De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bert Bekkers, Brabant Water N.V. 31 0ktober 2007 De ontdekking van de Ondergrond Gebiedsgerichte aanpak Koude- en WarmteOpslag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bert Bekkers, Brabant Water N.V. 31 0ktober 2007 De ontdekking van de Ondergrond Gebiedsgerichte aanpak Koude- en WarmteOpslag."— Transcript van de presentatie:

1 Bert Bekkers, Brabant Water N.V. 31 0ktober 2007 De ontdekking van de Ondergrond Gebiedsgerichte aanpak Koude- en WarmteOpslag

2 Overzicht waterleidingbedrijven in Nederland *aansluitingen x 1000 Brabant Water 1050 Evides 970 Vitens 2300 DZH 580 320 Oasen 270 190 Waternet 480* 510 700

3 Brabant Water Publiek Maatschappelijke Organisatie (aandelen in handen van Provincie en 61 gemeenten); Bijna 100 jaar ervaring in het benutten van water uit de bodem; 34 drinkwaterproductiebedrijven; 17.000 km leidingnet in Brabant; 180 miljoen m³ drinkwater, ruim 2,2 miljoen inwoners; Klantgericht, kostenbewust met moderne techniek en actieve zorg voor de omgeving; Duurzaamheid en milieubewust zijn belangrijke kernwaarden voor Brabant Water;

4 Waarom investeert Brabant Water in KWO? Milieubewustzijn Maatschappelijk belang Vervult sterke behoefte in de markt Bekend met watertransport ¬Zeer ruime kennis en ervaring in aanleg en beheer van grondwaterputten ¬Zeer ruime kennis en ervaring in de behandeling van grondwater ¬Grote geohydrologische kennis ¬Zeer ruime ervaring in leidingaanleg en beheer Investerende partner in duurzaam energiesysteem Goede positie voor integrale aanpak

5 Milieu: Noodzaak reductie CO 2 uitstoot

6

7 Toenemende behoefte aan comfort; verwarming en koeling

8 Stijgende energieprijzen Toekomstverwachting: Energieconsumptie zal stijgen Olieproductie zal dalen Conventionele energieprijs zal stijgen

9 Beeldvorming: “Duurzame energie is duur”

10 Een realistische oplossing: KWO

11 Koude en Warmteopslag: Zeer rendabele vorm van duurzame energie Maar: Het ontbreekt aan inzicht en kennis om vroegtijdig in een project in te passen.

12 Waarom is Koude- en WarmteOpslag een interessante optie ? Energiebesparing (50 tot70%) Lagere projectkosten (vermeden kosten, investering en exploitatie GWS door BW); Verlaging EPC; Koeling en verwarming; Verhoging commerciële waarde van het pand; Comfortabeler en gezonder binnenklimaat; Garanties lange termijn; Lagere onderhoudskosten;

13 Waarom is Koude- en WarmteOpslag een interessante optie ? Milieuvoordelen Opschaling vergroot de inzetbaarheid (voorkomen van onderlinge beïnvloeding) Opschaling maakt kwo ook voor kleinere energievragen mogelijk Techniek is zeer betrouwbaar; KWO systemen kunnen ook ingezet worden voor o.a. primaire brandblusvoorzieningen. Mogelijkheid voor outsourcen van energievoorzieningen.

14 Meer comfort bij toepassen van KWO KWO altijd in combinatie met laag temperatuur verwarming (LTV) Vloerverwarming voorkeur: 1.Hoog comfortstralingswarmte, T-verdeling gelijkmatig 2.Gezond binnen-minder stofcirculatie, milieumijten

15 Stappen ter realisatie van een KWO-installatie Klant Haalbaarheids- Onderzoek VoorbereidingFinancieringRealisatie Monitoring en Beheer Oriëntatiefase

16 Haalbaarheid Technisch Grondwaterdebiet Grondwaterkwaliteit Juridisch Vergunning (beïnvloeding, effect grondwaterstandverlaging, verordeningsgebied, etc.) Financieel Rendabel?

