De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiesessie xxx FWO: Aanvraagronde mandaten 2011 dr. Hans Willems

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiesessie xxx FWO: Aanvraagronde mandaten 2011 dr. Hans Willems"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiesessie xxx FWO: Aanvraagronde mandaten 2011 dr. Hans Willems
Directeur Steun aan Onderzoekers 1 1

2 Inhoudstafel Missie en kerngegevens van het FWO Besteding van het FWO
Mandaten Mobiliteitskredieten en kredieten voor internationale samenwerking

3 Missie en kerngegevens van het FWO
Missie van het FWO Financiering van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen Actief in alle onderzoeksdisciplines, op initiatief van de onderzoeker Selectie op basis van wetenschappelijke excellentie en interuniversitaire competitie (Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen) Divers instrumentarium, afgestemd op alle stadia in het wetenschappelijk onderzoek Open beleid: aandacht voor gelijke kansen

4 Missie en kerngegevens van het FWO
Inkomsten:

5 Missie en kerngegevens van het FWO
Besteding: Persoonlijke mandaten Onderzoeksprojecten Kredieten aan Navosers Internationalisering Wetenschappelijke prijzen

6 Missie en kerngegevens van het FWO
Besteding 2009 * **

7 Missie en kerngegevens van het FWO
Spreiding over vakgebieden 2009 Biologische wetenschappen Cultuurwetenschappen Gedrags- en maatschappijwetenschappen Medische wetenschappen Wetenschap & technologie Interdisciplinair

8 1. Missie en kerngegevens van het FWO
Kritisch lage slaagkans voor doctoraatsbeurzen:  21% voor aspiranten (2010), sterk dalende trend

9 1. Missie en kerngegevens van het FWO
Kritisch lage slaagkans voor postdoctorale onderzoeksmandaten:  23% voor postdocs, sterk dalende trend

10 Missie en kerngegevens van het FWO
Evolutie aantal onderzoekers in functie predocs postdocs

11 Missie en kerngegevens van het FWO
Evolutie slaagpercentage Projecten en Kredieten (2010 :13,9%)

12 Missie en kerngegevens van het FWO
Aantal onderzoekers: M/V Aspirant Postdoc Sterke toename van het aantal vrouwelijke onderzoekers: Aspiranten: 53% vrouwen (2008) Postdoctorale Onderzoekers: 37% vrouwen (2008)

13 COMMUNICATIE FWO doet inspanningen om zijn communicatiestrategie te moderniseren Online (Facebook, Linkedin) Publicaties (in eigen beheer en andere bv. Nature) Events Pers

14 Events

15 FWO E-loket Doelstellingen
Inzage en beheer van persoonlijke gegevens van de aanvrager binnen het FWO . Gestructureerde manier van communicatie met het FWO. (meldingen) Snellere verwerking van personeelsgegevens. Automatisch doorschrijven van gegevens naar STORM. Minder kans op verlies van data dankzij een takenlijst (Agilepoint) Betere opvolging van uit te voeren werken ( takenlijst) Een volledige lijst van persoonsgegevens in E-Loket voordat aanvragen aangemaakt kunnen worden. Volledige aanvragen naar commissies door mogelijkheid om aanvragen terug open te plaatsen. Anonieme adviezen.

16 FWO E-loket Doelgroep Aankondiging
De huidige en nieuwe mandaathouders, promotoren en co-promotoren van mandaathouders en onderzoeksprojecten, aanvragers van reiskredieten, kandidaten wetenschappelijke prijzen, kortom iedereen die gebruik maakt van de online formulieren van het FWO. Aankondiging Homepage aanpassen: toegang tot E-loket duidelijk maken (inlogmodule op de homepage) + aankondiging van het nieuwe E-loket Handleiding over het gebruik van het nieuwe E-loket op de website plaatsen (link naar handleiding in het inlogvenster) Aankondiging op sociale netwerken met link naar handleiding op website FWO Direct Mailing naar huidige mandaathouders en (co-)promotoren met hun login en paswoord en handleiding Handtekening onder mails van dossierbeheerders met aankondiging van het nieuwe E-loket met link naar handleiding Infosessie voor de diensten onderzoeksbeleid van de universiteiten Op de posters voor de oproep mandaten en projecten van dit jaar aankondiging ‘Nieuwe inlogprocedure’ + vermelden dat men minstens 48u voor de deadline zich als gebruiker moet registreren. Universitaire persorganen, studentenverengingen,… aanschrijven Informatie in programmaboek / welkomstpakket + stand met demopc’s Kennismakers Spreken

17 FWO E-loket My FWO

18 FWO E-loket Registratie invullen gegevens

19 FWO E-loket Registratie Bevesting registratie

20 FWO E-loket Profielbeheer

21 Missie en kerngegevens van het FWO
> 5000 aanvragen per jaar Oproep Raad van Bestuur FWO Externe referees (online) 29+1 Expertpanels Indienen 1 februari 15 februari 2 x per jaar vergadering juni 1 april 15 april in Brussel november Doorlooptijd Mandaten: < 5 maanden Doorlooptijd Projecten: 7 maanden

