De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Green workplaces workshop 2 Mobiliteitsbeleid (en fiscaliteit)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Green workplaces workshop 2 Mobiliteitsbeleid (en fiscaliteit)"— Transcript van de presentatie:

1 Green workplaces workshop 2 Mobiliteitsbeleid (en fiscaliteit)
Laakdal 17/10/2012 Green workplaces workshop 2 Mobiliteitsbeleid (en fiscaliteit)

2 Programma 12u30 - 13u15 inleiding in mobiliteitsmanagement
13u u30 voorbeeld vzw de Branding 13u u30 workshop 14u u00 fiscaliteit en bedrijfswagens  15u00 – 15u30 Discussie en ervaringsuitwisseling

3 Aantal afgelegde voertuigkilometers (België) in miljard km
Bron:

4 2010: 6. 689. 065 voertuigen waaronder 5. 276. 283 personenwagens (2
2010: voertuigen waaronder personenwagens ( benzine, diesel, gas, 36 elektrisch) ong firma wagens Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

5 Prognoses Planbureau 2030 (publ. april 2009)
bij ongewijzigd beleid: stijging personen- en goederenkilometers daling gemiddelde snelheid spits met 30% (dal ook 17%) ondanks groei, daling fijn stof (door regelgeving, technologie) echter 18% stijging broeikasgassen (groei verkeer compenseert positief effect van zuiniger voertuigen) Prognoses Planbureau 2030 (publ. april 2009)

6 Bron: OVG Vlaanderen 2008

7 Bron: OVG Vlaanderen 2008

8 Bron: OVG Vlaanderen 2008

9 Bron: OVG Vlaanderen 2008

10 omkaderend beleid: algemeen
Lintbebouwing regio aalst en denderleeuw

11 Zelfde schaal, vrij willekeurige regio in nederland: omgeving zutphen (grootte vergelijkbaar met aalst)

12 Files leiden tot enorme verliestijden

13 2008: 4,5 miljoen voertuigverliesuren
Kost € 7 à € 12 voor auto, € 45 voor vrachtwagen Macro-economische gevolgen: files zorgden in Vlaanderen in 2008 voor 4,5 miljoen voertuigverliesuren (opgeteld tijdverlies) één uur tijdverlies wordt geraamd op 10€ voor een personenwagen en 45€ voor een vrachtwagen

14 ongevallen Ongevallen, verkeersslachtoffers: Vlaanderen in 2007: verkeersslachtoffers, waarvan 527 doden en dodelijk gewonden (NIS, 2008)

15 maatschappelijke gevolgen
Kaart van geluidshinder, momenteel enkel gewestwegen in kaart gebracht Bij de berekeningen is rekening gehouden met: de verkeersintensiteiten op de wegen het type wegverharding de snelheid van het verkeer het reliëf de bestaande geluidsschermen de bodem (absorberende of reflecterende oppervlaktes) de meteo reflecties tegen gebouwen

16 geluidshinder 14.1% ernstig, 18.1% matig waarvan 83% door autoverkeer
Gevolgen Hinder Slaapstoornissen Verhoogde bloeddruk Lichamelijke stressreacties Verhoogde kans op hart- en vaatziekten 14,1% ernstig gehinderd en 18,1% matig

17 uitstoot Ecologische gevolgen: uitstoot van gassen, energieverbruik, leefbaarheid steden en gemeenten

18 omkaderend beleid: algemeen
Bevoegdheidsverdeling: Federaal niveau: verkeersreglement, fiscaal en financieel kader woon-werkverkeer, verzekeringswetgeving, beleid spoorweg Vlaams Gewest: ruimtelijke ordening, mobiliteitsbeleid, Gewestwegen (infrastructuur en verkeersregeling), “geregeld vervoer” (De Lijn en kader voor privaat collectief vervoer / taxi’s) Provincie: provinciewegen (weinig), controle op uitgaven gemeenten, coördinerende rol mobiliteitsmanagement Gemeente: lokale ruimtelijke ordening, lokaal mobiliteitsbeleid, gemeentewegen (infrastructuur en verkeersregeling), politie Lintbebouwing regio aalst en denderleeuw

19 Industrieterrein drongen + modal split
Bedrijf als Raes logistics zit daar op zijn plaats Bedrijf als HDP niet

20 ruimtelijke ordening Stationslocaties, onderaan rechts maquette gent sint pieters

