De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Independent Order of Odd Fellows

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Independent Order of Odd Fellows"— Transcript van de presentatie:

1 De Independent Order of Odd Fellows
De Regalia Deze presentatie is gemaakt met het programma: Microsoft PowerPoint Het onderschrift bij de dia´s is bedoeld als achtergrondkennis voor de presentator. Gemaakt door: Br. Cees Boldingh, Neptunusloge nr: 58 te Den Helder. Datum: 1 maart 2003, versie nummer: 1 Revisie: 1 november 2007, versie nummer: 2 Revisie: 1 oktober 2008, versie nummer: 3 Revisie: 1 januari 2009, versie nummer: 4 Revisie: 1 juni 2010, versie nummer: 5 Broederen

2 De bovenhanger Symboliseert de betekenis van de Tempel, die wordt geschraagd door de idealen Vriendschap, Liefde en Waarheid. Het Alziend oog, de drie Schakels, de Bijbel. Het streven naar broederschap onder de mensen De bovenhanger symboliseert de betekenis van onze Tempel, die door de idealen van Vriendschap, Liefde en Waarheid gedragen wordt. De Tempel het symbool voor onze gedachtewereld. Het Alziend Oog: symbool voor Hogere Macht De drie Schakels met de letters: V(Vriendschap),L(Liefde) en W(Waarheid). De opengeslagen bijbel: bron van Waarheid stimuleren ons om uit onze smidse de toortsen mee te dragen die ons begeleiden bij ons werk buiten de Tempel: “Het streven naar Broederschap onder mensen”

3 Onderhanger voorkant Toont symbolen van de inwijding en van enkele volgende graden. Drie vrouwenfiguren Bundel pijlen Wereldbol met slang Bijbel en hamer Bijenkorf Het schild Op de voorzijde van de onderhanger vinden we het zegel van de Soevereine Grootloge. De 3 vrouwenfiguren, Trouw (Geloof), Hoop en Liefdadigheid.(Naastenliefde), omstraald door het licht van een Hogere macht, het Alziend oog. De drie vrouwenfiguren verwijzen naar 1 Cor. 13 en naar de drie zuilen van het Kampement Tevens enkele symbolen van de inwijding, alsmede enkele van volgende graden, zoals: De bundel pijlen De wereldbol met slang De bijbel en hamer De bijenkorf

4 Vrouw met opgeheven hand
Wereldbol en slang Alziend oog Vrouw en anker Vrouw met kind Vrouw met opgeheven hand Bijenkorf De drie vrouwenfiguren, Trouw (Geloof), Hoop en Liefdadigheid.(Naastenliefde), omstraalt door het licht van een Hogere Macht, het Alziend oog. De drie vrouwenfiguren verwijzen naar 1 Cor. 13 en naar de drie zuilen van het Kampement 1834 is het jaar van afscheiding van de Manchester Unity Bijbel en hamer Schild Bundel pijlen

5 Zegel Soevereine Grootloge
De linker vrouwenfiguur Trouw (Geloof) met de omhoog gerichte hand vraagt van ons Geloof in een Hogere Macht. Geloof in de Broederschap van Mensen en Geloof in de Beginselen van de Orde. De rechter figuur, steunend op het anker stelt de Hoop voor. Hoop op succes bij het volbrengen van ons werk, Hoop op Broederschap onder de mensen. De figuur op de wereldbol, symbool voor Liefdadigheid ( Liefde c.q. Naastenliefde), roept ons op de opdracht uit te voeren door de zieken te bezoeken, de bedroefden te troosten, de doden te begraven en de wezen op te voeden. De wereldbol ons werkterrein, want we kennen maar één land en dat is de aarde , we kennen maar één volk dat is de gehele mensheid. De slang, die zich om de wereldbol slingert is het symbool voor wijsheid en voorzichtigheid. De 3 pijlen geven aan, dat wij strijden tegen het kwaad in al zijn vormen. De bijenkorf is het symbool voor gemeenschappelijke onvermoeibare daadkracht. Het schild met de tekst Amicitia, Amor en Veritas. (Vriendschap, Liefde en Waarheid) 1834 jaar van afscheiding van de Manchester unity

6 Onderhanger achterkant
We command you to visit the sick, relieve the distressed, bury the dead and educate the orphan De achterzijde van de onderhanger van de gradenregalia zijn drie sferen aangegeven: De binnenste cirkel duidt op “bezinning” – Alziend oog, Bijbel, grondbeginselen De middelste cirkel geeft het bezielende verband weer. De buitenste cirkel als dienende in de praktijk brengen. Het is de opdracht aan ons, als Ordeleden.

