De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Veelzijdigheid en betrokkenheid bij de nieuwe realiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Veelzijdigheid en betrokkenheid bij de nieuwe realiteit."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Veelzijdigheid en betrokkenheid bij de nieuwe realiteit

2 De agenda van vandaag Veranderingen in de markt Veelzijdigheid Betrokkenheid Pauze Casestudies Internationale veelzijdigheid

3 2 De doelstellingen van vandaag Ontwikkelen van een bewustwording van en ontvankelijkheid voor veelzijdigheid en betrokkenheid. Verhogen van uw mate van inzicht in en inzet voor het initiatief van Tyco met betrekking tot veelzijdigheid en betrokkenheid. Begrijpen van het belang van het steunen van een culturr waarbij verschil wordt gezien als een bedrijfsvoeringsnorm.

4 3 TYCO-missie Internationale veelzijdigheid en betrokkenheid Laat ons bedrijf groeien door middel van een betrokken omgeving die een veelzijdig personeelsbestand op waarde schat en verder ontwikkelt. Doelstelling  Door middel van veelzijdigheid hebben we toegang tot de beste mensen;  Door middel van betrokkenheid brengen we het beste in de mensen naar boven.

5 4 TYCO-missie Internationale veelzijdigheid en betrokkenheid (vervolg) Resultaten -- Veelzijdigheid  Koester een personeelsbestand dat bestaat uit een verscheidenheid aan mensen met verschillende denkwijzen, perspectieven en benaderingen van het werk.  Koester een personeelsbestand en leidinggevend team dat een weerspiegeling is van de veelzijdigheid aan gemeenschappen waarbinnen wij werken en de geografische gebieden die wij bestrijken -- Betrokkenheid  Zorg ervoor dat alle managers een betrokken leidinggevende stijl hebben die alle collega's uitnodigt een bijdrage te leveren.  Koester een werkplekcultuur die en -klimaat dat gastvrij is en ondersteunend voor ieder, om zodoende de potentie van alle werknemers te maximaliseren.

6 5 Veelzijdigheid en betrokkenheid Een strategisch zakelijk initiatief... ….gedreven door een veranderende demografie

7 Veranderende demografie Bron: U.S. Census Bureau, 2004, "U.S. Interim Projections by Age, Sex, Race, and Hispanic Origin” Mannen Vrouwen Deelname beroepsbevolking op geslacht in de V.S., 1970-2008

8 Veranderende demografie Bron: U.S. Census Bureau, 2004, "U.S. Interim Projections by Age, Sex, Race, and Hispanic Origin”

9 8 Veranderende demografie 2000 2050 Amerikaanse bevolking en verwachting 2000 – 2050 schatting Bron: U.S. Census Bureau, 2004, "U.S. Interim Projections by Age, Sex, Race, and Hispanic Origin” “Overig” omvat Amerikaanse Indianen, inheemse bevolking van Alaska, inheemse Hawaii, eilanden in de Grote Oceaan en twee of meer rassen

10 9 Koopkracht van consumenten uit minderheidsgroeperingen ~$1,8 biljoen Verwacht wordt ~$2,6 biljoen in 2009 Bron:The Multicultural Economy 1990 - 2009: America’s Minority Buying Power; Selig Center for Economic Growth, University of Georgia, May 2004; BCG analysis $2,6B $0,7B $1,8B $1,4B Groei van de koopkracht van minderheidsgroeperingen $Miljarden

11 10 Veranderende demografie De klanten, aandeelhouders en werknemers van de grote ondernemingen bestaan meer en meer uit ethnische minderheden en vrouwen. Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) schat dat in de jaren tussen 2002 en 2012 de ethnische minderheden zullen groeien tot meer dan een derde van de totale beroepsbevolking, welke wordt geschat op 162 miljoen. In 2050 zal 70% van de Amerikaanse beroepsbevolking vrouw en van een ethnische minderheid zijn

12 11 De business case voor veelzijdigheid Veranderende demografie Verouderend personeelsbestand in geïndustrialiseerde economieën Toegenomen aantal vrouwen op de werkplek en in leidinggevende posities Toenemend aantal relaties op afstand in multinationals Toegenomen acceptatie en erkenning van seksuele geaardheid Contact tussen diverse nationale, culturele en ethnische achtergronden

13 12 "Verandering" “Ik ben ervan overtuigd dat als de snelheid van verandering binnen een organisatie lager is dan de snelheid van verandering in de buitenwereld, het einde nabij is." Jack Welch Voormalig president en CEO General Electric

14 13 Veelzijdigheid gedefinieerd Wat is het? Waarom is het belangrijk? Hoe beïnvloedt het onze toekomst?

