De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Green workplaces workshop 2 Mobiliteitsbeleid (en fiscaliteit) Laakdal 17/10/2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Green workplaces workshop 2 Mobiliteitsbeleid (en fiscaliteit) Laakdal 17/10/2012."— Transcript van de presentatie:

1 Green workplaces workshop 2 Mobiliteitsbeleid (en fiscaliteit) Laakdal 17/10/2012

2 Programma 12u30 - 13u15inleiding in mobiliteitsmanagement 13u15 - 13u30 voorbeeld vzw de Branding 13u30 - 14u30 workshop 14u30 - 15u00 fiscaliteit en bedrijfswagens 15u00 – 15u30 Discussie en ervaringsuitwisseling

3 Aantal afgelegde voertuigkilometers (België) in miljard km Bron: www.mobilit.fgov.be/data

4 Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek 2010: 6.689.065 voertuigen waaronder 5.276.283 personenwagens (2.035.578 benzine, 3.181.431 diesel, 37.463 gas, 36 elektrisch) ong. 575.00 firma wagens

5 Prognoses Planbureau 2030 (publ. april 2009)

6 Bron: OVG Vlaanderen 2008

7

8

9

10 omkaderend beleid: algemeen

11

12

13 2008: 4,5 miljoen voertuigverliesuren Kost € 7 à € 12 voor auto, € 45 voor vrachtwagen

14 ongevallen

15 maatschappelijke gevolgen

16 geluidshinder 14.1% ernstig, 18.1% matig waarvan 83% door autoverkeer Gevolgen Hinder Slaapstoornissen Verhoogde bloeddruk Lichamelijke stressreacties Verhoogde kans op hart- en vaatziekten

17 uitstoot

18 omkaderend beleid: algemeen Bevoegdheidsverdeling: ● Federaal niveau: verkeersreglement, fiscaal en financieel kader woon-werkverkeer, verzekeringswetgeving, beleid spoorweg ● Vlaams Gewest: ruimtelijke ordening, mobiliteitsbeleid, Gewestwegen (infrastructuur en verkeersregeling), “geregeld vervoer” (De Lijn en kader voor privaat collectief vervoer / taxi’s) ● Provincie: provinciewegen (weinig), controle op uitgaven gemeenten, coördinerende rol mobiliteitsmanagement ● Gemeente: lokale ruimtelijke ordening, lokaal mobiliteitsbeleid, gemeentewegen (infrastructuur en verkeersregeling), politie

19

20 ruimtelijke ordening

21 Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening als kader voor mobiliteit inplanting functies locatiebeleid wonen en werken dichter bij mekaar brengen inschatten mobiliteitseffecten bij nieuwe ontwikkelingen sinds 1/9/09 (mober) bouwen van >= 250 woongelegenheden gebouwen voor handel, horeca, kantoor met bvo >= 7500m² gebouwen voor industrie, kmo en ambacht met bvo >=15000m² aanleg van minstens 200 parkeerplaatsen

22 Mobiliteitsbeleid Meer ruimte en aandacht voor openbaar vervoer, fietser en voetganger betere fietsinfrastructuur, zone 30, beperkt éénrichtingsverkeer voor fietsers, autovrije voetgangerszones, P&R, verlagen snelheid autoverkeer, veiliger weginrichting, wegwerken zwarte punten, meer openbaar vervoer, sneller openbaar vervoer, groene fiscaliteit, ondersteuning sensibilisatiecampagnes, …..

23 omkaderend beleid Basismobiliteit

24 beleid openbaar vervoer Netmanagement  Optimalisatie van het netwerk (bv. START-netwerk luchthavenregio)  Vraaggericht model Tarievenbeleid  Omnipass De Lijn: 216€/jaar  Derdebetalersysteem  80/20-regeling NMBS

25 En de werkgevers? en vele anderen....

26 beleid bedrijfsvervoerplannen Brussel (BHG) verplicht opstellen van bedrijfsvervoerplan voor bedrijven > 200 wkn. (verlaging tot > 100 wkn.) Federaal driejaarlijkse verplichting tot overdracht van mobiliteitsgegevens voor bedrijven > 100 wkn. en hun vestigingen van + 30 wkn. voor te leggen aan werknemersvertegenwoordiging http://www.mobilit.fgov.be

