De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

What did you learn today? And your company? 1 Presteren met kennismanagement ROI/Vetron November 2005 KULTIFA improving knowledge performance (www.kultifa.nl)

Verwante presentaties


Presentatie over: "What did you learn today? And your company? 1 Presteren met kennismanagement ROI/Vetron November 2005 KULTIFA improving knowledge performance (www.kultifa.nl)"— Transcript van de presentatie:

1 What did you learn today? And your company? 1 Presteren met kennismanagement ROI/Vetron November 2005 KULTIFA improving knowledge performance (www.kultifa.nl)

2 What did you learn today? And your company? 2 Wie we zijn KULTIFA is een buro dat zich richt op Presteren met professionals prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties gefascineerd door kennismanagement & (human) performance improvement (HPI/HPT) mix van bedrijfskundigen, kennistechnologen en opleidingskundigen advies én onderzoek groot door klein te blijven (4+4 m/v)

3 What did you learn today? And your company? 3 Voor & met wie we werken We werkten samen met Accenture, Cap Gemini, Det Norske Veritas (DNV), LandbouwEconomisch Instituut (LEI), Leones (Knowledge Reef), Triam Kennismanagement en Universiteit Wageningen KULTIFA is lid van ISPI en HPT-NL

4 What did you learn today? And your company? 4 Kennismanagement = Een hype waaraan vooral consultants geld hebben verdiend? Niets nieuws, KM doet u al lang, maar hoe bewust, gericht, continue en methodisch? ICT? HRM? Een methode / benadering om de prestaties van met name kennisintensieve organisaties te continueren en te verbeteren?

5 What did you learn today? And your company? 5 Kennismanagement = 1. < 1990Awareness kmWat is het? Waarom van belang? Stock- en flowconcepten 2. 1990 - hedenkm = ictE-mail, intranet, contact en yellow pages. Kennis is stock 3. 1995 - hedenkm = hrmEmployability, corporate universities, knowledge maturity levels, meester-gezel relaties, Return on Knowledge. Kennis is flow 4. Hedenkm = organisatieFuzzy-, hypertext- en webstructuren, Knowledge Infrastucture Engineering, hercentralisatie Bron: Weggeman, 2000

6 What did you learn today? And your company? 6 Kennismanagement org. niveau´s Strategisch: Welke kennisgebieden zijn in de toekomst belangrijk? Hoe scoren KM-aspecten in onze SWOT? (kennis, kennisprocessen, KM-hulpmiddelen en – mechanismen, partners en netwerke Wat is de waarde van ons intellectueel kapitaal? Tactisch: Sturen we op kennis en zoja hoe? Operationeel: Beschikken we over de juiste kennis op de juiste moment, in de juiste vorm, op de juiste plaats, tegen de juiste kosten? Welke kenmerken van kennis: verspreid, expliciet, vervangbaar, actueel, betrouwbaar, direct bruikbaar, etc.

7 What did you learn today? And your company? 7 Kennismanagement is werken aan Kennishuishouding (niet) weten van je (niet) weet Huidig aanwezige kennis In toekomst benodigde kennis - vakkennis - organisatiekennis - omgevingskennis Kennisinfrastructuur de wijze waarop kennis stroomt Kennisprocessen: - kennis-awareness - kennisontwikkeling - kennisverwerving - kennisdeling - kennisbenutting (-combi) - kennisborging - kennisexploitatie Ondersteunende hulpmiddelen & mechanismen

8 What did you learn today? And your company? 8 Inzoomen op kennis Vorm - expliciteerbaar (mens, papier, database, apparaat) Kwaliteit - actueel (veroudering?) - betrouwbaar - direct toepasbaar - volledig (overload) Tijdigheid - hoe vaak - hoe lang zoeken Kosten

9 What did you learn today? And your company? 9 Welk kennisproces is dominant in uw organisatie? Verwoord het dominante kennisproces door de combinatie van de volgende woorden: informatie / kennis bestaand(e) / nieuw(e) binnen / buiten de organisatie kennisprocessen - kennis-awareness (bewust bekwaam / onbekwaam) - kenniscreatie - kennisverwerving - kennisdeling - kennisbenutting - kennisborging - kennisexploitatie input output throughput

10 What did you learn today? And your company? 10 Voorbeeld Tandartsenpraktijk verwerft bestaande informatie & kennis van buiten de organisatie, combineert deze met interne kennis en vertaald deze naar nieuwe kennis verweven in methoden & werkwijzen Core kennis-business: verwerving en benutting kennis & informatie binnen en buiten de organisatie Onderzoeksinstituut verwerft bestaande informatie & kennis van buiten de organisatie, combineert deze met interne kennis & informatie en komt tot unieke nieuwe inzichten kennis, methoden etc. Core kennis-business: verwerving en ontwikkeling kennis & informatie

11 What did you learn today? And your company? 11 Kennismanagement-´problemen´ 1. 1.Bepaald werk wordt beter/sneller uitgevoerd door een medewerker met veel ervaring. 2. 2.Voor sluitingstijd ’weet de organisatie’ een stuk meer dan na sluitingstijd. 3. 3.Wanneer medewerkers het bedrijf verlaten, verdwijnt hierdoor waardevolle kennis 4. 4.We vinden regelmatig hetzelfde wiel uit. 5. 5.Fouten / risico’s komen voort uit een tekort aan kennis. 6. 6.Er heerst een ‘kennis is macht’ cultuur. 7. 7.Kennis van de toekomst is niet aanwezig. 8. 8.De kwaliteit van de dienstverlening is te persoonsgebonden.