15 14 Veelzijdigheid Verschillen die belangrijk zijn Beïnvloeden ons vermogen om succesvol te zijn Beïnvloeden de wijze hoe we worden gezien op de markt

16 15 Oefening Veelzijdigheid Dimensies van veelzijdigheid

17 16 Oefening Dimensies van veelzijdigheid InternExternOrganisatorisch GeslachtGeografische locatieFunctie / Afdeling RasPersoonlijke gewoontes Werklocatie Seksuele geaardheidEducatieve achtergrond Bedrijfsmatig / Veld Fysieke vermogensWerkervaringManagement/ Niet vrijgesteld EthniciteitUiterlijkPloeg GeloofInkomenPeriode LeeftijdBurgerlijke staatVakbond

18 17 Vandaag gaat het niet over... Het veranderen van harten en gedachten Het beoordelen van gedachten of ideeën van mensen Een evenement of viering EEO/AA/discriminatie Omgekeerde discriminatie Nul-somspel

19 18 Vandaag gaat het over... Verschillen die ons helpen onze zakelijke doelstellingen te bereiken Onszelf aantrekkelijk maken voor het beste en slimste talent Onderdeel uitmaken van een cultuur die kan concurreren en overleven in een veranderende markt Een voortdurende commitment

20 19 Betrokkenheid Wat is het? Waarom is het belangrijk? Hoe beïnvloedt het onze korte- en langetermijnsuccessen?

21 20 Wanneer voelde u zich voor de eerste keer anders?

22 21 Betrokkenheid (vervolg) Iedereen heeft een reëele gelegenheid deel te nemen. Verschillen worden gerespecteerd en verwelkomd als standaard voor interactie. Het nul-somspel bestaat niet. Leiderschap toont zich in vele vormen.

23 22 De business case voor betrokkenheid Veranderende demografie Wie creëert een cultuur voor de nieuwe technologie? De besten en slimsten aantrekken en vasthouden Contrasterende generaties Innovatie en creativiteit Globale onafhankelijkheid

24 23 Oefening Werkplekvoorbeelden van betrokken gedrag

25 24 Casestudie I Bill is een vertegenwoordiger van de klantenservice in een druk kantoor en is klaar om naar huis te gaan als zijn telefoon rinkelt. Een klant die met een zeer zwaar accent spreekt, wil een product terugsturen inclusief verzending, wat geen van beide is toegestaan. Bill is niet in staat om zodanig met de klant te communiceren dat zij het begrijpt, dus beiden zijn gefrustreerd. Wat normaal gesproken een telefoongesprek van 5 minuten zou zijn, wordt nu een lastig gesprek van 20 minuten. Tenslotte beëindigt Bill het gesprek en imiteert het accent van de klant door haar belachelijk te maken. Vervolgens zegt hij: "Ik zou willen dat die mensen Engels leren spreken als zij hier komen wonen!" Andere collega's horen het commentaar van Bill en één ervan zegt: "Iemand moet hem eens iets vertellen."

26 25 Instructies casestudie Ga als volgt te werk met uw kleine groepje: Nr. 1- Identificeer de problemen en zorgen in deze case. Nr. 2- Bereid uw aanbevelingen voor om ze aan de grote groep te presenteren. Nr. 3- Wees bereid om de voors en tegens van uw aanbeveling aan de grote groep te vertellen.

27 26 Casestudie II Een groep werknemers van de inkoopafdeling zat bij elkaar tijdens lunch te praten over het afgelopen weekend. Een vrouw vertelde: "ik ben naar het toneelstuk RENT geweest en heb ervan genoten. Maar die vrouwen die andere vrouwen kussen en die mannen die andere mannen kussen, je weet wel, "die homo's" waren afschuwelijk!" Het merendeel van de groep keek naar de grond of om zich heen, maar niemand zei iets.

28 27 Casestudie III Mary werkte sinds ongeveer zes weken op haar nieuwe afdeling. Elke maandagmorgen worden de projecten voor de week toegewezen en het is Mary opgevallen dat Bob en Ed, die luidruchtiger zijn en agressiever, de meest aansprekende opdrachten krijgen. Tijdens de bijeenkomst van deze week gaat Mary, die normaal gesproken stil lijkt, op agressieve wijze achter een project aan en ze krijgt het. Haar manager zegt: “Mary, ik was helemaal verbaasd door jouw gedrag tijdens de bijeenkomst van vanmorgen... Ik dacht dat we een vrouw in dienst hadden genomen?" Mary overlegt met een collega en zegt: "ik moet er iets van zeggen, maar ik weet niet zeker wat of hoe?"

