De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klassificatie agglomeratief Divisief Opsplitsen van totale groep stalen in kleinere groepen => grote verschillen domineren kleinere verschillen Samenbrengen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klassificatie agglomeratief Divisief Opsplitsen van totale groep stalen in kleinere groepen => grote verschillen domineren kleinere verschillen Samenbrengen."— Transcript van de presentatie:

1 Klassificatie agglomeratief Divisief Opsplitsen van totale groep stalen in kleinere groepen => grote verschillen domineren kleinere verschillen Samenbrengen van individuele objecten in grotere groepen => lokale gelijkenissen belangrijker dan grotere verschillen = KLUSTERANALYSE = TWINSPAN

2 Braun Blanquet : subjectieve opdeling in groepen van soorten en stalen 1 2 3 4 5

3 T wo W ay In dicator Sp ecies AN alysis Hill, 1979 * ontwikkeld voor soorten - stalen data matrix naast klassificatie van stalen, ook klassificatie van soorten op basis van hun ecologische preferentie => twee-wegs tabel of “two-way table” => karakterisatie van gemeenschappen => weergave van synecologische relaties van soorten

4 T wo W ay In dicator Sp ecies AN alysis Hill, 1979 => twee-wegs tabel of “two-way table” 12 stalen 12 soorten = zo duidelijk mogelijke weergave van relaties tussen soorten en stalen (stations)

5 T wo W ay In dicator Sp ecies AN alysis Hill, 1979 => twee-wegs tabel of “two-way table” = zo duidelijk mogelijke weergave van relaties tussen soorten en stalen (stations)

6 T wo W ay In dicator Sp ecies AN alysis Hill, 1979 => twee-wegs tabel of “two-way table” Ordening van stalen en soorten => bovenste soorten meer frequent aanwezig in linkse helft van stalen => onderste soorten vookeur voor rechts geplaatste stalen => middelste soorten geen voorkeur voor links of rechts

7 T wo W ay In dicator Sp ecies AN alysis Hill, 1979 => twee-wegs tabel of “two-way table” Soort met uitgesproken preferentie = differentiële soort (indicator soort) Het voorkomen van deze soort is karakteristiek binnen linkse groep stations Daarnaast komen in deze groep nog 3 andere soorten preferentieel voor

8 T wo W ay In dicator Sp ecies AN alysis Basis princiepe : herhaalde dichotomisatie voor stalen en soorten klassificatie van stalen, gevolgd door klassificatie van soorten (1) klasseer stalen in een divisieve hiërarchie (2) zet klassificatie om in een volgorde (3) groepen (van stalen) gebruikt om soorten te omschrijven als al of niet preferentiëel (4) klasseer soorten op zelfde manier als stalen, maar op basis van hun preferentie (5) zet soorten klassificatie om in een volgorde # groepen : 2 -> 4 -> 8 -> 16….enz Geordende twee-wegs tabel kritiek: indifferentiële soorten ook geklasseerd in één van beide groepen

9 Score +1 Som scores +2 +2 0 0 0 Hoe worden de dichotomieën gemaakt ? Methode van Mueller-Dombois & Ellenberg (vereenvoudigd) : (1) zoek een groep van soorten die een trend vertonen om samen voor te komen (2) maak een ordinatie door elk van deze soorten een maximale score van +1 te geven (3) sommeer per staal scores van de aanwezige soorten (4) Verdeel ordinatie in het midden (t.h.v. centroid) in twee groepen van stalen (5) Verdeel soorten in categorieën op basis van hun al of niet preferentieel zijn voor een groep

10 => twee-wegs tabel of “two-way table” ( 1) Stel we nemen waar dat soort 5, 9 en 11 een trend vertonen om samen voor te komen (2) erkend als differentiële soorten (score +1) (3) staal 9, 11 en 12 score +3 staal 8 en 10 score +2 staal 7 score +1 rest score 0 (4) ordening van stalen => vaststelling dat soort 3 tevens differentieel is (score +1) staal 9, 11 en 12 score +4 staal 8 en 10 score +3 staal 7 score +2 rest score 0 Dichotomisatie van stalen in 2 groepen Stalen 9, 11, 12, 8, 10 en 7 Stalen 6, 3, 1, 2, 4, 3