21 Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening als kader voor mobiliteit
inplanting functies locatiebeleid wonen en werken dichter bij mekaar brengen inschatten mobiliteitseffecten bij nieuwe ontwikkelingen sinds 1/9/09 (mober) bouwen van >= 250 woongelegenheden gebouwen voor handel, horeca, kantoor met bvo >= 7500m² gebouwen voor industrie, kmo en ambacht met bvo >=15000m² aanleg van minstens 200 parkeerplaatsen

22 Mobiliteitsbeleid Meer ruimte en aandacht voor openbaar vervoer, fietser en voetganger betere fietsinfrastructuur , zone 30, beperkt éénrichtingsverkeer voor fietsers, autovrije voetgangerszones, P&R, verlagen snelheid autoverkeer, veiliger weginrichting, wegwerken zwarte punten, meer openbaar vervoer, sneller openbaar vervoer, groene fiscaliteit, ondersteuning sensibilisatiecampagnes, …..

23 omkaderend beleid Basismobiliteit
Gegarandeerde bediening van woonzones, aanbodsmodel

24 beleid openbaar vervoer
Netmanagement Optimalisatie van het netwerk (bv. START-netwerk luchthavenregio) Vraaggericht model Tarievenbeleid Omnipass De Lijn: 216€/jaar Derdebetalersysteem 80/20-regeling NMBS

25 En de werkgevers? en vele anderen....

26 beleid bedrijfsvervoerplannen
Brussel (BHG) verplicht opstellen van bedrijfsvervoerplan voor bedrijven > 200 wkn. (verlaging tot > 100 wkn.) Federaal driejaarlijkse verplichting tot overdracht van mobiliteitsgegevens voor bedrijven > 100 wkn. en hun vestigingen van + 30 wkn. voor te leggen aan werknemersvertegenwoordiging

27 beleid bedrijfsvervoerplannen
Vlaams niveau ondersteunend beleid (bedrijven en vakbonden) vorming door VSV + begeleiding bij opmaak bereikbaarheidsfiches hulp bij het opstellen/uitwerken van bedrijfsvervoerplannen (mobiscans, quickscans) module 15 (mobiliteitsconvenant): mogelijkheid voor de gemeente om te werken rond bedrijfsvervoerplannen

28 het Pendelfonds fonds voor opzetten concrete projecten rond duurzaam woon-werkverkeer subsidieert 50% van projecten volgens principe “1€ voor 1€” Maximum duur ondersteuning is 4 jaar ondersteuning en indienen via Provinciale Mobiliteitspunten samenwerking tussen bedrijven wordt extra gevaloriseerd bij beoordeling indieningsdatum 6de oproep: nog te bepalen

29 Provinciale Mobiliteitspunten
ondersteunen van bedrijven bij mobiliteitsbeleid doorgeefluik van informatie faciliteren en begeleiden van dossier-opmaak Pendelfonds begeleiding bij coördinatie, uitwerking, uitvoering en evaluatie van projecten samenwerkingsverband tussen Vlaams Gewest, De Lijn, Provincies, andere mobiliteitspartners 1 per Provincie onderdeel Slimweg / Mobidesk

30 Een bedrijfsvervoerplan =
de studie, de uitvoering en de opvolging van maatregelen om de woon-werk en dienstverplaatsingen van een bedrijf zo optimaal en duurzaam mogelijk te laten verlopen volledig bvp maar ook quickscan

31 Stappen in bedrijfsvervoerplan
mobiliteitsprofiel bereikbaarheidsprofiel evt. bijkomend onderzoek personeelsenquête reistijdvergelijking discussiegroepen . . . actieplan uitvoering en opvolging

32 Bereikbaarheidsprofiel

33 Mobiliteitsprofiel 5km 7,5km

34 actieplan de juiste mix van maatregelen, maatwerk denk multimodaal
er is niet zoiets als hét juiste vervoermiddel wel: juiste vervoermiddel op het juiste moment STOP-principe honing en azijn diverse maatregelen Vergoedingen aanbod van infrastructuur parkeerbeleid Telewerk Communicatie Campagnes collectief vervoer, vanpooling

