De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pedagogisch ICT-project : ELO met WebQuests ‘If you can dream it, you can do it.’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pedagogisch ICT-project : ELO met WebQuests ‘If you can dream it, you can do it.’"— Transcript van de presentatie:

1

2 Pedagogisch ICT-project : ELO met WebQuests ‘If you can dream it, you can do it.’

3 Algemeen doel van het project pedagogische gebruik van informatie- en communicatietechnologie kritisch stimuleren en ondersteunen (ICT als middel, niet als doel)

4 Waarom ICT in de taalklas? om optimaal gedifferentieerd te werken om de spreekvaardigheid te accentueren om van leren een actiever proces te maken om zelfstandig leren te bevorderen om vakoverschrijdend werken te stimuleren en te ondersteunen om het in groep werken aan te moedigen om het gok-beleid te ondersteunen

5 Waarom ICT-materiaal gebruiken? is actueel sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen is interactief werkt motiverend is gemakkelijk te delen met collega’s is gemakkelijk te archiveren...

6 ELO & Webquest WebQuest: Didactisch model en handleiding voor het ontwerpen van een digitale les op het internet ELO: de plaats waar je deze les publiceert overzicht en didactiek van het model [Het maken van een digitale les; het publiceren van een les op internet; tips en trucs]

7

8 ELO & Webquests Wat ? Waarom ? Hoe ? Demo ‘An extra bit for every kid’

9

10 Wat is een Webquest? een gestructureerde leeractiviteit leerlingen maken gebruik van het internet Short term webquest: 1 tot 3 lesuren Long term webquest: 1 tot 4 weken

11 Opbouw van een webquest Introductie Taak Uitwerking (proces) Bronnen Evaluatie Conclusie – Leraarspagina: handleiding

12 introductie Waar gaat het over? Doel en achtergrond van de opdracht wordt uitgelegd. De opdracht moet voor de leerlingen in een context worden geplaatst en een duidelijke plaats in het leerplan hebben. Leerlingen motiveren!

13 taak Wat moeten we doen? – Taak Haalbaar, uitdagend en motiverend Link met leerplan / eindtermen Aantrekkelijk en vakoverschrijdend Duidelijk eindresultaat voorop stellen Vragen die beantwoord moeten worden Beschrijf de rollen van de deelnemers Maken van een samenvatting Onderbouwen en verdedigen van een mening Verwerken informatie op een creatieve manier

14 uitwerking Beschrijft het stappenplan dat lln moeten doorlopen om de taak op te lossen Stappen zijn duidelijk afgelijnd, lln kunnen zelfstandig blijven werken Organisatie van groepswerk Planning, timing, checklist,… Eventueel presentatie

15

16 Bronnen (resources) Informatiebronnen – Internetsites – Boeken, kranten en tijdschriften – Encyclopedieën (Encarta,…) – Visuele bronnen (atlas, foto’s,…) – Powerpoint presentaties – Cd-roms – …

17 evaluatie Waar moet het eindproduct aan voldoen? Evalueren van een uitwerking (proces)! Vorm, inhoud, omvang, kwaliteit,… = rubrieken worden beoordeeld Beoordeel de groep, indivueel, beide of peer assessment Procesevaluatie = kennisevaluatie

18 evaluatie Een schriftelijk werkstuk: hoe evalueren? Spreekvaardigheid Presenteren Andere competenties = minder kennis, wel initiatief nemen, sociaal contact,… … Welke beoordelingscriteria?

19 conclusie Terugblik waarin samengevat wordt wat de lln hebben geleerd Aansporen om eigen kennis uit te breiden

20 Voor de leraar Wat is het doel van de WebQuest? Voor wie is het bedoeld? Hoe organiseer je het? Leerdoelen: kennis én vaardigheid Hoe evalueer / beoordeel je – het eindproduct, het leerproces?

21

22 Waarom? Leerling – Zelfstandig werken, autonoom leren – Groepswerk – Informatie verwerven en verwerken – Probleemoplossend leren – Aanleren van zoekstrategieën – Vakoverschrijdende aanpak – ICT-vaardigheden – Taal: lezen, schrijven, spreken, luisteren

23 Waarom? Leraar – Begeleider / coach – Andere didactische werkvorm – Andere didactische evaluatiemethode Motiveert, helpt, stuurt bij, …

24 Waarom? Het doel Bronnen verzamelen Kennis verwerven kennisattitudevaardigheid

25 Enkele tips Raak vertrouwd met de beschikbare bronnen op het internet! Zet alles op een rijtje Selecteer: er is te veel informatie Herdenk je leerdoelen

26

27 Didactische onderbouw De leerpiramide Marzano: vijf dimensies van leren De grote 6 informatievaardigheden (Big 6)

28 Leerpiramide (Bales) Uitleg lkt (doceren) 5 % Lezen 10 % Audiovisueel materiaal20 % Demonstratie30 % Discussiegroep50 % Praktijkoefening 75 % Zelf doen uitleg geven aan elkaar80 % Gem. retentie

29 leerstrategie Wat ik hoor, vergeet ik Wat ik zie, onthoud ik Wat ik doe, begrijp ik

30

31 Leren in 5 dimensies (Marzano) 1. Motivatie 2. Nieuwe kennis verwerven en integreren 3. Kennis verbreden en verdiepen 4. Onderzoek doen 5. reflectie

