De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond havo 5  Contact met mentor  Mentoruur  PTA + voorbereiding op SE-weken  Praktische opdrachten  Profielwerkstuk  Rekentoets  Toekomstdossier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond havo 5  Contact met mentor  Mentoruur  PTA + voorbereiding op SE-weken  Praktische opdrachten  Profielwerkstuk  Rekentoets  Toekomstdossier."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond havo 5  Contact met mentor  Mentoruur  PTA + voorbereiding op SE-weken  Praktische opdrachten  Profielwerkstuk  Rekentoets  Toekomstdossier / Portfolio in Keuzeweb  Zak/slaagregeling  Vragen

2 Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA - PO - PWS - Rekentoets - Toekomstdossier - Zak/slaagregeling Mentoruur:  Studiebegeleiding  Plannen kwt-uren  Voorbereiding op schoolexamens (met planningsformulieren)  Evaluatie schoolexamens + evt. 10-uren huiswerkschema  Overleg herkansingen (na periode 1 & 3)  Studietijd - streeftijd per week (14 uur)  Toekomstdossier / portfolio in ‘Keuzeweb’  Wat er zich voordoet

3 Economie HAVO Cohort 2012 Schooljaar 2012-2013 Periode Toets Stofomschrijving Soort toets S,P,M,H, T Weegfac tor in % Tijds- duur (min) Herkans baar 1811Lesbrieven Crisis, Rekonomie en GeldzakenS8%50Ja 812 813 814 815 2821Lesbrief Jong en Oud (gedeeltelijk)S8%100Ja 822 823 824 825 3831Lesbrief Jong en Oud (volledig) S8%100 Ja 832 833 834 835 4841Lesbrief Werk (gedeeltelijk)S8%100Ja 842 843 844 845 5851Lesbrief Werk (volledig) S8% 100 Ja 852 853 854 855 Leerjaar 4Totaal40% Voorbeeld PTA

4 EconomieHAVO Cohort 2012 Schooljaar 2013-2014 Periode Toets Stofomschrijving Soort toets S,P,M,H Weeg - factor in % Tijds- duur (min) Herkans- baar 6911 Lesbrief Vervoer (volledig) en lesbrief Werk (hoofdstuk 5) S15%100Ja 912 913 914 915 7921Lesbrief Markt en Overheid (volledig)S15%100Ja 922 923 924 925 8931Lesbrief Uitgeven en Verdienen (volledig)S15%100Ja 932 933 934 935 9941 Europa, Uitgeven en verdienen, Markt en Overheid, Vervoer, Werk, Jong & Oud S15%100Nee 942 943 944 945 Leerjaar 5Totaal60% Examenperiode100% OpmerkingenSPMHT: Schriftelijk, Praktische Opdracht, Mondeling, Handelingsdeel, Tussentoets Voorbeeld PTA

5 PTA’s zijn vanaf oktober van dit schooljaar te vinden via: www.varendonck.nl Ons onderwijs, PTA’s en studiewijzers, cohort 2012 Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA - PO - PWS - Rekentoets - Toekomstdossier - Zak/slaagregeling

6 Voorbereiding SE-weken Planningsformulier van : …………………………………….. Klas…… Periode…. VAKOPGEGEVEN STOF HOE TE LEREN?? GESCHATTE STUDIETIJD % PTA

7 VAKNEDENG WIAECM&OGSAKETC. ma din woe don vrij zat zon Het beste resultaat wordt bereikt bij begeleiding / stimulering vanuit school èn thuis!!! Voorbereiding SE-weken Voor een periode van 3 weken wordt er op basis van het voorgaande schema door de leerlingen zelf een planning gemaakt. Dit zijn de twee weken voorafgaand aan de SE-week en de SE-week zelf.

8 VAKREËLE STUDIETIJDCIJFEREVALUATIE Evaluatie SE-weken

9 HUISWERKSCHEMA (Wordt verplicht wanneer leerlingen een onvoldoende rapport hebben) De week bestaat uit 14 blokken. Kies 10 blokken van 1 uur uit, waarin je jouw huiswerk (leer- en maakwerk) doet. Noteer nauwkeurig wat je daarin aan leer- en maakwerk doet en hoeveel tijd je eraan hebt besteed. Noteer alleen wat je thuis doet, na school. Je bepaalt zelf hoe je de 10 blokken over de week verdeelt. Ma31-10VakGewerkte tijd Leerwerk:Gewerkte tijdMaakwerk: Blok 1 Blok 2 Do01-11VakGewerkte tijd Leerwerk::Gewerkte tijdMaakwerk:: DiBlok 1 Blok 2 Vr02-11VakGewerkte tijd Leerwerk::Gewerkte tijdMaakwerk:: WoBlok 1 Blok 2

10 Huiswerkschema’s kunnen inzicht bieden in de mate van herhaling… De vergeetcurve laat zien waarom dit zo belangrijk is…

