De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Classificatie Medisch Specialistische Verrichtingen versie 2.6 ‘Welke kant willen we in Nederland op met de verrichtingenclassificatie?’ Rycolt Hamoen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Classificatie Medisch Specialistische Verrichtingen versie 2.6 ‘Welke kant willen we in Nederland op met de verrichtingenclassificatie?’ Rycolt Hamoen."— Transcript van de presentatie:

1 Classificatie Medisch Specialistische Verrichtingen versie 2.6 ‘Welke kant willen we in Nederland op met de verrichtingenclassificatie?’ Rycolt Hamoen Stichting CBV

2 Inhoud van de voordracht Projectopzet en bekostiging Korte introductie CMSV Update CMSV versie 2.6 Resultaten van de contextanalyse ‘toekomst CMSV’ (september 2004)

3 Korte introductie CMSV Aanleiding ontstaan CMSV: behoefte aan gestructureerde en samenhangende informatie, lokaal en landelijk (GMSB) Ontwerp afgeleid van de ICPM (International Classification of Procedures in Medicine) Relatie CMSV en CvV –Codeeradviezen, opleiding, alfabetische lijst, kwaliteitsbewaking Sinds 1988 rol in Landelijke Medische Registratie (LMR) als CvV Sindsdien zes CMSV updates, versie ‘6’ m.i.v. 2005

4 Betrokken partijen Redactiecommissie (beperkte update leidend tot versie 2.6) –WHO-FIC collaborating centre –Prismant –Zorginstellingen –Stichting CBV

5 Resultaat update CMSV 2.6 Beperkte update ‘Voeding’ door input vanuit Prismant, CBV, zorginstellingen en wetenschappelijke verenigingen. Opname en uitbreiding van diverse (operatie)technieken (bijv. endoscopische verrichtingen) Taalkundige aanpassingen en correcties Ingangsdatum 01-01-2005 Beschikbaar als PDF-bestand via website NICTIZ en CBV

6 Contextanalyse “de toekomst van de CMSV” Drie kernvragen: 1.Waarom zou de CMSV gebruikt moeten worden (visie en missie) ? 2.Voor welke doeleinden wordt de CMSV gebruikt ? 3.Welke informatie willen we met de CMSV verkrijgen ?

7 Betrokken partijen Contextanalyse m.b.t. toekomstige ontwikkeling van de CMSV –CBS –RIVM –WHO-FIC collaborating centre –Prismant –CBV –NVMA –NPi –LEV&V –KNMG –Medische informatiekunde Radboud universiteit Nijmegen

8 Diverse ontwikkelingen: Technologische ontwikkelingen: –Terminologiesystemen – aansluiting van het medische jargon op de formele omschrijving Invoering DBC-systematiek (DIS) Ontwikkeling - Elektronisch Patiënten Dossier – hierbij keuze voor SNOMED CT? Verdere ‘professionalisering’ beroepsgroepen Vermindering registratielast (Cie de Beer) Internationale ontwikkelingen en standaarden (CCAM/CCI/OPS-301  ICHI ?)

9 1. Waarom zou de CMSV gebruikt moeten worden (visie en missie) ? Fundamenteel verschil in Registratie en Classificatie Optimale dekking van het gehele zorgtraject: –Mede toepassing op poliklinische verrichtingen –Uitbreiding met bijv. paramedische verrichtingen Samenvoegen van afgeleide doelstellingen; –zorginhoudelijke informatie –bekostiging –opleiding –logistiek, protocollering, management –etc. Inzicht in zorggebruik en kosten t.b.v. gezondheidsevaluaties en beleidvorming Aansluiting bij internationale standaarden / registraties

10 2. Voor welke doeleinden wordt de CMSV gebruikt ? Medisch inhoudelijke gegevens (EPD) Verantwoording via LMR Statistiek en gezondheidsevaluaties Onderwijs en visitaties Wetenschappelijk onderzoek Vergelijking met financiële doelstellingen In relatie tot DBC-systematiek Management rapportage Benchmarking (spiegelinformatie) Logistieke informatie Kwaliteitszorg Communicatie, protocollering, ……

11 3. Welke informatie willen we met de CMSV verkrijgen ? Verbreding van de informatie: –Gebruik: poliklinische verrichtingen –Zorginhoud: paramedisch, verpleegkundig, röntgen, laboratorium, ambulante zorg (GGZ), preventie, ….. Opmerking: vanwege complexiteit niet altijd mogelijk. –Aard verrichting: nu patiëntgericht, ook behoefte aan indirecte/ ondersteunende handelingen Vermindering diepte vs. verdieping registratie Verdere specificatie techniek  multi-axiale structuur Inclusies en exclusies niet gebruiksvriendelijk (gevolg van classificatie technologische keuze) beter aansluitende omschrijvingen gewenst

12 Wat zijn de opties? 1.Stopzetten registratie CMSV (CvV) en transformatie naar DIS 2.Onderhoud m.b.v. beperkte updates 3.Uitgebreide revisie CMSV met specifieke aandacht voor verbreding en verdieping van de CMSV met specifieke aandacht voor ontwikkelen van nieuwe (classificatie / registratie) technologieën 4.Terminologieën – SNOMED – Galen – L&C

13 Wat zijn de bedreigingen - problemen bij loslaten CMSV? 1.Onduidelijkheid ‘Registratie’ – ‘Classificatie’ 2.Trendbreuk statistieken 3.Onvoldoende reikwijdte (bijv. poliklinische zorg, ontbreken van ondersteunende zorgactiviteiten) 4.DIS  informatieverlies en onbetrouwbaarheid informatie 5.Informatieverlies door gebrek aan detail 6.Verlies aansluiting met internationale classificaties en statistieken

14 Wat zijn de kansen? ‘Volledige’ gedetailleerde bronregistratie met een daaraan gekoppelde landelijke classificatie –Breedte in de dekking van het zorgproces –Mate van gedetailleerdheid / diepte van de registratie Afgeleide informatievoorziening t.b.v. secundaire doeleinden (Bekostiging, P&C, Statistiek, Kwaliteit, Opleiding, Complicatie, PI, protocollering, etc.). De DBC’s kunnen hier vooralsnog niet in voorzien. Zoeken naar de optimale ‘registratiebalans’.

15 Breedte en de diepte van de nieuwe CMSV CMSV Verbreding: Paramedisch Verpleging Laboratorium Röntgen Versmalling: Weglaten deel van de Classificatie Vergroving: Laag detail niveau Hoog aggregatie niveau Verdieping: Hoog detailniveau Mogelijkheid tot aggregatie van gegevens

16 Conclusie consensusbijeenkomst Doel: gedetailleerde flexibele bronregistratie en daaraan gekoppeld een afgeleide globale classificatie Handhaven aansluiting bij internationale ontwikkelingen (bijv. International Classification of Health Interventions, ICHI) Herformuleren doelstelling(en) van de CMSV en deze zijn daarbij leidend bij de toekomstige ontwikkeling Verbreding van reikwijdte classificatie Ontwikkeling classificatie o.b.v. gestandaardiseerde terminologie Technologisch: multi-axiaal, hiërarchisch, terminologieserver Analytische benadering bij het verdere ontwerp

17 Tot slot ICPMICPM-NL CMSVCvV SNOMED-CT ICHIICHI-NL  Globale classificatie en terminologie geschikt voor meerdere doeleinden


Download ppt "Classificatie Medisch Specialistische Verrichtingen versie 2.6 ‘Welke kant willen we in Nederland op met de verrichtingenclassificatie?’ Rycolt Hamoen."

Verwante presentaties


Ads door Google