De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Derde Bijeenkomst “Misverstanden bij ID”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Derde Bijeenkomst “Misverstanden bij ID”"— Transcript van de presentatie:

1 Derde Bijeenkomst “Misverstanden bij ID”
Allan R. de Monchy

2 Drie bijeenkomsten: Donderdag 15 januari 2009: Inleidende opmerkingen. Onze planeet en zonnestelsel, Het schrift en het collectieve kunnen denken. Donderdag 29 januari 2009: De ontdekking van de 20-ste eeuw; DNA en RNA. Ontstaan van het leven en hoe de moderne mens “Out of Eden” of het paradijs verliet. Donderdag 5 februari 2009: De twee theorieën van de 20-ste eeuw; relativiteits theorie (en kwantummechanica). Ons melkwegstelsel en Universum. Schepping, religie, intelligent design, creationisten, antropisch principe.

3 Big Bang 13.7 miljard jaar geleden

4 De twee Relativiteitstheorieën speciale en algemene

5 Had de snelheid van de aarde hier enige invloed op ??
Invariantie van de licht snelheid. De aarde beweegt met een snelheid van 30 km/s met een baan om de zon Albert Michelson and Edward Morley eind 19-de eeuw maten de lichtsnelheid in vacuüm (luchtledige) ,458 km/s. Had de snelheid van de aarde hier enige invloed op ?? Antwoord: Nee !!

6 De revolutie in de Fysica Albert Einstein en Hendrik Anton Lorentz

7 De Postulaten van Einstein

8 Speciale Relativiteit W=U+V

9 In Algebra: stilstaande en bewegende wagons met snelheid v
Euclidische Transformatie

10 Lorentz Transformatie

11 In de buurt van c = 300.000 km/sec “ Lorentz transformaties”
We nemen een staaf van 1 meter en een klok met één tik per seconde!

12 Einsteins Speciale Relativiteit
Door Lorentz transformatie van rustende ruimte K naar de bewegende ruimte K’ blijft de lichtsnelheid c invariant (postulaat van Lorentz). Bij snelheden in de buurt van de lichtsnelheid c gaat de ruimte “merkbaar” krimpen en gaat een klok langzamer lopen. Bij 30 km/s is hiervan “menselijk gesproken” nog niets te merken. Energie en Massa zijn equivalent E=mc².

13 De vierde dimensie Wij kunnen de positie bepalen in onze Euclidische ruimte door 3 getallen langs een x, y, en z as. Het tijdstip t staat hiervan los. Voegen wij hieraan de “c maal tijd” toe dan hebben we een 4 dimensionale “tijd-ruimte”. Wij dienen de Niet-Euclidische geometrie toe te passen. In een Euclidisch transformatie zijn ruimte en tijd onafhankelijk. In een Lorentz transformatie zijn tijd en ruimte aan elkaar verbonden.

14

15 De Algemene Relativiteit
Einstein postuleerde dat zwaartekracht een vorm van versnelling is. We noemen dit het equivalentie principe. Nu blijkt dat zwaartekracht ongeveer het zelfde doet met tijd en ruimte als snelheid Op aarde loopt een klok langzamer dan in het heelal. Maar “menselijk” gezien is hiervan niets te merken. Ook ruimte en tijd zijn niet van elkaar onafhankelijk en dienen in een 4-dimensionele ruimte te worden beschouwd. We voegen aan de x, y, z-assen een as ct toe (Hermann Minkowsky).

16 De Plat-landers in een Vlakke ruimte.

17 Platlanders in een gekromde ruimte

18 Kromming van de Niet-Euklidische ruimte om de zon.

19 Global Positioning System
Bij GPS moet voor kromming van de ruimte om de aarde worden gecorrigeerd.

20 Sterrenstelsels en zwaarte gaten
Ons Melkwegstelsel Sterrenstelsels en zwaarte gaten

21 Een zwart gat in platland
Een zwart gat in platland. De ruimte is zo gekromd dat een rechte lijn terugkeert in het gat. Zelfs een lichtdeeltje kan niet meer uit een zwart gat ontsnappen. Vandaar de naam. Maar indirect kunnen wij hem wel zien.

22 Kenmerken zwart gat Een zwart gat ontstaat door het ineenstorten van een ster ten gevolge van zijn eigen zwaartekracht. Om een zwart gat te worden, moet de massa enkele malen de zonmassa of nog zwaarder zijn. Aan de rand van een zwart gat zit de “waarnemingshorizon van Schwartzschild”. Bij het passeren van die rand verliezen we alle voorstellingsvermogen. Wij zijn als mens niet geschapen om dit te begrijpen maar wij kunnen er wel aan rekenen. Aan deze rand staat de tijd stil (stopt de klok te tikken) en is de ruimte “nul”. We kunnen dus eigenlijk niet spreken van een ruimte binnen de waarnemingshorizon. Het voorafgaande plaatje is dus in wezen onjuist. Wat zich in een zwart gat afspeelt, blijft vooralsnog een raadsel.