27 beleid bedrijfsvervoerplannen Vlaams niveau ondersteunend beleid (bedrijven en vakbonden) vorming door VSV + begeleiding bij opmaak bereikbaarheidsfiches hulp bij het opstellen/uitwerken van bedrijfsvervoerplannen (mobiscans, quickscans) module 15 (mobiliteitsconvenant): mogelijkheid voor de gemeente om te werken rond bedrijfsvervoerplannen

28 het Pendelfonds fonds voor opzetten concrete projecten rond duurzaam woon- werkverkeer subsidieert 50% van projecten volgens principe “1€ voor 1€” Maximum duur ondersteuning is 4 jaar ondersteuning en indienen via Provinciale Mobiliteitspunten samenwerking tussen bedrijven wordt extra gevaloriseerd bij beoordeling indieningsdatum 6 de oproep: nog te bepalen  www.mobielvlaanderen.be/pendelfonds/www.mobielvlaanderen.be/pendelfonds/

29 Provinciale Mobiliteitspunten ondersteunen van bedrijven bij mobiliteitsbeleid – doorgeefluik van informatie – faciliteren en begeleiden van dossier-opmaak Pendelfonds – begeleiding bij coördinatie, uitwerking, uitvoering en evaluatie van projecten samenwerkingsverband tussen Vlaams Gewest, De Lijn, Provincies, andere mobiliteitspartners 1 per Provincie onderdeel Slimweg / Mobidesk  www.slimweg.bewww.slimweg.be

30 Een bedrijfsvervoerplan = de studie, de uitvoering en de opvolging van maatregelen om de woon-werk en dienstverplaatsingen van een bedrijf zo optimaal en duurzaam mogelijk te laten verlopen

31 Stappen in bedrijfsvervoerplan mobiliteitsprofielbereikbaarheidsprofiel actieplan uitvoering en opvolging evt. bijkomend onderzoek personeelsenquête reistijdvergelijking discussiegroepen...

32 Bereikbaarheidsprofiel

33 Mobiliteitsprofiel 5km 7,5km

34 actieplan de juiste mix van maatregelen, maatwerk denk multimodaal – er is niet zoiets als hét juiste vervoermiddel – wel: juiste vervoermiddel op het juiste moment – STOP-principe honing en azijn diverse maatregelen – Vergoedingen – aanbod van infrastructuur – parkeerbeleid – Telewerk – Communicatie – Campagnes – collectief vervoer, vanpooling – …

35 Overzicht maatregelen preventief fiets / voetganger collectief vervoer carpooling auto algemene maatregelen

36 Woon-werk verplaatsingen vermijden telewerk : thuis of tele-kantoor compacte werkweek verhuispremie voor werknemers aandacht voor locatie/mobiliteit bij verhuis decentralisatie bedrijf (bijkantoren)

37 Dienstverplaatsingen (met auto) vermijden vergaderingen op de plaats waar de meeste deelnemers werken of wonen tele- of videoconferentie vergaderingen op OV-locaties begin- en einduur vergadering afstemmen op dienstregeling ov

38 meest duurzame vervoermiddel minder absenteïsme (tot 15%) houdt werknemers fit groot potentieel in Vlaanderen : –veel werknemers wonen op fietsafstand (28% max 5km, 46% max 10km) –relatief weinig niveau verschillen in landschap –meer en meer investering in fietsinfrastructuur –concurrentieel op meer en meer routes Fiets/voetgangers

39 fietsvergoeding/stapvergoeding faciliteiten –degelijke stallingen –douches –kleedruimtes –aandacht voor fietsroutes op eigen terrein fietshersteldienst accessoires pendelfietsen alle fietsinvesteringen 120% fiscaal aftrekbaar door de werkgever Fiets/voetgangers

40 Dexia: ombouw carwash directiewagens tot kleedruimte UA: degelijke stallingen, geen wielplooiers, overdekt, afsluitbaar The Green Pod: Fiets parkeren (10 fietsen), douchen, omkleedruimte en opbergfaciliteit ter grootte van 1 parkeerplaats