22 Deadline mandaten : 1 februari Aanvragen in het Engels
2. Besteding van het FWO Mandaten Kredieten aan navorsers Onderzoeksprojecten Internationale samenwerking Deadline mandaten : 1 februari Aanvragen in het Engels

23 Indiendatum : 1 februari 2011 – 17.00 uur
Mandaten Indiendatum : 1 februari 2011 – uur In functie : 1 oktober 2011

24 MANDATEN: algemene opmerkingen oproep 2011
WIE KAN PROMOTOR ZIJN ? 1°     een ZAP-lid met een aanstelling van meer dan 10% aan een Vlaamse universiteit; 2°     een ZAP-lid dat een aanstelling van 10% heeft aan een Vlaamse universiteit met een onderzoeksopdracht; 3°     een ZAP-lid dat een aanstelling van 5% heeft aan een Vlaamse universiteit én kliniekhoofd of adjunct-kliniekhoofd is of een gelijkgestelde functie heeft in een Universitair Ziekenhuis; 4°     een academisch personeelslid, met een aanstelling aan de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven en de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel; 5°     een onderzoeksdirecteur van het FWO; 6°     een nominatieve beneficiant van een ERC Starting Grant, een ERC Advanced Grant of een  Odysseus II toelage. § 3.  Alle copromotoren zijn onderzoekers op minstens postdoctoraal niveau. De copromotoren zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit, of een Vlaamse onderzoeksinstelling, of een Vlaams universitair ziekenhuis, of een federale wetenschappelijke instelling, waarbij de copromotor behoort tot het Nederlands taalkader.

25 MANDATEN: algemene opmerkingen oproep 2011
Vanaf 2011 kan eenzelfde mandaat nog maximaal twee keer aangevraagd worden (met overgangsmaatregelen voor 2011) RANGSCHIKKEN VAN KANDIDATEN ASPIRANT EN POSTDOCTORAAL ONDERZOEKER Elk panel zal maximaal het dubbel aantal van de effectief toegekende mandaten in de voorbije ronde kunnen rangschikken (2012: 2 voorbije jaren; 2013 en later: 3 voorbije jaren), met een minimum van 10 gerangschikte kandidaten Aanvragen voor het interdisciplinaire panel die onontvankelijk verklaard worden, kunnen vanaf nu doorverwezen worden naar de monodisciplinaire panels INDIENPROCEDURE: FWO heeft sinds kort een E-loket waarlangs elk aanvraagdossier voor een mandaat moet ingediend worden NIET VERGETEN TE REGISTREREN (24u rekenen voor verwerking registratie)

26 Predoctorale mandaten
1. Aspiranten 26 26

27 Basiskenmerken 2 jaar, 1x hernieuwbaar (2x2) Voltijds onderzoek
Voorbereiding doctoraat op proefschrift Nationaliteitsvoorwaarde: EER-burger en diploma met toelating om te doctoreren Niet-EER : Basisdiploma uitgereikt door EER-land

28 Aspiranten Leeftijdsgrens : Vijf jaar na behalen masterdiploma (1/10)
Ontvankelijkheid Leeftijdsgrens : Vijf jaar na behalen masterdiploma (1/10) Indien meerdere diploma’s enkel diploma in studiegebied doctoraat, 1ste diploma ten vroegste 10 jaar (1/10) Niet van toepassing indien < 31 jaar (1/10) Anciënniteit : ≤ 3 jaar (1/10) Arts- of apotheker-specialist in opleiding telt voor 50% Nooit eerder mandaat bekleed

29 Aspirantenmandaat Beurs Onderworpen aan sociale zekerheid
Geen personenbelasting Fiscaal ten laste van ouders Ten laste van partner (indien gehuwd of wettelijk samenwonend) Zelfde pensioenrechten als bedienden Beurs: de fiscus ziet een beurs niet als een inkomen. Aspiranten zijn fiscaal ten laste van ouders (als hun domiciliëring bij hun ouders is). Aspiranten zijn ten last van partner, maar enkel wat betreft de berekening van het loon van de partner. Dit geldt enkel op voorwaarde dat er een huwelijk of samenlevingscontract is. Het statuut bursaal geeft ouders/partner ervan geen recht op kindergeld, omdat de beurs aan de sociale zekerheid onderworpen is. De beurs is onderworpen aan de sociale zekerheid. Aspiranten bouwen pensioenrechten op volgens het bediendenstatuut. Naast hun beurs vergoedt het FWO volledig het woon-werk verkeer (trein: 2de klasse), en fietsvergoeding. De verlofregeling van aspiranten is dezelfde als de regeling van het ander personeel van hun onthaalinstelling. Normaal heeft een aspirant 35 dagen verlof per academiejaar. Het FWO laat toe om dit verlof vrij op te nemen. Disciplinaire regels kunnen echter opgelegd worden door de universiteit. Het FWO komt daar niet tussen. Navraag bij onze personeelsdienst leert dat de meeste vragen over verlofregeling en verlofgelden beantwoord moeten worden door de personeelsdienst van de universiteiten. 29 29