35 Overzicht maatregelen
preventief fiets / voetganger collectief vervoer carpooling auto algemene maatregelen

36 Woon-werk verplaatsingen vermijden
telewerk : thuis of tele-kantoor compacte werkweek verhuispremie voor werknemers aandacht voor locatie/mobiliteit bij verhuis decentralisatie bedrijf (bijkantoren)

37 Dienstverplaatsingen (met auto) vermijden
vergaderingen op de plaats waar de meeste deelnemers werken of wonen tele- of videoconferentie vergaderingen op OV-locaties begin- en einduur vergadering afstemmen op dienstregeling ov

38 Fiets/voetgangers meest duurzame vervoermiddel
minder absenteïsme (tot 15%) houdt werknemers fit groot potentieel in Vlaanderen : veel werknemers wonen op fietsafstand (28% max 5km, 46% max 10km) relatief weinig niveau verschillen in landschap meer en meer investering in fietsinfrastructuur concurrentieel op meer en meer routes

39 Fiets/voetgangers fietsvergoeding/stapvergoeding faciliteiten
degelijke stallingen douches kleedruimtes aandacht voor fietsroutes op eigen terrein fietshersteldienst accessoires pendelfietsen alle fietsinvesteringen 120% fiscaal aftrekbaar door de werkgever

40 UA: degelijke stallingen, geen wielplooiers, overdekt, afsluitbaar
Dexia: ombouw carwash directiewagens tot kleedruimte The Green Pod: Fiets parkeren (10 fietsen), douchen, omkleedruimte en opbergfaciliteit ter grootte van 1 parkeerplaats

41 Nike Aankoop van bedrijfsfietsen voor wie meer dan 50% met de fiets naar het werk komt / Electrische fietsen voor wie meer dan 20 km moet afleggen / fietsonderhoudsbeurt / fietsvergoeding / Uitbreiding fietsenstalling , kleedruimte, lockers / Verlenging Nikelaan + aanleg fietspad Colruyt gratis fiets voor werknemer die 4 op 5 met fiets komt. Cayman bedrijfsfiets voor woon-werkverkeer en voor verplaatsingen onder de middag

42 Fiets/voetgangers nieuwe markt en nieuwe mogelijkheden.
elektrische fietsen Grotere afstanden Niet bezweet op werk vouwfietsen zeer flexibel combinatie met OV fietskarren/bakfietsen antwoord op ketenverplaatsingen vervoer kinderen/bagage

43 Openbaar vervoer beperkt aandeel in woon-werkverkeer
Vlaanderen : 5% bus/tram, 7% trein (2008) veel bedrijvenzones : 0,..% bijkomend aanbod openbaar vervoer? subsidiëring abonnementen aanpassen werkuren ifv. dienstregeling zachte maatregelen bekend maken bestaand aanbod probeerpassen bij De Lijn rijdt iedereen gratis mt ov (tec – de lijn – mivb) : voor- en natransport vergoeden

44 Collectief vervoer privaat collectief vervoer
financiële draagkracht nodig 120% aftrekbaar als kost KBC : pendeldienst station Brussel Noord – hoofdzetel Pendelbusdienst Max Mobiel tussen Gent-Dampoort en Gentse kanaalzone. Kostprijs : 5 euro voor H/T rit

45 Collectief vervoer vanpooling « carpool met minibusje » reglement
120% als kost aftrekbaar voor werkgever reglement

46 Carpooling fiscaal en financieel aantrekkelijk
databank carpoolovereenkomst campagne Dexia: gratis parkeerplaats voor carpoolers (Brussel) andere medewerkers betalen.

47 Auto parkingmanagement
meest efficiënte maatregel in mobiliteitsbeleid beschikbare parkeerplaats = dé stimulans om met auto te komen vrijwel onontgonnen in België, courant in Nederland beschikbare parkeerplaatsen verdelen op basis van (mobiliteits)criteria werknemer betaalt voor parkeerplaats, lineair of ifv. mobiliteitscriteria (o.a. reistijdverhouding ov – auto), geen voorbehouden plaatsen voor het management symbolische waarde geloofwaardigheid

48 stad Antwerpen: geen parking voorzien bij renovatie den Bell
Colruyt: hoofdzetel Halle alle voorbehouden plaatsen voor directieleden geschrapt.