41 Colruyt gratis fiets voor werknemer die 4 op 5 met fiets komt. Nike Aankoop van bedrijfsfietsen voor wie meer dan 50% met de fiets naar het werk komt / Electrische fietsen voor wie meer dan 20 km moet afleggen / fietsonderhoudsbeurt / fietsvergoeding / Uitbreiding fietsenstalling, kleedruimte, lockers / Verlenging Nikelaan + aanleg fietspad Cayman bedrijfsfiets voor woon-werkverkeer en voor verplaatsingen onder de middag

42 nieuwe markt en nieuwe mogelijkheden. elektrische fietsen Grotere afstanden Niet bezweet op werk vouwfietsen zeer flexibel combinatie met OV fietskarren/bakfietsen antwoord op ketenverplaatsingen vervoer kinderen/bagage Fiets/voetgangers

43 beperkt aandeel in woon-werkverkeer –Vlaanderen : 5% bus/tram, 7% trein (2008) –veel bedrijvenzones : 0,..% bijkomend aanbod openbaar vervoer? subsidiëring abonnementen aanpassen werkuren ifv. dienstregeling zachte maatregelen –bekend maken bestaand aanbod –probeerpassen bij De Lijn rijdt iedereen gratis mt ov (tec – de lijn – mivb) : voor- en natransport vergoeden Openbaar vervoer

44 privaat collectief vervoer –financiële draagkracht nodig –120% aftrekbaar als kost Collectief vervoer Pendelbusdienst Max Mobiel tussen Gent-Dampoort en Gentse kanaalzone. Kostprijs : 5 euro voor H/T rit KBC : pendeldienst station Brussel Noord – hoofdzetel

45 vanpooling –« carpool met minibusje » –120% als kost aftrekbaar voor werkgever –reglement Collectief vervoer

46 fiscaal en financieel aantrekkelijk databank www.carpoolplaza.bewww.carpoolplaza.be carpoolovereenkomst campagne Carpooling Dexia: gratis parkeerplaats voor carpoolers (Brussel) andere medewerkers betalen.

47 parkingmanagement –meest efficiënte maatregel in mobiliteitsbeleid –beschikbare parkeerplaats = dé stimulans om met auto te komen vrijwel onontgonnen in België, courant in Nederland beschikbare parkeerplaatsen verdelen op basis van (mobiliteits)criteria werknemer betaalt voor parkeerplaats, lineair of ifv. mobiliteitscriteria (o.a. reistijdverhouding ov – auto), geen voorbehouden plaatsen voor het management –symbolische waarde –geloofwaardigheid Auto

48 Colruyt: hoofdzetel Halle alle voorbehouden plaatsen voor directieleden geschrapt. stad Antwerpen: geen parking voorzien bij renovatie den Bell

49 poolwagen alternatief voor gebruik eigen wagen voor dienstverplaatsingen –kostenbesparing bedrijf –eventueel via deelauto systeem (Cambio) openbaar vervoer als alternatief: (bv. NMBS railpass, contractual ticketting online, Lijnkaarten,…) dienstfietsen als alternatief (incl. fietstas) dienstverplaatsingsreglement Auto - dienstverplaatsingen

50 bedrijfswagen vs mobiliteitsbudget werknemer keuze laten tussen bedrijfswagen of pakket andere mobiliteitsprodukten / mobiliteits-budget bedrijfswagen + OV + fiets Auto

51 Vervoerscoördinator aanspreekpunt, bemiddelaar, coördinator en monitoring! voorbeeld : –UZ Gent, Fortis BNP, KBC, Nike, Delhaize, CNH, …

52 Algemene maatregelen informatie en communicatie informatie gebruiksvriendelijk aanbieden en actualiseren  vermijden dat mensen « automatisch » voor de wagen kiezen intern en extern intranet, bereikbaarheidsgids, persoonlijk reisadvies, info-stand in bedrijf, mobiliteitsmap voor nieuwe medewerkers…

53 Campagnes gebruik alternatieven = leerproces imago duurzame vervoermiddelen verbeteren

54 Verplaatsingsvergoedingen door financiering autosolisme minder aantrekkelijk maken verhogen vergoedingen duurzame vervoermiddelen fietsvergoeding (tot € 0.21) combinatie mogelijk maken (voor- en natransport) verminderen voordeel automobilist (verhoogde) kost parkeren « parking cash out »

55 Gegarandeerde thuisrit neemt onzekerheid weg enkel bij noodgevallen (strikte afspraken !) effectief én weinig gebruikt