23 De Hubble telescoop in een baan om de aarde.

24 Zwart gat in het heelal Een zwart gat draait vaak om een ster en vormt een dubbelster. Een zwart gat is een kosmologische kannibaal.

25 Twee zwarte gaten met zichtbare “accretie schijf”.

26 en buurman Andromedanevel
Ons melkwegstelsel en buurman Andromedanevel

27 Het Sterrenbeeld Andromeda

28 Onze buursterrennevel E= 2.800.000 lichtjaren

29 Onze buur de Andromedanevel

30 Centrum Melkwegstelsel

31 Het emense zwarte gat in het centrum van ons melkwegstelsel in het sterrenbeeld Sagitarius.

32 Baan van ster om zwart gat

33 Ons melkwegstelsel

34 Het ontstaan van Elementen uit Waterstof en Helium

35 Spectraallijnen van een ster

36 Duizend jaar oude supernova of wel krab-nevel
Supernova treedt op als de gravitatie het wint van de inwendige druk door “verbranding” van waterstof tot helium. Duizend jaar oude supernova of wel krab-nevel Door stralingsdruk worden gassen met zwaardere elementen de ruimte in geblazen.

37 Door een supernova komen zwaardere elementen beschikbaar.
Na Big Bang 75% Waterstof en 25% Helium. Binnen in een ster is drie voudige botsing van He-4 mogelijk. Hierbij ontstaat een koolstof kern in “aangeslagen toestand” dat vervolgens onmiddellijk een foton uitzendt zodat een stabiele C-12 kern wordt verkregen.

38 Elementen zoals wij ze kennen.

39 Onze ster “de zon” is waarschijnlijk en kind (of zelfs een kleinkind) van een oerster die na de Big Bang is ontstaan. De geboorte is dus een super nova. De elementsamenstelling is geschikt geworden om vaste (niet gasvormige) planeten te vormen. De zon is een ster dat lang leven is beschoren op een rustige plek in ons melkwegstelsel zodat op één van haar kleinste planeten leven kan ontstaan.

40 Wat gebeurt er allemaal in CERN ?
Hier moeten de meest elementaire vragen van ons universum worden beantwoord.

41 CERN met tunnel voor LEP en LHC

42 LHC tunnel met schadelocatie.

43 Door bundels te kruisen ontstaan nieuwe exotische deeltjes.

44 Gerard ‘t Hoofd en Marinus Veltman Nobelprijs 1999.

45 Het Standaard Model Waarom hebben deeltjes een massa ?
Er ontbreekt een puzzelstuk !

46 Particle Mass photon 0 gluon 0 neutrino less than 10-8 but not zero electron 1 up-quark 8 down-quark 16 strange-quark 293 muon 207 tau lepton charmed-quark bottom-quark 9200 W-boson Z-boson top-quark Higgs deeltje ??????? Met behulp van E = mc² kunnen we steeds zwaardere deeltjes maken in een versneller.

47 Elementen zoals wij ze kennen.

48 Massa moet ontstaan zijn ergens gedurende de eerste uitdijing door z.g. symmetrie breuk.

49 Nobelprijs 2008: Voorspelling 6 quark deeltjes en Symmetrie breuk.

50 Evolutie en Vorm van Het Universum
Het “wetenschappelijk model”

51 Big Bang 13.7 miljard jaar geleden

52 Edwin Hubble’s model van het Universum

53 Spectraallijnen van een ster

54 Toelichting Doppler-effect of Red-Shift

55 Het raadsel van donkere materie en energie
Massa en Energie E = m c² Het raadsel van donkere materie en energie

56 Hubble Deep field Wij kijken hier tot 80% van de leeftijd van het heelal. We zien talloze melkwegstelsels. Naarmate we dieper kijken zien we meer “red-shift”.

57 Lenswerking door donkere massa
Lenswerking door donkere massa. Er blijkt veel meer massa aanwezig dan we kunnen waarnemen.

58 Meerdere afbeeldingen van sterrenstelsel

59

60 Melkwegstelsel met donkere energie

61

62 Evolutie en vorm van het universum
Het “Big Bang” model

63

64 Microwave of WMap 300. 000 jaar of 99. 998% diep
Microwave of WMap jaar of % diep. Steen van Rosetta van het universum.

65 Tijdschaal van het Universum

66 Model van het Universum in vier dimensies
Het snijpunt van de kegel is het “heden en wij” Naarmate we dieper kijken is er meer tijd verstreken maar dan is de uitdijing van het universum ook geringer. Uiteindelijk zien wij de rand van de Big Bang als de WMap.

