De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting: L. Minnens Schepen van Financiën

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting: L. Minnens Schepen van Financiën"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting: L. Minnens Schepen van Financiën
Budget 2008 Toelichting: L. Minnens Schepen van Financiën

2 Budget 2008 Gewone Dienst

3 Budget 2008 Gewone Dienst Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten
Personeel Prestaties Overdrachten Werkingskosten Overdrachten Schuld Schuld

4 Budget 2008 Begrotingsartikels
000 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven 010 Openbare schuld 040 Belastingen 050 Verzekeringen 060 Overboekingen 101 Gemeentelijke overheid 104 Gemeentesecretariaat 105 Officieel ceremonieel 124 Privaat Patrimonium 330 Gemeentepolitie 351 Brandweerdienst 421 Infrastructuur 521 Markten 523 Ambachten en neringen 530 Industrie 620 Landbouw, tuinbouw en veeteelt 630 Ruilverkaveling 734 Kunstonderwijs 760 Gemeenschapszalen 761 Jeugdzorg

5 Budget 2008 Begrotingsartikels 762 Cultuur en ontspanning
763 Feesten en plechtig heden 764 Sport en lichamelijke opvoeding 766 Parken en plantsoenen 767 Openbare bibliotheek 771 Musea 790 Erediensten 832 Sociale bijstand door de gemeentedienst 833 Gehandicaptenzorg 844 Gezinshulp 871 Sociale en preventieve- geneeskunde 874 Watertoevoer 875 Ontsmetting en openbare reiniging Ophalen en verwerken van huisvuil 877 Afvalwater 878 Lijkbezorging 879 Milieu 922 Volkswoningen en grondbeleid voor huisvesting

6 Budget 2008 Gewone Dienst Prestaties 2.459.013 € 8%
Overdrachten € 86% Schuld € %

7 Budget 2008 Gewone Dienst

8 Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld
Bijdrage ouders dienst onthaalgezinnen: € Inkomsten zwembad/sporthal Palaestra: € Cafetaria Palaestra: € Inkomsten gemeenschapscentra: € Inkomsten sportaccomodaties: € Concessies begraafplaatsen: € Bibliotheekwerk: €

9 Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld
Belastingen: € Gemeentefonds: € Toelagen kunstonderwijs: € Premies gesubs contractuelen: € Elia-heffing: € Bijdragen Kind en Gezin: €

10 Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld
Toelagen bibliotheek: € Brandweer: € Toelagen museum: € Toelagen sport: €

11 Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld
Belastingen : 60% : € 8.2% personenbelastingen: € 1000 opcent onroerende voorheffing: € Milieubelasting: € 10% motorrijtuigen: €

12 Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld
Belastingen : 60% : € 11€/Kw drijfkracht: € Parkeren: € Huisvuilzakken: € (0,40 €: 60l – 0,25€:45l – 0,12€:PMD) Marktrechten: €

13 Lokale financiën : Sociaaleconomische typologie
Budget 2008 Studie Dexia Lokale financiën : Sociaaleconomische typologie Vergrijzing van de bevolking (36,2%) Sociaaleconomisch positie–woonkarakter (25,2%) Verstedelijking (+)/landelijk karakter (-) (16,5%) Centrumfunctie – externe aantrekkingskracht (13,6%) Toeristische activiteit – dynamisme van de vastgoedmarkt (7,8%)

14 Lokale financiën : Sociaaleconomische typologie
Budget 2008 Studie Dexia Lokale financiën : Sociaaleconomische typologie Niveau tertiaire activiteit – werkgelegenheidscentrum (7,3%) Niveau economische activiteit – industrieel karakter (6.5%) Demografische evolutie–natuurlijke component (5,1%) Demografische evolutie–migratiecomponent (5,1%) Grensfenomeen–buitenlandse bevolking EU (3,2%)

