De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Glasvezel in Cranendonck

Verwante presentaties


Presentatie over: "Glasvezel in Cranendonck"— Transcript van de presentatie:

1 Glasvezel in Cranendonck
Naar een toekomstvaste verbinding voor bedrijven, instellingen en burgers Stephan Roijers Projectleider Glasvezel, gemeente Cranendonck

2 Vooraf Er wordt niet ‘op verzoek’ glasvezel aangelegd
Overheid mag en kan niet meebetalen aan telecommunicatienetwerken Marktpartijen moeten het doen en dus moeten zij 100% zelf investeren …of initiatiefnemer moet 100% extern financieren

3 Waarom glasvezel? Glasvezel is voor Cranendonck zéér belangrijk
Dienstenniveau in de kernen daalt  behoefte aan alternatieven Traditionele industrie verdwijnt langzaam  nieuwe bedrijven aantrekken Jongeren gaan buiten de regio wonen en werken  lokale banen scheppen Hogere vergrijzing dan elders in Nederland  meer zorg/welzijnsbehoefte Glasvezel helpt: Diensten op afstand Zorg op afstand Thuiswerken Beter woon- en vestigingsklimaat Startpunt voor lokale innovatie

4 Aanwezige glasvezel Eurofiber KPN Niet: Defensie Niet: UPC
Point-to-point (geen manholes)

5 Lastige positie Vanuit glasvezeloptiek is Cranendonck een buitenbeentje Nauwelijks commercieel glas in de grond Glasvezel die er wel ligt komt maar tot twee kernen Zes verspreide, relatief kleine kernen: weinig inwoners, grote graafafstanden Gemeente/overheid financiert niet mee aan infrastructuur Kortom: Er moet veel gegraven/aangelegd worden (relatief hoge investering) Het terugverdienpotentieel is minimaal Het afbreukrisico is relatief groot (6 kernen) Vanuit investeringsoptiek is Cranendonck voor marktpartijen dus niet interessant, maar glasvezel is wel belangrijk! Hoe doorbreek je deze impasse?

6 Wat is een backbone? ‘MARKTPLAATS’ ‘MARKTPLAATS’ Tv-aanbieders
Telefonieaanbieders Overige aanbieders Internetaanbieders ‘MARKTPLAATS’ ‘MARKTPLAATS’

7 Benodigde glasvezel

8 Uitgangspunten Aanleg benodigde backbone kost ca. € 800.000
Graafkosten incl. mantel en vezels: € 35 tot € 50 per meter Aansluitpunt (manhole): € € Boring onder weg (ondiep) ca. € 5.000 Boring onder spoor of water ca. € tot Huisaansluiting: ca. € 400 Plus: gemeente investeert in principe niet en staat niet garant Aansluiten industrieterreinen en instellingen zonder backbone niet rendabel te krijgen Aansluiten kleine kernen zonder backbone niet rendabel te krijgen (= ook probleem Reggefiber)

9 Integrale aanpak 2011: Hoe krijgen we die benodigde backbone?
Zelf aanleggen? Wie is dan eigenaar? Wie financiert en beheert? Marktpartijen ‘kietelen’ – samen investeren? SchoolNet Brabant als katalysator – heeft een businesscase! Scholen in elke kern: dus aanleg backbone Backbone = businesscase voor andere bedrijven en instellingen Backbone = businesscase voor onrendabele kernen Speerpunt op SchoolNet/zakelijk, consumentennetwerk volgt wel SchoolNet start vraagbundeling begin 2012, eindigt juli 2012 December 2011: Reggefiber klopt onverwachts aan Uiterlijk 1 mei ja of nee (landelijke planning) Hoe slim inpassen in wat al in gang is gezet?

10 Integrale aanpak

11 Maar ook kwetsbaar…

12 Kansen, bijvoorbeeld: Bedrijven en instellingen (FttB/FttI)
Partij achter SchoolNet (Glas Maatschap Brabant) bekijkt nu al vraagbundeling Zorginstellingen GMB heeft interesse in industrieterreinen GMB heeft toegang tot netwerk van Reggefiber (echte zakelijke diensten) Na scholen en zorginstellingen ook andere ‘losse’ bedrijven en instellingen GMB legt eigen verbinding naar EFX (veel goedkoper voor klanten!) Huishoudens (FttH) GMB heeft de intentie ook te gaan vraagbundelen voor FttH daar waar Reggefiber dat nog niet doet GMB biedt ‘Heeze-Leende-propositie’ voor buitengebied ook hier aan Na Budel en Maarheeze gaat Reggefiber al in de volgende kern van start! GMB biedt extra ontsluiting EN concurrerende diensten op Reggefiber-net

13 Bedreigingen: Vraagbundeling SchoolNet
Overtuigen schoolbesturen (Skozok/PCOB) is lastig (kosten i.p.v. kansen) Als SchoolNet mislukt, is businesscase individuele instellingen/bedrijven moeilijk (geen backbone) College heeft oproep gedaan aan bestuurders – wethouders om tafel VraagbundelingReggefiber 30% wordt niet gehaald in Budel en/of Maarheeze Mogelijk nog verlenging? Slechte respons vermindert animo Reggefiber voor onrendabel gebied Slechte respons vermindert animo andere investeerders Gemeente, Dorpsraden en enthousiaste bewoners zijn keihard nodig om het vliegwiel aan de gang te brengen!

