De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digital World Context , 3C en CRG

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digital World Context , 3C en CRG"— Transcript van de presentatie:

1 Digital World Context , 3C en CRG
Minor DW, 15 oktober 2010 mobiel: skype: peter.vandenheuvel linkedIn: petervandenheuvel Twitter: vandenheuvel

2

3 Company Reference Grid
CRG Visie Assesment Designrules Solution Scenario´s Development implementation maintenance Business 1.1 ….. 1.2 … 1.3 … 1.4 … 1.5 … 1.6 … Vul per vakje jouw kijk er op in en breng afstemming tussen de vakjes van de CRG om slagkracht te organiseren. Bijvoorbeeld wat is jouw visie op de business en welke processen helpen je hierbij, of hoe beoordeel je de huidige situatie (assesment) en welke applicaties moet je nog ontwikkelen of welke competenties moet je in elke fase van de businessontwikkeling hebben en hoe beheer je ieder onderdeel? Alignment Proces 2.1 … 2.2 … 2.3 … 2.4 … 2.5 … 2.6 … Applicaties 3.1 … 3.2 … 3.3 … 3.4 … 3.5 … 3.6 … Slagkracht Data 4.1 … 4.2 … 4.3 … 4.4 … 4.5 … 4.6 … IT Infrastructuur 5.1 … 5.2 … 5.3 … 5.4 … 5.5 … 5.6 … Organisatie /HRM 6.1 … 6.2 … 6.3 … 6.4 … 6.5 … 6.6 … © F. van der Reep

4 Combinatie van 3C en CRG voorbeeld
Kunt u dit op maat maken? CRG Visie Assesment Designrules Solution Scenario´s Business 1.1 Maatwerk persoonlijke dienstverlening op het gebied van…… 1.2 Op basis van rendement per klant 1.3 Max 5 leden per team Minimaal 15% rendement flexibel Proces Uitvragen Selecteren Ontwerpen Leveren Onderhouden 2.2 Uitgevoerd door klant. Per stap akkoord van klant 2.3 Businessscan binnen 24 uur Projectdoorlooptijd max 3 weken Hoe had u het precies gehad willen hebben? Applicaties 3.1 Communicatie Teamsite Collaboration Internet enabled 3.2 Beschikbaarheids garantie en rapportage door leverancier 3.3 Status teamleden zichtbaar Online / outsourced Incl. versiebeheer documenten Aandacht voor communiceren, samenwerken, klant aan de knoppen, delen van kennis en informatie, stimuleren van creativiteit en verbinding maken Mogelijke toepassingen Internet2.0; wiki’s, blogs, ip-conferences, online agenda, document sharing, Internet voor communicatie en branding, aansturing organisatie, fora, mindmapping, contact centers Data 4.1 Transparante en on demand data sharing. Tabelgestuurd 4.2 op basis van signalering door klant of teamlid. 4.3 Shared data center > 80% fixed formats IT Infrastructuur 5.1 Netwerkstructuur met standaardisatie op interfaces (HTML) Data center redundant 5.2 Beschikbaarheids garantie en rapportage door leverancier 5.3 Aanpassingen mogelijk binnen 48 uur Organisatie /HRM 6.1 Flexibel e pool en netwerk van professionals. Projectbasis 6.2 beoordeling per projectfase en leerdoelen deelnemers 6.3 Vraag gestuurd Ketenomkering

5 Internet search: define:Referentie
Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bewering. nl.wikipedia.org/wiki/Referentie Een referentie is met betrekking tot een sollicitatie- of selectieprocedure het noemen van een contact(persoon) bij een eerdere werkgever of ... nl.wikipedia.org/wiki/Referentie_(sollicitatie) citatie, literatuurverwijzing. sadan.wikidot.com/begrippen Punt, lijn of vlak van de matrijs, van waaruit de smeedholte uitgezet wordt en/of waarnaar de beide matrijshelften ten opzichte van elkaar worden ... Etc.