7 Onderhanger achterkant
De binnenste cirkel de wereld in onszelf. De middelste cirkel de wereld waarin wij leven De buitenste cirkel de verwijzing naar “meer dan wij kunnen waarnemen” Op de achterzijde van het embleem van de gradenregalia zijn drie sferen aangegeven: De binnenste cirkel duidt op “bezinning” – Alziend oog, Bijbel, grondbeginselen De middelste cirkel geeft het bezielende verband weer. De buitenste cirkel als dienende in de praktijk brengen. Het is de opdracht aan ons, als Ordeleden.

8 Gradenregalia Inwijdende graad: Wit -Reinheid
1e graad: Roze - Vriendschap 2e graad: Blauw - Liefde 3e graad: Scharlaken rood – Waarheid Ex-meestergraad: Scharlaken rood / wit Grootlogegraad: Scharlaken rood Wit: Het symbool voor de reinheid. Roze: Geen kleur uit de oudheid, maar roept de kleur op van de dageraad. Het is de overgang van de graad van de reinheid naar die van de vriendschap naar vol opgenomen te zijn in de Orde, het begin van een nieuwe dageraad. Blauw: de kleur van het vrouwelijke, hetgeen met het oerwater te maken heeft, waaruit alle leven ontsproten is. Verder wordt deze kleur geassocieerd met liefde, harmonie en vruchtbaarheid. Scharlakenrood: Deze doet ons denken aan het hart, ons leven, onze ziel. Het is de kleur van de waarheid, die als een rode draad door ons leven moet lopen. Scharlakenrood / wit: De kleur van de ex-meester regalia. De terugkeer van de witte kleur in het rood is symbolisch voor de terugkeer in de Tempel, na een volle termijn de loge te hebben gediend als Voorzittend Meester. Jubilea-insignes en jewel lid kampement worden alleen op de gradenregalia gedragen. Functie jewels, zoals Past District Deputy Grand Master, Past Hoofdpatriarch, lid of oud lid van het Algemeen Bestuur worden op het officieel kostuum/toilet gedragen tijdens de zittingen. In de nazitting worden alleen insignes gedragen op het officieel kostuum/toilet. Draagspeldjes horen alleen op onze dagelijkse kleding gedragen te worden.

9 Functieregalia De functieregalia voor benoemde en gekozen beambten
Lauwerkrans met bloemmotief Drie schakels Zegel Soevereine Grootloge De lauwerkrans voor “uitverkoren zijn” van gekozen en benoemde beambten. Aan de bovenkant een bloemmotief met daaronder de drie schakels. Onder op de lauwerkrans het zegel van de Grootloge. Op de lauwerkrans zijn de symbolen aangebracht van de functies. Op de functieregalia worden geen jewel gedragen. (Dus ook geen 25 en 40 jr lidmaatschap, kampement etc.)

10 Voorzittend Meester Koordkleur scharlakenrood
Symboliseert het hoogste gezag in de loge Gekruiste hamers VM Koordkleur: Scharlakenrood, symboliserende het hoogste gezag in de loge, hetgeen overeenkomt met de derde graad. De gekruiste hamers duiden op de leidende functie. Uit de mythologie blijkt, dat macht een positieve betekenis heeft en dat de hamer wordt gebruikt in de strijd ten goede.

11 Voorzittend Meester De symbolische betekenis van de hamer gaat terug naar de oertijd. Het liggende kruis is een oud Noors runenteken van de zonnewende Hieruit ontstond de dubbelbijl, het Noorse symbool voor Godheid. Teken van macht in de Minoïsche beschaving De symbolische betekenis van de hamer gaat terug tot de oeroude tijden. Het liggende kruis was het oudste Noorse runenteken van de zonnewende. Hieruit ontstond de dubbelbijl, het Noorse symbool van de godheid. We vinden de dubbelbijl terug in de Minoïsche beschaving als teken van macht. Minoïsche cultuur, naar de legendarische koning Minos genoemde pre-Griekse cultuur op Kreta.