30 Aspiranten Advies (aanbevelingsbrief) NIEUW:
Promotor (zie hoger) Eventuele co-promotor (zie hoger) NIEUW: Kandidaat schrijft een persoonlijke motivatie Niet langer advies gevraagd van externe referent

31 Evaluatie- en selectiecriteria
onderzoeksbekwaamheid en -potentieel (o.a. studieresultaten) onderzoeksvaardigheid en methodologie wetenschappelijke zelfstandigheid originaliteit en vernieuwend karakter van het project haalbaarheid van het project doelgerichtheid van het project kwaliteit van omkadering en begeleiding

32 Evaluatie- en selectiecriteria
onderzoeksbekwaamheid en -vaardigheid van de doctorandi vorderingsstaat van het proefschrift kwaliteit van het doctoraatsproefschrift kwaliteit van de gepubliceerde resultaten

33 Verantwoording Vorderingsverslag / eindverslag
FWO moet vermeld worden op elke publicatie 33 33

34 Onderwijsactiviteiten
begeleiding van oefeningen: max 4 uur per week, of administratieve/klinische taken: max 8 uur per week Voorwaarde : mag voortgang van doctoraatsproefschrift niet beletten of vertragen GEEN leeropdrachten toegelaten Het FWO stuurt in het begin van alk academiejaar een formulier waarop de lesactiviteiten/klinische taken voor het komende jaar aangegeven moeten worden. Aspiranten kunnen niet deeltijds aangesteld worden om een lesopdracht uit te voeren. 34 34

35 Studie inschrijving voor doctoraatsopleiding is toegelaten
geen proeven afleggen tot het behalen van een diploma van de eerste of tweede cyclus (met inbegrip van de lerarenopleiding) 35 35

36 Bench fee per mandaatjaar 3.720 € beheerd door aspirant en promotor
cumuleerbaar met andere werkingstoelagen saldi overdraagbaar naar volgend mandaatjaar 36 36

37 Bench fee: bestemd voor
reis- en verblijfskosten congressen en studieverblijven in binnen- en buitenland verbruiksgoederen in functie van het onderzoek (computer, boeken, …) publicatiekosten aankoop proefdieren en chemicaliën 37 37

38 Bench fee: niet bestemd voor
woon- werkverkeer inschrijvingsgelden binnen- en buitenlandse universiteiten persoonlijke uitgaven mandaathouder beheerskosten universiteit kosten die reeds gefinancierd zijn kosten van anderen dan de mandaathouder 38 38

39 Aspiranten Bijzondere aspirantenmandaten: SCK.CEN, VITO en L’Oréal
Elk jaar 2 aspirantschappen SCK-Jury Gerangschikte FWO-kandidaten FWO financiert hernieuwing VITO Elk jaar 2 aspirantschappen + bench fee VITO-Jury Gerangschikte FWO kandidaten L’Oréal 2-jaarlijks (nieuwe oproep in 2011 – gebied biomedisch) Vrouwen in de wetenschap

40 Mobiliteit bench fee: reiskredieten: congressen
korte studieverblijven (< 4 weken binnen Europa / < 6 weken buiten Europa) reiskredieten: lange studieverblijven (binnen Europa) (5 weken tot 12 maanden) lange studieverblijven (buiten Europa) (7 weken tot 12 maanden) Toch checken bij Chris: aspiranten krijgen tot nu toe geen reiskredieten voor buiten Europa: toch wel dacht ik (en ook Chris). Aspiranten kunnen korte verblijven aanvragen buiten Europa. Op voorwaarde dat de publicaties goed zijn (en zeker als er al een doctoraat is) kunnen ze ook een lang verblijf en congres buiten Europa aanvragen.

41 Predoctorale mandaten
2. Bijzondere doctoraatsbeurzen 41 41

42 Bijzondere Doctoraatsbeurzen
Wat? Bestemd voor personen die buiten het wetenschappelijk onderzoek tewerkgesteld zijn, om gedurende één jaar een doctoraat op proefschrift af te werken en daarvoor bij hun huidige werkgever een terbeschikking bekomen. Onderworpen aan RSZ. Beurs dekt netto wedde waaraan verzaakt wordt. Startdatum : 1 september Advies, selectie en evaluatie Advies: enkel promotor Selectie en evaluatie: cfr. Aspiranten Eindverslag indienen

43 Bijzondere Doctoraatsbeurzen
Wie? Kandidaat moet vaste betrekking hebben Geen clinici Nooit eerder een predoctoraal mandaat gekregen hebben Niet werkzaam in wetenschappelijk onderzoek (Hogescholen : personeel groep 1 : kan aanvragen, groep 2 en 3 niet) Doctoraat kan afgewerkt worden in één jaar

