De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Informatiesessie xxx FWO: Aanvraagronde mandaten 2011 dr. Hans Willems Directeur Steun aan Onderzoekers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Informatiesessie xxx FWO: Aanvraagronde mandaten 2011 dr. Hans Willems Directeur Steun aan Onderzoekers."— Transcript van de presentatie:

1 1 Informatiesessie xxx FWO: Aanvraagronde mandaten 2011 dr. Hans Willems Directeur Steun aan Onderzoekers

2 Inhoudstafel 1.Missie en kerngegevens van het FWO 2.Besteding van het FWO  Mandaten  Mobiliteitskredieten en kredieten voor internationale samenwerking 2

3 1.Missie en kerngegevens van het FWO Missie van het FWO  Financiering van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen  Actief in alle onderzoeksdisciplines, op initiatief van de onderzoeker  Selectie op basis van wetenschappelijke excellentie en interuniversitaire competitie (Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen)  Divers instrumentarium, afgestemd op alle stadia in het wetenschappelijk onderzoek  Open beleid: aandacht voor gelijke kansen 3

4 1.Missie en kerngegevens van het FWO Kerngegevens Inkomsten: 4

5 1.Missie en kerngegevens van het FWO Kerngegevens Besteding:  Persoonlijke mandaten  Onderzoeksprojecten  Kredieten aan Navosers  Internationalisering  Wetenschappelijke prijzen 5

6 1.Missie en kerngegevens van het FWO Kerngegevens Besteding 2009 6 * **

7 1.Missie en kerngegevens van het FWO Kerngegevens Spreiding over vakgebieden 2009 7 Biologische wetenschappen Cultuurwetenschappen Gedrags- en maatschappijwetenschappen Medische wetenschappen Wetenschap & technologie Interdisciplinair

8 1. Missie en kerngegevens van het FWO Kritisch lage slaagkans voor doctoraatsbeurzen:  21% voor aspiranten (2010), sterk dalende trend

9 Kritisch lage slaagkans voor postdoctorale onderzoeksmandaten:  23% voor postdocs, sterk dalende trend 1. Missie en kerngegevens van het FWO

10 Kerngegevens Evolutie aantal onderzoekers in functie 10 predocs postdocs

11 1.Missie en kerngegevens van het FWO Kerngegevens Evolutie slaagpercentage Projecten en Kredieten (2010 :13,9%) 11

12 1.Missie en kerngegevens van het FWO Kerngegevens Aantal onderzoekers: M/V 12 Aspirant Postdoc Sterke toename van het aantal vrouwelijke onderzoekers: Aspiranten: 53% vrouwen (2008) Postdoctorale Onderzoekers: 37% vrouwen (2008)

13 COMMUNICATIE 13 FWO doet inspanningen om zijn communicatiestrategie te moderniseren Online (Facebook, Linkedin) Publicaties (in eigen beheer en andere bv. Nature) Events Pers

14 14 Events

15 FWO E-loket 15  Doelstellingen  Inzage en beheer van persoonlijke gegevens van de aanvrager binnen het FWO.  Gestructureerde manier van communicatie met het FWO. (meldingen)  Snellere verwerking van personeelsgegevens.  Automatisch doorschrijven van gegevens naar STORM.  Minder kans op verlies van data dankzij een takenlijst (Agilepoint)  Betere opvolging van uit te voeren werken ( takenlijst)  Een volledige lijst van persoonsgegevens in E-Loket voordat aanvragen aangemaakt kunnen worden.  Volledige aanvragen naar commissies door mogelijkheid om aanvragen terug open te plaatsen.  Anonieme adviezen.

16 FWO E-loket  Doelgroep  De huidige en nieuwe mandaathouders, promotoren en co-promotoren van mandaathouders en onderzoeksprojecten, aanvragers van reiskredieten, kandidaten wetenschappelijke prijzen, kortom iedereen die gebruik maakt van de online formulieren van het FWO.  Aankondiging Homepage aanpassen: toegang tot E-loket duidelijk maken (inlogmodule op de homepage) + aankondiging van het nieuwe E-loket Handleiding over het gebruik van het nieuwe E-loket op de website plaatsen (link naar handleiding in het inlogvenster) Aankondiging op sociale netwerken met link naar handleiding op website FWO Direct Mailing naar huidige mandaathouders en (co-)promotoren met hun login en paswoord en handleiding Handtekening onder mails van dossierbeheerders met aankondiging van het nieuwe E-loket met link naar handleiding Infosessie voor de diensten onderzoeksbeleid van de universiteiten Op de posters voor de oproep mandaten en projecten van dit jaar aankondiging ‘Nieuwe inlogprocedure’ + vermelden dat men minstens 48u voor de deadline zich als gebruiker moet registreren. Universitaire persorganen, studentenverengingen,… aanschrijven Informatie in programmaboek / welkomstpakket + stand met demopc’s Kennismakers Spreken 16

