De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 PCVO Lerarenopleiding Welkom Inleiding. 2 Mindmapping Webquests Hot Potatoes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 PCVO Lerarenopleiding Welkom Inleiding. 2 Mindmapping Webquests Hot Potatoes."— Transcript van de presentatie:

1 1 PCVO Lerarenopleiding Welkom Inleiding

2 2 Mindmapping Webquests Hot Potatoes

3 C. Bosmans - PHH 3 Mindmapping Wat ? Je gedachten in kaart brengen Waarom? –Werking van hersenen: niet lineair zoals in teksten (van links naar rechts) maar visueel –Beter begrijpen en onthouden door associëren, structureren, schematiseren, …

4 C. Bosmans - PHH 4 Mindmapping Hoe? op papier / bord – met computer –Plaats het onderwerp in het midden –De belangrijkste begrippen er omheen –Verfijn de gedachtengang http://www.mindmapper.be/ http://www.mindjet.de/http://www.mindjet.de/  demo http://www.mindgenius.com/ http://www.graphic.org/http://www.graphic.org/ (gratis!)  demo http://www.visual-mind.com/ http://www.leerhof.be/main_nederlands/links.htm (freeware eMindMaps)

5 C. Bosmans - PHH 5 Mindmapping Voordelen? –(Voor)kennis in kaart brengen  visueel denken –Meer inzicht in problemen  analyse –Sneller tot oplossing komen –Overzicht maken van veel informatie –Techniek om notities te nemen –Tijdbesparing –Creativiteit  Eindtermen leren leren, sociale vaardigheiden, …

6 C. Bosmans - PHH 6 Mindmapping Tien geboden: 1.Werk horizontaal volgens wijzers van de klok 2.Maak takken-netwerk 3.Gebruik lijnen 4.Kernwoorden / symbolen 5.Wees duidelijk 6.Horizontaal leesbaar 7.Kleuren 8.Kriskras 9.Rangschik voor de duidelijkheid 10.Wees creatief

7 C. Bosmans - PHH 7Mindmapping

8 8Mindmapping

9 9 Mindmapping nog een voorbeeld

10 C. Bosmans - PHH 10 WebQuests Didactisch model en handleiding voor het ontwerpen van een digitale les op het internet –Overzicht en didactiek van het model –Het maken van een digitale les –Het 'publiceren’ van een les op internet –Tips en trucs

11 C. Bosmans - PHH 11 WebQuests Wat? Waarom? Hoe?

12 C. Bosmans - PHH 12 Wat is een WebQuest ? Een WebQuest is een gestructureerde leeractiviteit waarbij leerlingen gebruik moeten maken van informatie die ze op het internet kunnen vinden. Short term WebQuest De duur: 1 tot 3 lesuren Long term WebQuest De duur: 1 tot 4 weken

13 C. Bosmans - PHH 13Opbouw Een webquest is opgebouwd uit verschillende bouwstenen –Introductie –Taak –Uitwerking (proces) –Bronnen –Evaluatie –Conclusie Leraarspagina Leraarspagina

14 C. Bosmans - PHH 14 Introductie Waar gaat het over? Doel en achtergrond van de opdracht wordt uitgelegd. De opdracht moet voor de leerlingen in een context worden geplaatst en een duidelijke plaats in het leerplan hebben. Leerlingen motiveren!

15 C. Bosmans - PHH 15 Taak Wat moeten we doen? De taak moet haalbaar, uitdagend en motiverend zijn verband houden met leerplan/eindtermen aantrekkelijk en vakoverschrijdend zijn Je kunt dit op verschillende manieren bereiken: –Leerlingen acteren een rol –Artikel voor krant schrijven –Folder of programmaboekje maken –…–…

16 C. Bosmans - PHH 16 Taak.. Geef duidelijk aan wat het eindresultaat moet zijn! Vragen die beantwoord moeten worden. Beschrijf de rollen die de deelnemers hebben. Een samenvatting die gemaakt moet worden. Een probleem dat opgelost moet worden. Een mening die onderbouwd en verdedigd moet worden. Verwerk de verzamelde informatie op een creatieve manier.