44 Predoctorale mandaten
3. Klinische doctoraatsbeurzen 44 44

45 Klinische Doctoraatsbeurzen
Wat? Doctoraat op proefschrift voor specialisten Artsen, dierenartsen, huisartsen, tandartsen en apothekers, erkend als specialist die voltijds met een klinische taak aangesteld zijn in een academisch ziekenhuis verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap Halftijdse vrijstelling van klinische taak gedurende 2 jaar Leeftijdsgrens : geen Helft van de loonkost (< EUR) Advies, selectie en evaluatie Directeur univ. Ziekenhuis / vakgroepvoorzitter dierenkliniek Decaan van de faculteit Eindverslag indienen

46 Klinische Doctoraatsbeurzen
Wie? Vaste aanstelling in academisch ziekenhuis / univ. Dierenkliniek / Vlaamse universitaire afdeling huisartsgeneeskunde Afronden doctoraat in twee jaar Nooit eerder een predoctoraal mandaat gekregen hebben NIEUW: vanaf 2011 ook toegankelijk voor huisartsen

47 Postdoctorale mandaten
4. Postdoctorale onderzoekers 47 47

48 Postdoctorale Onderzoekers
Basiskenmerken 3 jaar, 1x hernieuwing mogelijk (tot 2012 uitzonderlijk 2x hernieuwing) Voltijds onderzoek Postdoctoraal niveau Eerste stap in academische carrière Geen nationaliteitsvoorwaarde In het bezit van doctoraat (1/6) Geen leeftijdsgrens : ≤ Drie jaar na behalen doctoraat (1/10) Grens verschuift met één jaar per zwangerschap of ouderschapsverlof Niet van toepassing indien < 36 jaar (1/10)

49 Postdoctorale Onderzoekers
Advies Hoofd van de ontvangende onderzoekseenheid Twee externe referenten Deze twee laatsten zijn: Geen lid van een FWO-Expertpanel of van de Raad van Bestuur van het FWO Geen co-auteur van de publicaties van de laatste drie jaar Niet betrokken bij lopende gezamenlijke onderzoeksprojecten met de kandidaat NIEUW: Selectieprocedure referenten: Kandidaat stelt 10 potentiële referenten voor (conform criteria hierboven) zonder hen zelf te contacteren FWO-staf selecteert at random tot minimaal 2 rapporten beschikbaar zijn

50 Postdoctorale Onderzoekers
Evaluatie- en selectiecriteria Selectie Onderzoeksbekwaamheid en –potentieel (o.a. publicaties van de kandidaat) Onderzoeksvaardigheid en methodologie Wetenschappelijke achtergrond van de kandidaat Wetenschappelijke zelfstandigheid Originaliteit en vernieuwend karakter van het project Mobiliteit van de aanvrager Haalbaarheid van het project Doelgerichtheid van het project

51 Postdoctorale Onderzoekers
Evaluatie- en selectiecriteria Evaluatie Onderzoeksbekwaamheid en –vaardigheid Nationaal en internationaal niveau van de publicaties Inschakeling in onderzoeksploeg

52 Postdoctorale Onderzoekers
Rechten en plichten Verantwoording Jaarlijks activiteitenverslag FWO moet vermeld worden op elke publicatie Melding buitenlands verblijf

53 Postdoctorale Onderzoekers
Modaliteiten Arbeidsovereenkomst, 3 jaar 2 hernieuwingen mogelijk Aanvraag voor 1 februari van het laatste mandaatjaar Verloning op niveau doctor-assistent Vlaamse universiteit Verloning in functie van anciënniteit Disciplinaire regels afhankelijk van onthaalinstelling

54 Postdoctorale Onderzoekers
Cumulatie: algemeen : max. 8 uur per week Onbezoldigd Administratieve of klinische taken Begeleiding oefeningen practica/seminaria (1 uur = 2 uur) ≤ 2 jaaruur onderwijsopdracht aan univ./hogeschool (3 jaaruur in 2de en 3de mandaat) Deeltijds bezoldigd Aanstelling als mandaathouder % gereduceerd Toegestaan zonder aanvraag Vergoeding voor een studieverblijf Vergoeding dekt enkel de reis- en verblijfskosten

55 Postdoctorale Onderzoekers
Mobiliteit Uitermate belangrijk voor postdocs Congreskredieten Reiskredieten (korte/lange verblijven) Bench fee: 4.000€ Mobiliteitstoelage is opgegaan in de lange verblijven

56 Postdoctorale Onderzoekers
Bench fee Per mandaatjaar 4.000€ Beheerd door mandaathouder Cumuleerbaar met andere werkingstoelagen Saldi overdraagbaar naar volgend mandaatjaar ZIE UITLEG BIJ ASPIRANT

57 Verantwoording jaarlijks activiteitenverslag
FWO moet vermeld worden op elke publicatie

58 Mobiliteit bench fee: reiskredieten: congressen
korte studieverblijven (< 4 weken binnen Europa / < 6 weken buiten Europa) reiskredieten: lange studieverblijven (binnen Europa) (5 weken tot 12 maanden) lange studieverblijven (buiten Europa) (7 weken tot 12 maanden) Toch checken bij Chris: aspiranten krijgen tot nu toe geen reiskredieten voor buiten Europa: toch wel dacht ik (en ook Chris). Aspiranten kunnen korte verblijven aanvragen buiten Europa. Op voorwaarde dat de publicaties goed zijn (en zeker als er al een doctoraat is) kunnen ze ook een lang verblijf en congres buiten Europa aanvragen.