17 FWO E-loket  My FWO 17

18 FWO E-loket  Registratie  invullen gegevens 18

19 FWO E-loket  Registratie  Bevesting registratie 19

20 FWO E-loket  Profielbeheer 20

21 1.Missie en kerngegevens van het FWO Kerngegevens 21 > 5000 aanvragen per jaar Oproep Indienen 29+1 Expertpanels Raad van Bestuur FWO Externe referees (online) 1 februari15 februari2 x per jaar vergadering 25 juni 1 april15 aprilin Brussel 17 november Doorlooptijd Mandaten: < 5 maanden Doorlooptijd Projecten: 7 maanden

22 2. Besteding van het FWO  Mandaten  Kredieten aan navorsers  Onderzoeksprojecten  Internationale samenwerking Deadline mandaten : 1 februari Aanvragen in het Engels 22

23 Mandaten Indiendatum : 1 februari 2011 – 17.00 uur In functie : 1 oktober 2011 23

24 MANDATEN: algemene opmerkingen oproep 2011  WIE KAN PROMOTOR ZIJN ? 1° een ZAP-lid met een aanstelling van meer dan 10% aan een Vlaamse universiteit; 2° een ZAP-lid dat een aanstelling van 10% heeft aan een Vlaamse universiteit met een onderzoeksopdracht; 3° een ZAP-lid dat een aanstelling van 5% heeft aan een Vlaamse universiteit én kliniekhoofd of adjunct-kliniekhoofd is of een gelijkgestelde functie heeft in een Universitair Ziekenhuis; 4° een academisch personeelslid, met een aanstelling aan de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven en de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel; 5° een onderzoeksdirecteur van het FWO; 6° een nominatieve beneficiant van een ERC Starting Grant, een ERC Advanced Grant of een Odysseus II toelage. § 3. Alle copromotoren zijn onderzoekers op minstens postdoctoraal niveau. De copromotoren zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit, of een Vlaamse onderzoeksinstelling, of een Vlaams universitair ziekenhuis, of een federale wetenschappelijke instelling, waarbij de copromotor behoort tot het Nederlands taalkader. 24

25 MANDATEN: algemene opmerkingen oproep 2011  Vanaf 2011 kan eenzelfde mandaat nog maximaal twee keer aangevraagd worden (met overgangsmaatregelen voor 2011)  RANGSCHIKKEN VAN KANDIDATEN ASPIRANT EN POSTDOCTORAAL ONDERZOEKER Elk panel zal maximaal het dubbel aantal van de effectief toegekende mandaten in de voorbije ronde kunnen rangschikken (2012: 2 voorbije jaren; 2013 en later: 3 voorbije jaren), met een minimum van 10 gerangschikte kandidaten  Aanvragen voor het interdisciplinaire panel die onontvankelijk verklaard worden, kunnen vanaf nu doorverwezen worden naar de monodisciplinaire panels  INDIENPROCEDURE: FWO heeft sinds kort een E-loket waarlangs elk aanvraagdossier voor een mandaat moet ingediend worden NIET VERGETEN TE REGISTREREN (24u rekenen voor verwerking registratie) 25

26 26 Predoctorale mandaten 1. Aspiranten

27 27 Basiskenmerken  2 jaar, 1x hernieuwbaar (2x2)  Voltijds onderzoek  Voorbereiding doctoraat op proefschrift  Nationaliteitsvoorwaarde:  EER-burger en diploma met toelating om te doctoreren  Niet-EER : Basisdiploma uitgereikt door EER-land

28 Aspiranten Ontvankelijkheid  Leeftijdsgrens :  Vijf jaar na behalen masterdiploma (1/10)  Indien meerdere diploma’s enkel diploma in studiegebied doctoraat, 1 ste diploma ten vroegste 10 jaar (1/10)  Niet van toepassing indien < 31 jaar (1/10)  Anciënniteit : ≤ 3 jaar (1/10)  Arts- of apotheker-specialist in opleiding telt voor 50%  Nooit eerder mandaat bekleed 28

29 29 Aspirantenmandaat  Beurs  Onderworpen aan sociale zekerheid  Geen personenbelasting  Fiscaal ten laste van ouders  Ten laste van partner (indien gehuwd of wettelijk samenwonend)  Zelfde pensioenrechten als bedienden

30 Advies (aanbevelingsbrief)  Promotor (zie hoger)  Eventuele co-promotor (zie hoger)  NIEUW:  Kandidaat schrijft een persoonlijke motivatie  Niet langer advies gevraagd van externe referent 30 Aspiranten

31 31 Evaluatie- en selectiecriteria Selectie  onderzoeksbekwaamheid en -potentieel (o.a. studieresultaten)  onderzoeksvaardigheid en methodologie  wetenschappelijke zelfstandigheid  originaliteit en vernieuwend karakter van het project  haalbaarheid van het project  doelgerichtheid van het project  kwaliteit van omkadering en begeleiding

