De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van."— Transcript van de presentatie:

1 Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van Beckum - CM Partners BV

2 Seminar Vendor Performance Management vrijdag 27 juni 2014 2 Over CM Partners • Organisatieadvies bureau op het gebied van contractmanagement issues; • Ontwikkelaars van methode CATS CM en het CM Handboek; • Uitvoerders van het enige volledige leerplan voor contractmanagers in Nederland; • Samenstellers van het CM Handboek; • Leveranciers van CM Interim Plus

3 Seminar Vendor Performance Management vrijdag 27 juni 2014 3 Overzicht van de presentatie • Supply Chain Management en CM • Positionering Contract Management • KPI’s voor de Contract Manager • Tot slot Supply Chain Management en CM Positionering Contract Management KPI’s voor de Contract Manager Tot slot

4 Seminar Vendor Performance Management vrijdag 27 juni 2014 4 Supply Chain Management en CM Positionering Contract Management KPI’s voor de Contract Manager Tot slot Supply Chain management • Elke Supply Chain is gebaseerd op een groot aantal contractuele B2B relaties • Doel van Supply Chain Management is het realiseren van doelstellingen door de gehele keten van leveranciers • Dus zowel in de fase van selectie én management van leveranciers

5 Seminar Vendor Performance Management vrijdag 27 juni 2014 5 Contractmanagement • CM is het managen van een getekende overeenkomst tussen twee partijen met als doel de levering te verkrijgen volgens overeenkomst • Contractmanagement bevindt zich zowel bij opdrachtgever als bij leverancier • Contractmanagement is een bedrijfsproces, dat een eigenaar heeft en raakvlakken heeft met meerdere andere bedrijfsprocessen Supply Chain Management en CM Positionering Contract Management KPI’s voor de Contract Manager Tot slot

6 Seminar Vendor Performance Management vrijdag 27 juni 2014 6 Supply Chain Management en CM Positionering Contract Management KPI’s voor de Contract Manager Tot slot Een contract kent altijd … Geaccepteerde offerteTerms & Conditions Contract Matter Work to be Done & Verantwoordelijkheid van contractmanager Verantwoordelijkheid van project- of service manager Contract OwnerDemand Owner*

7 Seminar Vendor Performance Management vrijdag 27 juni 2014 7 Taken van de contractmanager • Managen van afspraken, verplichtingen, voorwaarden, aannames en doelstellingen; • Identificeren en reduceren van risico’s • Opheffen van gebreken, hiaten, verschil van interpretatie en onduidelijkheden • Correct informeren van stakeholders over status, voortgang, risico’s en financials • Voeren van regulier overleg met alle betrokken partijen en geledingen en verslaglegging daarvan • Managen van gewenste aanpassingen aan scope, voorwaarden, tijdpad of deliverables. Supply Chain Management en CM Positionering Contract Management KPI’s voor de Contract Manager Tot slot

8 Seminar Vendor Performance Management vrijdag 27 juni 2014 8 Elk contract kent een levenscyclus • In grote lijn: bestaat uit een fase VOOR resp. NA ondertekening van het contract. • ‘VOOR ondertekening’: tendering, acquisitie en contractering. Resultaat: een getekend contract • ‘NA ondertekening’: implementatie, managen van uitvoering, wijzigingen, uitnutting en beeindiging. • De doorlooptijd van beide fasen: ca 20% resp 80% • Supply Chain wordt vooral gemanaged in de 80% uitnuttingsfase, dus door de contractmanager. Supply Chain Management en CM Positionering Contract Management KPI’s voor de Contract Manager Tot slot

9 Seminar Vendor Performance Management vrijdag 27 juni 2014 9 CM in de Contract Life Cycle Contract Productie Contract Uitvoering Contract Beëindiging Supplier Selectie c o n t r a c t - - -- -l i f e - - - -- - - c y c l e - - - Contract Management Afnemer Leverancier ? Supply Chain Management en CM Positionering Contract Management KPI’s voor de Contract Manager Tot slot

