De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elke speler start met:  1 Speloverzicht  1 schijf in zijn kleur om de score bij te houden (plaats op 0)  2 delen van de arena in zijn kleur  Munten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elke speler start met:  1 Speloverzicht  1 schijf in zijn kleur om de score bij te houden (plaats op 0)  2 delen van de arena in zijn kleur  Munten."— Transcript van de presentatie:

1 Elke speler start met:  1 Speloverzicht  1 schijf in zijn kleur om de score bij te houden (plaats op 0)  2 delen van de arena in zijn kleur  Munten met totale waarde 30  Spektakeltegels met groene achterkant [#spelers - #tekens (3-8/4-6/5-5)] – Overblijvende tegel (3 of 4 spelers) wordt omgekeerd apart gelegd voor volgende fases.  2 willekeurig gekozen programma’s waarvan één uit de reeks 1 t.e.m. 5 en één uit de reeks 6 t.e.m. 10 komt (eventueel overblijvende uit 1 – 10 worden verwijderd) Startspeler: diegene wiens arena zich onmiddellijk links van de keizer bevindt Einde van het spel:  Als iedere speler in fase 4 van ronde 5 een spektakel heeft opgevoerd.  Winnaar is diegene die gedurende het hele spel voor een spektakel het meeste toeschouwers heeft weten te lokken.  Bij gelijke stand wat # toeschouwers betreft wint diegene die nog het meeste geld overheeft. Is daar ook gelijke stand dan wint diegene met de meeste sterartiesten.

2 Fase I - Investeren Fase II – Aanschaf van spektakeltegels Fase III – Verhandelen van spektakeltegels Fase IV – Opvoeren van een spektakel Fase V – Sluitingsceremonie Spelverloop IIIIII IV V Opmerking: Iedere fase is optioneel; een speler kan voor een specifieke fase passen

3 Fase I – Investeren: Keuze uit exact 1 van de volgende investeringen:  Een nieuw programma kopen  Het programmanummer moet hoger zijn dan het vorig opgevoerde programma  Betaal onmiddellijk de kostprijs aan de bank  Uitbreiden van de arena (meer plaats voor notabelen en grotere spektakels)  Vaste kost van 10  Uitbreiding mag in beide richtingen  Kopen van een Luxezitplaats (Seizoensticket) (+5 toeschouwers elk spektakel)  Vaste kost van 10  Aantal is onbeperkt zolang voorradig  Bouw van een keizerlijke loge (2 dobbelstenen rollen i.p.v. 1)  Vaste kost van 5  Maximum 1 per arena Opmerking: Door 2 keizerlijke medailles in te wisselen mag men een extra investering doen (onbeperkt: 4 medailles → 2 extra investeringen, enz.)

4 Fase II – Aanschaf van Spektakeltegels  Begrip “actieve speler” gedurende fase II: die speler die mag aanduiden welk van de 5 markten (bestaande uit elk 3 spektakeltegels) zal geveild worden  De actieve speler bij de start van fase II is per definitie eerst altijd de startspeler van de ronde  Men kan afzien van actieve speler te zijn. De speler links van de (ex-)actieve speler wordt dan actieve speler, op voorwaarde dat deze nog geen markt heeft aangeschaft (zie ook verder). Opgelet: wie afziet van actieve speler te zijn, maar nog geen markt heeft aangekocht, mag nog steeds meebieden bij de volgende veilingen!  Eénmaal gepast bij een veiling van een markt mag men niet meer meedoen aan de veiling van die markt  Men mag maximum 1 markt kopen; wie een markt heeft gekocht mag dus per definitie ook niet meer meebieden op de volgende markten  Het openingsbod bedraagt minimum 8  Wint de actieve speler de veiling (of ziet een speler af van actieve speler te zijn), dan word(t)(en) de lege markt(en) aangevuld en de speler links van hem wordt de nieuwe actieve speler; wint een andere speler de veiling (en ziet de actieve speler niet af van actieve speler te zijn), dan duidt de actieve speler een nieuwe markt aan die zal geveild worden, zonder dat de markten worden aangevuld [Bij 3 of 4 spelers vergeet niet om eerst de ongebruikte groene spektakeltegel te gebruiken alvorens oranje tegels uit de zak te trekken!]  Door de aankoop van een bepaalde set spektakeltegels kan het zijn dat iemand een sterartiest verkrijgt (minimum 3 van 1 categorie) of dat deze van eigenaar verandert!