15 Lokale financiën : Sociaaleconomische typologie
Budget 2008 Studie Dexia Lokale financiën : Sociaaleconomische typologie Aalter – Beerse – Deinze – Grobbendonk – Hoogstraten – Malle – Olen – Opglabbeek – Overpelt –Tessenderlo – Westerlo - Wielsbeke

16 Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld
Belastingen : 60% : € Bron: Dexia Individueel Financieel Profiel

17 Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld
Belastingen : 60% : € Bron: Dexia Individueel Financieel Profiel

18 Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld
Belastingen : 60% : € Bron: Dexia Individueel Financieel Profiel

19 Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld
Belastingen : 60% : € Bron: Dexia Individueel Financieel Profiel

20 Financiële ontwikkeling
Budget 2008 Financiële ontwikkeling Prognose Belasting 8,2%

21 Financiële ontwikkeling
Budget 2008 Financiële ontwikkeling Prognose Belasting 7,5%

22 Budget 2008 Ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld
Dividenden electriciteit: € gas: € water: € Dexia: € Intresten op beleggingen: €

23 Budget 2008 Uitgaven Personeel 12.419.726 € 40%
Werkingskosten € 28% Overdrachten € 17% Schuld € 15%

24 Budget 2008 Uitgaven Personeel : 40% : 12.419.726 €
Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Personeel : 40% : € Algemene administratie: € (college + gemeenteraad + pensioenen mandatarissen incluis) Technische uitvoeringsdienst (verkeer): € Kunstonderwijs: € Sport: € Brandweer: €

25 Budget 2008 Uitgaven Personeel : 40% : 12.419.726 €
Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Personeel : 40% : € Bibliotheek: € Brielmeersen: € Onthaalgezinnen: € Museum: € Jeugd: €

26 Budget 2008 Uitgaven Werkingskosten : 28% : 8.829.690 €
Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Werkingskosten : 28% : € Verwerken huisvuil, containerpark, enz.: € Vergoeding onthaalgezinnen: € Onderhoud wegen: € Openbare verlichting: € Informatica in stadhuis: €

27 Budget 2008 Uitgaven Werkingskosten : 28% : 8.829.690 €
Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Werkingskosten : 28% : € Zwembad onderhoudscontract: € Onderhoud aanplantingen langs wegen: € Verkeerssignalisatie: € Onderhoud riolen: € Begraafplaatsen (ontbeenderen): €

28 Budget 2008 Uitgaven Werkingskosten : 28% : 8.829.690 €
Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Werkingskosten : 28% : € Electriciteit sport: € Cafetaria Palaestra: € Gas sport: €

29 Budget 2008 Uitgaven Overdrachten : 17% : 5.229.918 €
Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Overdrachten : 17% : € Toelage politiezone Deinze-Zulte: € Toelage aan O.C.M.W.: € Ophaalkosten huisvuil aan I.V.M.: € Toelagen aan personen : € (economische code 331)

30 Budget 2008 Uitgaven Overdrachten : 17% : 5.229.918 €
Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Overdrachten : 17% : € Toelagen aan verenigingen : € (economische code 332) Toelagen aan kerkfabrieken : € 1% admin.kosten op personenbelasting : €

31 Budget 2008 Uitgaven Schuld : 15% : 4.528.926 €
Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Schuld : 15% : € Aflossing van leningen en leasings: € Intresten op leningen en leasings: €

32 Vergelijking uitgaven 2008 tov 2005
Budget 2008 Vergelijking uitgaven 2008 tov 2005

33 Budget 2008 Algemene uitslag budget Ontvangsten – Uitgaven = Overschot
€ € = €

34 Budget 2008 Buitengewone Dienst

35 1. Onteigeningen en aankopen
Budget 2008 Buitengewone Dienst 1. Onteigeningen en aankopen Aankoop grond begraafplaats B-M-L : € Pontstraat – Karmstraat : € St. Hubertstraat: € Bredestraat: € Aankoop woning Rekkelinge: €

