De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken reorganisatie Ledenberaad/voorzittersoverleg 30 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken reorganisatie Ledenberaad/voorzittersoverleg 30 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken reorganisatie Ledenberaad/voorzittersoverleg 30 september 2009

2 Agenda Organisatie-inrichting Samenwerking KNVB

3 Organisatie-inrichting Meerjarenbeleidsplan 2009-2013, pijler Organisatieversterking Eerste schets voorgelegd in AV november 2008 1e helft 2009 benut voor uitwerken schets Organogram Functie-, taak- en profielbeschrijvingen Implementatie-aanpak

4 Uitgangspunten Doorvoeren bestuur op hoofdlijnen Herinrichting bureau (formatie + taken) –Vertrek directeur –2 coördinatoren (Marketing – TZ) –Mogelijke samenwerking KNVB Noord Herinrichten commissiestructuur –Doorvoeren meerjarenpijlers –Koppeling naar bureau ipv bestuur (ivm bestuurmodel) –Vergroten beleids/denkkracht –Prioritering in uitvoering (ook gezien lagere formatie bureau) –Efficiency en aansturing  minder aantal

5 Marketing/ Sponsoring Verenigingen/ Breedtesport SecretarisVoorzitter Penning- meester Wedstrijd zaken Technische zaken Directeur Financieel Medew. Managem. Assistent Medew. Wedstrijdzn Redactie WIS-IN Redactie website Bondstrainer VO-consulenten Docenten Technisch platform Trainers platform Marketing platform Hoofdcommissie Marketing Hoofdcommissie Technische Zaken Werkgroepen -Muurkaatsen -PR/Communicatie (*) -Sponsorwerving (*) -Sportstimulering (jeugd) Werkgroepen -TC Senioren -TC Jeugd -Scheidsrechters -Opleidingen (*) -Internationale spelvormen -Materialen -NK’s -Wedstrijdzaken (*) Statutaire cies -Straf -Beroep -Reglementen ALV Hoofdbestuur Kaatsmuseum Coord. Marketing Selectietrainer(s) Coord. TZ Geel blok = KNKB Vet = functies op bondsbureau Cursief = “buiten- dienst” met functie- beschrijving Blauw= pijler MP Oranje= pijler ORG Groen=pijler TZ Bondscoach

6 ALV & Bestuur ALV vooralsnog ongewijzigd Bestuur: voorlopig 7 functies met geactualiseerde profielen  AV november (Goed Sportbestuur) Geen rechtstreekse aansturing meer van commissies, werkgroepen, platforms en operationele activiteiten (delegatie naar bureau en commissies)

7 Bureau 3-hoek: directeur, coördinator Marketing, coördinator Technische Zaken  dagelijkse operatie, beleidsvoorbereiding en (coördinatie) uitvoering Ondersteuning: administrateur, medewerker wedstrijdzaken, management- assistent “Free-lancers”: bondstrainer, selectietrainers, (web)redactie, consulenten  aansturing door coördinator

8 Commissies 2 commissies: initiërend, beleidsvoorbereidend en coördinerend Coördinator is lid van commissie 5-7 leden, waarvan 1 voorzitter Leden benoemd door HB Verantwoording naar HB Kunnen werkgroepen instellen, inrichten en opheffen

9 Werkgroepen Ingesteld door commissies Hebben veelal specifieke uitvoeringsopdracht, maar er is ook ruimte om beleidsmatig mee te denken Coördinator is primaire aanspreek- en schakelpunt

10 Algemene beginselen Individuen kunnen slechts 1 positie bekleden binnen de formele structuur Geen commerciële belangen binnen formele structuur Delegatie (inhoud, budget) Jaarlijkse evaluatie niet alleen op inhoud, maar ook op ‘functioneren’  opnemen in jaarcyclus KNKB

11 Adviesorganen Voorlopig 3: Marketingplatform, Technisch platform en Trainersplatform Geen onderdeel van formele KNKB- structuur Vrijblijvende advisering, informatie- uitwisseling gericht op genereren van ideeën. 2 tot 3 keer per jaar op initiatief KNKB KNKB participeert met coördinator, voorzitter commissie en relevante HB-leden

12 Waar staan we nu? Bestuur 2 vacatures Bureau Nieuwe functies van kracht  volledige vervulling per 1/1/2010 Interim-directeur tot uiterlijk 1/4/2010 Commissies Infobijeenkomst met geïnteresseerden op 15 oktober a.s. Werkgroepen Infobijeenkomst op 16 september jl. Voorlopig ongewijzigd  doorontwikkeling vanaf najaar i.s.m. hoofdcommissies

13 Aandachtspunten Doorvoeren Goed Sportbestuur / Minimale kwaliteitseisen NOC*NSF Financiële situatie KNKB (m.n. formatie bondsbureau) 0, 1 of 2-sterrenbond?

14 Stand van zaken samenwerking KNVB (Noord) Uitdaging: Betere continuïteit, service en kwaliteit –Werkgeverschap (aansturing, werkomstandigheden, ontwikkelmogelijkheden) –Verenigingsondersteuning –Complementariteit Voetbal vs Kaatsen –Positionering en ontwikkeling sport in Friesland (kleine kernen-beleid / samenwerking onderwijs / Sportstad Heerenveen) Noodzaak: Eisen aan een moderne sportbond –Minimaal benodigde professionaliteit –Behoud van additionele geldstromen (subsidies, sponsoring)

15 Uitgangspunten KNKB Identiteit en behoud autoriteit Behoud van kennis & knowhow medewerkers en vrijwilligers Behoud van centrumfunctie Franeker Financierbaarheid

16 Gedachtengang Locatie Franeker  vergaderlocatie bestuur, commissies, werkgroepen, opleidingen (besparing) Beperkte openstelling Franeker (d.m.v. flexplek en/of avond) Bondsbureau naar Heerenveen  nieuw pand KNVB (incl. NeVoBo en KNKB)

17 Centrale vraag Hoe staat u tegenover deze gedachtengang? (los van financiële component en praktische invulling)


Download ppt "Stand van zaken reorganisatie Ledenberaad/voorzittersoverleg 30 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google