De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond havo 5 Contact met mentor Mentoruur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond havo 5 Contact met mentor Mentoruur"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond havo 5 Contact met mentor Mentoruur
PTA + voorbereiding op SE-weken Praktische opdrachten Profielwerkstuk Rekentoets Toekomstdossier / Portfolio in Keuzeweb Zak/slaagregeling Vragen

2 Voorbereiding op schoolexamens (met planningsformulieren)
Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA PO PWS Rekentoets Toekomstdossier - Zak/slaagregeling Mentoruur: Studiebegeleiding Plannen kwt-uren Voorbereiding op schoolexamens (met planningsformulieren) Evaluatie schoolexamens + evt. 10-uren huiswerkschema Overleg herkansingen (na periode 1 & 3) Studietijd - streeftijd per week (14 uur) Toekomstdossier / portfolio in ‘Keuzeweb’ Wat er zich voordoet

3 Voorbeeld PTA Economie HAVO Cohort 2012 Schooljaar 2012-2013 Periode
Toets Stofomschrijving Soort toets S,P,M,H,T Weegfactor in % Tijds-duur (min) Herkansbaar 1 811 Lesbrieven Crisis, Rekonomie en Geldzaken S 8% 50 Ja 812 813 814 815 2 821 Lesbrief Jong en Oud (gedeeltelijk) 100 822 823 824 825 3 831 Lesbrief Jong en Oud (volledig)  S 100  Ja  832 833 834 835 4 841 Lesbrief Werk (gedeeltelijk) 842 843 844 845 5 851 Lesbrief Werk (volledig)  100  Ja 852 853 854 855 Leerjaar 4 Totaal 40%

4 Voorbeeld PTA Economie HAVO Cohort 2012 Schooljaar 2013-2014 Periode
Toets Stofomschrijving Soort toets S,P,M,H Weeg -factor in % Tijds- duur (min) Herkans-baar 6 911 Lesbrief Vervoer (volledig) en lesbrief Werk (hoofdstuk 5) S 15% 100 Ja 912 913 914 915 7 921 Lesbrief Markt en Overheid (volledig) 922 923 924 925 8 931 Lesbrief Uitgeven en Verdienen (volledig) 932 933 934 935 9 941 Europa, Uitgeven en verdienen, Markt en Overheid, Vervoer, Werk, Jong & Oud Nee  942 943 944 945 Leerjaar 5 Totaal 60% Examenperiode 100% Opmerkingen SPMHT: Schriftelijk, Praktische Opdracht, Mondeling, Handelingsdeel, Tussentoets

5 PTA’s zijn vanaf oktober van dit schooljaar te vinden via:
Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA PO PWS Rekentoets Toekomstdossier - Zak/slaagregeling PTA’s zijn vanaf oktober van dit schooljaar te vinden via: Ons onderwijs, PTA’s en studiewijzers, cohort 2012

6 Voorbereiding SE-weken
Planningsformulier van : …………………………………… Klas…… Periode…. VAK OPGEGEVEN STOF HOE TE LEREN?? GESCHATTE STUDIETIJD % PTA

7 Voorbereiding SE-weken
Voor een periode van 3 weken wordt er op basis van het voorgaande schema door de leerlingen zelf een planning gemaakt. Dit zijn de twee weken voorafgaand aan de SE-week en de SE-week zelf. VAK NED ENG WIA EC M&O GS AK ETC. ma din woe don vrij zat zon Het beste resultaat wordt bereikt bij begeleiding / stimulering vanuit school èn thuis!!!

8 Evaluatie SE-weken VAK REËLE STUDIETIJD CIJFER EVALUATIE

9 HUISWERKSCHEMA (Wordt verplicht wanneer leerlingen een onvoldoende rapport hebben)
De week bestaat uit 14 blokken. Kies 10 blokken van 1 uur uit, waarin je jouw huiswerk (leer- en maakwerk) doet. Noteer nauwkeurig wat je daarin aan leer- en maakwerk doet en hoeveel tijd je eraan hebt besteed. Noteer alleen wat je thuis doet, na school. Je bepaalt zelf hoe je de 10 blokken over de week verdeelt. Ma 31-10 Vak Gewerkte tijd Leerwerk: Maakwerk: Blok 1 Blok 2 Do 01-11 Leerwerk:: Maakwerk:: Di Vr 02-11 Wo

10 Huiswerkschema’s kunnen inzicht bieden in de mate van herhaling…
De vergeetcurve laat zien waarom dit zo belangrijk is…

11 Praktische opdrachten: Inleverdatum staat in PTA
Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA PO PWS Rekentoets Toekomstdossier - Zak/slaagregeling Praktische opdrachten: Inleverdatum staat in PTA Is evenals toets examenonderdeel niet (op tijd) inleveren kan cijfer 1 tot gevolg hebben. Er wordt aandacht besteed aan spreiding in tijd tussen vakken.