5 Fase III – Verhandelen van Spektakeltegels  De actieve speler tijdens fase III is die speler die mag handelen met de andere spelers.  De actieve speler mag voorstellen doen om tegels te wisselen, te kopen of eigen tegels te verkopen  Alleen spektakeltegels en geld kunnen verhandeld worden.  De handel moet onmiddellijk kunnen afgerond worden en mag niet gestoeld zijn op toekomstige beloften (geld dat zal binnenkomen, als ik zo’n zou tegel verkrijgen, dan…)  Er mag alleen gehandeld worden met de actieve speler. Twee niet-actieve spelers mogen niet onderling handelen!  Nadat de actieve speler zijn beurt beëindigd heeft, wordt de speler links van hem de volgende actieve speler  Ook hier kan het gebeuren dat door het verhandelen van tegel een sterartiest verkregen wordt of van eigenaar verandert (doordat deze minstens 1 meer heeft dan de vorige eigenaar)

6 Fase IV – Opvoeren van een Spektakel  Iedere speler, te beginnen met de startspeler, mag een Spektakel opvoeren, en dit volgens de volgende stappen:  Stap 1 – Verplaatsen van (een) notabele(n) (keizer, senator of consul)  Wie een keizerlijke loge heeft mag 2 dobbelstenen rollen, anders slechts 1  Wie I-III rolt mag kiezen of hij de notabele 1, 2 of 3 vakjes voortbeweegt. Men kiest zelf welke notabele men verplaatst, maar de notabele verplaatst zich altijd in wijzerzin!  Wie 2 dobbelstenen rolt mag kiezen of hij 2 notabelen verplaatst of 1 notabele verplaatst volgens de som van beide dobbelstenen.  Wanneer een notabele na het verplaatsen exact op een rustplaats (= gekleurd vakje) komt, dan, en alleen dan, krijgt hij een keizerlijke medaille (Concreet: iemand die 2 dobbelstenen heeft mogen gooien en een notabele volgens de som verplaatst, krijgt géén keizerlijke medaille als de notabele op een rustplaats komt door 1 van beide dobbelsteenworpen, maar enkel als hij door de som van beide dobbelsteenworpen op een rustplaats komt).  Notabelen kunnen door het inwisselen van een keizerlijke medaille 1, 2, 3 vakjes voor- of achterwaarts (hier kan dus tegenwijzerzin wél) verplaatst worden. Opnieuw geldt dat als door gebruik van een medaille een notabele op een rustplaats terecht komt, men géén nieuwe keizerlijke medaille krijgt.  Het is toegestaan dat meerdere notabelen op eenzelfde vakje staan

7 Fase IV – Opvoeren van een Spektakel  Stap 2 – Opvoeren van jouw spektakel  Men mag exact 1 spektakel opvoeren van de programma’s die men bezit  Dit mag een spektakel zijn dat men in een vorige ronde reeds heeft opgevoerd (men verliest dan uiteraard de +5 toeschouwers van eerder opgevoerde spektakels)  De arena moet groot genoeg zijn om het spektakel te kunnen opvoeren (3 delen voor programma’s 11 – 20 en 4 voor de programma’s 21 – 30)  Je moet niet alle aangegeven spektakeltegels hebben die op het programma zijn aangeduid; Per spektakeltegel die men mist, staat op het programma aangeduid hoeveel punten men dan scoort. Men kan echter niet meer spektakeltegels missen dan aangegeven op de programmakaart (als bvb de programmakaart een waarde aangeeft t.e.m. -6 spektakeltegels, dan mag men geen 7 of meer spektakeltegels missen, want dan kan men dit programma niet opvoeren)  Noot: Jokers kunnen ingezet worden om ontbrekende tegels te vervangen