32 Grote 6 informatievaardigheden 1. Taakdefinitie 2. Strategieën om informatie te zoeken beschikbare bronnen, kies de beste 3. Locatie en toegankelijkheid waar zijn de bronnen? Info bruikbaar? 4. Gebruik van informatie 5. Synthese organiseer informatie en presenteer die 6. Evaluatie beoordeel doeltreffendheid, werkwijze, …

33 Vakoverschrijdende eindtermen Leren leren – Leren is een actief, constructief en sociaal proces – Zelfstandig leren werken – Kritisch verwerven van informatie – Verwerken van informatie – Probleem oplossend leren – Werk- en tijdsplanning maken – Het leerproces evalueren – …

34

35 Vakoverschrijdende eindtermen Sociale vaardigheden – Leiding geven en verantwoordelijkheid nemen – Afspraken maken, taken verdelen – Probleemoplossend samenwerken – … Mogelijkheden van ICT-toepassingen – Tekstverwerker, surfen, gericht zoeken, mailen,… – Presentaties maken – Internetbronnen evalueren

36 voorbeelden Start Ga naar: – http://portal.dokeos.com/user_8/ http://portal.dokeos.com/user_8/ Cursus Hercules New Generation – www.hercules-hurdler.be www.hercules-hurdler.be – http://www.webkwestie.nl/ http://www.webkwestie.nl/ – http://webquest.kennisnet.nl http://webquest.kennisnet.nl – http://www.kennisnet.nl/thema/talenquest/ http://www.kennisnet.nl/thema/talenquest/ Voorbeelden van webquests

37 The Webquest Page http://webquest.sdsu.edu/ You are visitor # since February 28, 1998. This site is hosted by the Educational Technology Department at San Diego State University. Updated continuously by Bernie Dodge. Please suggest additions by writing bdodge@mail.sdsu.eduEducational Technology DepartmentSan Diego State UniversityBernie Dodge bdodge@mail.sdsu.edu Were you redirected here from a different URL? Please change all old links from edweb.sdsu.edu/webquest/blahblah to--- > webquest.sdsu.edu/blahblah Information is available about our Masters, Doctorate and Online Certificate Programs.Masters DoctorateOnline Certificate You are visitor # since February 28, 1998. This site is hosted by the Educational Technology Department at San Diego State University. Updated continuously by Bernie Dodge. Please suggest additions by writing bdodge@mail.sdsu.eduEducational Technology DepartmentSan Diego State UniversityBernie Dodge bdodge@mail.sdsu.edu Were you redirected here from a different URL? Please change all old links from edweb.sdsu.edu/webquest/blahblah to--- > webquest.sdsu.edu/blahblah Information is available about our Masters, Doctorate and Online Certificate Programs.Masters DoctorateOnline Certificate You are visitor # since February 28, 1998. Invoegen homepage!!!

38 Drie fasen van het bouwproces Het idee Het maken van de les De les als webpagina op het internet publiceren Didactisch ontwerpbouw van de lestechniek & organisatie Oriëntatie en controle van het proces

39 Het idee Wat voor type webquest? Wat wordt het onderwerp van de webquest? Welke activiteiten voeren leerlingen uit? Welke leervraag zit er achter de webquest? Hoe daag je leerlingen uit met deze webquest? Welke (internet-)bronnen kunnen de leerlingen gebruiken?

40

41 Het maken van de les Bij het werkelijke schrijven van de lesvoorbereiding volg je het basisstappenplan van WebQuest Op het web vind je verschillende formaten en sjablonen (templates) die je kan gebruiken – http://webquest.sdsu.edu/lessontemplate.html http://webquest.sdsu.edu/lessontemplate.html – http://www.aula21.net/Wqfacil/webeng.htm (generator) http://www.aula21.net/Wqfacil/webeng.htm – http://web.bsu.edu/tlat/webq.asp (generator) http://web.bsu.edu/tlat/webq.asp – http://www.webkwestie.nl/start.htm http://www.webkwestie.nl/start.htm

42 Het publiceren van de les Via je eigen provider, de school of de Hercules Hurdler website heb je webruimte Maak je webpagina’s met een tekstverwerker (MS word, Open office, Frontpage, … Een Webquest generator Publiceer je werk

43

44 En nu aan de slag… A. Webquest op één pagina Title 1. Introduction 2. Task 3. Process 4. Resources 5. Evaluation 6. Conclusion

45 En nu aan de slag… B. Webquest op zes pagina’s title introduction Task process resources evaluationconclusion

46 En nu aan de slag… C. Webquest met frames task – process – resources – evaluation - conclusion title introduction

47 Kwaliteit van internetinformatie Inhoud – Betrouwbaarheid – Accuraatheid (wees kritisch!) – Volledigheid – … Vorm – Navigatie – Gebruik – Updates, links, … – …

48 Ingredients of a webquest Student centred Constructivism based Active learning Project-based learning Critical thinking Information transformation Problem solving Cooperative-based learning Broad areas of learning Intrinsic motivation Authentic materials Authentic assessment Strategic learning Multiple intelligences Technology integration Cross curricular competencies Meta cognitive motivational

49 Veel succes! stephen.hargreaves@sisa-antwerpen.be


Download ppt "Pedagogisch ICT-project : ELO met WebQuests ‘If you can dream it, you can do it.’"

Verwante presentaties


Ads door Google