6 Voorbeelden van referenties
Model (bijv. 3C of CRG model) Persoon (ouders, vrienden etc.) Metingen Contactpersoon bij sollicitatie Instituut (Meetinstituut) Vergelijkings-implementatie Verwijzingen Uitspraak van iemand Kwalificaties Bron van informatie Feiten en informatie Teken Indicatie Wetgeving Werkgever, referentie Gezondheid – fitheid / ouderdom Flow Welvaart – vergelijk situaties in wereld Diploma Cijferlijst Propedeuse Taal Adres Plaats Kwaliteit Contacturen Docenten Lessen Literatuur

7 het nut/voordeel van referenties
Je kunt op tijd zijn Plannen: van A naar B Beoordelen Bewijzen Je kunt iets veranderen Meer “virtuele” zekerheid Meer vertrouwen (literatuurlijst) Grote veranderingen in je leven: leerervaring Onderbouwen besluiten Tevreden m.b.t. keuze Exploreren: richting Begrijpen van elkaar …….

8 (Mis)afstemming Nadelen van misafstemming: Voordelen van afstemming:
Voorkomen miscommunicatie Geen dubbel werk Weten wat je aan elkaar hebt Elkaar aanvullen Je weet ook wat je niet weet en waar je moet ontwikkelen Beter en makkelijker leidinggeven Verbeteren van samenwerking Hoofddoelen en subdoelen verdelen Aanpassen Efficiëntie Nadelen van misafstemming: Verstoring Vooroordelen Verkeerde manier met elkaar omgaan Tijdsverlies Irritatie ….

9 Hoe meet je slagkracht in een organisatie?
Snelheid waarmee mensen te mobiliseren zijn Snelheid waarmee nieuwe businessvisie geïmplementeerd kunnen worden Mate waarin beslissingen (zelfstandig) genomen kunnen worden Snelheid waarmee nieuwe bedrijven/bedrijfsonderdelen geïntegreerd kunnen worden Snelheid waarmee nieuwe technologie geadopteerd wordt. ….

10 CRG stappenplan Breng alle stakeholders voor ieder vakje van de CRG in kaart. Ieder vakje kent minstens één naam, tevens verantwoordelijke voor dat onderdeel, met bijbehorende persoons- en bereikbaarheidsgegevens. Stel de stakeholders relevante vragen. vraag 1.1: ‘Waar wil je je geld mee verdienen en hoe?’ vraag 1.2: ‘In welke business zitten we en hoe staan we er voor?’ vraag 1.3: ‘Sturen we op klantmarge of productmarge’ vraag 1.4: etc. Maar bedenk vooral ook uw eigen relevante vragen. Een gezamenlijke sessie kan tevens bijdragen aan en onderling begrip. In deze fase is het overigens handig om het 3C model te gebruiken om de huidige en gewenste positie te bepalen in de zakelijke omgeving. Breng op iedere rij de situatie in kaart met betrekking tot de visie, beoordeling, ontwerpregels, oplossingsscenario, ontwikkeling, implementatie en beheer. Verwoord deze in eenvoudige en korte termen. Bijvoorbeeld bij visie en business: totaal aanbieder van…. of, standaard aanbieding, vraaggericht of aanbodgestuurd, innovatie, partnerschap, en bij business maintenance: sturing per maand of aantal, bij oplossingsscenario’s: flexibilisering en communicational excellence. Markeer white spots, overlap, inconsistentie of tegenstrijdigheden. Definieer projecten (een combinatie van kolommen en rijen) zoals ‘herdefiniëren businessvisie’, ‘productontwikkeling’, ‘vereenvoudigen ICT beheer’ of ‘front office proces redesign’. De vragen die u daarbij kunt stellen zijn bijvoorbeeld: (vraag 1.1): ‘Waar wilt u uw geld mee verdienen en hoe?’ (vraag 2.1): ‘Wat moet het proces goed kunnen om dit mogelijk te maken?’. (vraag 3.1): ‘Welke applicaties zijn nodig om processen efficiënt te laten verlopen?’ (vraag 4.1): ‘Wilt u tabelgestuurd of hardcoded data die niet meer gewijzigd kan worden?’. (vraag 5.1): ‘Wilt u t.b.v. hardware een single vendor of multi vendor strategie?’. (vraag 6.1): ‘Wilt u een hiërarchische of netwerkstructuur?’. Bron: Reep, van der, F. e.a. (2007). In: Search: Digital World, Het lectoraat Digital World Binnenste Buiten p. 13

11 Use of tools Step 1 (Company Reference Grid). Determine your present situation in respect to your business, processes, ICT and human resources. What is your core business en how do you make money? Step 2. How does that fit into the 3C segment? - To what extend does the customer control your business operations. Answer question C2 and specify the coordination instruments you employ - Do you perceive customer demand as simple or complex? - Ask yourself whether your customer demand and your environment is static or dynamic Step 3. Determine solution scenario’s and plan change. From our experience we have learned that the first step companies usually take is in the domain of communication and branding.