10 Seminar Vendor Performance Management vrijdag 27 juni 2014 10 Contractmanager: rol of functie? • Veel organisaties hebben de CM functie verdeeld over meerdere functionarissen • Steeds meer leveranciers hebben die rollen gebundeld in één functie: contractmanager • Vendororganisaties worstelen met de vraag waar de CM functie belegd moet worden. • Dat hangt sterk samen met het belang dat de organisatie aan CM hecht. Supply Chain Management en CM Positionering Contract Management KPI’s voor de Contract Manager Tot slot

11 Seminar Vendor Performance Management vrijdag 27 juni 2014 11 doelstellingenRaamovereenkomstdoelstellingen Stuurgroep leden 1 2 3 4 Contract board leden 1 2 3 4 Klant Leverancier Contract Stuurgroep klant Contract Board PM/SM klant CM klant PM/SM Supplier CM Supplier Klant organisatie Project team PM subcontractor Supply Chain Management en CM Positionering Contract Management KPI’s voor de Contract Manager Tot slot Contract omgeving: CM’s Field of Play

12 Seminar Vendor Performance Management vrijdag 27 juni 2014 12 Resultaat van een inkoop Contract Scope ServicesDemand  In lijn met  Optimaal resultaat van een inkooptraject: Supply Chain Management en CM Positionering Contract Management KPI’s voor de Contract Manager Tot slot

13 Seminar Vendor Performance Management vrijdag 27 juni 2014 13 Resultaat Service Assessment: Contract Scope Zone of Compliance ServicesDemand Supply Chain Management en CM Positionering Contract Management KPI’s voor de Contract Manager Tot slot

14 Seminar Vendor Performance Management vrijdag 27 juni 2014 14 Resultaat Service Assessment: 14 Gecontracteerde diensten 5 Investering Niet afgesproken, wel geleverd en nodig 3 ACHTERHAALD Afgesproken, Geleverd, Niet meer nodig 6 OVERBODIG Niet afgesproken, Niet (meer) nodig, wel Geleverd. 1 IRRELEVANT Afgesproken, Niet Geleverd Niet (meer) nodig Geleverde diensten Benodigde diensten 2 IN GEBREKE Afgesproken, Nodig Niet geleverd 4 FRICTIE/KANS Niet afgesproken, Niet geleverd, wel Nodig Zone of Compliance Supply Chain Management en CM Positionering Contract Management KPI’s voor de Contract Manager Tot slot

15 Seminar Vendor Performance Management vrijdag 27 juni 2014 15 Categorieën diensten: 1.Irrelevant:Verplichting opheffen 2.In gebreke:Met spoed oplossen 3.Achterhaald:Kostenreductie klant 4.Frictie/Kans:Nieuwe dienst of gemiste kans 5.Investering:Pilot buiten contract om 6.Overbodig:Stoppen: besparing leverancier Supply Chain Management en CM Positionering Contract Management KPI’s voor de Contract Manager Tot slot

16 • Tevredenheid gebruikers/doelgroep • Compliancy van levering versus contract • Compliancy van levering versus business doelstelling van de inkoop, bv: - Wordt beoogde kostenbesparing gerealiseerd? - Is business continuïteit gewaarborgd? - Is business performance meetbaar verbeterd? - Is contract flexibiliteit meetbaar verbeterd? • Is de performance van contractmanagement in lijn met risico’s, verwachtingen en contractomvang? Seminar Vendor Performance Management vrijdag 27 juni 2014 16 Supply Chain Management en CM Positionering Contract Management KPI’s voor de Contract Manager Tot slot Welke KPI’s doen er echt toe?

17 Seminar Vendor Performance Management vrijdag 27 juni 2014 17 Tot slot • Inzicht in het Contractmanagement-proces biedt legio performance indicatoren • Correcte sturing op deze indicatoren verhoogt het rendement uit SLA’s • Voegt meerwaarde toe aan de business • Vertaalt zich terug in een betere business performance Supply Chain Management en CM Positionering Contract Management KPI’s voor de Contract Manager Tot slot


Download ppt "Seminar Vendor Performance Management Donderdag 17 september 2009 1 Professionalisering Supply Chain Management door beter Contract Management Jan van."

Verwante presentaties


Ads door Google