59 Postdoctorale mandaten
5. Fundamenteel Klinische Mandaten

60 Fundamenteel Klinische Mandaten
Basiskenmerken Voor in België erkende geneesheer-specialisten, apotheker-specialisten en huisartsen (nieuw vanaf 2011) 5 jaar, 1x hernieuwing eventueel mogelijk Halftijds vrijgesteld voor onderzoek In het bezit van doctoraat (1/6) 

61 Fundamenteel Klinische Mandaten
Advies Aanbevelingsbrief wordt gevraagd aan het hoofd van de onderzoekseenheid Omschrijving van de klinische taak door de hoofdgeneesheer/vakgroepvoorzitter van de kliniek of dierenkliniek. Twee externe referenten Deze twee laatsten zijn: Geen lid van een FWO-Expertpanel of van de Raad van Bestuur van het FWO Geen co-auteur van de publicaties van de laatste drie jaar Niet betrokken bij lopende gezamenlijke onderzoeksprojecten met de kandidaat NIEUW: Selectieprocedure referenten: Kandidaat stelt 10 potentiële referenten voor (conform criteria hierboven) zonder hen zelf te contacteren FWO-staf selecteert at random tot minimaal 2 rapporten beschikbaar zijn

62 Fundamenteel Klinische Mandaten
Evaluatie- en selectiecriteria Selectie Onderzoeksbekwaamheid en –potentieel (o.a. publicaties van de kandidaat) Onderzoeksvaardigheid en methodologie Wetenschappelijke achtergrond van de kandidaat Wetenschappelijke zelfstandigheid Originaliteit en vernieuwend karakter van het project Mobiliteit van de aanvrager Haalbaarheid van het project Doelgerichtheid van het project klinische ervaring en zelfstandigheid van de kandidaat

63 Aanvragen in het Engels
Besteding van het FWO Mandaten Kredieten aan navorsers Onderzoeksprojecten Internationale samenwerking Deadline : 1 april Aanvragen in het Engels

64 Kredieten aan Navorsers
Persoonlijke onderzoekstoelage tussen € en € Omstandig onderzoeksprogramma voorleggen Krediet voor 1 jaar (+ 2 daarop volgende begrotingsjaren) Krediet Fernand De Waele (Burgerlijke bouwkunde / Kanker) : € Krediet Rimaux-Bartier (Ongeneeslijke ziekte) : € Krediet Effel (Kanker en Leukemie) : € Krediet “Fortis Bank & Mees Pierson” (economie) : €

65 Kredieten aan Navorsers
Wie? POSTDOCTORAAL NIVEAU Verbonden aan universiteit Verbonden aan Vlaamse/federale wetenschappelijke instelling (Nederlandse taalrol) Verbonden aan hogeschool Onafhankelijke onderzoekers (onder leiding van univ.) Maximum niveau hoofddocent Uitzondering : wiskunde, taal, cultuur- en maatschappijwet. EU-burger of ZAP of vastbenoemd aan wet. instelling

66 Kredieten aan Navorsers
Selectie Wetenschappelijke productie van de postulant Wetenschappelijk gehalte van de onderzoekseenheid Onderzoeksmethodologie Originaliteit en vernieuwend karakter van het project Haalbaarheid van het project Doelgerichtheid van het project Noodzakelijkheid van de begrote middelen Evaluatie Verwezenlijking doelstelling Resultaten en publicaties

67 Kredieten aan Navorsers
Mag verantwoord worden : Lonen jobstudenten / Enquêteurs Lonen arbeiders voor opgravingswerken of gelijkaardig Mag niet verantwoord worden : Huur, verwarming, verlichting en onderhoud van de lokalen Meubilair Bezoldiging van wetenschappelijke of technische medewerkers (met arbeidsovereenkomst en onderworpen aan SZ)

68 Besteding van het FWO Kredieten aan Navorsers Onderzoeksprojecten
deadline: 1 april aanvragen in het Engels

69 Indiendatum : 1 april 2011 – 17.00 uur
Onderzoeksprojecten Indiendatum : 1 april 2011 – uur (via universiteiten : andere deadlines) In functie : ≥ 1 januari 2012 (start kan tot 1 jaar worden uitgesteld)

70 Onderzoeksprojecten Basiskenmerken
“Een onderzoeker kan per aanvraagronde voor maximaal twee projecten optreden als (co-) promotor.” Financiering van bepaalde duur (in principe 4 jaar, uitzonderlijk verlengbaar (max.2jaar)), Concrete onderzoeksdoelstellingen Werkings-, uitrustings- en personeelskredieten Bijzondere aandacht voor interuniversitaire en disciplineoverschrijdende projecten Indien mogelijk georganiseerd in functie van behalen doctoraat

