27% winst (rendement) op kapitaal voor farmabusiness t.o.v. 10 % overige top 500 bedrijven

41 8 op 10 geneesmiddelen wordt geïmporteerd.
Merendeel gemaakt in Puerto Rico of eens uit patent in landen als Indië.

42

43 Wat houdt ons tegen om het kiwi-model ook in ons land in te voeren?
Het kiwimodel is een model waaraan gewerkt moet worden. Het is een model dat POLITIEK waargemaakt moet worden.

44 En, de ‘politiek’ dat zijn wij!!

45

46 Het kiwi-model… “Gezondheid is een BASISrecht en vereist een rechtvaardige sociale politiek die mensen toegang geeft tot drinkbaar water, inkomen, werk, zorg, medicijnen,…”

47 https://www.youtube.com/watch?v=BcuOg6-p8QE https://www.youtube.com/watch?v=BcuOg6-p8QE


Download ppt "een sociaal geneesmiddelenbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google