49 Auto - dienstverplaatsingen
poolwagen alternatief voor gebruik eigen wagen voor dienstverplaatsingen kostenbesparing bedrijf eventueel via deelauto systeem (Cambio) openbaar vervoer als alternatief: (bv. NMBS railpass, contractual ticketting online, Lijnkaarten,…) dienstfietsen als alternatief (incl. fietstas) dienstverplaatsingsreglement

50 Auto bedrijfswagen vs mobiliteitsbudget bedrijfswagen + OV + fiets
werknemer keuze laten tussen bedrijfswagen of pakket andere mobiliteitsprodukten / mobiliteits-budget bedrijfswagen + OV + fiets

51 Vervoerscoördinator aanspreekpunt, bemiddelaar, coördinator
en monitoring! voorbeeld : UZ Gent, Fortis BNP, KBC, Nike, Delhaize, CNH, …

52 Algemene maatregelen informatie en communicatie
informatie gebruiksvriendelijk aanbieden en actualiseren vermijden dat mensen « automatisch » voor de wagen kiezen intern en extern intranet, bereikbaarheidsgids, persoonlijk reisadvies, info-stand in bedrijf, mobiliteitsmap voor nieuwe medewerkers…

53 Campagnes gebruik alternatieven = leerproces
imago duurzame vervoermiddelen verbeteren

54 Verplaatsingsvergoedingen
door financiering autosolisme minder aantrekkelijk maken verhogen vergoedingen duurzame vervoermiddelen fietsvergoeding (tot € 0.21) combinatie mogelijk maken (voor- en natransport) verminderen voordeel automobilist (verhoogde) kost parkeren « parking cash out »

55 Gegarandeerde thuisrit
neemt onzekerheid weg enkel bij noodgevallen (strikte afspraken !) effectief én weinig gebruikt

56 BIM parkeerbeleid verhoogde vergoedingen fietsinfrastructuur
mobiliteitsacties: dring dring, fridaybike,22/09 gereserveerde parkeerplaatsen carpoolers informeren en sensibiliseren

57 Moortgat …den duvel fietst… voor project: 19% fietsers
bedrijfsfiets fietsvergoeding onderhoud van de bedrijfsfietsen aanpassing fietsinfrastructuur, douches en kleedruimtes na campagne 43% fietsers 86 Duvel-fietsen Fietsen ter waarde van € 895. Na korting + pendelfondsbijdrage: € 300 Onderhoudscontract Regenkledij Fietsvergoeding 1ste intekenronde: 33 autosolisten worden fietser. Gemiddelde fietsafstand: 8 km

58 Kleinere bedrijven Webfabriek (websites/IT) Cayman Studiebureau ‘Buur’
vouwfiets voor alle medewerkers aanwervingsprocedure Cayman bedrijfsfietsen capoolwagen voor wie te voet komt… Studiebureau ‘Buur’ locatiebeleid: bedrijventerrein of stadscentrum? mobiliteitskost? geen eigen wagens, wel Cambio

59

60

61

62

63

64 Nuttige Links Mobiel Vlaanderen: http://www.mobielvlaanderen.be
Federaal: Statistieken: Vlaamse Stichting Verkeerskunde: Toolbox voor mobiliteitsmanagement in bedrijven Mobiliteitswinkel Antwerpen Provinciale mobiliteitspunten Brusselse Gewestelijke website Bedrijfsvervoerplannen

65 Nuttige Links Routeplanners www.delijn.be www.nmbs.be
Treininfo Knooppuntennetwerk Fietsroutes Info over fiscale kader van woon-werk verkeer

66

67 Workshop 7 post-its per persoon “kleefronde” bespreking
rechts onder symbool op elke post-it zetten 1 post-it zonder tekst voor 1ste vraag 1 post-it zonder tekst voor 2de vraag max 5 post-its met tekst te verdelen onder 3de en 4de vraag “kleefronde” bespreking

68 Workshop 4 vragen Is bedrijfsvervoerplanning nuttig als deel van de oplossing? ja/neen/misschien/weet niet Hebben de vakbonden hierin een rol te vervullen? Wat werkt in overleg met werkgevers? Wat werkt om het draagvlak bij werknemers te vergroten?

69 Fiscaliteit en bedrijfswagens

70 2010: in België 6.689.065 ingeschreven voertuigen
waaronder ong bedrijfswagens 90% diesel leggen gemiddeld km/ jaar af, privé wagens km België uniek in gebruik bedrijfswagen als verloning België aan de top wat betreft aantal bedrijfswagens/inwoner hoge loonkost krapte op de arbeidsmarkt nog steeds stijging van aantal bedrijfswagens, daling in andere Europese landen. Effect nieuwe fiscale maatregelen?