32 32 Evaluatie- en selectiecriteria Evaluatie  onderzoeksbekwaamheid en - vaardigheid van de doctorandi  vorderingsstaat van het proefschrift  kwaliteit van het doctoraatsproefschrift  kwaliteit van de gepubliceerde resultaten

33 33 Verantwoording  Vorderingsverslag / eindverslag  FWO moet vermeld worden op elke publicatie

34 34 Onderwijsactiviteiten  begeleiding van oefeningen: max 4 uur per week, of  administratieve/klinische taken: max 8 uur per week Voorwaarde : mag voortgang van doctoraatsproefschrift niet beletten of vertragen GEEN leeropdrachten toegelaten

35 35 Studie  inschrijving voor doctoraatsopleiding is toegelaten  geen proeven afleggen tot het behalen van een diploma van de eerste of tweede cyclus (met inbegrip van de lerarenopleiding)

36 36 Bench fee  per mandaatjaar 3.720 €  beheerd door aspirant en promotor  cumuleerbaar met andere werkingstoelagen  saldi overdraagbaar naar volgend mandaatjaar

37 37 Bench fee: bestemd voor  reis- en verblijfskosten congressen en studieverblijven in binnen- en buitenland  verbruiksgoederen in functie van het onderzoek (computer, boeken, …)  publicatiekosten  aankoop proefdieren en chemicaliën

38 38 Bench fee: niet bestemd voor  woon- werkverkeer  inschrijvingsgelden binnen- en buitenlandse universiteiten  persoonlijke uitgaven mandaathouder  beheerskosten universiteit  kosten die reeds gefinancierd zijn  kosten van anderen dan de mandaathouder

39 Aspiranten Bijzondere aspirantenmandaten: SCK.CEN, VITO en L’Oréal  SCK.CEN  Elk jaar 2 aspirantschappen  SCK-Jury  Gerangschikte FWO-kandidaten  FWO financiert hernieuwing  VITO  Elk jaar 2 aspirantschappen + bench fee  VITO-Jury  Gerangschikte FWO kandidaten  FWO financiert hernieuwing  L’Oréal  2-jaarlijks (nieuwe oproep in 2011 – gebied biomedisch)  Vrouwen in de wetenschap  FWO financiert hernieuwing 39

40 40 Mobiliteit  bench fee:  congressen  korte studieverblijven (< 4 weken binnen Europa / < 6 weken buiten Europa)  reiskredieten:  lange studieverblijven (binnen Europa) (5 weken tot 12 maanden)  lange studieverblijven (buiten Europa) (7 weken tot 12 maanden)

41 41 Predoctorale mandaten 2. Bijzondere doctoraatsbeurzen

42 Bijzondere Doctoraatsbeurzen Wat?  Bestemd voor personen die buiten het wetenschappelijk onderzoek tewerkgesteld zijn, om gedurende één jaar een doctoraat op proefschrift af te werken en daarvoor bij hun huidige werkgever een terbeschikking bekomen.  Onderworpen aan RSZ.  Beurs dekt netto wedde waaraan verzaakt wordt.  Startdatum : 1 september Advies, selectie en evaluatie  Advies: enkel promotor  Selectie en evaluatie: cfr. Aspiranten  Eindverslag indienen 42

43 Bijzondere Doctoraatsbeurzen Wie?  Kandidaat moet vaste betrekking hebben  Geen clinici  Nooit eerder een predoctoraal mandaat gekregen hebben  Niet werkzaam in wetenschappelijk onderzoek (Hogescholen : personeel groep 1 : kan aanvragen, groep 2 en 3 niet)  Doctoraat kan afgewerkt worden in één jaar 43

44 44 Predoctorale mandaten 3. Klinische doctoraatsbeurzen

45 Klinische Doctoraatsbeurzen Wat?  Doctoraat op proefschrift voor specialisten  Artsen, dierenartsen, huisartsen, tandartsen en apothekers, erkend als specialist die voltijds met een klinische taak aangesteld zijn in een academisch ziekenhuis verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap  Halftijdse vrijstelling van klinische taak gedurende 2 jaar  Leeftijdsgrens : geen  Helft van de loonkost (< 35.000 EUR) Advies, selectie en evaluatie  Directeur univ. Ziekenhuis / vakgroepvoorzitter dierenkliniek  Decaan van de faculteit  Eindverslag indienen 45

46 Klinische Doctoraatsbeurzen Wie?  Vaste aanstelling in academisch ziekenhuis / univ. Dierenkliniek / Vlaamse universitaire afdeling huisartsgeneeskunde  Afronden doctoraat in twee jaar  Nooit eerder een predoctoraal mandaat gekregen hebben  NIEUW: vanaf 2011 ook toegankelijk voor huisartsen 46