29 28 Internationale veelzijdigheid

30 Aannames internationale veelzijdigheidsproblemen Werknemers zullen de komende jaren meer buiten hun eigen land reizen en er meer zaken doen Wetgeving aangaande discriminatie, pesterij en daaraan gerelateerde rechten van de mens variëren en zijn in sommige landen niet van toepassing

31 Uitdagingen als gevolg van de toegenomen internationale interactie Tijdverschillen moeten worden erkend en in overweging genomen Tijdens het reizen moet het vervoer in het buitenland worden herbevestigd en ondervangen Vereiste reisdocumenten moeten worden bevestigd om het douaneproces te stroomlijnen Telefoon- en internettoegang kan andere hulpmiddelen of apparatuur vereisen

32 Uitdagingen …vervolg Medicatie en recepten moeten vaak in goedgekeurde containers worden vervoerd Voeding en eetgewoontes kunnen anders zijn De werkuren voor het doen van zaken kunnen in andere landen anders zijn Pauzes en lunches kunnen langer of korter duren Het is van groot belang vertrouwd te raken met de plaatselijke protocols en sociale gewoontes In veel culturen wordt meer tijd besteed aan religieuze activiteiten en familiebijeenkomsten

33 Uitdagingen …vervolg Lichaamstaal en non-verbale gebaren kunnen een andere betekenis hebben Overweeg het aanleren van bepaalde basiswoorden en zinnen in de taal van het land dat u bezoekt Overweeg vooraf met collega's te praten die bekend zijn met de normen en protocols van het land dat u gaat bezoeken

34 Samenvatting van de perspectieven Leer wat u wel en niet kunt doen in het land waar u naar toe gaat of waar u gaat werken. Sta open voor feedback op het moment dat mensen in een andere locatie u advies geven Hoe meer respect u hebt voor de lokale gebruiken ten aanzien van familie, werk en religie, hoe meer succes u zult hebben in andere locaties Internationale conference calls moeten worden gepland op tijden die voor iedereen geschikt zijn

35 34 Overzicht van de doelen van vandaag Ontwikkelen van een bewustwording van en ontvankelijkheid voor veelzijdigheid en betrokkenheid. Verhogen van uw mate van inzicht in en inzet voor het initiatief van Tyco met betrekking tot veelzijdigheid en betrokkenheid. Begrijpen van het belang van het steunen van een culturr waarbij verschil wordt gezien als een bedrijfsvoeringsnorm.

36 Afsluitende opmerkingen

37 Veelzijdigheid en betrokkenheid: Train de cursusleider evenement

38 37 Richtlijnen De nadruk van deze TTF-tijd ligt op het bieden van een strategisch inzicht in de wijze waarop een effectief trainingsevenement Veelzijdigheid kan worden voorbereid en gehouden zodat het aansluit bij de lokale vraag Elke cursusleider moet zijn eigen verhalen en voorbeelden over relevante omstandigheden ontwikkelen om de trainingsevenementen boeiend te houden.

39 38 Aannames Alle cursusleiders hebben een Veelzijdigheidstraining doorlopen als deelnemer. Alle cursusleiders zullen bijlagen voorbereiden bij hun Veelzijdigheidstrainingsdocumenten zodat het relevant is voor en passend bij de lokale situatie.

40 39 Model voor trainingmodules Openingsverklaring van de leider over veelzijdigheid en betrokkenheid. Definieer veelzijdigheid en betrokkenheid. Presenteer de business case voor veelzijdigheid en betrokkenheid. Benadruk wat veelzijdigheid en betrokkenheid betekent in 2009. Geef cases voor analyse en rapportage. Ontwikkel actieplannen om iets tastbaars te kunnen doen na het voltooien van de training.

41 40 Vereisten lokale leider Snappen ze het? Zijn ze bereid een visie van lokale betrokkenheid te delen? Willen zij hun directe rapportages verzwaren met prestatiedoelen op het gebied van veelzijdigheid en betrokkenheid?

42 41 Vertel uw eigen waarheden Deel uw ervaringen met veelzijdigheid en betrokkenheid als onderdeel van uw steun. Vertel over situaties waarin u het niet snapte en de consequenties van dat gedrag. Vraag de deelnemers hun eigen verhaal te vertellen, zodat u niet als de expert overkomt.

43 42 Betrek iedereen erbij Wat zijn uw lokale mogelijkheden? Wat zijn uw lokale uitdagingen? Wie snapt het? Wie wil het leiden? Wanneer zien we de voordelen? Waar is het van toepassing in onze cultuur? Hoe maken we het tot een standaard hier?

44 Andrew Smith Senior Partner Douglas V. Wheeler Managing Partner 3531 Windgarden Suite 301 Memphis, TN. 38125 P 901-756-9600 F 901-756-0053 www.TheWheelerGRP.com


Download ppt "Workshop Veelzijdigheid en betrokkenheid bij de nieuwe realiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google