71 Een aantrekkelijke manier voor werkgevers om werknemers te belonen
Fiscaal interessant: sociale lasten beperkt Een bedrijfswagen die aan de werkgever €/jaar kost heeft een waarde van 7500 € voor de werknemer. >< Hetzelfde bedrag € in normaal salaris zou slechts € opbrengen voor de werknemer Gemakkelijke administratie: één factuur, voorspelbare kost Hoge loonkost en krapte op arbeidsmarkt maken bedrijfswagen logisch keuze voor werkgever.

72 Een aantrekkelijke surplus voor werknemer
Financieel interessant 2008:gemiddeld €4200/gezin of 13% van huishoudbudget wagen kost €0.25 à €0.35/km Comfort: met een leasingwagen geen zorgen Efficiënt: de werknemer heeft continue ononderbroken mobiliteit

73 basisprincipes fiscaliteit
Verschillende soorten belastingen, zowel voor natuurlijke personen (werknemers en zelfstandigen) als rechtspersonen (bedrijven) Directe belastingen op verschillende vormen van inkomen en vermogen Lonen werknemers (of zelfstandigen) (belast in functie van de schaal) Bedrijfswinst (vennootschapsbelasting van 33,99%) Kapitaal Onroerend goed ... Op lonen worden ook RSZ-bijdragen (sociale lasten) betaald, door de werknemer (afgehouden van brutoloon voor belasting) (13,07% in de privé) door de werkgever (berekend op de bruto lonen werknemers) (+/- 32% in de privé) Daarnaast zijn er de indirecte belastingen: de BTW, accijnzen,…

74 basisprincipes fiscaliteit
Vrijstelling: deel van het loon dat om bepaalde redenen niet wordt belast bv. de tussenkomst in de verplaatsingsvergoeding woon-werk, onder bepaalde voorwaarden Kostenaftrek (beroepskosten): kosten waarmee het belastbaar loon of de winst wordt verminderd bv. “kosten die je maakt om te kunnen gaan werken” (bv. gebruik eigen wagen voor woon-werkverkeer) Niet belaste voordelen: niet als salaris beschouwd bv. bedrijfsfiets Voordeel van alle aard: een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid Deze voordelen van alle aard worden beschouwd als een beroepsinkomst, er moeten dus belastingen op worden betaald. (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking gesteld onroerend goed, een lening aan voordelig tarief …).

75 basisprincipes fiscaliteit
Belastingen aan werknemerskant - voorbeeld Totaal bruto salaris 4000 RSZ-bijdrage ,80 Belastbaar ,20 Bedrijfsvoorheffing ,49 Speciale bijdrage RSZ -38,81 Netto ,20 Belastingen aan werkgeverskant - voorbeeld Inkomen Uitgaven Bruto salarissen RSZ werkgever Andere aftrekbare kosten Winst voor belasting Belasting Te bestemmen winst

76 Referentiekader: werknemer
FORFAIT “WERKELIJKE” KOSTEN (Forfaitaire aftrek beroepskosten) (Als kosten hoger dan forfait) Bewijzen beroepskosten Meestal aan 0,15 €/km, tenzij voor de fiets (0,21 €/km) en de moto (reële kost) EN Vrijstelling op de werkgeversbijdrage Openbaar vervoer: 100% Collectief vervoer: max. tarief weekabonnement trein (dus meestal 100%) - Andere: 370 € op bedrijfswagen bij carpooling Forfaitaire km voor berekening voordeel bedrijfswagen OF EN/OF Tot 0,21 €/km belastingvrije fietsvergoeding en/of gratis woon-werk fiets

77 Referentiekader: werkgever
Sociale lasten (RSZ) op loon Verplaatsingsvergoedingen zijn vrijgesteld van RSZ Bedrijfswagen met privégebruik: solidariteitsbijdrage (CO2-taks) Andere voordelen (“alle aard”): onderhevig aan RSZ Aftrekbare kosten Directe kosten BTW Verplaatsingsvergoedingen zijn aftrekbaar Andere autokosten zijn slechts beperkt aftrekbaar Belasting op voordeel alle aard bedrijfswagen 120% aftrekbaarheid voor organisatie collectief vervoer en fietsinvesteringen