71 Onderzoeksprojecten Wie?
1°     een ZAP-lid met een aanstelling van meer dan 10% aan een Vlaamse universiteit; 2°     een ZAP-lid dat een aanstelling van 10% heeft aan een Vlaamse universiteit met een onderzoeksopdracht; 3°     een ZAP-lid dat een aanstelling van 5% heeft aan een Vlaamse universiteit én kliniekhoofd of adjunct-kliniekhoofd is of een gelijkgestelde functie heeft in een Universitair Ziekenhuis; 4°     een academisch personeelslid, met een aanstelling aan de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven en de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel; 5°     een onderzoeksdirecteur van het FWO; 6°     een nominatieve beneficiant van een ERC Starting Grant, een ERC Advanced Grant of een  Odysseus II toelage. Alle copromotoren zijn onderzoekers op minstens postdoctoraal niveau. De copromotoren zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit, of een Vlaamse onderzoeksinstelling, of een Vlaams universitair ziekenhuis, of een federale wetenschappelijke instelling, waarbij de copromotor behoort tot het Nederlands taalkader. (Onderzoekers uit het buitenland kunnen als copromotor bij het project betrokken worden zonder financiering door het FWO, voor zover de samenwerking relevant is voor het project).

72 Onderzoeksprojecten Promotoren (vervolg)
Indien bij het project meerdere universiteiten betrokken zijn, dient per universiteit minstens de promotor of één copromotor te voldoen aan de voorwaarden, zoals vermeld in § 1, lid 1°, 2°, 3°, en bovendien een aanstelling te hebben die de duur van het aangevraagde onderzoeksproject volledig dekt. Indien op het ogenblik van de aanvraag nog niet voldaan is aan de voorwaarden vermeld in § 1, dient de aanvrager aan te tonen dat dit wel het geval zal zijn bij de start van de overeenkomst.”

73 Onderzoeksprojecten Selectiecriteria
Internationaal wetenschappelijk niveau van de onderzoeksgroepen Methodologie Originaliteit en vernieuwend karakter van het project Belang van het project Doelgerichtheid van het project Haalbaarheid van het project Samenwerking en coördinatie tussen onderzoekseenheden Noodzakelijkheid van de begrote middelen

74 Onderzoeksprojecten Evaluatiecriteria
In hoeverre is het gestelde doel verwezenlijkt Hoogstaande publicaties in internationale tijdschriften met leescomité

75 Onderzoeksprojecten Kostencategorieën : Per project en in het geval van een interuniversitair project, per onthaalinstelling, kan tussen de en euro per jaar worden aangevraagd voor personeel- en werkingsmiddelen. Indien één van de partners in de projectaanvraag enkel werkingsmiddelen aanvraagt, kan de ondergrens voor die partner verlaagd worden naar euro. Bijkomend kan voor maximum euro uitrusting worden aangevraagd, het aanvragen van matching funding tot maximaal euro is mogelijk.

76 Onderzoeksprojecten Kostencategorieën : Personeel: Uitrusting:
Volgt vergoeding en reglementen onthaalinstelling Arbeidsovereenkomst of beurzen Forfaitaire bedragen: Wetenschappelijk personeel : EUR Technisch personeel : EUR Uitwisselbaar met budget werking Verantwoorden tijdens duur project en 1 extra jaar Uitrusting: Apparatuur wordt eigendom van de univ. / hogeschool ≤ EUR Matching funding is toegelaten ≤ EUR

77 Onderzoeksprojecten Kostencategorieën : Werking :
Normale werkingskosten voor uitvoering project Jobstudenten, enquêteurs Gastonderzoeker Kleine apparatuur ≤ EUR Studieverblijven, congressen Aankoop literatuur Verplaatsingskosten (geen woon/werkverkeer) Uitwisselbaar met personeelskredieten Verantwoorden tijdens looptijd project en twee volgende begrotingsjaren

78 Onderzoeksprojecten: WIJZIGINGEN 2011
Selectieprocedure referenten: Kandidaat stelt 10 potentiële referenten voor (conform criteria hierboven) zonder hen zelf te contacteren FWO-staf selecteert at random tot minimaal 2 rapporten beschikbaar zijn

79 Onderzoeksprojecten Interuniversitair project ‘Kom op Tegen Kanker’
Oproep 2011: 2-jaarlijks Beoordeeld zoals reguliere onderzoeksprojecten Thema 2011: Stamcellen en kanker

80 Onderzoeksprojecten Levenslijnprojecten (geen oproep 2011) 2-jaarlijks
Budget EUR Globaal thema: “Meer en veiliger mobiliteit voor kinderen en jongeren” “Fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar preventie(met inbegrip van fietsvaardigheden bij kinderen), epidemiologie, interventie, revalidatie en integratie in verband met de medische, economische, juridische, pedagogische, psychologische en sociale problemen bij jonge verkeersslachtoffers”