47 47 Postdoctorale mandaten 4. Postdoctorale onderzoekers

48 Postdoctorale Onderzoekers Basiskenmerken  3 jaar, 1x hernieuwing mogelijk  (tot 2012 uitzonderlijk 2x hernieuwing)  Voltijds onderzoek  Postdoctoraal niveau  Eerste stap in academische carrière  Geen nationaliteitsvoorwaarde  In het bezit van doctoraat (1/6)  Geen leeftijdsgrens :  ≤ Drie jaar na behalen doctoraat (1/10)  Grens verschuift met één jaar per zwangerschap of ouderschapsverlof  Niet van toepassing indien < 36 jaar (1/10) 48

49 Postdoctorale Onderzoekers Advies  Hoofd van de ontvangende onderzoekseenheid  Twee externe referenten Deze twee laatsten zijn:  Geen lid van een FWO-Expertpanel of van de Raad van Bestuur van het FWO  Geen co-auteur van de publicaties van de laatste drie jaar  Niet betrokken bij lopende gezamenlijke onderzoeksprojecten met de kandidaat NIEUW: Selectieprocedure referenten: Kandidaat stelt 10 potentiële referenten voor (conform criteria hierboven) zonder hen zelf te contacteren FWO-staf selecteert at random tot minimaal 2 rapporten beschikbaar zijn 49

50 Postdoctorale Onderzoekers Evaluatie- en selectiecriteria  Selectie  Onderzoeksbekwaamheid en –potentieel (o.a. publicaties van de kandidaat)  Onderzoeksvaardigheid en methodologie  Wetenschappelijke achtergrond van de kandidaat  Wetenschappelijke zelfstandigheid  Originaliteit en vernieuwend karakter van het project  Mobiliteit van de aanvrager  Haalbaarheid van het project  Doelgerichtheid van het project 50

51 Postdoctorale Onderzoekers Evaluatie- en selectiecriteria  Evaluatie  Onderzoeksbekwaamheid en –vaardigheid  Nationaal en internationaal niveau van de publicaties  Inschakeling in onderzoeksploeg 51

52 Postdoctorale Onderzoekers Rechten en plichten  Verantwoording  Jaarlijks activiteitenverslag  FWO moet vermeld worden op elke publicatie  Melding buitenlands verblijf 52

53 Postdoctorale Onderzoekers Modaliteiten  Arbeidsovereenkomst, 3 jaar  2 hernieuwingen mogelijk  Aanvraag voor 1 februari van het laatste mandaatjaar  Verloning op niveau doctor-assistent Vlaamse universiteit  Verloning in functie van anciënniteit  Disciplinaire regels afhankelijk van onthaalinstelling 53

54 Postdoctorale Onderzoekers Cumulatie: algemeen : max. 8 uur per week  Onbezoldigd  Administratieve of klinische taken  Begeleiding oefeningen practica/seminaria (1 uur = 2 uur)  ≤ 2 jaaruur onderwijsopdracht aan univ./hogeschool (3 jaaruur in 2 de en 3 de mandaat)  Deeltijds bezoldigd  Aanstelling als mandaathouder % gereduceerd  Toegestaan zonder aanvraag  Vergoeding voor een studieverblijf  Vergoeding dekt enkel de reis- en verblijfskosten 54

55 Postdoctorale Onderzoekers Mobiliteit  Uitermate belangrijk voor postdocs  Congreskredieten  Reiskredieten (korte/lange verblijven)  Bench fee: 4.000€  Mobiliteitstoelage is opgegaan in de lange verblijven 55

56 Postdoctorale Onderzoekers Bench fee  Per mandaatjaar 4.000€  Beheerd door mandaathouder  Cumuleerbaar met andere werkingstoelagen  Saldi overdraagbaar naar volgend mandaatjaar ZIE UITLEG BIJ ASPIRANT 56

57 57 Verantwoording  jaarlijks activiteitenverslag  FWO moet vermeld worden op elke publicatie

58 58 Mobiliteit  bench fee:  congressen  korte studieverblijven (< 4 weken binnen Europa / < 6 weken buiten Europa)  reiskredieten:  lange studieverblijven (binnen Europa) (5 weken tot 12 maanden)  lange studieverblijven (buiten Europa) (7 weken tot 12 maanden)

59 Postdoctorale mandaten 5. Fundamenteel Klinische Mandaten 59

60 Fundamenteel Klinische Mandaten Basiskenmerken  Voor in België erkende geneesheer-specialisten, apotheker- specialisten en huisartsen (nieuw vanaf 2011)  5 jaar, 1x hernieuwing eventueel mogelijk  Halftijds vrijgesteld voor onderzoek  In het bezit van doctoraat (1/6) 60