78 Bijdrage werkgever in kosten openbaar vervoer
fiscaal kader Werknemer: Vrijstelling op verplaatsingsvergoeding = 100% Voorwaarde: kosten kunnen bewijzen (abo, tickets) (Als deze lager zijn dan de tussenkomst, kan men ze verhogen met 370 € “andere modi”) OF: bewijzen beroepskosten met een limiet van 100 km enkele woon-werkrit Werkgever: vrij van RSZ en 100 % aftrekbaar voor zover niet hoger dan kost

79 Bijdrage werkgever in kosten openbaar vervoer
toepassingen 100% terugbetalen kosten openbaar vervoer (ipv verplichte +/- 75%) Toepassing 80/20 regeling NMBS werkgever betaalt 80% van het treinabonnement het abonnement wordt gratis voor de werknemer 100% van het abonnement De Lijn, MIVB en/of TEC eventueel via derde betaler Betalen van de combinatie trein + MIVB/De Lijn/TEC Combinatie trein + fietsvergoeding / gratis (plooi)fiets Betalen van de combinatie trein/bus/metro + 370 € “alle voortransport”, bvb. parking, fiets

80 Voorbeeld: Frank werkt bij Bedrijf NV woont 50km van zijn werk
brutowedde € verplaatsingsvergoeding afhankelijk van vervoerswijze maakt kosten (oa. gebruik eigen wagen) om te gaan werken

81 Voorbeeld: Frank woont 50km van zijn werk pendelt met de trein
treinabo 50km = 1359€/jaar (jaartreinkaart) werkgever betaalt 1008€ terug (onbelast) Frank krijgt 1008€ vergoeding werkgever (onbelast) zou tot 1359€ + 370€ onbelaste vergoeding kunnen krijgen

82 Bijdrage werkgever in kosten collectief vervoer
fiscaal kader Werknemer: Vrijstelling maximum ter waarde van een 1ste klas week-treinabonnement voor de woon-werkafstand Vermindering voordeel bedrijfswagen met gecarpoolde kilometers Voorwaarde: akkoord tussen werkgever en werknemer over deelname aan het systeem; controle door werkgever OF: bewijzen beroepskosten met een limiet van 100 km enkele woon-werkrit voor passagiers Werkgever: vrij van RSZ en 100 % aftrekbaar voor zover niet hoger dan kost opm: omwegen om passagiers op te halen kunnen worden vergoed als dienstkilometers

83 Bijdrage werkgever in kosten collectief vervoer
toepassingen Invoering verhoogde vrijstelling voor carpoolers zonder verplaatsingsvergoeding op zich te verhogen Verhoogde financiële bijdrage of een bedrijfswagen voor carpoolers (vanpooling) Bedrijfsbus: in praktijk bijdrage werknemer ipv bijkomende verplaatsingsvergoeding door werkgever

84 Bijdrage werkgever in kosten auto en andere modi
fiscaal kader Werknemer: Max. 370 € vrijstelling op de verplaatsingsvergoeding OF bewijzen beroepskosten (chauffeurs: zonder limiet) Werkgever: vrij van RSZ en 100 % aftrekbaar voor zover niet hoger dan kost toepassingen multimodaliteit: combinatie met openbaar/coll. vervoer voetgangersvergoeding verplaatsingsvergoeding voor automobilisten buiten “gemeenschappelijk vervoer” forfaitaire fietsvergoeding…

85 Voorbeeld: Frank woont 50km van zijn werk pendelt met de wagen
verplaatsingsvergoeding auto = treinabo = 1008€/jaar Frank krijgt 1008 € waarvan 370€ onbelast 638 € als belastbaar inkomen wordt beschouwd

86 Voorbeeld: Frank woont 50km van zijn werk
pendelt met de eigen wagen, samen met collega’s verplaatsingsvergoeding auto = treinabo = 1008€/jaar Frank krijgt 1008€, volledig onbelast ook zijn collega’s krijgen hetzelfde bedrag, volledig onbelast bovendien kan Frank ook nog een bijdrage in de kosten vragen aan de passagiers advies: 0,07€/km ; 0,21€/km bij omwegen