12 Use of tools Do you choose for…. Continuity Or Flexibility
Performance optimization Or Speed and dynamics Arrange innovation yourself Or One party arranges innovation Functionality Or Simple maintenance Cost saving Or Innovation Standardization Or Individual need Proven technologies Or New technologies Fixed costs Or Variable costs and more risk Better price/performance Or Cost saving ICT in own staff Or Outsourcing of ICT activities Make own set of requirements Or Set of requirements made by advisor

13 Basis keuze; positionering en waar ga ik mijn geld mee verdienen?
SIMPEL INGEWIKKELD DYNAMISCHE WERELD STATISCHE WERELD Uitbesteder Flexibele 3C Kostenbespaarder Functionele

14 programma Verkenning (Why? doel/nut van CRG) Verkenning 3C (What?)
Oefening projectuitwerking / afstemming visie (How) - Vanuit 4 rollen geven jullie advies 1. vanuit Business (Hoe verdien ik mijn geld ermee?) 2. vanuit Processen (Wat moet ik doen?) 3. vanuit ICT (Wat ondersteunt hierbij het meest?) 4. vanuit P&O (Wie, welke competenties, afstemming) - Vanuit 4 positioneringen: Cost, Outsourcing, Flexible, Functional Verdere uitwerking en toepassing CRG (vragen?) Just do it!

15 Basis keuze; positionering en waar ga ik mijn geld mee verdienen?
SIMPEL INGEWIKKELD DYNAMISCHE WERELD STATISCHE WERELD Uitbesteder Flexibele 3C Kostenbespaarder Functionele

16

17 The impact of the Internet
The Internet introduces new business choices for customer interaction. 1. The way companies shape their customer interaction, and not their sector or size, determine the market segmentation. 2. Internet dynamics and its effect on customer interaction re-balances the companies’ marketing and sales function: the Internet shortens the time window for new market opportunities and makes everyone a salesman. Therefore, traditional marketing activities become more and more part of Sales. Corporate communication and branding become more vital.

18 De maatschappelijke context
AANBODGERICHT VRAAGGERICHT EUROPESE GRONDWET RECHTBANK T O P D W N GROTE IT PLANNEN MARKETING POLITIEK DEN HAAG INNOVATIEJAARPLAN BURGERINITIATIEVEN PROTOTYPING B O T M U P KRANT SALES REFERENDUM LINUX / WIKI AANPAK © F. van der Reep

19 Het nieuwe werken:VER-STAAN
DYNAMISCHE WERELD ONT – MOETEN OPSTAAN SIMPEL INGEWIKKELD CAMOUFLAGE MOETEN STATISCHE WERELD © F. van der Reep

20 Internet: synchroniseer je internals
mainframe 1-tier PC/LAN 2-tier client/server 3-tier network-centric IT development control personal productivity teamwork dynamic centralized decentralized enhanced Organizational development hierarchical distributed responsibility virtual Information access MIS-department corporation, enterprise controlling anybody, any place any time F.A.M van der Reep

21 Evolution of website functionality
business transformation chain integration customer integration personalization multi channel integration measure work functionality business integration transactions communities customer self care basic personalization enquiries interaction basic interaction search engine poll Basic presence Time en strategic value Based on Gartner model - design hosting naming branding target group vision own strenght availability capacity speed discipline content accessible response time system integration bandwidth maintenance communication tuning info management personal integrity privacy security participation trust networking vision cooperation Increasing importance of…