61 Fundamenteel Klinische Mandaten Advies  Aanbevelingsbrief wordt gevraagd aan het hoofd van de onderzoekseenheid  Omschrijving van de klinische taak door de hoofdgeneesheer/vakgroepvoorzitter van de kliniek of dierenkliniek.  Twee externe referenten Deze twee laatsten zijn:  Geen lid van een FWO-Expertpanel of van de Raad van Bestuur van het FWO  Geen co-auteur van de publicaties van de laatste drie jaar  Niet betrokken bij lopende gezamenlijke onderzoeksprojecten met de kandidaat NIEUW: Selectieprocedure referenten: Kandidaat stelt 10 potentiële referenten voor (conform criteria hierboven) zonder hen zelf te contacteren FWO-staf selecteert at random tot minimaal 2 rapporten beschikbaar zijn 61

62 Fundamenteel Klinische Mandaten Evaluatie- en selectiecriteria  Selectie  Onderzoeksbekwaamheid en –potentieel (o.a. publicaties van de kandidaat)  Onderzoeksvaardigheid en methodologie  Wetenschappelijke achtergrond van de kandidaat  Wetenschappelijke zelfstandigheid  Originaliteit en vernieuwend karakter van het project  Mobiliteit van de aanvrager  Haalbaarheid van het project  Doelgerichtheid van het project  klinische ervaring en zelfstandigheid van de kandidaat 62

63 Besteding van het FWO  Mandaten  Kredieten aan navorsers  Onderzoeksprojecten  Internationale samenwerking Deadline : 1 april Aanvragen in het Engels 63

64 Kredieten aan Navorsers  Persoonlijke onderzoekstoelage tussen 2.500 € en 40.000 €  Omstandig onderzoeksprogramma voorleggen  Krediet voor 1 jaar (+ 2 daarop volgende begrotingsjaren)  Krediet Fernand De Waele (Burgerlijke bouwkunde / Kanker) : 6.200 €  Krediet Rimaux-Bartier (Ongeneeslijke ziekte) : 12.400 €  Krediet Effel (Kanker en Leukemie) : 7.450 €  Krediet “Fortis Bank & Mees Pierson” (economie) : 15.500 € 64

65 Kredieten aan Navorsers Wie? POSTDOCTORAAL NIVEAU  Verbonden aan universiteit  Verbonden aan Vlaamse/federale wetenschappelijke instelling (Nederlandse taalrol)  Verbonden aan hogeschool  Onafhankelijke onderzoekers (onder leiding van univ.)  Maximum niveau hoofddocent  Uitzondering : wiskunde, taal, cultuur- en maatschappijwet.  EU-burger of ZAP of vastbenoemd aan wet. instelling 65

66 Kredieten aan Navorsers Selectie  Wetenschappelijke productie van de postulant  Wetenschappelijk gehalte van de onderzoekseenheid  Onderzoeksmethodologie  Originaliteit en vernieuwend karakter van het project  Haalbaarheid van het project  Doelgerichtheid van het project  Noodzakelijkheid van de begrote middelen Evaluatie  Verwezenlijking doelstelling  Resultaten en publicaties 66

67 Kredieten aan Navorsers Mag verantwoord worden :  Lonen jobstudenten / Enquêteurs  Lonen arbeiders voor opgravingswerken of gelijkaardig Mag niet verantwoord worden :  Huur, verwarming, verlichting en onderhoud van de lokalen  Meubilair  Bezoldiging van wetenschappelijke of technische medewerkers (met arbeidsovereenkomst en onderworpen aan SZ) 67

68 Besteding van het FWO  Kredieten aan Navorsers  Onderzoeksprojecten deadline: 1 april aanvragen in het Engels 68

69 Onderzoeksprojecten Indiendatum : 1 april 2011 – 17.00 uur (via universiteiten : andere deadlines) In functie : ≥ 1 januari 2012 (start kan tot 1 jaar worden uitgesteld) 69

70 Onderzoeksprojecten Basiskenmerken “Een onderzoeker kan per aanvraagronde voor maximaal twee projecten optreden als (co-) promotor.”  Financiering van bepaalde duur (in principe 4 jaar, uitzonderlijk verlengbaar (max.2jaar)),  Concrete onderzoeksdoelstellingen  Werkings-, uitrustings- en personeelskredieten  Bijzondere aandacht voor interuniversitaire en disciplineoverschrijdende projecten  Indien mogelijk georganiseerd in functie van behalen doctoraat 70