56 BIM parkeerbeleid verhoogde vergoedingen fietsinfrastructuur mobiliteitsacties: dring dring, fridaybike,22/09 gereserveerde parkeerplaatsen carpoolers informeren en sensibiliseren

57 …den duvel fietst… voor project: 19% fietsers bedrijfsfiets fietsvergoeding onderhoud van de bedrijfsfietsen aanpassing fietsinfrastructuur, douches en kleedruimtes na campagne 43% fietsers  86 Duvel-fietsen Moortgat

58 Kleinere bedrijven Webfabriek (websites/IT) –vouwfiets voor alle medewerkers –aanwervingsprocedure Cayman –bedrijfsfietsen –capoolwagen –voor wie te voet komt … Studiebureau ‘Buur’ –locatiebeleid: bedrijventerrein of stadscentrum? mobiliteitskost? –geen eigen wagens, wel Cambio …

59

60

61

62

63

64 Nuttige Links Mobiel Vlaanderen: http://www.mobielvlaanderen.behttp://www.mobielvlaanderen.be Federaal:http://www.mobilit.fgov.behttp://www.mobilit.fgov.be Statistieken: http://statbel.fgov.be/port/mob_nl.asphttp://statbel.fgov.be/port/mob_nl.asp Vlaamse Stichting Verkeerskunde: http://www.verkeerskunde.behttp://www.verkeerskunde.be Toolbox voor mobiliteitsmanagement in bedrijven www.mobiliteitsmanagement.be Mobiliteitswinkel Antwerpen http://www.antwerken.behttp://www.antwerken.be Provinciale mobiliteitspuntenwww.mobidesklimburg.bewww.mobidesklimburg.be www.oost-vlaanderen.be/mobiliteit www.vlaams-brabant.be/mobielzijn www.west-vlaanderen.be/mobidesk www.slimweg.be Brusselse Gewestelijke website Bedrijfsvervoerplannen http://www.bvp.irisnet.be http://www.bvp.irisnet.be

65 Nuttige Links Routeplanners www.delijn.be www.nmbs.bewww.delijn.bewww.nmbs.be Treininfowww.railtime.bewww.railtime.be Knooppuntennetwerkwww.fietsnet.bewww.fietsnet.be Fietsroutes http://www.fietsroute.org/index.htmhttp://www.fietsroute.org/index.htm Info over fiscale kader van woon-werk verkeer www.taxistop.be/vsv www.taxistop.be/vsv

66

67 Workshop 7 post-its per persoon –rechts onder symbool op elke post-it zetten –1 post-it zonder tekst voor 1 ste vraag –1 post-it zonder tekst voor 2 de vraag –max 5 post-its met tekst te verdelen onder 3 de en 4 de vraag “kleefronde” bespreking

68 Workshop 4 vragen 1.Is bedrijfsvervoerplanning nuttig als deel van de oplossing? ja/neen/misschien/weet niet 2.Hebben de vakbonden hierin een rol te vervullen? ja/neen/misschien/weet niet 3.Wat werkt in overleg met werkgevers? 4.Wat werkt om het draagvlak bij werknemers te vergroten?

69 Fiscaliteit en bedrijfswagens

70 2010: in België 6.689.065 ingeschreven voertuigen waaronder ong. 575.000 bedrijfswagens 90% diesel leggen gemiddeld 34.726 km/ jaar af, privé wagens 15.660 km België uniek in gebruik bedrijfswagen als verloning België aan de top wat betreft aantal bedrijfswagens/inwoner – hoge loonkost – krapte op de arbeidsmarkt nog steeds stijging van aantal bedrijfswagens, daling in andere Europese landen. Effect nieuwe fiscale maatregelen?

71 Een aantrekkelijke manier voor werkgevers om werknemers te belonen –Fiscaal interessant: sociale lasten beperkt Een bedrijfswagen die aan de werkgever 10 000 €/jaar kost heeft een waarde van 7500 € voor de werknemer. >< Hetzelfde bedrag 10 000 € in normaal salaris zou slechts 3 500 € opbrengen voor de werknemer –Gemakkelijke administratie: één factuur, voorspelbare kost –Hoge loonkost en krapte op arbeidsmarkt maken bedrijfswagen logisch keuze voor werkgever.