22 Customer at the controls
ver(inter)netting Front disappears shorter timelines Customer at the controls (inter)nettization entrepreneurship & listening competence change interactive tools Klant aan de knoppen Onderzoek geeft aan dat met de ver(inter)netting de dynamiek toeneemt, meer interactieve tools worden gebruikt, competenties veranderen en organisaties anders worden ingericht. Belangrijker worden: Creativiteit Klantgerichtheid Samenwerking Stimuleren van samenwerking Visie uitdragen Verantwoordelijkheid dragen Flexibiliteit Resultaatgerichtheid Onderzoek naar impact van internet op organisaties: Competenties die het de onderneming mogelijk maken om als netwerkorganisatie te functioneren worden belangrijker. P. vd Heuvel, J.Loudon, Hogeschool INHOLLAND, 2005

23 Impact van veranderingen

24 3C model en de CRG De volgende slides geven een globaal overzicht van 3C en de Company Reference Grid (CRG). Meer hierover is te vinden in de boeken: Ondernemen aan de Maas. Zie En Search: Digital World. 3C kan gebruikt o.a. worden om je opdracht, je bedrijf, je afdeling etc. in persectief te brengen en logische keuzes te maken. De CRG helpt om je doel en business, de processen, de digitale wereld en andere toepassingen en mensen op elkaar af te stemmen.

25 Heeft u een oplossing voor…. Kunt u dit ook voor mij doen?
Hoe kan ik u van dienst zijn? C1: Customer SIMPEL INGEWIKKELD DYNAMISCHE WERELD STATISCHE WERELD flexibel uitbesteden functioneel kosten besparen Kunt u dit op maat maken? Heeft u een oplossing voor…. Doe die maar…. Kunt u dit ook voor mij doen? klant-dienst markt-product markt-proces werkordernummer-product Wie zal ik helpen? Waarmee help ik de klant het best? Wat moet ik daarvoor doen? Wie en wat heb ik daarvoor nodig? Wat kost dat? 3C Bron: Peter van den Heuvel, Frans van der Reep

26 Hoe kan ik u van dienst zijn? C1: Customer
DYNAMISCHE WERELD klant-dienst markt-product markt-proces werkordernummer-product flexibel uitbesteden functioneel kosten besparen Hoe had u het precies gehad willen hebben? Deze past bij u. Dat is dan xx euro. Dat kunnen we ook voor u doen. maatwerk package commodity gestandaardiseerde dienstverlening SIMPEL INGEWIKKELD 3C STATISCHE WERELD Bron: Peter van den Heuvel, Frans van der Reep

27 Hoe kan ik u van dienst zijn? C2: Coordination
DYNAMISCHE WERELD next practice best shared right verbeterrichting verbeterrichting Communicational Excellence Core Operational Control functioneel kosten besparen uitbesteden flexibel SIMPEL INGEWIKKELD Kosen focus 3C Innovatie focus verbeterrichting verbeterrichting Bron: Peter van den Heuvel, Frans van der Reep Practice concepts named by Rita te Grotenhuis STATISCHE WERELD

28 Recursiviteit Het ‘Drosteblik effect’
Kunt u dit op maat maken? flexibel design, customizing consultancy, concepting Hoe had u het precies gehad willen hebben? Recursief Het geheel kan worden beschreven in termen van zich zelf. Ieder onderdeel heeft de kenmerken van het geheel. Dit bevordert ‘heelheid’, helderheid, herkbaarheid en haalbaarheid. productie, administratie projecmanagement onderhoud Bron: Peter van den Heuvel,

29 3C 11-vragenlijst Inzicht in: Waar kiest uw organisatie primair voor?
organisatiekeuzes consistentie (denkt iedereen er zo over?) pakket van eisen verband, focus en verhouding tussen kosten, continuïteit, beheersbaarheid en ICT Continuïteit of Flexibiliteit Performance optimalisatie Snelheid en dynamiek Zelf ICT vernieuwing regelen Één partij die vernieuwing regelt Functionaliteit Eenvoudig onderhoud Kostenbesparing Innovatie Standaardisatie Gericht op de behoefte van bedrijf of individuele medewerker Technieken die zich hebben bewezen Nieuwe ICT technologie Vaste kosten Variabele kosten en meer eigen risico Betere prijs/prestatie verhouding ICT activiteiten in eigen beheer Uitbesteden van ICT activiteiten Zelf pakket van eisen maken Adviseur stelt pakket van eisen op