11 T wo W ay In dicator Sp ecies AN alysis Hoe worden de dichotomieën gemaakt in TWINSPAN ? Gebaseerd op methode van Mueller-Dombois & Ellenberg : (1) Identificatie van richting van variatie d.m.v. ordinatie (CA) (2) Verdeel ordinatie in midden van eerste as => ruwe dichotomie (3) Identificaar soorten die preferentieel zijn voor één van beide zijden van de dichotomie (4) Maak een nieuwe ordinatie met de differentiële soorten als basis (5) Verdeel verbeterde ordinatie opnieuw in twee => Verfijnde dichotomie (6) Maak een laatste, vereenvoudigde ordinatie op basis van de meest differentiele soorten (7) Ga na of deze Indicator ordinatie de verfijnde ordinatie bevestigd

12 T wo W ay In dicator Sp ecies AN alysis (1) primaire ordinatie (2) verfijnde ordinatie => afgeleid van 1e ordinatie door identificatie van differentiële soorten (3) indicator ordinatie (bijkomstig) TWINSPAN = opdeling van ordinaties (en geen selectie van indicator soorten)

13 T wo W ay In dicator Sp ecies AN alysis Pseudosoorten Het idee van preferentiële soorten is puur kwalitatief (aan-of afwezig) => daarom vervangen door kwantitatief equivalent = pseudosoort Eén soort kan vervangen worden door verschillende pseudosoorten Hoe hoger abundantie van de soort => hoe meer pseudosoorten Kwantitatieve informatie wordt weerhouden op basis van klassen De abundanties die worden gebruikt om de klassegrenzen te bepalen noemen we de “ pseudospecies cut levels”

14 T wo W ay In dicator Sp ecies AN alysis Pseudosoorten Stel we gebruiken de volgende cutlevels : 1 = 0 - 4 % 2 = 5 - 25 % 3 = 26 - 50 % 4 = 51 - 75 % 5 = 76 - 100 % Stel nu soort A met een abundantie van 18 % in staal 1 => 2 pseudosoorten: 1 en 2 36 % in staal 2 => 3 pseudosoorten : 1, 2 en 3 2 pseudosoorten gemeen, 1 niet Op deze manier worden kwantitatieve waarden gebruikt als differentiële soorten

15 T wo W ay In dicator Sp ecies AN alysis => twee-wegs tabel of “two-way table” Stel differentiële soort met cut level 3 => hogere abundanties van deze soort karakteristiek voor stalengroep.

16 T wo W ay In dicator Sp ecies AN alysis Output 6 st. 12 st. 5 st. 1 st. 2 st. 4st. 12 11 9 8 10 76 31212 4545 Twee-wegs tabel omzetten in dendrogram

17 T wo W ay In dicator Sp ecies AN alysis Output 6 st. 12 st. 5 st. 1 st. 2 st. 4st. 12 11 9 8 10 76 31212 4545 Voor elke dichotomie aanduiding van indicator soorten differentiële soorten en niet-preferentiële soorten

18 T wo W ay In dicator Sp ecies AN alysis Aanduiding van positieve en negatieve groep Borderline negatives / positives : stalen die bij negatieve of positieve groep worden geklasseerd maar die eerder indifferentieel zijn Misclassified negatives/positives : wanneer stalen door de verfijnde dichtomie links of rechts worden geklasseerd maar de indicator dichotomie op basis van meest differentiële soorten plaatst hen in de andere groep.

19 T wo W ay In dicator Sp ecies AN alysis Negative/positive preferentials : soorten en pseudosoorten die tenminste 2 maal meer aan ene kant van de dichotomie dan aan andere kant. Hierbij worden wel alleen soorten in rekening die in tenminste 20 % van stalen van één of andere zijde voorkomen. (meestal wordt tussen haakjes weergegeven in hoeveel stalen van linkse en rechtse groep deze soorten voorkomen) Bepalen van cut levels Maximale data distributie over verschillende klassen (data distribution in Excel)

20


Download ppt "Klassificatie agglomeratief Divisief Opsplitsen van totale groep stalen in kleinere groepen => grote verschillen domineren kleinere verschillen Samenbrengen."

Verwante presentaties


Ads door Google