72 Een aantrekkelijke surplus voor werknemer –Financieel interessant 2008:gemiddeld €4200/gezin of 13% van huishoudbudget wagen kost €0.25 à €0.35/km –Comfort: met een leasingwagen geen zorgen –Efficiënt: de werknemer heeft continue ononderbroken mobiliteit

73 basisprincipes fiscaliteit Verschillende soorten belastingen, zowel voor natuurlijke personen (werknemers en zelfstandigen) als rechtspersonen (bedrijven) Directe belastingen op verschillende vormen van inkomen en vermogen Lonen werknemers (of zelfstandigen) (belast in functie van de schaal) Bedrijfswinst (vennootschapsbelasting van 33,99%) Kapitaal Onroerend goed... Op lonen worden ook RSZ-bijdragen (sociale lasten) betaald, door de werknemer (afgehouden van brutoloon voor belasting) (13,07% in de privé) door de werkgever (berekend op de bruto lonen werknemers) (+/- 32% in de privé) Daarnaast zijn er de indirecte belastingen: de BTW, accijnzen,…

74 basisprincipes fiscaliteit Vrijstelling: deel van het loon dat om bepaalde redenen niet wordt belast bv. de tussenkomst in de verplaatsingsvergoeding woon-werk, onder bepaalde voorwaarden Kostenaftrek (beroepskosten): kosten waarmee het belastbaar loon of de winst wordt verminderd bv. “kosten die je maakt om te kunnen gaan werken” (bv. gebruik eigen wagen voor woon- werkverkeer) Niet belaste voordelen: niet als salaris beschouwd bv. bedrijfsfiets Voordeel van alle aard: een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid Deze voordelen van alle aard worden beschouwd als een beroepsinkomst, er moeten dus belastingen op worden betaald. (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking gesteld onroerend goed, een lening aan voordelig tarief …).

75 basisprincipes fiscaliteit Belastingen aan werknemerskant - voorbeeld Totaal bruto salaris4000 RSZ-bijdrage - 522,80 Belastbaar 3477,20 Bedrijfsvoorheffing-1.271,49 Speciale bijdrage RSZ-38,81 Netto2.167,20 Belastingen aan werkgeverskant - voorbeeld Inkomen500 000 Uitgaven416 000 Bruto salarissen300 000 RSZ werkgever 96 000 Andere aftrekbare kosten 20 000 Winst voor belasting 84 000 Belasting 29 391 Te bestemmen winst 54 608

76 Referentiekader: werknemer FORFAIT “WERKELIJKE” KOSTEN (Forfaitaire aftrek beroepskosten) (Als kosten hoger dan forfait) Bewijzen beroepskosten Meestal aan 0,15 €/km, tenzij voor de fiets (0,21 €/km) en de moto (reële kost) Vrijstelling op de werkgeversbijdrage - Openbaar vervoer: 100% - Collectief vervoer: max. tarief weekabonnement trein (dus meestal 100%) - Andere: 370 € op bedrijfswagen bij carpooling Forfaitaire km voor berekening voordeel bedrijfswagen EN OF Tot 0,21 €/km belastingvrije fietsvergoeding en/of gratis woon-werk fiets EN/OF

77 Referentiekader: werkgever Aftrekbare kosten -Directe kosten -BTW Verplaatsingsvergoedingen zijn aftrekbaar Andere autokosten zijn slechts beperkt aftrekbaar Belasting op voordeel alle aard bedrijfswagen 120% aftrekbaarheid voor organisatie collectief vervoer en fietsinvesteringen Sociale lasten (RSZ) op loon Verplaatsingsvergoedingen zijn vrijgesteld van RSZ Bedrijfswagen met privégebruik: solidariteitsbijdrage (CO2-taks) Andere voordelen (“alle aard”): onderhevig aan RSZ

78 Bijdrage werkgever in kosten openbaar vervoer fiscaal kader Werknemer: Vrijstelling op verplaatsingsvergoeding = 100% Voorwaarde: kosten kunnen bewijzen (abo, tickets) (Als deze lager zijn dan de tussenkomst, kan men ze verhogen met 370 € “andere modi”) OF: bewijzen beroepskosten met een limiet van 100 km enkele woon-werkrit Werkgever: vrij van RSZ en 100 % aftrekbaar voor zover niet hoger dan kost