81 Onderzoeksprojecten Odysseus (deadline 1/12/2010) Nieuwe oproep: 2011
Aantrekken van topwetenschappers uit het buitenland (brain gain) Universiteiten stellen kandidaten voor Strenge selectie door jury en internationale peer review 20% beleidsruimte FWO: topkandidaten groep I Groep I: Internationaal erkende toonaangevende onderzoekers Financiering: tussen € en € per jaar ZAP-kaderplaats gefinancierd door universiteit (N.B. jaar 1 min. 50%, vanaf jaar 2 min. 80%) Groep II: Onderzoekers met het potentieel om door te groeien naar een internationaal vooraanstaande positie Financiering: tussen € en € per jaar Postdoctoraal mandaat gedurende de looptijd van het project gefinancierd door de universiteit De onderzoekers krijgen een postdoctoraal mandaat (groep II) of een ZAP-positie (groep I). Voor ZAP geldt vanaf nu: De ZAP-kaderplaats dient tijdens het eerste jaar van het Odysseusproject minstens een aanstelling van 50% te bedragen en wordt vanaf het tweede jaar minstens 80%.

82 Big Science GROTE INTERNATIONALE ONDERZOEKSINFRASTRUCTUREN
Onderzoeksprojecten Big Science GROTE INTERNATIONALE ONDERZOEKSINFRASTRUCTUREN Vlaamse deelname aan grote internationale onderzoeksinfrastructuren (cfr. ESRF, CERN, Mercator telescoop) Lidgeld betaald door federale overheid Financiering voor personeelskosten, institutionele, operationele en logistieke kosten van Vlaamse onderzoekers

83 Besteding van het FWO Mandaten Kredieten aan navorsers
Onderzoeksprojecten Internationale samenwerking

84 Mobiliteitskredieten
Kredieten voor deelname aan congressen Kredieten voor een kort verblijf in het buitenland Kredieten voor deelname aan workshops of cursussen Kredieten voor een lang verblijf in het buitenland Kredieten voor het organiseren van een wetenschappelijke bijeenkomst in België

85 Mobiliteitskredieten
Kredieten voor deelname aan congres: Permanent indienen, minimaal drie maanden voor aanvang congres Uiterste indiendatum per CIWC-vergadering wordt vastgesteld en gecommuniceerd op site

86 Mobiliteitskredieten
Kredieten voor deelname aan congres: Basiskenmerken Voor deelname aan internationale wetenschappelijke bijeenkomsten Krediet dekt enkel verplaatsingskosten (Brussel – plaats van congres, heen en terug) Krediet betaald op basis van originele stukken Ontvankelijkheid Minimaal masterdiploma Verbonden aan een Vlaamse universiteit of wetenschappelijke instelling

87 Mobiliteitskredieten
Kredieten voor deelname aan congres: Ontvankelijkheid Verbonden zijn aan Vlaamse universiteit of onderzoeksinstelling Nationaliteitsvoorwaarde: Nationaliteit EER of Zwitserland Niet-EER: BASISdiploma uitgereikt door EER-land of Zwitserland Indien niet: minimaal 50% gedurende minstens één jaar tewerkgesteld aan Vlaamse universiteit of wetenschappelijke instelling Geen vereisten op postdoc-niveau Actieve bijdrage op congres vereist (niet enkel toehoorder of voorzitter) -> Abstract MOET bijgevoegd zijn N.B.: Als de voordracht op een congres gezamenlijk door twee of meerdere onderzoekers wordt voorgedragen, dan kan slechts één enkele een krediet verkrijgen Publicatielijst (voornaamste 3 publicaties van de laatste 5 jaar) Niet meer dan 2 kredieten per jaar in categorie congres/kort verblijf Aspiranten en IWT-bursalen: niet binnen Europa (bench fee) (EER = EU + Ijsland + Liechtenstein + Noorwegen)

88 Mobiliteitskredieten
Kredieten voor deelname aan congres: Advies Bij niet-ZAP-leden: promotor of hoofd onderzoekseenheid (moet bijgevoegd zijn!) Evaluatie- en selectiecriteria Selectie: Grensverleggende inhoud van de bijdrage op het congres. Alleen de auteur die de bijdrage voorstelt kan aanspraak maken op een krediet Wetenschappelijke prestaties van de aanvrager tot nu toe, rekening houdend met de specificiteit van het domein en met de leeftijd, alsook met de meerwaarde die het gevraagde verblijf oplevert Internationaal aspect van het congres - Type congres: internationaal, plaatselijk, occasioneel, of congres met zeker prestige zoals Gordon, IEEE, ESF, SPIE'S enz... Indien keuze moet gemaakt worden: voorkeur voor jonge vorsers en fondsers voor zover ze reeds gepubliceerd hebben Evaluatie: Verslag na terugkeer gevraagd

89 Mobiliteitskredieten
Kredieten voor kort verblijf in het buitenland: Permanent indienen, minimaal drie maanden voor aanvang congres Uiterste indiendatum per CIWC-vergadering wordt vastgesteld en gecommuniceerd op site