14 Antwoord op uw brief Eerst wat zaken in perspectief plaatsen:
Afspraken Reggefiber staan dus niet op zichzelf Geen enkele gemeente in Nederland heeft 100% dekkend glasvezel Geen enkele gemeente in Nederland heeft garanties op 100% dekkend glasvezel (of gaat die krijgen) Een gemeente heeft in principe nauwelijks onderhandelingspositie naar Reggefiber, noch naar andere marktpartijen Afwachten is niet verstandig

15 Antwoord op uw brief Bijvoorbeeld Heeze-Leende (HSLnet):
Wijken worden aangesloten als er 50% of meer deelnemers zijn (per wijk!) Vanaf medio 2014 wordt pas gekeken naar het buitengebied Bewoners moeten hiervoor extra geld lenen aan de coöperatie Buitengebied wordt aangesloten als ruim >50% meedoet, als er voldoende coöperatiegeld is en als de graafkosten niet te hoog uitvallen Gemeente staat garant voor 4,1 miljoen euro Er is nog geen geld voor de buitengebieden Bron: website HSLnet en informatie GMB

16 Antwoord op uw brief Bijvoorbeeld Bergeijk en Leudal:
Behoren tot de 4 landelijke pilots van Reggefiber Is een proef of een businesscase haalbaar gemaakt kan worden Buitengebied wordt alleen aangesloten als >70-80% meedoet, of als alle andere klanten eraan meebetalen/meewerken (saamhorigheidsprincipe) Alleen vraagbundeling overal, géén garanties op aanleg!

17 Antwoord op uw brief Vraag 1: Welke afspraken zijn er met Reggefiber
Beginnen met Budel en Maarheeze, intentie: 100% uiterlijk 2017 Wat is het financieringstekort voor de onrendabele kernen? Niet groot! Gemeente organiseert besparingen ter dekking  potje Na aansluiting kernen wordt potje gebruikt voor buitengebieden Kern gefinancierd? Vraagbundeling start gegarandeerd binnen 5 maanden Nu al genoeg besparingen voor eerstvolgende kern! Organisatie aanleg i.c.m. SchoolNet etc. = grote besparingen! Glas Maatschap Brabant heeft betere uitgangspositie voor onrendabele gebieden én goedkope interconnectie/dienstaanbieders voor FttH Succesvolle onderdelen uit de 4 pilots schaalt Reggefiber (binnen 1 jaar) direct op naar Cranendonck Speciaal bedrijf heeft opdracht realisatie financiering onrendabele gebieden Provincie en EU komen wellicht met financiering buitengebieden

18 Antwoord op uw brief Vraag 2: Wat zijn de buitengebieden? Stappen van Reggefiber: Bepalen basis-aansluitgebied (bureau-analyse) Vraagbundeling Succes? Dan bepalen engineers ter plekke de definitieve begrenzing Waar kunnen mogelijk extra (uitlopers van) straten en woningen worden meegenomen binnen het bestaande aansluitbudget? Dit hangt van vele factoren af (o.a. boringen, obstakels, graafafstanden) Als een grens ‘onsympathiek’ uitvalt kijkt Reggefiber wel naar alternatieven (bijbetalen, bancaire financiering, etc.) Ook aantal aanmeldingen is hierop van invloed! Gemeente heeft weinig/geen inspraak

19 Antwoord op uw brief Vraag 3: Hoe weten we de aanmeldpercentages?
Vraagbundeling is duur, dus enige belang Reggefiber is om 30% te halen Geheimzinnigheid, want uitlekken tussentijdse resultaten = desastreus Geen 30%? Toch aansluiten? Providers (7 in Cranendonck) rapporteren wekelijks aan Reggefiber Gemeente krijgt statusupdates onder embargo

20 Resumé Er is geen mogelijkheid om van wie dan ook garanties voor aanleg te krijgen, want dat hangt geheel af van de deelnamegraad. Dus: “alles of niets” is wel uitgangspunt, maar tot op het niveau van vraagbundeling. Dat is in onze aanpak optimaal afgedekt. Gemeente Cranendonck heeft na zorgvuldige afweging en gesteund door grondige kennis van de glasvezelmarkt een constructie gekozen waarbij de kans het grootst is dat alle consumenten én zakelijke partijen binnen 5 jaar op glasvezel kunnen worden aangesloten. Uiteindelijk bepaalt de bereidheid van de inwoners of en wat er gebeurt!!

21 Hoe verder? Alles staat of valt met succesvolle vraagbundeling
Samenwerking, één gezicht, één boodschap, is essentieel Gemeente en Dorpsraden ondersteunen informatievoorziening en enthousiasmering, samen met enthousiaste bewoners en Reggefiber Gemeente praat met scholen en zorginstellingen: lokale glasvezeldiensten!

22 Glasvezel in Cranendonck
SAMEN op weg naar een toekomstvaste verbinding voor bedrijven, instellingen en burgers

23 Over Simpact Ruim 10 jaar actief in glasvezel (vanaf Ons Net Nuenen)
Zowel vanuit toepassingen als vanuit infrastructuur (Bekend) Recent werk ( ): Advies ‘Breedband in het Heuvelland’ (draadloos, riool en glas, voor Prov. Limburg) Strategie Next Generation Networks (Prov. Overijssel) Slimme-Zorgprojecten (o.a. met Land van Horne, gemeente Cranendonck en BMC) Zorg op afstand-projecten (o.a. meervoudig gehandicapten in Amersfoort) Kwartiermaken glasvezel en opstellen glasvezelbeleid (Boxmeer)


Download ppt "Glasvezel in Cranendonck"

Verwante presentaties


Ads door Google