79 toepassingen 100% terugbetalen kosten openbaar vervoer (ipv verplichte +/- 75%) –Toepassing 80/20 regeling NMBS werkgever betaalt 80% van het treinabonnement  het abonnement wordt gratis voor de werknemer –100% van het abonnement De Lijn, MIVB en/of TEC eventueel via derde betaler Betalen van de combinatie trein + MIVB/De Lijn/TEC Combinatie trein + fietsvergoeding / gratis (plooi)fiets Betalen van de combinatie trein/bus/metro + 370 € “alle voortransport”, bvb. parking, fiets Bijdrage werkgever in kosten openbaar vervoer

80 Voorbeeld: Frank werkt bij Bedrijf NV woont 50km van zijn werk brutowedde 30.000 € verplaatsingsvergoeding afhankelijk van vervoerswijze maakt kosten (oa. gebruik eigen wagen) om te gaan werken

81 Voorbeeld: Frank woont 50km van zijn werk pendelt met de trein treinabo 50km = 1359€/jaar (jaartreinkaart) werkgever betaalt 1008€ terug (onbelast) Frank krijgt 1008€ vergoeding werkgever (onbelast) zou tot 1359€ + 370€ onbelaste vergoeding kunnen krijgen

82 fiscaal kader Werknemer: Vrijstelling maximum ter waarde van een 1ste klas week- treinabonnement voor de woon-werkafstand Vermindering voordeel bedrijfswagen met gecarpoolde kilometers Voorwaarde: akkoord tussen werkgever en werknemer over deelname aan het systeem; controle door werkgever OF: bewijzen beroepskosten met een limiet van 100 km enkele woon- werkrit voor passagiers Werkgever: vrij van RSZ en 100 % aftrekbaar voor zover niet hoger dan kost opm: omwegen om passagiers op te halen kunnen worden vergoed als dienstkilometers Bijdrage werkgever in kosten collectief vervoer

83 toepassingen Invoering verhoogde vrijstelling voor carpoolers zonder verplaatsingsvergoeding op zich te verhogen Verhoogde financiële bijdrage of een bedrijfswagen voor carpoolers (vanpooling) Bedrijfsbus: in praktijk bijdrage werknemer ipv bijkomende verplaatsingsvergoeding door werkgever Bijdrage werkgever in kosten collectief vervoer

84 fiscaal kader Werknemer: Max. 370 € vrijstelling op de verplaatsingsvergoeding OF bewijzen beroepskosten (chauffeurs: zonder limiet) Werkgever: vrij van RSZ en 100 % aftrekbaar voor zover niet hoger dan kost toepassingen multimodaliteit: combinatie met openbaar/coll. vervoer voetgangersvergoeding verplaatsingsvergoeding voor automobilisten buiten “gemeenschappelijk vervoer” forfaitaire fietsvergoeding… Bijdrage werkgever in kosten auto en andere modi

85 Voorbeeld: Frank woont 50km van zijn werk pendelt met de wagen verplaatsingsvergoeding auto = treinabo = 1008€/jaar Frank krijgt 1008 € –waarvan 370€ onbelast –638 € als belastbaar inkomen wordt beschouwd

86 Voorbeeld: Frank woont 50km van zijn werk pendelt met de eigen wagen, samen met collega’s verplaatsingsvergoeding auto = treinabo = 1008€/jaar Frank krijgt 1008€, volledig onbelast ook zijn collega’s krijgen hetzelfde bedrag, volledig onbelast bovendien kan Frank ook nog een bijdrage in de kosten vragen aan de passagiers –advies: 0,07€/km ; 0,21€/km bij omwegen

87 Fietsvergoeding op kilometerbasis fiscaal kader Werknemer: Onbelast tot 0,21 €/km: Voorwaarden: specifiek als fietsvergoeding, op kilometerbasis, werkgever voert controle uit (verklaring op eer) EN: bewijzen beroepskosten à 0,21 €/km met een limiet van 100 km enkele woon-werkrit Werkgever: vrij van RSZ tot 0,21 €/km en 100 % aftrekbaar