17 C. Bosmans - PHH 17 Uitwerking De uitwerking beschrijft het stappenplan dat de leerlingen moeten doorlopen om de taak op te lossen De verschillende stappen moeten duidelijk afgelijnd zijn, zodat leerlingen zelfstandig kunnen blijven werken Organisatie van groepswerk Planning, timing, checklist, …

18 C. Bosmans - PHH 18 Bronnen Informatiebronnen –internetsites –boeken, kranten en tijdschriften –encyclopedieën (Encarta, …) –visuele bronnen zijn vaak zeer geschikt (atlas, foto's,...) –Powerpoint presentaties –Cd-roms –...

19 C. Bosmans - PHH 19 Evaluatie Waar moet het eindproduct aan voldoen? Evalueren van een uitwerking (proces) is niet zo gemakkelijk als een taak verbeteren. Daarom wordt gebruik gemaakt van rubrieken die beoordeeld worden. (vorm, inhoud, omvang, kwaliteit, …) Beoordeel de groep, individueel of beide.

20 C. Bosmans - PHH 20 Evaluatie.. Een schriftelijk werkstuk hoe evalueren? Spreekvaardigheid Presenteren Andere competenties …  welke beoordelingscriteria?

21 C. Bosmans - PHH 21 Conclusie In een terugblik wordt nog eens samengevat wat de leerling heeft geleerd. Ze kunnen ook aangespoord worden om hun kennis uit te breiden.

22 C. Bosmans - PHH 22 Voor de leraar Wat is het doel van de WebQuest? Voor wie is het bedoeld? Hoe organiseer je het? Leerdoelen: kennis én vaardigheid Hoe evalueer/beoordeel je het eindproduct? het leerproces?

23 C. Bosmans - PHH 23 Waarom ? Leerling Zelfstandig werken, autonoom leren Groepswerk Informatie verwerven en verwerken Probleemoplossend leren Aanleren van zoekstrategieën  informatie vinden en verwerken Vakoverschrijdende aanpak Ict-vaardigheden Taal: lezen, schrijven, spreken, luisteren

24 C. Bosmans - PHH 24 Waarom ? Leraar Begeleider / coach  motiveert, helpt, stuurt bij, … Andere didactische werkvorm Andere didactische evaluatiemethode

25 C. Bosmans - PHH 25 Enkele tips Raak vertrouwd met de beschikbare bronnen op het internet! Zet alles op een rijtje Selecteer: er is té veel informatie Herdenk je leerdoelen

26 C. Bosmans - PHH 26 Didactische onderbouw De leerpiramide Marzano: Vijf dimensies van leren De grote 6 informatievaardigheden (Big6)

27 C. Bosmans - PHH 27 Leerpiramide (Bales) Uitleg lkr., doceren ___________ 5% Lezen ________________ 10% Audiovisueel materiaal __________ 20% Demonstratie _____________ 30% Discussiegroep ____________ 50% Praktijkoefening ___________ 75% Doen, uitleg geven aan elkaar ______ 80% Gemiddelde retentie

28 C. Bosmans - PHH 28 Wat ik hoor, vergeet ik Wat ik zie, onthoud ik Wat ik doe, begrijp ik

29 C. Bosmans - PHH 29 Vakoverschrijdende eindtermen Leren leren Leren is een actief, constructief en sociaal proces Zelfstandig leren werken Kritisch verwerven van informatie Verwerken van informatie Probleem-oplossend leren Werk- en tijdsplanning maken Het leerproces evalueren …

30 C. Bosmans - PHH 30 Vakoverschrijdende eindtermen Sociale vaardigheden –Leiding geven en verantwoordelijkheid nemen –Afspraken maken, taken verdelen –Probleemoplossend samenwerken –…–… Mogelijkheden van ICT-toepassingen –Tekstverwerker, surfen, gericht zoeken, mailen, … –Presentaties maken –Internetbronnen evalueren