71 Onderzoeksprojecten Wie? 1° een ZAP-lid met een aanstelling van meer dan 10% aan een Vlaamse universiteit; 2° een ZAP-lid dat een aanstelling van 10% heeft aan een Vlaamse universiteit met een onderzoeksopdracht; 3° een ZAP-lid dat een aanstelling van 5% heeft aan een Vlaamse universiteit én kliniekhoofd of adjunct-kliniekhoofd is of een gelijkgestelde functie heeft in een Universitair Ziekenhuis; 4° een academisch personeelslid, met een aanstelling aan de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven en de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel; 5° een onderzoeksdirecteur van het FWO; 6° een nominatieve beneficiant van een ERC Starting Grant, een ERC Advanced Grant of een Odysseus II toelage. Alle copromotoren zijn onderzoekers op minstens postdoctoraal niveau. De copromotoren zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit, of een Vlaamse onderzoeksinstelling, of een Vlaams universitair ziekenhuis, of een federale wetenschappelijke instelling, waarbij de copromotor behoort tot het Nederlands taalkader. (Onderzoekers uit het buitenland kunnen als copromotor bij het project betrokken worden zonder financiering door het FWO, voor zover de samenwerking relevant is voor het project). 71

72 Onderzoeksprojecten Promotoren (vervolg) Indien bij het project meerdere universiteiten betrokken zijn, dient per universiteit minstens de promotor of één copromotor te voldoen aan de voorwaarden, zoals vermeld in § 1, lid 1°, 2°, 3°, en bovendien een aanstelling te hebben die de duur van het aangevraagde onderzoeksproject volledig dekt. Indien op het ogenblik van de aanvraag nog niet voldaan is aan de voorwaarden vermeld in § 1, dient de aanvrager aan te tonen dat dit wel het geval zal zijn bij de start van de overeenkomst.” 72

73 Onderzoeksprojecten Selectiecriteria  Internationaal wetenschappelijk niveau van de onderzoeksgroepen  Methodologie  Originaliteit en vernieuwend karakter van het project  Belang van het project  Doelgerichtheid van het project  Haalbaarheid van het project  Samenwerking en coördinatie tussen onderzoekseenheden  Noodzakelijkheid van de begrote middelen 73

74 Onderzoeksprojecten Evaluatiecriteria  In hoeverre is het gestelde doel verwezenlijkt  Hoogstaande publicaties in internationale tijdschriften met leescomité 74

75 Onderzoeksprojecten Kostencategorieën : Per project en in het geval van een interuniversitair project, per onthaalinstelling, kan tussen de 40.000 en 130.000 euro per jaar worden aangevraagd voor personeel- en werkingsmiddelen. Indien één van de partners in de projectaanvraag enkel werkingsmiddelen aanvraagt, kan de ondergrens voor die partner verlaagd worden naar 20.000 euro. Bijkomend kan voor maximum 150.000 euro uitrusting worden aangevraagd, het aanvragen van matching funding tot maximaal 150.000 euro is mogelijk. 75

76 Onderzoeksprojecten Kostencategorieën :  Personeel:  Volgt vergoeding en reglementen onthaalinstelling  Arbeidsovereenkomst of beurzen  Forfaitaire bedragen:  Wetenschappelijk personeel : 60.000 EUR  Technisch personeel : 50.000 EUR  Uitwisselbaar met budget werking  Verantwoorden tijdens duur project en 1 extra jaar  Uitrusting:  Apparatuur wordt eigendom van de univ. / hogeschool  ≤ 150.000 EUR  Matching funding is toegelaten ≤ 150.000 EUR 76

77 Onderzoeksprojecten Kostencategorieën :  Werking :  Normale werkingskosten voor uitvoering project  Jobstudenten, enquêteurs  Gastonderzoeker  Kleine apparatuur ≤ 20.000 EUR  Studieverblijven, congressen  Aankoop literatuur  Verplaatsingskosten (geen woon/werkverkeer)  Uitwisselbaar met personeelskredieten  Verantwoorden tijdens looptijd project en twee volgende begrotingsjaren 77

78 Onderzoeksprojecten: WIJZIGINGEN 2011  Selectieprocedure referenten:  Kandidaat stelt 10 potentiële referenten voor (conform criteria hierboven) zonder hen zelf te contacteren  FWO-staf selecteert at random tot minimaal 2 rapporten beschikbaar zijn 78

79 Onderzoeksprojecten Interuniversitair project ‘Kom op Tegen Kanker’ Oproep 2011:  2-jaarlijks  500.000€  Beoordeeld zoals reguliere onderzoeksprojecten  Thema 2011: Stamcellen en kanker 79

80 Onderzoeksprojecten Levenslijnprojecten (geen oproep 2011)  2-jaarlijks  Budget 950.000 EUR  Globaal thema: “Meer en veiliger mobiliteit voor kinderen en jongeren”  “Fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar preventie(met inbegrip van fietsvaardigheden bij kinderen), epidemiologie, interventie, revalidatie en integratie in verband met de medische, economische, juridische, pedagogische, psychologische en sociale problemen bij jonge verkeersslachtoffers” 80