17

18 Beïnvloeding van systemen

19 Stappen ter realisatie van een KWO-installatie Deskundige en risicodragende partij Haalbaarheids- Onderzoek VoorbereidingFinancieringRealisatie Monitoring en Beheer Oriëntatiefase Klant Ontzorging en zekerheid rendement

20 Financiering, Voorbereiding & Realisatie Financiering Vrijmaken middelen Subsidie mogelijkheden Voorbereiding Vergunning Ontwerp Begroting Realisatie Construeren van putten Aanleg leidingen en kabels Inrichten technische ruimte Koppelen gebouwbeheerssysteem en grondwatersysteem

21 Stappen ter realisatie van een KWO-installatie Deskundige en risicodragende partij Haalbaarheids- Onderzoek VoorbereidingFinancieringRealisatie Monitoring en Beheer Oriëntatiefase Klant Ontzorging en zekerheid rendement

22 Monitoring & Beheer Onderhoud en bediening Monitoren putten Leveren informatiestroom in verband met eisen vergunning Procescontrole Storingen

23 Goed functionerend grondwatersysteem de basis voor een succesvolle toepassing KWO en daarmee de garantie voor lage energietarieven.

24 Onbezorgd door goed onderhoud met kennis van zaken ! Onbezorgd door goed onderhoud met kennis van zaken ?

25 BVoorbeeld intergrale aanpak Chassépark, Breda Citadel, Assen Arnhem Centraal

26

27 Citadel, Assen 160 appartementen, 70 woningen, 13.000 m² winkelen en parkeergarage Vermogen: 3.000 kW Energievoordeel: € 165.000,-

28 Arnhem Centraal Bruto vloeroppervlak: 108.000 m² Vermogen: 3.550 kW

29 Chassépark, Breda

30 Voorbeeld besparingsmogelijkheden Chassépark, Breda Vermogen 3840 KWt Energievraag grondwatersysteem3840 MWht Maximaal grondwaterdebiet415 m 3 /h Verplaatste grondwaterhoeveelheid440.000 m 3 /jaar Energiebesparing (aardgas)70 % Reductie schadelijke stoffen ¬Reductie uitstoot CO 2 458 ton/jaar circa 23.000 bomen of 2,4 miljoen km autorijden ¬Reductie uitstoot NOx122 kg/jaar Investering€ 1.600.000,- Vermindering jaarkosten door KWO25 %

31 In de planfase de juridische, technische en financiële mogelijkheden nagaan Denk exploitatiegericht. Randvoorwaarden integrale aanpak:

32 Knelpunten: Steeds meer systemen ondergrondse energieopslag. Integrale benadering noodzakelijk voor optimaal gebruik. Co2 reductie bij grootste energieverbruiker (huishoudens) Energiebalans

33 Beïnvloeding van systemen

34 Dilemma: Overheid kan zich niet binden aan commerciële partijen Overheid stimuleert inzet KWO maar is op veel plaatsen niet vergunbaar (waterwingebieden, verordeningen, maximale diepte, bodemvervuiling, etc) Bedreiging vervuiling grondwater Leveringszekerheid

35

36 Pilotproject: Hightech Campus Eindhoven Bruto vloeropp: 200.000 m² Vermogen 14.000 kW Besparing op aardgas: 850.000 m³ Vermindering jaarlasten: € 450.000

37 Principe gesloten systeem Bodemwarmtewisselaarsysteem

38 Bodemwarmtewisselaarsysteem Risico’s: ¬Kans op lekkage. Gevolg: verontreiniging van de bodem en het grondwater met o.a. glycol. ¬Doorboren van afsluitende lagen. Gevolg: vermenging van waterkwaliteiten uit verschillende watervoerende pakketten. Opmerkingen: ¬Provincie onderkent de bedreiging van de grondwaterkwaliteit en raadt de toepassing af. ¬Systeem wordt door Brabant Water niet toegepast.

39 Dilemma: Overheid kan zich niet binden aan commerciële partijen Overheid stimuleert inzet KWO maar is op veel plaatsen niet vergunbaar (waterwingebieden, verordeningen, maximale diepte, bodemvervuiling, etc) Bedreiging vervuiling grondwater Leveringszekerheid

40 Bodemopbouw Waterkwaliteit (REDOX reactie) verstopping door gasbellen i.v.m. ontgassing Verstopping door bacteriële groei Verstopping door colloïdale delen Putverstopping

41 Mogelijke oplossing: Nutsvoorziening ??


Download ppt "Bert Bekkers, Brabant Water N.V. 31 0ktober 2007 De ontdekking van de Ondergrond Gebiedsgerichte aanpak Koude- en WarmteOpslag."

Verwante presentaties


Ads door Google