87 Fietsvergoeding op kilometerbasis
fiscaal kader Werknemer: Onbelast tot 0,21 €/km: Voorwaarden: specifiek als fietsvergoeding, op kilometerbasis, werkgever voert controle uit (verklaring op eer) EN: bewijzen beroepskosten à 0,21 €/km met een limiet van 100 km enkele woon-werkrit Werkgever: vrij van RSZ tot 0,21 €/km en 100 % aftrekbaar

88 Fietsvergoeding op kilometerbasis
toepassingen Opletten met lage woon-werkafstanden Op basis van 5 km woon-werkafstand: 10 x 220 dagen x 0,21 €/km = 462 €/jaar/fietser >< verplichte bijdrage trein = 280 €/jaar Op basis van 2 km woon-werkafstand: 4 x 220 dagen x 0,21 €/km = 185 €/jaar/fietser >< verplichte bijdrage trein = 217 €/jaar = geen financieel voordeel = geen fiscaal voordeel (vrijstelling altijd 370 €)  men stelt beter een forfaitair minimum van 196 € à 370 €

89 Fiets van het bedrijf, accessoires e.a.
Werknemer: Onbelast inkomen EN: bewijzen beroepskosten met een limiet van 100 km enkele woon-werkrit (indien men niet opteert voor een vrijstelling op een eventuele vergoeding) Werkgever: Kosten 120% aftrekbaar “de kosten die specifiek zijn gedaan of gedragen om het gebruik van de fiets door de personeelsleden voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats en hun plaats van tewerkstelling aan te moedigen in de mate dat deze gedaan of gedragen zijn om : a) een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen dat bestemd is voor het stallen van fietsen tijdens de werkuren van de personeelsleden of voor het ter beschikking stellen van die personeelsleden van een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches; b) fietsen en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen die ter beschikking gesteld worden van de personeelsleden”

90 Fiscaal kader Voordeel van alle aard voor werknemer
Oude berekening o.b.v. woon-werk afstand woon-werk afstand kleiner dan 25 km: forfaitaire belasting op privékilometers woon-werk afstand groter dan 25 km: forfaitaire belasting op privékilometers vermenigvuldiging met factor afhankelijk van fiscale PK

91 De bedrijfswagen Fiscaal kader
Vanaf 2012 berekening : catalogusprijs x CO2-percentage x 6/7 de cataloguswaarde (obv ouderdomspercentage) cataloguswaarde = gefactureerde waarde incl opties, geen kortingen CO2-basispercentage = 5,5% voor referentie uitstoot van 115g/km (benzine, LPG of CNG) of 95 g/km (diesel) verlaging of verhoging van basispercentage met 0,1% per gram CO2 tot min. 4% en max 18%, op basis van inschrijvingsbewijs (DIV) voordeel nooit lager dan €1200 (Aj 2013) verminderd met eventueel bijdrage van werknemer pro rata temporis vrijstelling ten belope van maximum 370,00 EUR kan worden toegepast op het voordeel van alle aard onder voorwaarde dat: vaststaat dat de werknemer het ter beschikking gesteld voertuig effectief voor zijn woon-werkverplaatsingen gebruikt; de werknemer aan zijn werkgever bevestigt dat hij zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst. gebruik bedrijfswagen bij carpooling? Nog geen uitsluitsel.

92 De bedrijfswagen Fiscaal kader
bv. Ford Grand C-Max 1,6 TDCi (CO2-uitstoot 124g/km, minder dan 1 jaar): cataloguswaarde (opties incl.) x 100% ouderdomspercentage x 6/7 x CO2 percentage 8,4 % = 1532€ waarbij CO2 percentage wordt berekend op basis van CO2 uitstoot en brandstoftype

93 De bedrijfswagen Fiscaal kader

94 Wat kost mij dat? Werknemers

95 De bedrijfswagen Fiscaal kader Bron: Arval

96 De bedrijfswagen Fiscaal kader Bron: Arval

97 De bedrijfswagen Fiscaal kader Werkgever:
Verhoging van niet aftrekbare kosten (verworpen uitgaven) a rato van 17% van voordeel alle aard werknemer: belastbaar aan 33,99% (vennootschapsbelasting). Indien werknemer een bijdrage betaald wordt dit geneutraliseerd. RSZ: CO2 taks op elke bedrijfswagen met privé-gebruik vb. diesel uitstoot 124g/km: 50,05 €/mnd / electrische wagen: 24,25 €/mnd Aftrekbaarheid -- 100% voor financiering en mobilofonie; 75% voor brandstof - in functie van CO2-uitstoot voor andere kosten: vb. diesel uitstoot 142g/km: 75% / electrische wagen: 120%