12 What did you learn today? And your company? 12 Stappenplan kennismanagement 1. 1.Kennismanagement-awareness & -uitdaging 2. 2.Kennishuishouding: - benodigde en beschikbare kennis in kaart 3. 3.Kennisinfrastructuur - wijze van kennisstroming - relatie tussen kennis en informatie - keuze van kennis- en informatiedragers 4. 4.KM-strategie en -actieplan: visie, doel, actie 5. 5.KM-instrumenten 6. 6.Borging van acties: cyclisch en continue Zie stappenplan in boek ´Kennis in uitvoering. Werkboek kennismanagement´ S. de Groot

13 What did you learn today? And your company? 13 KM-interventies en ´draaiwielen´ Processen Personeel Kennis- management Cultuur Systemen (P&C) ICT Beleid & Strategie Man. stijl Structuur

14 What did you learn today? And your company? 14 Succesfactoren professional performance Professional Performance Kennis Uitdaging Leervermogen Leerbereidheid Leercondities Taakstelling Info. & comm.voorziening Intrinsieke motivatie Feedback Autonomie Meeste kenmerken van professional (na werving) slechts in beperkte mate beïnvloedbaar!

15 What did you learn today? And your company? 15 Rendement van kennismanagement Stijging van 50% nieuwe productgerelateerde opbrengsten door systeem voor kennisoverdracht en best practices (Buckman laboratories) $1,5 biljoen in de jaarlijkse ‘wafer’ fabricagecapaciteit door het vergeleken en overbrengen van best practices tussen hun 13 fabrieken (Texas instruments) $40 miljoen direct bespaard door het managen van intellectueel kapitaal (Dow Chemical) $ 4150 miljoen bespaard in de jaarlijkse elektriciteit- en brandstofkosten door ideeën uit te wisselen over het managen van energieverbruik en deze en te implementeren (Chevron). O’Dell & Grayson (1998)

16 What did you learn today? And your company? 16 Cases KULTIFA improving knowledge performance (www.kultifa.nl)

17 What did you learn today? And your company? 17 Bank- en verzekeringsmaatschappij 1 Uitdaging Vergroten van omzet / terugdringen van fouten & risico’s door kennistekort Senior acceptanten en schadebehandelaarsKennisacties Expliciteren en activeren van expertkennis en deze spelenderwijs verspreiden aan niet experts Resultaat & Effect Kennisspel, Referentiesysteem en templates +10% omzet, -20% afgelegde offertes, eenduidigheid van werken

18 What did you learn today? And your company? 18 Bank- en verz.maatschappij 1

19 What did you learn today? And your company? 19 Projectbureau gemeente Uitdaging Kennismanagement te gebruiken als hefboom voor vergroting van de kwaliteit van middelen, mensen en organisatieKennisacties In kaart brengen: - wie deed/weet wat - vorm, locatie, tijd en kwaliteit van kennis - kennisontwikkelpadenResultaat Kennislandschap Sneller inwerken nwe collegae, -15% info.dragers, -20% beheertijd info.dragers

20 What did you learn today? And your company? 20 Projectbureau gemeente

21 What did you learn today? And your company? 21 Ingenieursbureau Uitdaging Kwaliteitszorg en kennismanagement met elkaar verweven  ISO-certificaat en INK fase 2Kennisacties Positiebepaling kennismangement & INK (i.s.m. DNV) 2 jaren verbeterplanResultaat Verbeterplan KM ingebed in kwaliteitszorg, gericht managen van Kennisgebieden, verhoging efficiency van werk

22 What did you learn today? And your company? 22 Weg- en waterbouw Uitdaging Behouden van vitale kennis bij vertrek oudere medewerkersKennisacties Inzicht in kennis oudere medewerkers Inzicht in vitale kennis voor de organisatieResultaat Meester-gezel, Evaluaties, Best practices Garantie behoud dienstverlening, tijdwinst inleren nwe Collegae, inschatting 10% kostenbesparing

23 What did you learn today? And your company? 23 Adviesorgaan Min. WVS Uitdaging Betere interne kennisdeling en 2,5 milj. benutting documenten & informatieWie 350 Medisch specialisten en juristenKennisacties Benodigde kennis & informatie per proces Verbeteren zoekmachinesResultaat Toegenomen tevredenheid over gebruik ICT Procesbeschrijvingen Halffabrikaten Snellere een meer eenduidige beantwoording vragen

24 What did you learn today? And your company? 24 Inzichten 10 jaar KM KM moet echt wat opleveren KM is veel meer dan ICT Kennismanager is geen garantie voor succes Aandacht voor omgevingskennis en verbindingen met partners Revival van KM: de uitstroom van de baby-boomers Zie artikel op www.managementsite.net

25 What did you learn today? And your company? 25 Einde Sheets, informatie & tools op www.kultifa.nl/Kennismanagement.htm Steven de Groot sdegroot@kultifa.nl


Download ppt "What did you learn today? And your company? 1 Presteren met kennismanagement ROI/Vetron November 2005 KULTIFA improving knowledge performance (www.kultifa.nl)"

Verwante presentaties


Ads door Google