De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Independent Order of Odd Fellows

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Independent Order of Odd Fellows"— Transcript van de presentatie:

1 De Independent Order of Odd Fellows
Vriendschap Liefde waarheid 1 1

2 De Independent Order of Odd Fellows
De oorsprong van het Odd Fellowship werd al enige eeuwen geleden in Engeland gelegd. Vermoedelijk waren Odd Fellows vaklieden, die in de middeleeuwen niet lid konden worden van een plaatselijke gilde. Vriendschap Liefde waarheid

3 De Independent Order of Odd Fellows
Om elkaar te ondersteunen, verenigden ze zich in "fellowships". Het woord "Odd" zou aangeven "op zich zelf", niet tot een gilde behorend. Uit oude geschriften blijkt dat al voor 1780 Odd Fellow loges bestonden. Vriendschap Liefde waarheid

4 Waar is de I.O.O.F. ontstaan ?
Rond 1800 emigreerden veel Engelsen naar Noord Amerika, waaronder ook een aantal Engelse Odd Fellows. Deze geëmigreerde Odd Fellows ontmoeten elkaar in de plaatselijke herbergen in de Amerikaanse steden. In 1819 richtte de smid Thomas Wildey de Washington Loge Nr.1 in Baltimore op. Dit begon allemaal op 26 april 1819 in de 'Zeven Sterren Herberg' in Baltimore. Vriendschap Liefde waarheid

5 Waarom is de I.O.O.F. ontstaan ?
Omdat er toen nog geen sociale voorzieningen waren voor mensen die ziek werden of in armoede leefden en hulp nodig hadden, verenigde men zich daarom. De leden boden elkaar hulp in geval van nood. Dit hield toen in: de bedroefden troosten de zieken verzorgen de doden begraven de wezen opvoeden Vriendschap Liefde waarheid

6 De Independent Order of Odd Fellows
Odd betekent: Apart, eigenaardig, anders of ook wel overblijvend. Fellow betekent: Makker – Vriend – Vriendin – Gelijke – Collega. Met andere woorden : Wij zijn als Odd Fellows elkaars gelijke, ongeacht ieders gelooft, politiek overtuiging of welke maatschappelijke positie! Vriendschap Liefde waarheid 6 6

7 Wie en wat zijn Odd Fellows ?
Mannen en vrouwen die elkaar en andere mensen willen helpen om een naar HUN begrippen harmonieuze maatschappij op te bouwen. Maar wel met behoud van eigen verantwoordelijkheid van geestelijk of religieus inzicht en met respect voor elkaar. Conform de beginselverklaring van de I.O.O.F. die over hele wereld geldt. Vriendschap Liefde waarheid 7 7

8 Beginselverklaring I.O.O.F.
Het Oddfellowship vraagt geloof in , respectievelijk erkenning van een Hogere Macht en is gebaseerd op de gedachte : Dat de mens, als denkend wezen, medeverantwoordelijk is voor hetgeen zich als samenleving afspeelt op aarde. Die verantwoordelijkheid krijgt praktische gestalte in het geven van Vriendschap, het bewijzen van Liefde en het zoeken naar Waarheid. Vriendschap Liefde waarheid

9 Mission statement Arnhemse Odd Fellows
Missie? Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving. Waar staat een Odd Fellow voor? Onderlinge betrokkenheid Maatschappelijke dienstbaarheid Persoonlijke ontwikkeling Wat kunt u vinden bij de Odd Fellows? Een rustpunt voor meer verdieping in het leven, zonder politieke of religieuze uitgangspunten. Interesse? Dan bent u van harte welkom bij één van de Odd Fellow loges te Arnhem om in een stijlvolle omgeving ethiek, traditie, mystiek, spiritualiteit en sociale cohesie te beleven. Vriendschap Liefde waarheid 9 9 9

10 Wat doen we in de zittingen?
In zittingen komen zaken aan bod zoals notulen, mededelingen van bestuur of hoofdbestuur, in- en uitgegane post en de rondvraag. Zaken dus die bij alle verenigingen gebruikelijk zijn. Een belangrijk onderdeel van een zitting is het houden van een “bouwsteen” door één van de leden. Vriendschap Liefde waarheid 10 10

11 Vriendschap Liefde waarheid
Zittingen ? In zittingen kunnenpersoonlijke gedachten uitgewisseld worden. Liefst onderwerpen met een ethische grondslag, die dan een aanzet kan vormen tot een gesprek in de nazitting. De zittingen verlopen volgens bepaalde spelregels, waarin het woord wordt afgewisseld met goede muziek. Vriendschap Liefde waarheid

12 Samengevat: je belooft te leven in:
Is dat dan alles ? Als Odd Fellow leg je een plechtige belofte afgelegd om de idealen van de I.O.O.F. na te streven. Samengevat: je belooft te leven in: Vriendschap – (naasten)Liefde – en Waarheid Vriendschap Liefde waarheid 12

13 Vriendschap Liefde waarheid
Imago? Het is geen mus, het is geen merel, het is geen ooievaar, het is geen ijsvogel en toch is het een vreemde “vogel”: Een Odd Fellow Vriendschap Liefde waarheid

14 Welkom bij de Odd Fellows? Wat kunt u vinden bij de Odd Fellows?
Een rustpunt en meer verdieping in het leven, zonder politieke of religieuze binding? Interesse? Dan bent u van harte welkom bij één van de Odd Fellow loges te Arnhem om in een stijlvolle omgeving ethiek, traditie, mystiek, spiritualiteit, muziek en sociale cohesie te beleven.

15 De drie Arnhemse Loge’s
Thomas Wildey loge No. 11 opgericht in Arnhem op 21 juni 1903 logezitting op woensdagavond Rijn loge No. 18 opgericht in Arnhem op 6 juni 1914 logezitting op maandagavond Peri Rebekkah loge No. 13 Opgericht in Arnhem op 24 juni 1952 Logezitting op dinsdagavond (dames Loge) Vriendschap Liefde waarheid 15

16 De Independent Order of Odd Fellows Hartelijk dank voor uw aandacht
de Pr- Commissie


Download ppt "De Independent Order of Odd Fellows"

Verwante presentaties


Ads door Google