11 Praktische opdrachten:  Inleverdatum staat in PTA  Is evenals toets examenonderdeel niet (op tijd) inleveren kan cijfer 1 tot gevolg hebben.  Er wordt aandacht besteed aan spreiding in tijd tussen vakken. Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA - PO - PWS - Rekentoets - Toekomstdossier - Zak/slaagregeling

12 Profielwerkstuk:  Onderzoek over een eigen gekozen onderwerp  Gaat over één of meer vakken  In principe met twee personen  80 slu per persoon  Vanaf week 36 t/m week 13  Tijdschema telt in beoordeling mee  Schriftelijk verslag + presentatie  Presentatieavond: 25-3-2013  Telt mee bij combinatiecijfer (gem: LB / MA / PWS) (kan bij een hoog cijfer zorgen voor compensatie) Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA - PO - PWS - Rekentoets - Toekomstdossier - Zak/slaagregeling

13 In schooljaar 2013-2014 verplicht onderdeel van het eindexamen. De rekentoets maakt in 2013-2014 en in 2014-2015 nog geen deel uit van de slaag/zakregeling voor de leerlingen die dan hun opleiding afronden. Zij kunnen hier dus niet op zakken. Het cijfer voor de rekentoets komt voor deze leerlingen op de cijferlijst bij het diploma (interessant voor vervolgopleiding). Kandidaten van 2013-2014 (H5 en V6) die in 4H / 5V een cijfer van 5 of hoger hebben gescoord voor de eerste pilottoets hoeven de rekentoets niet meer te maken in H5 / V6. Het resultaat van de pilotrekentoets wordt dan op de cijferlijst vermeld. Bij de rekentoets VO is een eigen rekenmachine NIET toegestaan. Bij het maken van een herkansing geldt het hoogste cijfer. Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA - PO - PWS - Rekentoets - Toekomstdossier - Zak/slaagregeling

14 Data voor de rekentoets: De rekentoets wordt voorafgaand aan het centraal examen gepland (dus niet in tijdvak 1). Twee afnameperiodes voor de rekentoets VO in het schooljaar 2013/2014: Eerste afnameperiode Woensdag 19 maart t/m dinsdag 1 april 2014 Tweede afnameperiode (herkansing) Maandag 26 mei t/m vrijdag 6 juni 2014 Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA - PO - PWS - Rekentoets - Toekomstdossier - Zak/slaagregeling

15 Toekomstdossier (=Portfolio in Keuzeweb):  Voorbereiding op vervolgstudie  60 slu  www.varendonck.dedecaan.net www.varendonck.dedecaan.net  Opdrachten op ‘Keuzeweb volgens studiewijzer (interesses, opleidingen, testen, studiefinanciering ed.) Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA - PO - PWS - Rekentoets - Toekomstdossier - Zak/slaagregeling

16 SLAAG- ZAKREGELING HAVO 2013-2014 GESLAAGDAlle eindcijfers 6 of hoger 5+Overige eindcijfers 6 of hoger 4+Overige eindcijfers 6 of hoger (en gemiddeld: 6) 5 + 5+Overige eindcijfers 6 of hoger (en gemiddeld: 6) 5 + 4+Overige eindcijfers 6 of hoger (en gemiddeld: 6) Combinatie-cijferGemiddelde van Ma-Lb-PWS Combinatiecijfer telt als één cijfer mee Ondergrensafzonderlijke vakken: cijfer 4 Ckv en LoMoeten met een voldoende worden afgerond Geslaagd bij bovenstaande norm onder voorwaarde dat: Gemiddelde CE = 5,5 max. 1 x 5 (als eindcijfer) voor Ne, En, Wi Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA - PO - PWS - Rekentoets - Toekomstdossier - Zak/slaagregeling

17 5 HAVO GEMEENSCHAPPELIJK DEEL Ne En Ma Lo CKV Lb O.V.O. mentoruur PWS PROFIELVAKKEN CMEMNGNT 1. Gs 2. Fa, Du of Sp 3. Ec, Ak of Mw 4. KuMu, KuBv, Fa, Du of Sp 1. Gs 2. Ec 3. Wi A of B 4. M&O, Ak, Mw, Fa, Du of Sp 1. Bi 2. Sk 3. Wi A of B 4. Na, Ak of NLT 1. Na 2. Sk 3. Wi B 4. Bi, Wi D, O&O of NLT Vrije deel Minimaal 1 keuzevak (maximaal 2) Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA - PO - PWS - Rekentoets - Toekomstdossier - Zak/slaagregeling

18 VRAGEN ? Voor alle informatie en correspondentie: www.varendonck.nl Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA - PO - PWS - Rekentoets - Toekomstdossier - Zak/slaagregeling


Download ppt "Ouderavond havo 5  Contact met mentor  Mentoruur  PTA + voorbereiding op SE-weken  Praktische opdrachten  Profielwerkstuk  Rekentoets  Toekomstdossier."

Verwante presentaties


Ads door Google