12 Linker en rechter ondersteuner van de VM
De hamer in een U-vormig frame. Dit symboliseert de bijstand van de VM.

13 Ondervoorzittend Meester
Blauw symboliseert de tweede gezagdrager in de Loge, welke kleur overeenkomt met de tweede graad Zandloper Ringen om de taille Letter “M” = ruimte waarin wij leven. Rechthoek > Tempel Koordkleur: blauw, symboliserende de tweede plaats in de gezagshiërarchie van de Loge, welke overeenkomt met de kleur van de tweede graad. De zandloper (met de twee ringen) in een rechthoekig frame is een symbool van de tijd, die wij nu nog hebben voor vriendschap, naastenliefde en voor het zoeken naar waarheid. In de zandloper zit omkeerbaarheid, het nog eens over kunnen doen als we het niet goed gedaan hebben. De ringen om de taille van de zandloper symboliseren de levenscyclus. Het rechthoekige frame is de letter M uit het aloude priesterlijk alfabet en staat voor de ruimte waarin wij leven en werken, dus ook voor de Tempel, zijnde een rechthoekige ruimte.

14 Linker en rechter ondersteuner van de OVM
De zandloper in een U-vormig frame symboliseert de bijstand van de OVM.

15 Protocollerend Secretaris
De ganzenveren als schrijfgereedschap De veer als symbool van waarheid De gekruiste besneden ganzenveren geven ons als zeer oud schrijfgereedschap een duidelijke aanwijzing over de inhoud van deze functie. De veer was in Egypte een oud symbool van waarheid Zo kan door de protocollerend secretaris “naar waarheid” geschreven worden.

16 Penningmeester De sleutels van de schatbewaarder.
Het symbool voor het beheer over de financiën.

17 Financieel secretaris
De veren voor waarnemend secretaris Het boek voor waarnemend penningmeester

18 Hoofdgeleider Koordkleur: zwart als mythologische kleur. De duisternis. Vanuit de duisternis wordt de kandidaat (blinddoek) geleid naar het licht. Maarschalkstaven of herdersstaven Osiris, heerser en rechter met staf als symbool van zijn macht Kleurkoord: zwart, hetgeen een mythologische kleur is. We dienen hierbij te denken aan de duisternis van de onderwereld, het dodenrijk (Hades) Het is vanuit deze duisternis, gesymboliseerd door de blinddoek,dat de hoofdgeleider de kandidaat naar het licht voert. De twee gekruiste herdersstaven duiden op de herdersfunctie die hij heeft, voornamelijk bij de inwijding en de daarop volgende gradenverleningen. Osiris, heerser en rechter van het dodenrijk, staat vaak afgebeeld met herdersstaf als symbool van zijn macht. Hades, Griekse god van het dodenrijk

19 Bewaarder Zwart als kleur voor de bewaarder van de poorten van het heilige en van de veerman over de Styx, de grens van Hades. Bewaarder met bijl, die de wacht hield bij de kist met geld, welke moest worden geofferd. Zwart is de kleur van de bewaarder van de poorten van het “heilige” en van de veerman van Styx, zijnde de grens van Hades (Dodenrijk) De twee gekruiste bijlen voeren ons terug naar de tijd waarin de bewaarder met de bijl de wacht hield bij de kist waarin de geldelijke bijdragen moesten worden geofferd. Styx, in de Griekse en de Romeinse mythologie de voornaamste rivier van de onderwereld. De schimmen van de overledenen moesten – wilden zij rust vinden in het rijk van Hades – door Charon de Styx worden overgezet. Hades, Griekse god van het dodenrijk

20 Binnen- en Buitenwachter
Scharlakenrood: benoemd vanuit de derde graad Hun taak is bewustwording van de leden en het wijzen op zuivere gedachten in de broederkring Gekruiste rapieren Kleurkoord: Scharlakenrood Vanuit de derde graad worden deze beide functionarissen benoemd. Uw onherroepelijke confrontatie met deze twee functionarissen, alvorens u de gewijde ruimte binnentreedt. Zij zorgen ervoor dat u bewust (Passeerwoorden) en met zuivere gedachten in de broederkring plaatsneemt. De twee gekruiste rapieren herinneren aan het bewaken der poorten, de toegangsdeuren.

21 Scènegeleiders Kleurkoord: wit
De scènegeleiders hebben een rituele functie. Zijn uitgerust met een lans De fakkel De speer als oudste wapen van een mens, als symbool voor de waakzaamheid. Zij waken over de kandidaat bij zijn tocht door de duisternis naar het licht.

