De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VZW D'BROEJ Projecten met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VZW D'BROEJ Projecten met maatschappelijk kwetsbare jongeren."— Transcript van de presentatie:

1 VZW D'BROEJ Projecten met maatschappelijk kwetsbare jongeren

2 Vzw D'BROEJ “De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren” “Bruxelles s' organise pour l' émancipation des jeunes” Marie De Leener Stafmedewerkster Vorming marie@dbroej.be

3 In 't kort Vzw D'BROEJ is een fusieorganisatie van 7 Werkingen Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren (“wmkj's”): Centrum West en Vereninging van Marokkaanse Jongeren in St Jans Molenbeek, Chicago en Mini- Anneessens in het centrum, Peterbos in Anderlecht, Ratatouille in Schaarbeek en APTL in Laken Daarnaast is vzw d'broej een steunpunt voor wmkj Foyer en asbl La 'J' in St Jans Molenbeek, wmkj Chambery in Etterbeek en asbl Alhambra in Kuregem (A'lecht)

4 In 't kort Waar staan we voor? Onze kinderen en jongeren worden vooral geconfronteerd met de negatieve aspecten van onze maatschappelijke instellingen en genieten minder van het positieve aanbod. D'BROEJ wil via een geëngageerd werk bijdragen tot de emancipatie, zowel individueel als collectief, van deze kinderen en jongeren. Vertrekkende vanuit hun leefwereld, de Brusselse quartiers, bieden we een positieve belevingsruimte waarin jongeren hun talenten en competenties verder kunnen ontplooien en hen op die manier weer een plek te bieden in de maatschappij

5 In 't kort De jeugdwerkingen kennen een dagelijkse werking buiten de schooltijd (in de week en in het weekend). De activiteiten liggen in de sfeer van laagdrempelige activiteiten, ateliers, projecten, uitwisselingen en vorming. Participatie en emancipatie staan voorop. Voorbeeld: luistermoment De werkingen beschikken over een beroepskader (itt klassiek, mainstream jeugdwerk) De werkingen zijn gesitueerd in kansarme buurten en bereiken hoofdzakelijk het doelpubliek dat in die wijken woont. We richten ons op de leeftijdscategorie: 6-26 jaar

6 Stelling “Met maatschappelijk kwetsbare jongeren een (artistiek) project opzetten heeft minder kans op slagen dan een project opzetten met middenklasse jongeren”

7 NIET WAAR Het komt er maar op aan dat je het te goei aanpakt En hoe dan?

8 Project Een project opzetten werkt altijd als de DMD driehoek klopt ttz. de doelstelling – doelgroep – methode van je project klikt in elkaar, is voortdurend op elkaar afgestemd vb. leiderschapsvorming

9 Een project slaagt als... de doelstelling van je project duidelijk is en gecommuniceerd naar je groep de doelstelling enigzins overeenkomt met de doelstelling van je 'gasten' het thema van het project aansluit bij hun leefwereld en dus samen met hen 'gekoze' wordt (participatie) het project gedragen wordt door je jongeren (individuele of collectieve meerwaarde) de expressievorm (methode) aansluit bij wat zij leuk, interessant vinden

10 Een project slaagt als... het project zinvol is en effectief al is het maar iets kleins kan 'veranderen' (emancipatorisch) het project begeleidt wordt door een 'ploeg' die aan hetzelfde doel wil werken en er dus ook afspraken gemaakt zijn het engagement van de jongeren en de begeleiding maximaal is de verschillende fasen van projectmatig werken aan bod komen: recrutering, groepsvorming, luisteren, ideeën verzamelen, idee kiezen, leer meer, voorbereiden, uitvoeren, evalueren, feesten het een succeservaring is voor de deelnemers er een zichtbaar resultaat is

11 Tips en trics Neem vooraf je tijd om de doelstellingen duidelijk te krijgen Overleg met de begeleidingsploeg waar jullie naartoe willen Wees écht tov je collega's en deelnemers Wees enthousiast! Sta aan de kant van de gasten! Houding: je engagement gaat verder dan het project op zich – wees nabij, niet afstandelijk, zie ze graag! Vb. welzijnsvragen

12 Tips en trics “Luister” naar de deelnemers aan je project – censureer niet te veel! Vb levenslijn, als ik koning was... Laat je groep (mee) beslissen, kiezen Werk participatief (methodisch)! Werk met inschrijvingsavonden en eventueel een selectieprocedure (engagement en motivatie checken) Vb. engagementsverklaring Start je project met een 'hippe' startavond met drankje en versnapering

13 Tips en trics Investeer in de groepsdynamica Leg je lat niet te laag Stuur regelmatig bij – evalueer en pas aan Respecteer de duur van het project, geef er mogelijks inspraak in Maak afspraken en regels samen met hen Vb. symbolen (gsm, te laat,...) Afhankelijk van de leeftijd geef je je deelnemers verantwoordelijkheid over onderdelen van je project Vb. street art festival

14 Samenvattend Een project opzetten met onze jongeren kan! DMD moet kloppen Kies voor een maximale participatie in de verschillende fasen van het project Ga voor een aansluiting bij hun leefwereld (zowel inhoudelijk als methodisch) Wees flexibel en enthousiast

15 Vragen ??????


Download ppt "VZW D'BROEJ Projecten met maatschappelijk kwetsbare jongeren."

Verwante presentaties


Ads door Google