81 Onderzoeksprojecten Odysseus (deadline 1/12/2010)  Nieuwe oproep: 2011  Aantrekken van topwetenschappers uit het buitenland (brain gain)  Universiteiten stellen kandidaten voor  Strenge selectie door jury en internationale peer review  20% beleidsruimte FWO: topkandidaten groep I  Groep I:  Internationaal erkende toonaangevende onderzoekers  Financiering: tussen 400.000€ en 1.500.000€ per jaar  ZAP-kaderplaats gefinancierd door universiteit (N.B. jaar 1 min. 50%, vanaf jaar 2 min. 80%)  Groep II:  Onderzoekers met het potentieel om door te groeien naar een internationaal vooraanstaande positie  Financiering: tussen 100.000€ en 200.000€ per jaar  Postdoctoraal mandaat gedurende de looptijd van het project gefinancierd door de universiteit 81

82 Onderzoeksprojecten  Vlaamse deelname aan grote internationale onderzoeksinfrastructuren (cfr. ESRF, CERN, Mercator telescoop)  Lidgeld betaald door federale overheid  Financiering voor personeelskosten, institutionele, operationele en logistieke kosten van Vlaamse onderzoekers 82 Big Science GROTE INTERNATIONALE ONDERZOEKSINFRASTRUCTUREN

83 Besteding van het FWO  Mandaten  Kredieten aan navorsers  Onderzoeksprojecten  Internationale samenwerking 83

84 Mobiliteitskredieten  Kredieten voor deelname aan congressen  Kredieten voor een kort verblijf in het buitenland  Kredieten voor deelname aan workshops of cursussen  Kredieten voor een lang verblijf in het buitenland  Kredieten voor het organiseren van een wetenschappelijke bijeenkomst in België 84

85 Mobiliteitskredieten 85 Kredieten voor deelname aan congres:  Permanent indienen, minimaal drie maanden voor aanvang congres  Uiterste indiendatum per CIWC-vergadering wordt vastgesteld en gecommuniceerd op site

86 Mobiliteitskredieten 86 Kredieten voor deelname aan congres: Basiskenmerken  Voor deelname aan internationale wetenschappelijke bijeenkomsten  Krediet dekt enkel verplaatsingskosten (Brussel – plaats van congres, heen en terug)  Krediet betaald op basis van originele stukken Ontvankelijkheid  Minimaal masterdiploma  Verbonden aan een Vlaamse universiteit of wetenschappelijke instelling

87 Mobiliteitskredieten 87 Kredieten voor deelname aan congres: Ontvankelijkheid  Verbonden zijn aan Vlaamse universiteit of onderzoeksinstelling  Nationaliteitsvoorwaarde:  Nationaliteit EER of Zwitserland  Niet-EER: BASISdiploma uitgereikt door EER-land of Zwitserland  Indien niet: minimaal 50% gedurende minstens één jaar tewerkgesteld aan Vlaamse universiteit of wetenschappelijke instelling  Geen vereisten op postdoc-niveau  Actieve bijdrage op congres vereist (niet enkel toehoorder of voorzitter) -> Abstract MOET bijgevoegd zijn N.B.: Als de voordracht op een congres gezamenlijk door twee of meerdere onderzoekers wordt voorgedragen, dan kan slechts één enkele een krediet verkrijgen  Publicatielijst (voornaamste 3 publicaties van de laatste 5 jaar)  Niet meer dan 2 kredieten per jaar in categorie congres/kort verblijf  Aspiranten en IWT-bursalen: niet binnen Europa (bench fee) (EER = EU + Ijsland + Liechtenstein + Noorwegen)

88 Mobiliteitskredieten 88 Kredieten voor deelname aan congres: Advies Bij niet-ZAP-leden: promotor of hoofd onderzoekseenheid (moet bijgevoegd zijn!) Evaluatie- en selectiecriteria  Selectie: Grensverleggende inhoud van de bijdrage op het congres. Alleen de auteur die de bijdrage voorstelt kan aanspraak maken op een krediet Wetenschappelijke prestaties van de aanvrager tot nu toe, rekening houdend met de specificiteit van het domein en met de leeftijd, alsook met de meerwaarde die het gevraagde verblijf oplevert Internationaal aspect van het congres - Type congres: internationaal, plaatselijk, occasioneel, of congres met zeker prestige zoals Gordon, IEEE, ESF, SPIE'S enz... Indien keuze moet gemaakt worden: voorkeur voor jonge vorsers en fondsers voor zover ze reeds gepubliceerd hebben  Evaluatie: Verslag na terugkeer gevraagd

89 Mobiliteitskredieten 89 Kredieten voor kort verblijf in het buitenland:  Permanent indienen, minimaal drie maanden voor aanvang congres  Uiterste indiendatum per CIWC-vergadering wordt vastgesteld en gecommuniceerd op site

90 Mobiliteitskredieten 90 Kredieten voor kort verblijf in het buitenland: Wat?  Kredieten voor studie- en stageverblijven in het buitenland  Maximum vier weken, binnen of buiten Europa  Beurs dekt de verplaatsingskosten en een forfaitaire tussenkomst in de verblijfskosten (66 EUR/dag)