98 Kwart werkgevers denkt aan kleinere modellen.
Kwart werkgevers denkt aan minder bedrijfswagens. bron: enquête NSZ

99 Contra’s voor werkgever
bestuurders van bedrijfswagens vertonen meer risicogedrag + neiging tot sneller rijden (bron:BIVV) gevolg: verhoogd risico op arbeidsongevallen (niet allemaal met bedrijfswagens) (bron:Steunpunt Verkeersveiligheid) 10% van totaal arbeidsongevallen is verkeersongeval 16% van totaal ernstige arbeidsongevallen is verkeersongeval 43% van totaal dodelijke arbeidsongeval is verkeersongeval arbeidswegongeval voor werkgever gemiddeld dubbel zo duur als een ongeval op de werkplaats (7.200 € tegenover €)

100 Contra’s voor werknemer
bedrijfswagen als dwingend keurslijf ook als de alternatieven geschikter of gewenster zijn wordt het gebruik ervan financieel afgestraft (bv. pendelen naar Brussel) aangename alternatieven worden niet in overweging genomen

101 Contra’s voor maatschappij?
loskoppeling van kost en gebruik (vooral met tankkaart) geeft verhoogd gebruik: onverantwoorde kilometers. wat is aandeel extra kilometers? extra uitstoot? extra file? extra geluidshinder? wat is aandeel extra wagens? extra ruimtebeslag? wat is aandeel extra ongevallen? anderzijds: bedrijfswagens zijn gemiddeld nieuwer en dus gemiddeld minder CO2 uitstoot

102 Alternatieven? Bestaande mogelijkheden:
Mobiliteitsbudget: combineer de bedrijfswagen met een gratis openbaar vervoer abonnement + gratis parking aan het station van oorsprong EN/OF een fiets(vergoeding) Bedrijfswagen inleveren? Vergelijkbaar voordeel moeilijk haalbaar.

103 Voorbeeld Werknemer die op 50 km woont
Bedrijfswagen ( km/jaar) gebruikt voor woon-werk ( km/jaar): leasing/brandstof/ CO²tax = € + P-plaats 1000 € = € /jaar (belast) Bedrijfswagen ( km/jaar) NIET gebruikt voor woon-werk: leasing/brandstof/ CO²tax = € /jaar (belast)  Winst = € /jaar Bijvoorbeeld te spenderen Abonnement trein 50 km = 1359 € (onbelast) + toevoeging De Lijn = 232 € (onbelast) + toevoeging MIVB = 478 € (onbelast) + voortransport 370 € (onbelast) = 2439 € (onbelast) +

104 Mobiliteitsbudget: Belgacom

105

106 Voorbeeld Wat heb je voor €12 580? Werknemer die op 50 km woont
Bedrijfswagen ( km/jaar) gebruikt voor woon-werk ( km/jaar): leasing/brandstof/ CO²tax = € + P-plaats 1000 € = € /jaar (belast) Wat heb je voor €12 580?

107 Voorbeeld nettreinkaart: € 2811/jaar omnipass € 232/jaar
vouwfiets (Brompton) € 1300 (aankoop) fietstas Ortlieb Brompton € 130 regenkledij € 200 helm € 80 fiets GPS € 500 fietsvergoeding (50 km enkel aan € 0.21/km) = € 4620 = 9873€ /jaar + hoger nettoloon want geen “voordeel van alle aard”

108 Voorbeeld nettreinkaart: € 2811/jaar omnipass € 232/jaar
Koga E-bike € 3200 (aankoop) fietstas Ortlieb € 130 regenkledij € 200 helm € 80 fiets GPS € 500 fietsvergoeding (50 km enkel aan € 0.21/km) = € 4620 = € /jaar + hoger nettoloon want geen “voordeel van alle aard”

109 aarzel niet ons te contacteren indien er nu of in de toekomst vragen zijn… Stef Broodcoorens Kirsten De Mulder


Download ppt "Green workplaces workshop 2 Mobiliteitsbeleid (en fiscaliteit)"

Verwante presentaties


Ads door Google