De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pedagogisch ICT-project : ELO met WebQuests

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pedagogisch ICT-project : ELO met WebQuests"— Transcript van de presentatie:

1

2 Pedagogisch ICT-project : ELO met WebQuests
‘If you can dream it, you can do it.’

3 Algemeen doel van het project
pedagogische gebruik van informatie- en communicatietechnologie kritisch stimuleren en ondersteunen (ICT als middel, niet als doel)

4 Waarom ICT in de taalklas?
om optimaal gedifferentieerd te werken om de spreekvaardigheid te accentueren om van leren een actiever proces te maken om zelfstandig leren te bevorderen om vakoverschrijdend werken te stimuleren en te ondersteunen om het in groep werken aan te moedigen om het gok-beleid te ondersteunen

5 Waarom ICT-materiaal gebruiken?
is actueel sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen is interactief werkt motiverend is gemakkelijk te delen met collega’s is gemakkelijk te archiveren ...

6 Webquests ELO & Webquest WebQuest: Didactisch model en handleiding voor het ontwerpen van een digitale les op het internet ELO: de plaats waar je deze les publiceert overzicht en didactiek van het model [Het maken van een digitale les; het publiceren van een les op internet; tips en trucs]

7

8 ELO & Webquests Wat ? Waarom ? Hoe ? Demo ‘An extra bit for every kid’

9

10 Wat is een Webquest? een gestructureerde leeractiviteit
leerlingen maken gebruik van het internet Short term webquest: 1 tot 3 lesuren Long term webquest: 1 tot 4 weken

11 Opbouw van een webquest
Introductie Taak Uitwerking (proces) Bronnen Evaluatie Conclusie Leraarspagina: handleiding

12 introductie Waar gaat het over?
Doel en achtergrond van de opdracht wordt uitgelegd. De opdracht moet voor de leerlingen in een context worden geplaatst en een duidelijke plaats in het leerplan hebben. Leerlingen motiveren!

13 taak Wat moeten we doen? Taak Haalbaar, uitdagend en motiverend
Link met leerplan / eindtermen Aantrekkelijk en vakoverschrijdend Duidelijk eindresultaat voorop stellen Vragen die beantwoord moeten worden Beschrijf de rollen van de deelnemers Maken van een samenvatting Onderbouwen en verdedigen van een mening Verwerken informatie op een creatieve manier

14 uitwerking Beschrijft het stappenplan dat lln moeten doorlopen om de taak op te lossen Stappen zijn duidelijk afgelijnd, lln kunnen zelfstandig blijven werken Organisatie van groepswerk Planning, timing, checklist,… Eventueel presentatie

15

16 Bronnen (resources) Informatiebronnen Internetsites
Boeken, kranten en tijdschriften Encyclopedieën (Encarta,…) Visuele bronnen (atlas, foto’s,…) Powerpoint presentaties Cd-roms

17 evaluatie Waar moet het eindproduct aan voldoen?
Evalueren van een uitwerking (proces)! Vorm, inhoud, omvang, kwaliteit,… = rubrieken worden beoordeeld Beoordeel de groep, indivueel, beide of peer assessment Procesevaluatie = kennisevaluatie

18 Welke beoordelingscriteria?
evaluatie Een schriftelijk werkstuk: hoe evalueren? Spreekvaardigheid Presenteren Andere competenties = minder kennis, wel initiatief nemen, sociaal contact,… Welke beoordelingscriteria?

19 conclusie Terugblik waarin samengevat wordt wat de lln hebben geleerd
Aansporen om eigen kennis uit te breiden

20 Voor de leraar Wat is het doel van de WebQuest?
Voor wie is het bedoeld? Hoe organiseer je het? Leerdoelen: kennis én vaardigheid Hoe evalueer / beoordeel je het eindproduct, het leerproces?

21

22 Waarom? Leerling Zelfstandig werken, autonoom leren Groepswerk
Informatie verwerven en verwerken Probleemoplossend leren Aanleren van zoekstrategieën Vakoverschrijdende aanpak ICT-vaardigheden Taal: lezen, schrijven, spreken, luisteren

23 Motiveert, helpt, stuurt bij, …
Waarom? Leraar Begeleider / coach Andere didactische werkvorm Andere didactische evaluatiemethode Motiveert, helpt, stuurt bij, …

24 Waarom? Het doel Bronnen verzamelen Kennis verwerven kennis attitude
vaardigheid

25 Enkele tips Raak vertrouwd met de beschikbare bronnen op het internet!
Zet alles op een rijtje Selecteer: er is te veel informatie Herdenk je leerdoelen