88 toepassingen Opletten met lage woon-werkafstanden Op basis van 5 km woon-werkafstand: 10 x 220 dagen x 0,21 €/km = 462 €/jaar/fietser >< verplichte bijdrage trein = 280 €/jaar Op basis van 2 km woon-werkafstand: 4 x 220 dagen x 0,21 €/km = 185 €/jaar/fietser >< verplichte bijdrage trein = 217 €/jaar = geen financieel voordeel = geen fiscaal voordeel (vrijstelling altijd 370 €)  men stelt beter een forfaitair minimum van 196 € à 370 € Fietsvergoeding op kilometerbasis

89 Fiets van het bedrijf, accessoires e.a. Werknemer: Onbelast inkomen EN: bewijzen beroepskosten met een limiet van 100 km enkele woon- werkrit (indien men niet opteert voor een vrijstelling op een eventuele vergoeding) Werkgever: K osten 120% aftrekbaar “de kosten die specifiek zijn gedaan of gedragen om het gebruik van de fiets door de personeelsleden voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats en hun plaats van tewerkstelling aan te moedigen in de mate dat deze gedaan of gedragen zijn om : a) een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen dat bestemd is voor het stallen van fietsen tijdens de werkuren van de personeelsleden of voor het ter beschikking stellen van die personeelsleden van een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches; b) fietsen en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen die ter beschikking gesteld worden van de personeelsleden”

90 Voordeel van alle aard voor werknemer Oude berekening o.b.v. woon-werk afstand – woon-werk afstand kleiner dan 25 km: forfaitaire belasting op 5.000 privékilometers – woon-werk afstand groter dan 25 km: forfaitaire belasting op 7.500 privékilometers – vermenigvuldiging met factor afhankelijk van fiscale PK Fiscaal kader

91 Vanaf 2012 berekening : catalogusprijs x CO2-percentage x 6/7 – de cataloguswaarde (obv ouderdomspercentage) – cataloguswaarde = gefactureerde waarde incl opties, geen kortingen – CO2-basispercentage = 5,5% voor referentie uitstoot van 115g/km (benzine, LPG of CNG) of 95 g/km (diesel) – verlaging of verhoging van basispercentage met 0,1% per gram CO2 tot min. 4% en max 18%, op basis van inschrijvingsbewijs (DIV) – voordeel nooit lager dan €1200 (Aj 2013) – verminderd met eventueel bijdrage van werknemer – pro rata temporis – vrijstelling ten belope van maximum 370,00 EUR kan worden toegepast op het voordeel van alle aard onder voorwaarde dat: vaststaat dat de werknemer het ter beschikking gesteld voertuig effectief voor zijn woon-werkverplaatsingen gebruikt; de werknemer aan zijn werkgever bevestigt dat hij zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst. – gebruik bedrijfswagen bij carpooling? Nog geen uitsluitsel. De bedrijfswagen Fiscaal kader

92 bv. Ford Grand C-Max 1,6 TDCi (CO2-uitstoot 124g/km, minder dan 1 jaar): cataloguswaarde (opties incl.) 21.290 x 100% ouderdomspercentage x 6/7 x CO2 percentage 8,4 % = 1532€ waarbij CO2 percentage wordt berekend op basis van CO2 uitstoot en brandstoftype De bedrijfswagen Fiscaal kader

93 De bedrijfswagen Fiscaal kader

94 http://www.standaard.be/extra/bedrijfswagens http://directlease.be/DLBe/nl/withus/advantages.do Wat kost mij dat? Werknemers

95 De bedrijfswagen Fiscaal kader Bron: Arval

96 De bedrijfswagen Fiscaal kader Bron: Arval

97 Werkgever: Verhoging van niet aftrekbare kosten (verworpen uitgaven) a rato van 17% van voordeel alle aard werknemer: belastbaar aan 33,99% (vennootschapsbelasting). Indien werknemer een bijdrage betaald wordt dit geneutraliseerd. RSZ: CO2 taks op elke bedrijfswagen met privé-gebruik vb. diesel uitstoot 124g/km: 50,05 €/mnd / electrische wagen: 24,25 €/mnd Aftrekbaarheid -- 100% voor financiering en mobilofonie; 75% voor brandstof - in functie van CO2-uitstoot voor andere kosten: vb. diesel uitstoot 142g/km: 75% / electrische wagen: 120% De bedrijfswagen Fiscaal kader