91 Mobiliteitskredieten 91 Kredieten voor kort verblijf in het buitenland: Ontvankelijkheid  Verbonden zijn aan Vl. universiteit of onderzoeksinstelling  Nationaliteitsvoorwaarde: cf. reiskredieten  Uitnodiging van onthaalinstelling moet bijgevoegd zijn (indien niet, motivatie waarom dit niet het geval is)  Publicatielijst (voornaamste 3 publicaties van de laatste 5 jaar)  Niet meer dan 2 kredieten per jaar in de categorie congres/kort verblijf  Binnen Europa: niet voor Aspiranten en IWT-bursalen

92 Mobiliteitskredieten 92 Kredieten voor kort verblijf in het buitenland: Advies, selectie en evaluatie  Advies Voor niet ZAP-leden: promotor of hoofd onderzoeks-eenheid  Selectie Intrinsieke noodzaak van het voorgestelde verblijf binnen het onderzoek (stage, aanleren nieuwe technieken, archiefonderzoek, cursussen, workshops, expedities) Positie van betrokkene in zijn domein, rekening houdend met de specificiteit van het domein en de leeftijd, alsook met de meerwaarde die het gevraagde verblijf oplever Voorkeur voor jonge vorsers en fondsers. Minstens één degelijke publicatie bij voorkeur in een internationaal tijdschrift wordt echter vereist  Evaluatie Verslag bij terugkeer

93 Mobiliteitskredieten 93 Kredieten voor deelname aan workshop of cursus:  Permanent indienen, minimaal drie maanden voor aanvang congres  Uiterste indiendatum per CIWC-vergadering wordt vastgesteld en gecommuniceerd op site

94 Mobiliteitskredieten 94 Kredieten voor deelname aan workshop of cursus: Wat?  Cf. korte verblijven, maar specifiek voor deelname aan workshop of cursus Ontvankelijkheid  Cf. korte verblijven  Aanvaarding/uitnodiging moet bij het dossier gevoegd worden (mag eventueel nagestuurd worden)

95 Mobiliteitskredieten 95 Kredieten voor een lang verblijf in het buitenland:  Permanent indienen, minimaal drie maanden voor aanvang congres  Uiterste indiendatum per CIWC-vergadering wordt vastgesteld en gecommuniceerd op site

96 Mobiliteitskredieten 96 Kredieten voor lang verblijf in het buitenland: Wat?  Kredieten voor langere onderzoeksverblijven in het buitenland (omvat nu ook vroegere mobiliteitstoelage)  Minimum vijf weken, maximaal 12 maanden (ipv 10)  Beurs dekt de verplaatsingskosten (heen en terug, België – plaats van bestemming) en een forfaitaire tussenkomst in de verblijfskosten (1650 EUR per maand, dagsom 66 EUR)

97 Mobiliteitskredieten 97 Kredieten voor lang verblijf in het buitenland: Ontvankelijkheid  Verbonden zijn en blijven (ook na afloop) aan Vl. universiteit of onderzoeksinstelling  Nationaliteitsvoorwaarde: cf. congreskredieten  Uitnodiging van onthaalinstelling moet bijgevoegd zijn (indien niet, grondige motivatie waarom dit niet het geval is)  VOLLEDIGE publicatielijst (met bibliometrische gegevens indien mogelijk)  Maximaal 1 lang verblijf per aanvrager per jaar  NIEUW:  Maximaal 1 jaar per termijn van drie jaar (te tellen vanaf eerste toegekend verblijf na 1/1/2011)  Verlenging is mogelijk met maximaal één derde van de oorspronkelijk toegekende duur (op tijd aanvragen!)  Verblijf kan op meerdere plaatsen doorgevoerd worden, maar slechts één verplaatsing heen en één terug worden vergoed

98 Mobiliteitskredieten 98 Kredieten voor lang verblijf in het buitenland: Advies, selectie en evaluatie  Advies Voor niet ZAP-leden: promotor of hoofd onderzoekseenheid Wetenschappelijk advies van één referent, uit hetzelfde wetenschapsdomein en die niet behoort tot de instelling van de kandidaat (referent geselecteerd volgens nieuw systeem mandaten!)  Selectie Intrinsieke noodzaak en meerwaarde van het voorgestelde verblijf binnen het onderzoek Positie van betrokkene in zijn domein, rekening houdend met de specificiteit van het domein en de leeftijd, alsook met de meerwaarde die het gevraagde verblijf oplever Voorkeur voor jonge vorsers en fondsers. Minstens één degelijke publicatie bij voorkeur in een internationaal tijdschrift wordt echter vereist  Evaluatie Verslag en verantwoordingsstukken bij terugkeer

99 Hartelijk dank voor uw aandacht 99


Download ppt "1 Informatiesessie xxx FWO: Aanvraagronde mandaten 2011 dr. Hans Willems Directeur Steun aan Onderzoekers."

Verwante presentaties


Ads door Google