8 Fase IV – Opvoeren van een spektakel  Stap 3 – Tellen van het aantal toeschouwers  Het aantal toeschouwers wordt bepaald door de som te maken van:  X = Het aantal toeschouwers aangegeven op de programmakaart, rekening houdend met het vereiste aantal spektakeltegels nodig om dit programma op te voeren (Opmerking: men mag de spektakeltegels gebruikt voor het opvoeren houden voor verdere rondes op 1 na (zie fase V))  5 toeschouwers voor elk reeds opgevoerd spektakel (draai een opgevoerd spektakel om waar de + 5 bonus opstaat)  5 toeschouwers voor elke luxezitplaats (seizoensticket) in zijn arena (éénmaal aangekochte luxezitplaatsen worden behouden gedurende het volledige spel)  4 extra toeschouwers voor elke sterartiest OP VOORWAARDE dat de sterartiest ook in het programma voorkomt (als men bvb een sterleeuw heeft, maar er komen geen leeuwen in het programma voor, dan telt deze NIET mee)  7 toeschouwers voor de keizer in zijn arena, 5 voor een consul, 3 voor een senator  3 toeschouwers voor elk podium verdient in eerdere rondes  3 toeschouwers voor elke keizerlijke medaille die men inwisselt  De som van alle toeschouwers is eveneens het bedrag dat men van de bank krijgt  Is het aantal toeschouwers van het zonet opgevoerde spektakel groter dan de vorige keer → zet de scoremarker op dit aantal toeschouwers; zoniet, laat de scoremarker staan!

9 Fase V – Sluitingsceremonie (hoeft niet meer in ronde 5)  Podium  Het podium gaat naar die speler die eerst staat op het scorespoor, ook al heeft hij die score in een vorige ronde behaald!  Bij gelijke stand gaat het podium naar die speler met het meeste geld, is ook hier een gelijke stand, dan worden de 2 dobbelstenen gerold en wint diegene met het hoogste aantal ogen.  Opruiming  Elke speler moet 1 spektakeltegel afgeven van het tijdens deze ronde in fase IV opgevoerde spektakel (m.a.w. het moet een spektakeltegel zijn die op de programmakaart staat van het spektakel dat men zonet opgevoerd heeft). Hierdoor verliest een speler eventueel een sterartiest (minimum 3 nodig)!  Gift  De speler die laatst staat op het scorespoor mag een willekeurige spektakeltegel kiezen van de speler die eerst staat (en dus het podium heeft gekregen), behalve een speciale spektakeltegel (zoals joker, zie volgende slide). Het mag wel een spektakeltegel zijn die de speler niet gebruikt heeft in zijn zonet opgevoerd programma.  In geval van een gelijke stand voor de laatste plaats, gaat het gift naar de speler met het minste geld, is ook hier gelijke stand dan is het diegene die het laagst rolt met 2 dobbelstenen.

10 SPECIALE SPEKTAKELTEGELS (mogen niet als gift genomen worden tijdens Fase V) JOKER: Geldt voor om het even welk ontbrekende spektakeltegel bij het opvoeren van een spektakel. Kan NIET gebruikt worden om een sterartiest te verwerven KEIZER: Wordt onmiddellijk ingewisseld voor een keizerlijke medaille; Indien er geen keizerlijke medailles meer aanwezig zijn, verliest men deze tegel EXTRA ACTIE: Mag gebuikt worden om of 1 extra actie uit te voeren tijdens fase I, of mag ingewisseld worden voor 1 keizerlijke medaille (indien voorradig) KEIZERLIJKE MEDAILLE Mag te allen tijde ingewisseld worden om of 6 geld van de bank te krijgen, of tijdens fase IV hetzij een nobele 1,2 of 3 vakjes te verplaatsen, hetzij 3 extra toeschouwers te hebben Het inleveren van 2 keizerlijke medailles tijdens Fase I laat toe om een extra investering te doen

11 Verdeling spektakeltegels GroenOranjeTotaal Gladiatoren10 20 Paarden6612 Komedianten5712 Muzikanten4812 Scènes4610 Versieringen3710 Leeuwen2810 Schepen2911 Strijdwagens1910 Toortsen11112 Kooien1910 Priesters11011 Jokers 44 Keizers 44 Extra acties 44 40112152


Download ppt "Elke speler start met:  1 Speloverzicht  1 schijf in zijn kleur om de score bij te houden (plaats op 0)  2 delen van de arena in zijn kleur  Munten."

Verwante presentaties


Ads door Google