30 Hoe kan ik u van dienst zijn
Hoe kan ik u van dienst zijn? C3: Choices van commercieel en ICT verantwoordelijken SIMPEL INGEWIKKELD DYNAMISCHE WERELD STATISCHE WERELD Keuze beslissers Commercieel % ICT % Keuze beslissers Commercieel % ICT % Standaardisatie Uitbesteden Bewezen technieken Eén partij regelt vernieuwing Performance optimalisatie Continuïteit Eenvoudig onderhoud Zelf pakket van eisen maken Vaste kosten Kostenbesparing Betere prijs/prestatie 78 79 97 85 81 76 33 86 74 93 50 96 94 87 85 79 70 68 62 Individuele behoefte Zelf pakket van eisen maken Betere prijs/prestatie ICT in eigen beheer Bewezen technieken Innovatie Zelf vernieuwing regelen Flexibiliteit Performance optimalisatie Functionaliteit Vaste kosten 73 86 77 55 67 90 58 40 75 53 97 91 77 74 71 70 65 61 55 52 functioneel besparen kosten uitbesteden flexibel 3C Commercieel % ICT % Keuze beslissers Commercieel % ICT % Keuze beslissers Kostenbesparing Zelf pakket van eisen maken ICT in eigen beheer Continuïteit Bewezen technieken Standaardisatie Zelf vernieuwing regelen Eenvoudig onderhoud Performance optimalisatie Vaste kosten Besparing ipv prijs/prestatie 63 100 71 81 58 97 27 35 96 93 92 90 79 77 74 67 62 ICT in eigen beheer Standaardisatie Betere prijs/prestatie Functionaliteit Zelf pakket van eisen maken Bewezen technieken Continuïteit Zelf vernieuwing regelen Performance optimalisatie Vaste kosten Innovatie 72 43 100 94 34 82 65 28 97 94 91 88 86 78 74 71 69 Bron: Peter van den Heuvel, Frans van der Reep

31 What business are we in? dynamische wereld Lage aantallen Niche
Hoge revenuen Hoge(re) marges Maatwerk Standaardisatie competenties Shared values Customer oriented Reality Pull Bewezen technieken Hoog/middel volume Front office simpel Outsourcing Niet investeren simpel ingewikkeld Hoog volume lage marges lage kosten Efficiency drive/back-office Product- proces oriented Centrale planning Behoudend Taylor Continue diensten: sevice business Volume hoog, marge start hoog Standaardisatie processen Functioneel georganiseerd Hoogwaaardige diensten stabiele wereld F.A.M van der Reep

32 Differentieel inrichtingsprincipes
dynamische wereld Netwerk bepaalt de waarde: Samenwerking o.b.v win / win/ Binnen = buiten. Keten- omkering/integratie Eventdriven Resultaatsturing Leiderschap & Strategycontrol simpel ingewikkeld Centrale Keten besturing: Samenwerking o.b.v vaste routines Binnen  buiten Workflow (cascade) Outputsturing Rentmeesterschap & Taskcontrol stabiele wereld F.A.M van der Reep

33 Differentieer IT Architecturen en oplossingen
SIMPEL INGEWIKKELD DYNAMISCHE WERELD STATISCHE WERELD 3C Bron: Frans van der Reep