22 De Muziekmeester De lier Rood of blauw koord
De lier als symbool van de muziek. De kleur van het koord is afhankelijk van de plaats in de Tempel

23 Dienstdoend Ex-meester
Kleur: Scharlakenrood De rechter geopende hand Gevat in een vijfpuntige ster; de vijf werelddelen. Het pentagram is o.a. het symbool voor waarheid Hart in de geopende hand Koordkleur: Rood, vanwege zijn functie in de derde graad; het is de ex-meester die tijdens een zitting dienst doet. De rechter geopende hand, waarin een hart; het geheel is gevat in een vijfpuntige ster. Deze symboliek vermaant ons onze daden uit het hart te doen voortkomen en ons niet te beperken tot enige grenzen, want de vijfpuntige ster vertolkt de vijf werelddelen. Het pentagram, de vijfpuntige ster, is een zeer oud symbool met verschillende betekenissen. Eén daarvan is: symbool van waarheid, zodat hand, hart en ster respectievelijk staan voor: vriendschap, liefde en waarheid.

24 Jewel ex-meester Wordt gedragen door de broeder, die de loge een volle termijn als Voorzittend Meester heeft gediend. Past Grand Pentagram met geopende hand Wordt gedragen door die broeder, welke de loge tenminste één volle termijn heeft gediend.

25 Ex-meester Kleur koord: Wit en scharlaken rood
Een graad verleend in een aparte Grootloge zitting. Geopende hand gevat in een vijfpuntige ster Aspirant GL-graad Kleur koord: Scharlaken rood en wit. Symboliserend de ‘terugkeer’ in de Tempel na een aantal jaren van benoemde beambte. De graad wordt verleend aan die broederen, welke ook beschikken over de hoogste Kampementsgraad. De graad wordt uitgereikt in een speciale Grootloge zitting. Wordt ook wel de aspirant Grootlogegraad genoemd. Bovenhanger: De rechter geopende hand, waarin een hart; het geheel is gevat in een vijfpuntige ster. Deze symboliek vermaant ons onze daden uit het hart te doen voortkomen en ons niet te beperken tot enige grenzen, want de vijfpuntige ster vertolkt de vijf werelddelen. Het pentagram, de vijfpuntige ster, is een zeer oud symbool met verschillende betekenissen. Eén daarvan is: symbool van waarheid, zodat hand, hart en ster respectievelijk staan voor: vriendschap, liefde en waarheid.

26 Vertegenwoordiger Kleur koord: Scharlakenrood = lid Grootloge. Onderbroken door schildjes met letters: GR. (Grand Representative) Bovenhanger cirkelvormig. Verguld als symbool van de hogere verantwoordelijkheid naar Grootloge en naar eigen loge Een cirkelvormige bovenhanger, die gelijkenis vertoont met de bovenhanger van de Grootloge. Het midden goudkleurig met een scharlakenrode rand, waar omheen een zilverkleurige rand. Goud het metaal voor de zon, het scheppende licht GR: Grand Representative.

27 Vertegenwoordiger Kleur koord: Scharlakenrood = lid Grootloge. Onderbroken door schildjes met letters: GR. Bovenhanger cirkelvormig. Verguld als symbool van de hogere verantwoordelijkheid naar Grootloge en naar eigen loge Een cirkelvormige bovenhanger, die gelijkenis vertoont met de bovenhanger van de Grootloge. Het midden goudkleurig met een scharlakenrode rand, waar omheen een zilverkleurige rand. Goud het metaal voor de zon, het scheppende licht

28 Jewel 25 en 40 jaar lid Wordt gedragen door die leden van de Loge, welke 25 of 40 jaar lid zijn van de Independent Order of Odd Fellows. Wordt gedragen aan de regalia.

29 Kampement jewel Wordt gedragen door die leden van de Loge, welke ook lid zijn van het Kampement Trouw, Hoop en Liefdadigheid Geopende tent en gekruiste herdersstaven Wordt gedragen aan de gradenregalia. De geopende tent als symbool voor gastvrijheid met de gekruiste herdersstaven

30 Grootloge regalia Wordt gedragen door logeleden welke de Grootlogegraad hebben ontvangen. Vertegenwoordiger DGGM Lid Broederraad

31 Jewel Ex. DGGM en Ex. Hoofd Patriarch
Wordt gedragen door Ex.DGGM. Wordt gedragen door een ex. Hoofd Patriarch.

32 Jewel lid / oud lid BR Wordt gedragen door gekozen leden en oud leden van de Broederraad

33 Jewel lid / oud lid BR Europese Grootloge
Wordt gedragen door leden en oud leden van de Broederraad, welke de Europese Grootlogegraad hebben ontvangen

34 Een reis door de Odd Fellow symboliek
Wordt vervolgd………


Download ppt "De Independent Order of Odd Fellows"

Verwante presentaties


Ads door Google