36 1. Onteigeningen en aankopen
Budget 2008 Buitengewone Dienst 1. Onteigeningen en aankopen Aankoop woning Grijsbulckstraat: € Aankoop gronden bosaanleg Astene: € Koestraat - Europalaan: € Saldo fietspad station – Astene: €

37 Budget 2008 Buitengewone Dienst 2. Wegen en rioleringen
Riolering Beekstraat en Karmstraat: € Kalibreren Petegembeek : € Dentergemstraat – Tabakstraat : € Zoneringsplannen: € Pastoriestraat: € Riolering Nazarethsestwg : €

38 Budget 2008 Buitengewone Dienst 2. Wegen en rioleringen
Afkoppeling beek Terdonkstraat: € Kalibreren gracht Schave: € Voetpaden Oostkouterlaan: € Onderhoudscontract deelprojecten: € Voetweg Processiestraat: € Verbinding Oude Heirweg – Landuytstraat: €

39 Budget 2008 Buitengewone Dienst 2. Wegen en rioleringen
Afkoppeling beek Kortrijksestwg: € Riolering Patrijspark: € Fietspad station - Astene: € Wandelpad langs Kattebeek: € Studie Kerkplein en omgeving: € Studie Markt: €

40 Budget 2008 Buitengewone Dienst 3. Gebouwen en terreinen
Oprichten dienstencentrum Kinderopvang: € Aanpassingen Brielpoort : € Studie nieuw stadhuis: € kleedkamers jeugd KMSK Deinze: € Aankoop gebouw Van Der Cruyssen: €

41 Budget 2008 Buitengewone Dienst 3. Gebouwen en terreinen
Uitbreiding kleedkamers Sparta Petegem : € Aankoop grond speelplein Blekerij : € Saldo kleedkamers TUD: € Aankoop grond speelplein Edekestr : € Ontwerp totaalvisie site academies: € Totaalstudie aanpassingen Palaestra: €

42 Budget 2008 Buitengewone Dienst 4. Aankopen materiaal
Hoogtewerker Brandweer: € Vervangen tribune Palaestra: € Exploitatiemateriaal Brandweer: € Exploitatiemateriaal afvalverwerking: € Informatica stadhuis: € Exploitatiemateriaal TUD: €

43 Budget 2008 Buitengewone Dienst 5. Andere Kerkfabrieken: 1.543.578 €
Buitengewone toelage OCMW: € LS-net Beekstraat – Karmstraat: € Openbare verlichting: €

44 Hoe wordt het evenwicht van de buitengewone dienst gerealiseerd?
Budget 2008 Buitengewone Dienst Hoe wordt het evenwicht van de buitengewone dienst gerealiseerd?

45 Evolutie van de buitengewone uitgaven eigen aan het dienstjaar
Budget 2008 Buitengewone Dienst Evolutie van de buitengewone uitgaven eigen aan het dienstjaar

46 Budget 2008 Buitengewone Dienst
Leningen op lange termijn ten laste van de gemeente per inwoner (Rekeningen)

47 Budget 2008 Buitengewone Dienst Schuldratio

48 Raming van de aan te gane leningen in 2008
Budget 2008 Buitengewone Dienst Raming van de aan te gane leningen in 2008 Van de € leningen voorzien op art.02 Begroting 2008 worden volgende data vooropgesteld: 01/04/2008: € 01/07/2008: € 31/12/2008: € of totaal = €

49 Raming van de aan te gane leningen in 2008
Budget 2008 Buitengewone Dienst Raming van de aan te gane leningen in 2008 Van de € leningen voorzien op eigen dienstjaar worden volgende data vooropgesteld: 01/04/2008: € 01/07/2008: € 01/10/2008: € 31/12/2008: € of totaal = €

50 Budget 2008 Dank voor uw aandacht Dienst Financiën


Download ppt "Toelichting: L. Minnens Schepen van Financiën"

Verwante presentaties


Ads door Google