34 Visie op organisatie competenties
Core Excellence DYNAMISCHE WERELD Communicational Excellence Denkkracht Zorg voor kwaliteit Analyse/informatie verzamelen Externe oriëntatie Ondernemerschap Klantgerichtheid Interpersoonlijke effectiviteit Vertrouwen opbouwen Communiceren Teamgerichtheid Samenwerking Coachen Prestatiegerichtheid Resultaatgerichtheid Aanpassingsvermogen Organiseren Voortgang bewaken Denkkracht Creativiteit Oordeel geven Externe oriëntatie Initiatief Klantgerichtheid Organisatiebewustzijn Visie ontwikkelen Interpersoonlijke effectiviteit Netwerken Overtuigen Interpersoonlijke sensitiviteit Teamgerichtheid Leiderschap Samenwerking stimuleren Coachen Prestatiegerichtheid Verantwoordelijkheid Besluitvaardigheid Flexibiliteit SIMPEL INGEWIKKELD Denkkracht Analyse/informatie verzamelen Aandacht voor details Externe oriëntatie Oog voor kosten/baten Interpersoonlijke effectiviteit Communiceren Vertrouwen opbouwen Teamgerichtheid Samenwerken Prestatiegerichtheid Voortgang bewaken Resultaatgerichtheid Plannen Denkkracht Zorg voor kwaliteit Oordeel geven Externe oriëntatie Klantgerichtheid Organisatiebewustzijn Oog voor kosten en baten Interpersoonlijke effectiviteit Visie uitdragen Interpersoonlijke sensitiviteit Teamgerichtheid Samenwerking stimuleren Coachen Prestatiegerichtheid Verantwoordelijkheid Besluitvaardigheid Control Excellence Operational Excellence STATISCHE WERELD F.A.M van der Reep

35 3C Uitbesteders Keuze beslissers Commercieel % ICT %
3C segment Uitbesteders Gezichtspunt de wereld is dynamisch en simpel Doel het leveren van gestandaardiseerd maatwerkpackages door organisaties en organisatieonderdelen in te delen op basis van kerncompetenties en het samenstellen en leveren op basis van gestandaardiseerde marktvraag Motivatie gericht op specialiseren, samenwerken, aanpassen, combineren en analyseren Intentie gericht op het doel gestandaardiseerd maatwerkpackages te leveren door je te concentreren op waar je goed in bent, de marktvraag te standaardiseren en te leveren door te combineren en samen te werken met andere organisatieonderdelen of bedrijven. Excellence bij Core Excellence streeft men naar het bij elkaar brengen en optimaliseren van personen en zaken die onontbeerlijk zijn voor een bepaald doel. Digital World gericht op efficiency, informatie (in)delen, marktinformatie en doelgroep marketing, standaardisatie en kostenbesparing, analyse Toepassingen (o.a.) shared service centers voor Finance, HRM, marktonderzoek, call centers, internettools met scenario’s voor de vertaling van klantvraag naar product Standaardisatie Uitbesteden Bewezen technieken Eén partij regelt vernieuwing Performance optimalisatie Continuïteit Eenvoudig onderhoud Zelf pakket van eisen maken Vaste kosten Kostenbesparing Betere prijs/prestatie 78 79 97 85 81 76 33 86 74 93 50 96 94 87 85 79 70 68 62 Bron: Reep, van der, F. e.a.(2007). In: Search: Digital World, Het lectoraat Digital World Binnenste Buiten p. 10 Core Excellence: alleen het meest noodzakelijke wordt bij elkaar gebracht. De focus ligt op optimalisatie van de core op efficiënte en kosteneffectieve wijze. Niet essentiële onderdelen, of non-core wordt dan uitbesteed.

36 3C Kostenbespaarders Keuze beslissers Commercieel % ICT %
3C segment Kostenbespaarders Gezichtspunt de wereld is statisch en simpel Doel Het leveren van gestandaardiseerde producten en diensten in een gecontroleerde omgeving op basis van een gestandaardiseerd proces. Motivatie gericht op Planning, controle, sturen, specialisatie, taak uitvoering. Intentie gericht op het doel gestandaardiseerde producten en diensten te leveren door marktvraag, product, processen en middelen verregaand te standaardiseren, te beheren, te meten, te analyseren en te bewaken met het oog op kosten/baten Excellence bij Control Excellence heeft men het vermogen om richting te geven en te bepalen en is men bij machte om personen en middelen te sturen naar het gewenste resultaat. Digital World gericht op gestandaardiseerde informatie verspreiding, - verwerking, procesbesturing, goederen logistiek Toepassingen (o.a.) e-learning, e-HRM, gestandaardiseerde aanvragen, Enterprise Resource Planning (ERP) Kostenbesparing Zelf pakket van eisen maken ICT in eigen beheer Continuïteit Bewezen technieken Standaardisatie Zelf vernieuwing regelen Eenvoudig onderhoud Performance optimalisatie Vaste kosten Besparing ipv prijs/prestatie 63 100 71 81 58 97 27 35 96 93 92 90 79 77 74 67 62 Bron: Reep, van der, F. e.a. (2007). In: Search: Digital World, Het lectoraat Digital World Binnenste Buiten p. 11 Control Excellence is er op gericht om binnen bepaalde limieten efficiënt een resultaat te behalen. Je legt de standaard vast waarmee zaken vergeleken kunnen worden en je managet deze zaken richting deze standaard.