26

27 Didactische onderbouw
De leerpiramide Marzano: vijf dimensies van leren De grote 6 informatievaardigheden (Big 6)

28 Leerpiramide (Bales) Uitleg lkt (doceren) 5 % Lezen 10 %
Gem. retentie Uitleg lkt (doceren) % Lezen % Audiovisueel materiaal % Demonstratie % Discussiegroep % Praktijkoefening % Zelf doen uitleg geven aan elkaar 80 %

29 Wat ik zie, onthoud ik Wat ik doe, begrijp ik leerstrategie
Wat ik hoor, vergeet ik Wat ik zie, onthoud ik Wat ik doe, begrijp ik

30

31 Leren in 5 dimensies (Marzano)
Motivatie Nieuwe kennis verwerven en integreren Kennis verbreden en verdiepen Onderzoek doen reflectie

32 Grote 6 informatievaardigheden
Taakdefinitie Strategieën om informatie te zoeken beschikbare bronnen, kies de beste Locatie en toegankelijkheid waar zijn de bronnen? Info bruikbaar? Gebruik van informatie Synthese organiseer informatie en presenteer die Evaluatie beoordeel doeltreffendheid, werkwijze, …

33 Vakoverschrijdende eindtermen
Leren leren Leren is een actief, constructief en sociaal proces Zelfstandig leren werken Kritisch verwerven van informatie Verwerken van informatie Probleem oplossend leren Werk- en tijdsplanning maken Het leerproces evalueren

34

35 Vakoverschrijdende eindtermen
Sociale vaardigheden Leiding geven en verantwoordelijkheid nemen Afspraken maken, taken verdelen Probleemoplossend samenwerken Mogelijkheden van ICT-toepassingen Tekstverwerker, surfen, gericht zoeken, mailen,… Presentaties maken Internetbronnen evalueren

36 Voorbeelden van webquests
Start Ga naar: Cursus Hercules New Generation Voorbeelden van webquests

37 The Webquest Page http://webquest.sdsu.edu/
       You are visitor # since February 28, 1998. This site is hosted by the Educational Technology Department at San Diego State University. Updated continuously by Bernie Dodge. Please suggest additions by writing Were you redirected here from a different URL? Please change all old links from edweb.sdsu.edu/webquest/blahblah to---> webquest.sdsu.edu/blahblah Information is available about our Masters, Doctorate and Online Certificate Programs. You are visitor # since February 28, 1998. Invoegen homepage!!!

38 Drie fasen van het bouwproces
Het idee Het maken van de les De les als webpagina op het internet publiceren Oriëntatie en controle van het proces Didactisch ontwerp bouw van de les techniek & organisatie

39 Het idee Wat voor type webquest?
Wat wordt het onderwerp van de webquest? Welke activiteiten voeren leerlingen uit? Welke leervraag zit er achter de webquest? Hoe daag je leerlingen uit met deze webquest? Welke (internet-)bronnen kunnen de leerlingen gebruiken?

40                                                                                                                                                                                      

41 Het maken van de les Bij het werkelijke schrijven van de lesvoorbereiding volg je het basisstappenplan van WebQuest Op het web vind je verschillende formaten en sjablonen (templates) die je kan gebruiken (generator) (generator)

42 Het publiceren van de les
Via je eigen provider, de school of de Hercules Hurdler website heb je webruimte Maak je webpagina’s met een tekstverwerker (MS word, Open office, Frontpage, … Een Webquest generator Publiceer je werk

43                                                                                           

44 En nu aan de slag… A. Webquest op één pagina 1. Introduction 2. Task
Title 1. Introduction 2. Task 3. Process 4. Resources 5. Evaluation 6. Conclusion

45 En nu aan de slag… B. Webquest op zes pagina’s title introduction
Task process resources evaluation conclusion

46 En nu aan de slag… C. Webquest met frames
task – process – resources – evaluation - conclusion title introduction

47 Kwaliteit van internetinformatie
Inhoud Betrouwbaarheid Accuraatheid (wees kritisch!) Volledigheid Vorm Navigatie Gebruik Updates, links, …

48 Ingredients of a webquest
Broad areas of learning Intrinsic motivation Authentic materials Authentic assessment Strategic learning Multiple intelligences Technology integration Cross curricular competencies Meta cognitive motivational Student centred Constructivism based Active learning Project-based learning Critical thinking Information transformation Problem solving Cooperative-based learning

49 Veel succes!


Download ppt "Pedagogisch ICT-project : ELO met WebQuests"

Verwante presentaties


Ads door Google