98 Kwart werkgevers denkt aan kleinere modellen. Kwart werkgevers denkt aan minder bedrijfswagens. bron: enquête NSZ

99 Contra’s voor werkgever –bestuurders van bedrijfswagens vertonen meer risicogedrag + neiging tot sneller rijden (bron:BIVV) –gevolg: verhoogd risico op arbeidsongevallen (niet allemaal met bedrijfswagens) (bron:Steunpunt Verkeersveiligheid) –10% van totaal arbeidsongevallen is verkeersongeval –16% van totaal ernstige arbeidsongevallen is verkeersongeval –43% van totaal dodelijke arbeidsongeval is verkeersongeval –arbeidswegongeval voor werkgever gemiddeld dubbel zo duur als een ongeval op de werkplaats (7.200 € tegenover 3.100 €)

100 –bedrijfswagen als dwingend keurslijf ‒ ook als de alternatieven geschikter of gewenster zijn wordt het gebruik ervan financieel afgestraft (bv. pendelen naar Brussel) ‒ aangename alternatieven worden niet in overweging genomen Contra’s voor werknemer

101 Contra’s voor maatschappij? –loskoppeling van kost en gebruik (vooral met tankkaart) geeft verhoogd gebruik: onverantwoorde kilometers. –wat is aandeel extra kilometers? –extra uitstoot? –extra file? –extra geluidshinder? –wat is aandeel extra wagens? –extra ruimtebeslag? –wat is aandeel extra ongevallen? –anderzijds: bedrijfswagens zijn gemiddeld nieuwer en dus gemiddeld minder CO2 uitstoot

102 Bestaande mogelijkheden: –Mobiliteitsbudget: combineer de bedrijfswagen met een gratis openbaar vervoer abonnement + gratis parking aan het station van oorsprong EN/OF een fiets(vergoeding) –Bedrijfswagen inleveren? Vergelijkbaar voordeel moeilijk haalbaar. Alternatieven?

103 Voorbeeld Werknemer die op 50 km woont Bedrijfswagen (35 000 km/jaar) gebruikt voor woon-werk (22 000 km/jaar): leasing/brandstof/ CO²tax = 11580 € + P-plaats 1000 € = 12 580 € /jaar (belast) Bedrijfswagen (13 000 km/jaar) NIET gebruikt voor woon-werk: leasing/brandstof/ CO²tax = 9 150 € /jaar (belast)  Winst= 3 430 € /jaar Bijvoorbeeld te spenderen Abonnement trein 50 km = 1359 € (onbelast) + toevoeging De Lijn = 232 € (onbelast) + toevoeging MIVB = 478 € (onbelast) + voortransport 370 € (onbelast) = 2439 € (onbelast) +

104 Mobiliteitsbudget: Belgacom

105

106 Voorbeeld Werknemer die op 50 km woont Bedrijfswagen (35 000 km/jaar) gebruikt voor woon-werk (22 000 km/jaar): leasing/brandstof/ CO²tax = 11580 € + P-plaats 1000 € = 12 580 € /jaar (belast) Wat heb je voor €12 580?

107 Voorbeeld nettreinkaart: € 2811/jaar omnipass € 232/jaar vouwfiets (Brompton) € 1300 (aankoop) fietstas Ortlieb Brompton € 130 regenkledij € 200 helm € 80 fiets GPS € 500 fietsvergoeding (50 km enkel aan € 0.21/km) = € 4620 = 9873€ /jaar + hoger nettoloon want geen “voordeel van alle aard”

108 Voorbeeld nettreinkaart: € 2811/jaar omnipass € 232/jaar Koga E-bike € 3200 (aankoop) fietstas Ortlieb € 130 regenkledij € 200 helm € 80 fiets GPS € 500 fietsvergoeding (50 km enkel aan € 0.21/km) = € 4620 = 11.773 € /jaar + hoger nettoloon want geen “voordeel van alle aard”

109 aarzel niet ons te contacteren indien er nu of in de toekomst vragen zijn… www.verkeerskunde.be Kirsten De Mulder kirsten.demulder@verkeerskunde.be 015 44 65 50 www.traject.be Stef Broodcoorens sbr@traject.be 09 242 32 80


Download ppt "Green workplaces workshop 2 Mobiliteitsbeleid (en fiscaliteit) Laakdal 17/10/2012."

Verwante presentaties


Ads door Google