90 Mobiliteitskredieten
Kredieten voor kort verblijf in het buitenland: Wat? Kredieten voor studie- en stageverblijven in het buitenland Maximum vier weken, binnen of buiten Europa Beurs dekt de verplaatsingskosten en een forfaitaire tussenkomst in de verblijfskosten (66 EUR/dag)

91 Mobiliteitskredieten
Kredieten voor kort verblijf in het buitenland: Ontvankelijkheid Verbonden zijn aan Vl. universiteit of onderzoeksinstelling Nationaliteitsvoorwaarde: cf. reiskredieten Uitnodiging van onthaalinstelling moet bijgevoegd zijn (indien niet, motivatie waarom dit niet het geval is) Publicatielijst (voornaamste 3 publicaties van de laatste 5 jaar) Niet meer dan 2 kredieten per jaar in de categorie congres/kort verblijf Binnen Europa: niet voor Aspiranten en IWT-bursalen

92 Mobiliteitskredieten
Kredieten voor kort verblijf in het buitenland: Advies, selectie en evaluatie Advies Voor niet ZAP-leden: promotor of hoofd onderzoeks-eenheid Selectie Intrinsieke noodzaak van het voorgestelde verblijf binnen het onderzoek (stage, aanleren nieuwe technieken, archiefonderzoek, cursussen, workshops, expedities) Positie van betrokkene in zijn domein, rekening houdend met de specificiteit van het domein en de leeftijd, alsook met de meerwaarde die het gevraagde verblijf oplever Voorkeur voor jonge vorsers en fondsers. Minstens één degelijke publicatie bij voorkeur in een internationaal tijdschrift wordt echter vereist Evaluatie Verslag bij terugkeer

93 Mobiliteitskredieten
Kredieten voor deelname aan workshop of cursus: Permanent indienen, minimaal drie maanden voor aanvang congres Uiterste indiendatum per CIWC-vergadering wordt vastgesteld en gecommuniceerd op site

94 Mobiliteitskredieten
Kredieten voor deelname aan workshop of cursus: Wat? Cf. korte verblijven, maar specifiek voor deelname aan workshop of cursus Ontvankelijkheid Cf. korte verblijven Aanvaarding/uitnodiging moet bij het dossier gevoegd worden (mag eventueel nagestuurd worden)

95 Mobiliteitskredieten
Kredieten voor een lang verblijf in het buitenland: Permanent indienen, minimaal drie maanden voor aanvang congres Uiterste indiendatum per CIWC-vergadering wordt vastgesteld en gecommuniceerd op site

96 Mobiliteitskredieten
Kredieten voor lang verblijf in het buitenland: Wat? Kredieten voor langere onderzoeksverblijven in het buitenland (omvat nu ook vroegere mobiliteitstoelage) Minimum vijf weken, maximaal 12 maanden (ipv 10) Beurs dekt de verplaatsingskosten (heen en terug, België – plaats van bestemming) en een forfaitaire tussenkomst in de verblijfskosten (1650 EUR per maand, dagsom 66 EUR)

97 Mobiliteitskredieten
Kredieten voor lang verblijf in het buitenland: Ontvankelijkheid Verbonden zijn en blijven (ook na afloop) aan Vl. universiteit of onderzoeksinstelling Nationaliteitsvoorwaarde: cf. congreskredieten Uitnodiging van onthaalinstelling moet bijgevoegd zijn (indien niet, grondige motivatie waarom dit niet het geval is) VOLLEDIGE publicatielijst (met bibliometrische gegevens indien mogelijk) Maximaal 1 lang verblijf per aanvrager per jaar NIEUW: Maximaal 1 jaar per termijn van drie jaar (te tellen vanaf eerste toegekend verblijf na 1/1/2011) Verlenging is mogelijk met maximaal één derde van de oorspronkelijk toegekende duur (op tijd aanvragen!) Verblijf kan op meerdere plaatsen doorgevoerd worden, maar slechts één verplaatsing heen en één terug worden vergoed

98 Mobiliteitskredieten
Kredieten voor lang verblijf in het buitenland: Advies, selectie en evaluatie Advies Voor niet ZAP-leden: promotor of hoofd onderzoekseenheid Wetenschappelijk advies van één referent, uit hetzelfde wetenschapsdomein en die niet behoort tot de instelling van de kandidaat (referent geselecteerd volgens nieuw systeem mandaten!) Selectie Intrinsieke noodzaak en meerwaarde van het voorgestelde verblijf binnen het onderzoek Positie van betrokkene in zijn domein, rekening houdend met de specificiteit van het domein en de leeftijd, alsook met de meerwaarde die het gevraagde verblijf oplever Voorkeur voor jonge vorsers en fondsers. Minstens één degelijke publicatie bij voorkeur in een internationaal tijdschrift wordt echter vereist Evaluatie Verslag en verantwoordingsstukken bij terugkeer

99 Hartelijk dank voor uw aandacht


Download ppt "Informatiesessie xxx FWO: Aanvraagronde mandaten 2011 dr. Hans Willems"

Verwante presentaties


Ads door Google