37 3C Functionelen Keuze beslissers Commercieel % ICT %
3C segment Functionelen Gezichtspunt de wereld is statisch en complex Doel het leveren van gestandaardiseerde dienstverlening door het uitvoeren van taken, vastgelegd in een functie met een van te voren bepaald doel of rol. Dienstverlening wordt uitgevoerd op het moment dat het gevraagd wordt Motivatie gericht op kwaliteit, ontwikkelen, efficiency, verbeteren, organiseren Intentie gericht op het doel gestandaardiseerde dienstverlening te leveren door doel en uitvoering nauwkeurig vast te leggen, kwaliteit te leveren, verbeteringen te organiseren, excellent te opereren Excellence bij Operational Excellence zijn processen geschikt of klaar voor gebruik of service, om een bepaald resultaat te behalen op het moment dat het gevraagd wordt. Digital World gericht op procesbesturing, informatie verwerking, feedback, planning, logistiek van mensen en goederen. Toepassingen (o.a.) Intranet met procesbeschrijving, workflowmanagement, en online monitoring, document sharing ICT in eigen beheer Standaardisatie Betere prijs/prestatie Functionaliteit Zelf pakket van eisen maken Bewezen technieken Continuïteit Zelf vernieuwing regelen Performance optimalisatie Vaste kosten Innovatie 72 43 100 94 34 82 65 28 97 94 91 88 86 78 74 71 69 Bron: Reep, van der, F. e.a. (2007). In: Search: Digital World, Het lectoraat Digital World Binnenste Buiten p. 9 Operational Excellence geeft aan dat de processen geschikt of klaar zijn voor gebruik om een bepaald resultaat te behalen. Het resultaat (product, dienst, kwaliteit, levering), is dus vooraf gedefinieerd, evenals de klantwens als invoerparameter.

38 3C Flexibelen Keuze beslissers Commercieel % ICT %
3C segment Flexibelen Gezichtspunt de wereld is dynamisch en complex Doel het je aanpassen aan de veranderende omgeving en vraag en de diversiteit gebruiken om maatwerk te kunnen leveren Motivatie gericht op leren, ontwikkelen, doen, samenwerken, innoveren Intentie gericht op het maatwerk leveren door flexibel en persoonlijk te zijn, samen werken, innoveren en elkaar inspireren, excellent communiceren en te delen Excellence bij Communicational Excellence streeft men naar gemeenschappelijkheid in waarden, normen en drijfveren Digital World gericht op communiceren, samenwerken, klant aan de knoppen, delen van kennis en informatie, stimuleren van creativiteit en verbinding maken Toepassingen (o.a.) Internet2.0; wiki’s, blogs, ip-conferences, online agenda, document sharing, Internet voor communicatie en branding, aansturing organisatie, fora, mindmapping, contact centers Individuele behoefte Zelf pakket van eisen maken Betere prijs/prestatie ICT in eigen beheer Bewezen technieken Innovatie Zelf vernieuwing regelen Flexibiliteit Performance optimalisatie Functionaliteit Vaste kosten 73 86 77 55 67 90 58 40 75 53 97 91 77 74 71 70 65 61 55 52 Bron: Reep, van der, F. e.a. (2007). In: Search: Digital World, Het lectoraat Digital World Binnenste Buiten p. 8 ‘Communicational Excellence’. Communicatie heeft het woord commune ofwel gemeenschap in zich. Je vormt een ‘community’ met gemeenschappelijke waarden en normen, een gemeenschappelijke drijfveer en geeft gemeenschappelijk vorm aan de gestelde doelen. Succes wordt hierbij steeds meer bepaald door het vermogen om mensen, organisaties en systemen te verbinden.


Download ppt "Digital World Context , 3C en CRG"

Verwante presentaties


Ads door Google