31 C. Bosmans - PHH 31 Voorbeelden Start Internet Explorer Ga naar: –http://www.christbosmans.behttp://www.christbosmans.be –http://www.talenquest.nlhttp://www.talenquest.nl –http://www.webkwestie.nl/http://www.webkwestie.nl/ –http://webquest.kennisnet.nl/http://webquest.kennisnet.nl/  voorbeelden van webquestsvoorbeelden van webquests

32 C. Bosmans - PHH 32 The WebQuest Page http://webquest.sdsu.edu/ http://webquest.sdsu.edu/

33 C. Bosmans - PHH 33 Het maken van de les Bij het werkelijk schrijven van de lesvoorbereiding volg je het basisstappenplan van WebQuest. Op het web vind je verschillende formaten en sjablonen (templates) die je kunt gebruiken: –WQ_SJABLOON_NL.HTMWQ_SJABLOON_NL.HTM –http://www.handelsschoolhasselt.behttp://www.handelsschoolhasselt.be –http://webquest.sdsu.edu/LessonTemplate.htmlhttp://webquest.sdsu.edu/LessonTemplate.html –http://www.talenquest.nlhttp://www.talenquest.nl –Webquest generator (online)Webquest generator –Webquest generator (online)Webquest generator

34 C. Bosmans - PHH 34 Het publiceren van de les De school heeft voldoende webruimte om je webquest te publiceren. Bij je eigen provider heb je ook webruimte. Maak je webpagina’s met MS-Word Frontpage,... Webquest generator Publiceer je werk.

35 C. Bosmans - PHH 35 Webquest Generator Download: http://web.bsu.edu/tlat/webq.asp

36 C. Bosmans - PHH 36 En nu aan de slag … 1. Webquest op één pagina Titel 1.Introductie 2.Taak 3.Uitwerking 4.Bronnen 5.Evaluatie 6.Conclusie

37 C. Bosmans - PHH 37 En nu aan de slag … 2. Webquest op zes pagina’s TITEL TITEL Introductie Introductie TaakUitwerkingBronnenEvaluatieConclusie

38 C. Bosmans - PHH 38 En nu aan de slag … 3. Webquest met frames Titel Introductiepagina taak-uitwerking-bronnen-evaluatie-conclusie

39 C. Bosmans - PHH 39 Kwaliteit van Internetinformatie Inhoud –Betrouwbaarheid –Accuraatheid –Volledigheid –…–… Vorm –Navigatie –Gebruik –…–… Updates, links, …

40 C. Bosmans - PHH 40 Ingredients of a webquest Student-centered Constructivism Active learning Project-based learning Guided discovery Cognitive-based Critical thinking Information transformation Problem solving Cooperative-based learning Broad areas of Learning Intrinsic motivation Authentic materials Authentic assessment Strategic learning Multiple intelligences Technology integration Cross curricular competencies Meta cognitive Motivational

41 C. Bosmans - PHH 41 Hot Potatoes http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/

42 C. Bosmans - PHH 42 Hot Potatoes

43 C. Bosmans - PHH 43 Hot Potatoes Wat? Mogelijkheden? Basisstappen 1.Gegevens invoeren 2.Uitvoer configureren 3.Webpagina generen Opslaan

44 C. Bosmans - PHH 44 Hot Potatoes Praktijk Open het programma Maak een quiz –korte antwoorden –meerkeuzevragen Maak een invuloefening (JCloze)

45 C. Bosmans - PHH 45 Hot Potatoes

46 C. Bosmans - PHH 46 Hot Potatoes Meerwaarde integratie van ict gebruiksvriendelijk je kan de taal instellen toepasbaar voor veel vakken interactieve oefeningen –vragen van tip –mogelijkheid tot feedback stimuleren van –autonoom leren –zelfsturing didactisch hulpmiddel –tijdens de les : inoefenen –zelfevaluatie –remediëring, toetsinstrument

47 C. Bosmans - PHH 47 Vragen? Dank voor je aandacht en … succes !


Download ppt "1 PCVO Lerarenopleiding Welkom Inleiding. 2 Mindmapping Webquests Hot Potatoes."

Verwante presentaties


Ads door Google