12 Profielwerkstuk: Onderzoek over een eigen gekozen onderwerp
Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA PO PWS Rekentoets Toekomstdossier - Zak/slaagregeling Profielwerkstuk: Onderzoek over een eigen gekozen onderwerp Gaat over één of meer vakken In principe met twee personen 80 slu per persoon Vanaf week 36 t/m week 13 Tijdschema telt in beoordeling mee Schriftelijk verslag + presentatie Presentatieavond: Telt mee bij combinatiecijfer (gem: LB / MA / PWS) (kan bij een hoog cijfer zorgen voor compensatie)

13 In schooljaar 2013-2014 verplicht onderdeel van het eindexamen.
Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA PO PWS Rekentoets Toekomstdossier - Zak/slaagregeling In schooljaar verplicht onderdeel van het eindexamen. De rekentoets maakt in en in nog geen deel uit van de slaag/zakregeling voor de leerlingen die dan hun opleiding afronden. Zij kunnen hier dus niet op zakken. Het cijfer voor de rekentoets komt voor deze leerlingen op de cijferlijst bij het diploma (interessant voor vervolgopleiding). Kandidaten van (H5 en V6) die in 4H / 5V een cijfer van 5 of hoger hebben gescoord voor de eerste pilottoets hoeven de rekentoets niet meer te maken in H5 / V6. Het resultaat van de pilotrekentoets wordt dan op de cijferlijst vermeld. Bij de rekentoets VO is een eigen rekenmachine NIET toegestaan. Bij het maken van een herkansing geldt het hoogste cijfer.

14 Data voor de rekentoets:
Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA PO PWS Rekentoets Toekomstdossier - Zak/slaagregeling Data voor de rekentoets: De rekentoets wordt voorafgaand aan het centraal examen gepland (dus niet in tijdvak 1). Twee afnameperiodes voor de rekentoets VO in het schooljaar 2013/2014: Eerste afnameperiode Woensdag 19 maart t/m dinsdag 1 april 2014 Tweede afnameperiode (herkansing) Maandag 26 mei t/m vrijdag 6 juni 2014

15 Toekomstdossier (=Portfolio in Keuzeweb):
Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA PO PWS Rekentoets Toekomstdossier - Zak/slaagregeling Toekomstdossier (=Portfolio in Keuzeweb): Voorbereiding op vervolgstudie 60 slu Opdrachten op ‘Keuzeweb volgens studiewijzer (interesses, opleidingen, testen, studiefinanciering ed.)

16 Geslaagd bij bovenstaande norm onder voorwaarde dat:
Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA PO PWS Rekentoets Toekomstdossier - Zak/slaagregeling SLAAG- ZAKREGELING HAVO GESLAAGD Alle eindcijfers 6 of hoger 5 + Overige eindcijfers 6 of hoger 4 Overige eindcijfers 6 of hoger (en gemiddeld: 6) 5 + 5 5 + 4 Combinatie-cijfer Gemiddelde van Ma-Lb-PWS Combinatiecijfer telt als één cijfer mee Ondergrensafzonderlijke vakken: cijfer 4 Ckv en Lo Moeten met een voldoende worden afgerond Geslaagd bij bovenstaande norm onder voorwaarde dat: Gemiddelde CE = 5,5 max. 1 x 5 (als eindcijfer) voor Ne, En, Wi

17 GEMEENSCHAPPELIJK DEEL Ne En Ma Lo CKV Lb O.V.O. mentoruur PWS
Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA PO PWS Rekentoets Toekomstdossier - Zak/slaagregeling 5 HAVO GEMEENSCHAPPELIJK DEEL Ne En Ma Lo CKV Lb O.V.O mentoruur PWS PROFIELVAKKEN CM EM NG NT 1. Gs 2. Fa, Du of Sp 3. Ec, Ak of Mw 4. KuMu, KuBv, Fa, Du of Sp 2. Ec 3. Wi A of B 4. M&O, Ak, Mw, Fa, Du of Sp 1. Bi 2. Sk 4. Na, Ak of NLT 1. Na 3. Wi B 4. Bi, Wi D, O&O of NLT Vrije deel Minimaal 1 keuzevak (maximaal 2)

18 Voor alle informatie en correspondentie:
Ouderavond havo 5 Mentoruur - PTA PO PWS Rekentoets Toekomstdossier - Zak/slaagregeling VRAGEN ? Voor alle informatie en correspondentie:


Download ppt "Ouderavond havo 5 Contact met mentor Mentoruur"

Verwante presentaties


Ads door Google