67 Een 4 D-model van ons uitdijend heelal

68 Antropisch princiepe Intelligent Design Creationisme
De grote verwarring

69 Intelligent design literatuur

70 Creationisme De Bijbel voor 100%

71

72

73 Creationisten: de Bijbel in letterlijke zin als uitgangspunt

74

75 Creationisme en evolutie
De bijbel moet letterlijke zin worden gelezen. De aarde is in 6 dagen geschapen zoals in Genesis 1 beschreven en 6000 jaar oud berekend door het optellen van de alle generaties in de Bijbel. De zondvloed van Noach die de hele aarde omvatte, is de verklaring van alle geologische formaties en fossielen in de aardbodem.

76 Creationisme en relativiteitstheorie
Dr Humphreys heeft aangetoond dat in een eindig en uitdijend heelal met de melkweg nabij het centrum, het zwaartekrachtsveld op Aarde groter is dan in de verre kosmos op dag 4 van de scheppingsweek. De klokken op Aarde liepen dus veel langzamer dan in de verre kosmos; terwijl enkele uren verliepen op Aarde, verliepen natuurkundige processen miljarden jaren in de verre kosmos waardoor het sterrenlicht van deze verre gebieden de Aarde bereikte op dag 4.

77 Christenen in Europa versus Amerika
Omdat de meeste christenen in Nederland en overig Europa niet geloven in de letterlijke vorm van creationisme (schepping in 6 dagen, leeftijd aarde 6000 jaar), wordt het bestaan van evolutie van soorten door de meeste kerken algemeen geaccepteerd. In Amerika hebben de creationisten veel meer politieke en bestuurlijke invloed dan in Europa. In sommige staten moet (wettelijk vastgesteld) de darwinistische en de creationistische theorieën naast elkaar onderwezen worden. President Bush mengde zich in de discussie en heeft zijn herverkiezing ondermeer aan de creationisten te danken.

78 Fine-tuning van Natuurconstanten
Antropisch principe

79

80 Het Antropisch principe van Susskind
Het Antropisch principe stelt dat alle natuurconstanten zo zijn ingesteld (fine tuning) dat ergens in het Universum biodiversiteit kan ontstaan met uiteindelijk denkende mensen zoals wij (moderne of Cro-Magnon mensen). De waarschijnlijkheid van fine tuning is astronomisch klein en is één punt in een kosmisch landschap bestaande uit punten. Ons universum heeft een pad afgelegd door dit landschap van een “Big Bang bergtop” naar een “heden rustig dal” met een zeer kleine maar niet gelijk aan nul kosmologische constante zodat het uitdijen van het heelal verder heel rustig verloopt. 500

81 Big Bang 13.7 miljard jaar geleden

82 Waar komt het leven vandaan?
Ons zonnestelsel is geboren uit een super-nova. Daar door kwamen de zwaardere elementen beschikbaar. Toen ons zonnestelsel voldoende “rustig” was kon op de aarde, één van de kleine en vaste planeten met een geschikte dunne atmosfeer leven ontstaan. Waarom is leven gebaseerd op één chemisch stelsel? Denk aan DNA, RNA etc. Kwam het leven uit het Heelal ? Zijn catastrofes soms nodig om de schepping of evolutie weer aan de gang te zetten? Denk aan Yucatán meteoor inslag 65 miljoen jaar geleden of Toba meer explosie 65 duizend jaar geleden.

83 Enkele factoren voor leven en denkende wezens.
Juiste rimpeling WMAP: anders alleen zwarte gaten of eindeloos egaal uitdijend heelal Verhouding zwaartekracht tot elektromagnetische kracht tussen protonen 10 tot de macht -36 Kosmologisch constante niet nul maar wel zeer klein Fermionen anders geen materie en bosonen voor krachten. Zwarte kracht in multi D universum Ruimte met 3 dimensies en tijd; anders geen stabiele planeet bannen om de zon Drievoudige botsing Heliumkernen in supernova voor Koolstof vorming Zonder onzekerheidsrelatie geen chemische binding Een ster met voldoende zware elementen dus dochter of kleindochter van supernova Een rustige positie in een melkwegstelsel Een ster met een lang leven Een planeet van de grootte van de aarde wegens matige zwaartekracht Een atmosfeer niet te dik of dun Voldoende maar niet te veel water Voldoende maar niet te veel natuurlijke radioactiviteit om de planeet op temperatuur te houden. Op het juiste moment leven laten ontstaan voor CO2 assimilatie voor zuurstof productie (geen Venus broeikaseffect door CO2 opbouw) Niet te veel meteoorinslagen maar of en toe eentje om de evolutie weer een zet te geven is kennelijk wenselijk. Grote planeten in de buurt als “stofzuigers” voor meteoren Een maan voor getijen en oceaanstromingen Voldoende maar niet te veel (zoals Venus) starlings energie van de ster Een beschermende ozonlaag tegen UV-straling van de zon cq ster

84 De aarde met flinterdunne biosfeer als Kosmisch Paradijs
Wat gebeurt er 1 minuut over 12 ??

85 EINDE


Download ppt "Derde Bijeenkomst “Misverstanden bij ID”"

Verwante presentaties


Ads door Google